Biblioteca Judeţeană Timiş

Oficii de proprietate industrială. Oficii administrative de brevete

Subiect Tematic: Oficii de proprietate industrială. Oficii administrative de brevete
Țara sursă: MD: SIBIMOL
Lucrări: 384 lucrari in 384 publicatii in 2 limbi
Agent de îndepărtare a stratului de cupru pentru un agent propulsiv : Brevet de invenţie de: Oficiul de stat pentru invenţii și mărci (Text tipărit)
Ansamblul de rulare pentru boghiuri cu ecartament fix : Brevet de invenţie de: Oficiul de stat pentru invenţii și mărci (Text tipărit)
2-(N-Ftalimido)Acetanilide şi procedeu de obţinere a acestora : Brevet de invenţie de: Oficiul de stat pentru invenţii și mărci (Text tipărit)
Amortizor magnetoelectric şi pneumatic : brevet de invenţie de: Oficiul de stat pentru invenţii și mărci (Text tipărit)
Agregat pentru probat pompe de adâncime : Brevet de invenţie de: Oficiul de stat pentru invenţii și mărci (Text tipărit)
Aparat cu piston pentru colectat probe de fluid din sonde : Brevet de invenţie de: Oficiul de stat pentru invenţii și mărci (Text tipărit)
Subiecte
igienă urbană, deşeuri, reziduuri, gunoaie încercarea materialelor agricultură - ştiinţe înrudite. exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice medicină - stomatologie chimie. cristalografie. mineralogie. Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protejarea plantelor medicină - ştiinţe medicale construcţia de maşini - prelucrare mecanică şi aşchiere. ciocane prese producerea şi conservarea alimentelor solide pescuit. pescării şi produsele lor manipulatoare. roboţi industriali tehnica mijloacelor de transport explozivi. combustibili Electrotehnică - maşini de curent alternativ hidrosferă. apă în general. hidrologie chimie organică construcţia de maşini - tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate electrochimie publicitate. informare. relaţii cu publicul medicină construcţii civile - infrastructură. lucrări terasiere. fundaţii. tunele optică agricultură tehnologia uleiurilor minerale. tehnologia petrolului și a produselor similare electrotehnică - tracţiune, locomoţie, propulsie Oficii de proprietate industrială. Oficii administrative de brevete agricultură. ştiinţe şi procedee înrudite. silvicultură. exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice materiale de construcţie. părţi ale construcţiilor tehnologie chimică. industrii chimice şi înrudite ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. prelucrarea datelor ortopedie în general industria hârtiei horticultură construcţia de maşini - motoare termice construcţia de maşini în general. tehnică nucleară. electrotehnică. tehnologie mecanică fiziologie construcţii civile în general știință și cunoaștere în general. organizarea muncii intelectuale încercarea materialelor, materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energetice, economie energetică agricultură - horticultură mese şi tipuri de masă. veselă agricultură - ştiinţe şi procedee înrudite. silvicultură ştiinţa mediului înconjurător biografii industria sticlei. ceramică. ciment şi beton ştiinţe medicale. medicină metalurgie mecanica fluidelor în general. mecanica lichidelor(hidromecanică) uleiuri. grăsimi. ceruri. adezivi. gume. răşini telecomunicaţii.telegrafie.telefonie.radiodifuziune.tehnologie video proprietate intelectuală.proprietate industrială, comercială, ştiinţifică.dreptul brevetelor şi mărcilor ştiinţă nucleară aplicată armată. arta militară. ştiinţă militară. apărare. forţe armate jucării. articole de amuzament şi distracţie. decoraţii de teatru fizioterapie. terapie fizică. radioterapie. alte tratamente terapeutice nemedicale farmacologie. terapeutică. toxicologie Construcţia de maşini în general lucrări hidrotehnice în general tehnică sanitară. apă. igienă sanitară. iluminat. electricitate. magnetism. electromagnetism Curelărie. Încălţăminte. Mănuşi. Articole pentru călători, sport, jocurile şi altele electrotehnică organe de maşini. transmiterea energiei mecanice alimente. preparare. mâncăruri echipament, servicii şi instalaţii în construcţii de clădiri (sanitare, de gaze, de abur, electrice). meseriile de instalator, lucrător în plumb, în metale, în canalizare. electrician. alte meserii clădiri publice, civile, comerciale, industriale. arhitectură laică în general incendii. foc. protecţia contra incendiilor rinichi. nefropatii. boli renale. metanefroze Cazane de abur. Generatoare de abur. Căldări navale. Instalaţii producătoare de abur în general, părţile principale şi elemente ale acestora Diverse pământuri şi minerale anorganice folositoare(în special nemetalice) explozivi.combustibili ape reziduale, de canal. tratarea, evacuarea, utilizarea apelor reziduale ţiţei (petrol) cu sau fără gaze naturale industrie minieră Construcţia de maşini - electrotehnică încercarea materialelor.materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor,centrale energetice.economie energetică Surse de apă pentru irigaţii Brevet : recunoaştere, controlare, sigilare încălzirea, aerisirea şi condiţionarea (climatizarea) aerului în construcţii şi clădiri iluminare. tehnica iluminatului organe de maşini - lubrifianţi. uleiuri. unsori inginerie. tehnică în general stomatologie lucrări pe căi de navigaţie naturale, în porturi, la ţărm. amenajări de navigație, dragare, salvare și ajutor. baraje și centrale hidraulice de energie chimie Aplicaţii tehnice ale razelor infraroşii maşini electrice producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. maşini şi aparate electrice. măsurători electrice. aplicaţii ale magnetismului. electrostatică aplicată Dulii Vehicule terestre, în afara celor pe şine. Vehicule rutiere şi de teren tratarea apei:procese,instalaţii şi utilaje.dotări pentru purificarea apei în general legarea cărţilor,metalizare,fabricarea oglinzilor,articole de birou drept civil Muniţie.Dispozitive tehnice.Arme ABC : atomice(nucleare),biologice(bacteriologice)şi chimice construcţia căilor de transport terestru. căi ferate. drumuri arme cu ţeavă lisă. arme de vânătoare, de sport fizică industrii bazate pe materiale macromoleculare. industria cauciucului. industria materialelor plastice industria textilă microbiologie industrială. micrologie industrială. fermentare. industria băuturilor. industria stimulentelor Invenţii şi descoperiri.Tehnica invenţiei. Activitatea de pregătire a brevetării şi realizarea invenţiilor artă - recreere. divertisment. sport chirurgie. ortopedie. oftalmologie Irigaţii agricultură - plante de cultură. grădinărit produse chimice propriu zise tehnica vehiculelor pe şine, locomotive şi vagoane materiale de construcţie. părţi ale construcţiilor - beton
Vă rugăm să schimbaţi parola