Biblioteca Judeţeană Timiş

Brevet : recunoaştere, controlare, sigilare

Subiect Tematic: Brevet : recunoaştere, controlare, sigilare
Lucrări: 294 lucrari in 294 publicatii in 1 limbi
Aparat dentar : Brevet de invenţie de: Oficiul de stat pentru invenţii și mărci (Text tipărit)
Agent de îndepărtare a stratului de cupru pentru un agent propulsiv : Brevet de invenţie de: Oficiul de stat pentru invenţii și mărci (Text tipărit)
Ansamblul de rulare pentru boghiuri cu ecartament fix : Brevet de invenţie de: Oficiul de stat pentru invenţii și mărci (Text tipărit)
2-(N-Ftalimido)Acetanilide şi procedeu de obţinere a acestora : Brevet de invenţie de: Oficiul de stat pentru invenţii și mărci (Text tipărit)
Agregat pentru probat pompe de adâncime : Brevet de invenţie de: Oficiul de stat pentru invenţii și mărci (Text tipărit)
Aparat cu piston pentru colectat probe de fluid din sonde : Brevet de invenţie de: Oficiul de stat pentru invenţii și mărci (Text tipărit)
Subiecte
tehnologia uleiurilor minerale. tehnologia petrolului și a produselor similare igienă urbană, deşeuri, reziduuri, gunoaie horticultură ştiinţă nucleară aplicată fizioterapie. terapie fizică. radioterapie. alte tratamente terapeutice nemedicale ştiinţa mediului înconjurător Irigaţii Muniţie.Dispozitive tehnice.Arme ABC : atomice(nucleare),biologice(bacteriologice)şi chimice Cazane de abur. Generatoare de abur. Căldări navale. Instalaţii producătoare de abur în general, părţile principale şi elemente ale acestora fizică industrii bazate pe materiale macromoleculare. industria cauciucului. industria materialelor plastice Surse de apă pentru irigaţii inginerie. tehnică în general Dulii fiziologie mecanica fluidelor în general. mecanica lichidelor(hidromecanică) hidrosferă. apă în general. hidrologie explozivi. combustibili ape reziduale, de canal. tratarea, evacuarea, utilizarea apelor reziduale Timişoara, 2010 Electrotehnică - maşini de curent alternativ chirurgie. ortopedie. oftalmologie construcţia de maşini - tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate chimie. cristalografie. mineralogie. Construcţia de maşini - electrotehnică medicină Diverse pământuri şi minerale anorganice folositoare(în special nemetalice) construcţia de maşini în general. tehnică nucleară. electrotehnică. tehnologie mecanică incendii. foc. protecţia contra incendiilor producerea şi conservarea alimentelor solide ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. prelucrarea datelor lucrări hidrotehnice în general metalurgie agricultură - ştiinţe şi procedee înrudite. silvicultură jucării. articole de amuzament şi distracţie. decoraţii de teatru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Timiş industria hârtiei telecomunicaţii.telegrafie.telefonie.radiodifuziune.tehnologie video publicitate. informare. relaţii cu publicul ţiţei (petrol) cu sau fără gaze naturale chimie optică farmacologie. terapeutică. toxicologie manipulatoare. roboţi industriali Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protejarea plantelor electrochimie Construcţia de maşini în general industria textilă agricultură - plante de cultură. grădinărit tehnica vehiculelor pe şine, locomotive şi vagoane produse chimice propriu zise armată. arta militară. ştiinţă militară. apărare. forţe armate Brevet : recunoaştere, controlare, sigilare încercarea materialelor, materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energetice, economie energetică electrotehnică - tracţiune, locomoţie, propulsie echipament, servicii şi instalaţii în construcţii de clădiri (sanitare, de gaze, de abur, electrice). meseriile de instalator, lucrător în plumb, în metale, în canalizare. electrician. alte meserii chimie organică Oficii de proprietate industrială.Oficii administrative de brevete Aplicaţii tehnice ale razelor infraroşii agricultură. ştiinţe şi procedee înrudite. silvicultură. exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice industrie minieră stomatologie maşini electrice agricultură încercarea materialelor.materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor,centrale energetice.economie energetică construcţia căilor de transport terestru. căi ferate. drumuri microbiologie industrială. micrologie industrială. fermentare. industria băuturilor. industria stimulentelor explozivi.combustibili știință și cunoaștere în general. organizarea muncii intelectuale tehnologie chimică. industrii chimice şi înrudite lucrări pe căi de navigaţie naturale, în porturi, la ţărm. amenajări de navigație, dragare, salvare și ajutor. baraje și centrale hidraulice de energie agricultură - ştiinţe înrudite. exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice agricultură - horticultură tehnică sanitară. apă. igienă sanitară. iluminat. tratarea apei:procese,instalaţii şi utilaje.dotări pentru purificarea apei în general construcţia de maşini - prelucrare mecanică şi aşchiere. ciocane prese electrotehnică drept civil Curelărie. Încălţăminte. Mănuşi. Articole pentru călători, sport, jocurile şi altele încălzirea, aerisirea şi condiţionarea (climatizarea) aerului în construcţii şi clădiri materiale de construcţie. părţi ale construcţiilor construcţii civile în general materiale de construcţie. părţi ale construcţiilor - beton rinichi. nefropatii. boli renale. metanefroze legarea cărţilor,metalizare,fabricarea oglinzilor,articole de birou uleiuri.grăsimi.ceruri.adezivi.gume.răşini Vehicule terestre, în afara celor pe şine. Vehicule rutiere şi de teren pescuit. pescării şi produsele lor iluminare. tehnica iluminatului drept. jurisprudenţă medicină - ştiinţe medicale medicină - stomatologie electricitate.magnetism.electromagnetism construcţii civile - infrastructură. lucrări terasiere. fundaţii. tunele arme cu ţeavă lisă. arme de vânătoare, de sport industria sticlei. ceramică. ciment şi beton organe de maşini.transmiterea energiei mecanice. ştiinţe medicale. medicină organe de maşini - lubrifianţi.uleiuri.unsori producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. maşini şi aparate electrice. măsurători electrice. aplicaţii ale magnetismului. electrostatică aplicată ortopedie în general construcţia de maşini - motoare termice clădiri publice, civile, comerciale, industriale. arhitectură laică în general încercarea materialelor tehnica mijloacelor de transport
Vă rugăm să schimbaţi parola