Biblioteca Judeţeană Timiş

Oficii de proprietate industrială.Oficii administrative de brevete

Subiect Tematic: Oficii de proprietate industrială.Oficii administrative de brevete
Lucrări: 384 lucrari in 384 publicatii in 2 limbi
Agent de îndepărtare a stratului de cupru pentru un agent propulsiv : Brevet de invenţie de: Oficiul de stat pentru invenţii și mărci (Text tipărit)
Ansamblul de rulare pentru boghiuri cu ecartament fix : Brevet de invenţie de: Oficiul de stat pentru invenţii și mărci (Text tipărit)
2-(N-Ftalimido)Acetanilide şi procedeu de obţinere a acestora : Brevet de invenţie de: Oficiul de stat pentru invenţii și mărci (Text tipărit)
Amortizor magnetoelectric şi pneumatic : brevet de invenţie de: Oficiul de stat pentru invenţii și mărci (Text tipărit)
Agregat pentru probat pompe de adâncime : Brevet de invenţie de: Oficiul de stat pentru invenţii și mărci (Text tipărit)
Aparat cu piston pentru colectat probe de fluid din sonde : Brevet de invenţie de: Oficiul de stat pentru invenţii și mărci (Text tipărit)
Subiecte
medicină lucrări hidrotehnice în general telecomunicaţii.telegrafie.telefonie.radiodifuziune.tehnologie video chimie Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protejarea plantelor tehnica vehiculelor pe şine, locomotive şi vagoane drept civil arme cu ţeavă lisă. arme de vânătoare, de sport organe de maşini.transmiterea energiei mecanice. farmacologie. terapeutică. toxicologie agricultură - plante de cultură. grădinărit industrie minieră agricultură tehnică sanitară. apă. igienă sanitară. iluminat. Diverse pământuri şi minerale anorganice folositoare(în special nemetalice) producerea şi conservarea alimentelor solide biografii încercarea materialelor, materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energetice, economie energetică electrotehnică medicină - stomatologie clădiri publice, civile, comerciale, industriale. arhitectură laică în general ştiinţa mediului înconjurător Muniţie.Dispozitive tehnice.Arme ABC : atomice(nucleare),biologice(bacteriologice)şi chimice fiziologie chirurgie. ortopedie. oftalmologie ţiţei (petrol) cu sau fără gaze naturale maşini electrice construcţia de maşini - prelucrare mecanică şi aşchiere. ciocane prese mese şi tipuri de masă. veselă Irigaţii chimie. cristalografie. mineralogie. optică construcţia căilor de transport terestru. căi ferate. drumuri lucrări pe căi de navigaţie naturale, în porturi, la ţărm. amenajări de navigație, dragare, salvare și ajutor. baraje și centrale hidraulice de energie ortopedie în general horticultură fizioterapie. terapie fizică. radioterapie. alte tratamente terapeutice nemedicale Cazane de abur. Generatoare de abur. Căldări navale. Instalaţii producătoare de abur în general, părţile principale şi elemente ale acestora mecanica fluidelor în general. mecanica lichidelor(hidromecanică) echipament, servicii şi instalaţii în construcţii de clădiri (sanitare, de gaze, de abur, electrice). meseriile de instalator, lucrător în plumb, în metale, în canalizare. electrician. alte meserii microbiologie industrială. micrologie industrială. fermentare. industria băuturilor. industria stimulentelor Vehicule terestre, în afara celor pe şine. Vehicule rutiere şi de teren tehnologia uleiurilor minerale. tehnologia petrolului și a produselor similare ştiinţă nucleară aplicată Surse de apă pentru irigaţii hidrosferă. apă în general. hidrologie construcţia de maşini - tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate metalurgie industria hârtiei Brevet : recunoaştere, controlare, sigilare construcţii civile în general iluminare. tehnica iluminatului medicină - ştiinţe medicale construcţia de maşini - motoare termice încercarea materialelor electrochimie produse chimice propriu zise ştiinţe medicale. medicină Invenţii şi descoperiri.Tehnica invenţiei. Activitatea de pregătire a brevetării şi realizarea invenţiilor ape reziduale, de canal. tratarea, evacuarea, utilizarea apelor reziduale Electrotehnică - maşini de curent alternativ difuzarea sunetului fără fir.radiodifuziune electrotehnică - tracţiune, locomoţie, propulsie Aplicaţii tehnice ale razelor infraroşii știință și cunoaștere în general. organizarea muncii intelectuale agricultură - ştiinţe înrudite. exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice încălzirea, aerisirea şi condiţionarea (climatizarea) aerului în construcţii şi clădiri uleiuri.grăsimi.ceruri.adezivi.gume.răşini pescuit. pescării şi produsele lor ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. prelucrarea datelor manipulatoare. roboţi industriali Construcţia de maşini în general încercarea materialelor.materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor,centrale energetice.economie energetică rinichi. nefropatii. boli renale. metanefroze proprietate intelectuală.proprietate industrială, comercială, ştiinţifică.dreptul brevetelor şi mărcilor armată. arta militară. ştiinţă militară. apărare. forţe armate agricultură. ştiinţe şi procedee înrudite. silvicultură. exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Curelărie. Încălţăminte. Mănuşi. Articole pentru călători, sport, jocurile şi altele legarea cărţilor,metalizare,fabricarea oglinzilor,articole de birou industria sticlei. ceramică. ciment şi beton artă - recreere. divertisment. sport industrii bazate pe materiale macromoleculare. industria cauciucului. industria materialelor plastice publicitate. informare. relaţii cu publicul explozivi. combustibili Construcţia de maşini - electrotehnică construcţia de maşini în general. tehnică nucleară. electrotehnică. tehnologie mecanică incendii. foc. protecţia contra incendiilor industria textilă tratarea apei:procese,instalaţii şi utilaje.dotări pentru purificarea apei în general igienă urbană, deşeuri, reziduuri, gunoaie fizică inginerie. tehnică în general agricultură - ştiinţe şi procedee înrudite. silvicultură Oficii de proprietate industrială.Oficii administrative de brevete stomatologie explozivi.combustibili tehnologie chimică. industrii chimice şi înrudite materiale de construcţie. părţi ale construcţiilor - beton construcţii civile - infrastructură. lucrări terasiere. fundaţii. tunele organe de maşini - lubrifianţi.uleiuri.unsori tehnica mijloacelor de transport Dulii jucării. articole de amuzament şi distracţie. decoraţii de teatru chimie organică electricitate.magnetism.electromagnetism alimente. preparare. mâncăruri agricultură - horticultură materiale de construcţie. părţi ale construcţiilor producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. maşini şi aparate electrice. măsurători electrice. aplicaţii ale magnetismului. electrostatică aplicată
Vă rugăm să schimbaţi parola