Biblioteca Judeţeană Timiş

muncă. relaţii de muncă. economia muncii. organizarea muncii

Subiect Tematic: muncă. relaţii de muncă. economia muncii. organizarea muncii
Lucrări: 393 lucrari in 205 publicatii in 6 limbi
Subiecte
partide comuniste muncă. relaţii de muncă. economia muncii. organizarea muncii geografia României publicaţii pentru tinerii cititori literatură română - povestiri scurte, nuvele finanţe. finanţe publice. bănci. bani conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii psihologie Istoria României literatură română - istoria ca gen literar. scrieri istorice. istoriografie. cronici. anale. memorii. jurnale. biografii. autobiografii Timişoara, 2010 economie în general literatură română - critică şi istorie literară etnologie. etnografie. obiceiuri. tradiţii. datini. mod de viaţă. folclor fiziologie umană şi comparată activităţi specifice administraţiei publice economie partide şi mişcări politice economie. ştiinţă economică. concepte economice de bază situaţie economică. politică economică. conducerea economiei. planificarea economiei. producţie. servicii. preţuri Timişoara contabilitate istoria Germaniei civilizaţie. cultură. progres agricultura ca ramură a economiei biografii pe subiect politică comunistă istoria partidului muncitoresc drept. jurisprudenţă politică ştiinţe economice organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. organizare şcolară principiile şi practica sistematizării fizice.sistematizare regională,urbană şi rurală Bibliografii pe subiect documentare, cărţi, scrieri Lucrări de construcţii(de case în principal).Materiale de construcţie.Tehnologii şi procedee în construcţii agricultură - horticultură Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor construcţii civile în general încercarea materialelor, materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energetice, economie energetică istorie generală. istorie universală conducere şi administrare în exploatare. organizare comercială forme de organizare şi cooperare în activitatea economică.sisteme cooperative. Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare straturi şi grupări sociale politică românească publicaţii periodice şi seriale literatură maghiară din România organizaţii şi alte tipuri de cooperare. societăţi. asociaţii. congrese. expoziţii. firme. institute de cercetare construcţia de maşini - cazane de abur, generatoare de abur politică internaţională medicină clinică - patologie construcţia de maşini - prelucrare mecanică şi aşchiere. ciocane prese agricultură - ştiinţe şi procedee înrudite. silvicultură industrie minieră educaţia tineretului industria lemnului învăţământ eseuri literatură italiană politică comunistă. propagandă drept civil agricultură - silvicultură ştiinţe şi probleme sociale lucrări de zidărie organizaţii şi alte tipuri de colectivităţi. asociaţii. congrese genuri de şcoli de cultură generală. învăţământ de cultură generală mecanisme și instrumente de precizie. mecanică de precizie. mecanică fină agricultură - conducerea şi organizarea fermelor sociologie administraţia publică. conducere administrativă. administraţie locală economie agrară medicină clinică. patologie muncă - teoria şi organizarea muncii. relaţii dintre întreprindere şi angajaţi drept internaţional ştiinţe sociale. statistică. economie. comerţ. drept. administraţie. artă militară. asistenţă socială. asigurări. învăţământ. etnografie. folclor demografie, statistici sociografie. studiu descriptiv al societăţii. geografie socială Timişoara, 2009 Istoria României - Moldova ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. prelucrarea datelor economie - conducere şi administrare în exploatare. organizare comercială Curelărie. Încălţăminte. Mănuşi. Articole pentru călători, sport, jocurile şi altele persoane şi obiecte ale dreptului internaţional colecţii sau serii. serii comerciale. biblioteci de editor (opere care apar în fascicule) arhitectura românească metalurgie industria hârtiei fiziologie umană - funcţii motoare istorie modernă şi contemporană Învăţământ liceal de specialitate, tehnic etc. integrat în învăţământul de cultură generală construcţia de maşini în general. tehnică nucleară. electrotehnică. tehnologie mecanică economie - conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii economie - conducere şi administrare în exploatare culegeri de lucrări istoria socialismului psihologie socială muncă - teoria şi organizarea muncii forme de organizare politică. democraţie socialistă. dictatura proletariatului. formă sovietică de stat socialist. democraţie populară ramuri speciale ale dreptului politică franceză studiul organizării. metodologie. analiză geografia Chinei ceramică. ciment şi beton Caragiale, Ion Luca drept în general. propedeutică. metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare agricultură - plante de nutreţ, exclusiv ierburile psihologie - tipologie, psihologie individuală, psihologia personalităţii, individ, personalitate, psihologia caracterului, caracterologie, idiosincrasie, echilibru personal, tipuri de personalitate arhitectura locuinţelor. locuinţe. clădiri rezidenţiale tipuri variate de talent.abilităţi.aptitudini dreptul muncii educaţie. învăţământ. instruire. timp liber doctrine social-politice şi studii sociologice relaţii umane în întreprindere. personal morală profesională ocupaţională colonizare în general. politică colonială economie - conducere şi administrare în exploatare - forme de întreprinderi. finanţare politică arabă politică italiană tehnologie chimică - explozivi.combustibili energetică ocupaţională.energetica muncii profesionale muncă - piaţa muncii. piaţa braţelor de muncă. ocupaţii. profesiuni construcţia de maşini - prelucrare prin aşchiere lucrări de construcţii (de case in principal). materiale de construcţie. tehnologii şi procedee în construcţii literatură română - literatură periodică, scrieri în seriale, reviste, jurnale, articole, literatură ocazională, scrieri polemice, scrieri polemice, pamflete critică literară. studii literare știință și cunoaștere în general. organizarea muncii intelectuale organizaţii guvernamentale și tipuri de cooperare metode și metodologie. teoria și practica organizării răspândirea cunoştinţelor şi a pseudo-cunoştinţelor studii locale. studii ale unei localități. monografii ale localităţilor socialism științific, comunism. marxism. marxism-leninism tipuri variate de talent. abilități. aptituini 1921/1948 geografie. explorarea pământului și a diferitelor țări. călătorii. geografie regională muncă și oboseală. eficiență. curbă de performanță
Vă rugăm să schimbaţi parola