Biblioteca Judeţeană Timiş

agricultură

Subiect Tematic: agricultură
Lucrări: 308 lucrari in 114 publicatii in 4 limbi
Subiecte
lucrări hidrotehnice în general - hidrotehnică agricolă dicţionar horticultură analiză agricultură - horticultură în general construcţii civile - c. metalice economie agricultură - boli ale plantelor. dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. protejarea plantelor. viticultură.viţă de vie.vii inginerie. tehnică în general contabilitate mecanica fluidelor în general. mecanica lichidelor(hidromecanică) agrochimie Timişoara, 2010 statistică Timişoara, 2012 Bibliografii pe subiect construcţia de maşini - tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate chimie. cristalografie. mineralogie. Timişoara, 1973 organizaţii şi alte tipuri de cooperare - organizaţii, mişcări esoterice, secrete şi semisecrete medicină - genetică generală citogenetică generală, imunogenetică, evoluţie, filogenie producerea şi conservarea alimentelor solide lucrări hidrotehnice în general genetică generală. citogenetică generală. imunogenetică. evoluţie. filogenie învăţământ primar. scoala primară, elementară, ciclu I Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protejarea plantelor Construcţia de maşini în general Problema agrară. Economie agrară. Problema ţaranească conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii producerea seminței. colectarea, depozitarea și tratarea semințelor agricultură - plante de cultură. grădinărit geologie generală. metrologie. climatologie. geologie istorică. stratigrafie. paleogeografie genuri de şcoli de cultură generală. învăţământ de cultură generală situaţie economică. politică economică. conducerea economiei. planificarea economiei. producţie. servicii. preţuri Brevet : recunoaştere, controlare, sigilare agricultură. ştiinţe şi procedee înrudite. silvicultură. exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Oficii de proprietate industrială.Oficii administrative de brevete agricultură - maşini agricole. echipament şi utilaje agricole plante de grădină. grădinărit Timişoara, 2009 conținutul activității școlare și programă școlară în învățământul preșcolar și elementar. Obiecte la orice nivel și din orice gen de școală natura. studiul şi conservarea naturii. protecţia naturii şi animalelor sălbatice agricultură economie regională. economie teritorială. economia pământului şi a propietăţii. economia fondului funciar. economia fondului de locuinţe (fondului imobiliar) Învăţământ liceal de specialitate, tehnic etc. integrat în învăţământul de cultură generală tehnologie chimică. industrii chimice şi înrudite lucrări pe căi de navigaţie naturale, în porturi, la ţărm. amenajări de navigație, dragare, salvare și ajutor. baraje și centrale hidraulice de energie agricultură - horticultură botanică generală silvicultură standardizarea produselor, operaţiilor, greutăţilor, măsurilor şi timpului. standarde, specificații, coduri de practică, recomandări etc. Timişoara, 1980 zootehnie conducere şi administrare în exploatare. organizare comercială Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Istoria României prozodie. ştiinţele şi sursele auxiliare ale filologiei Timişoara limba rusă materiale de construcţie. părţi ale construcţiilor comerţ. relaţii economice internaţionale. economie mondială patologie. medicină clinică geomorfologie, studiul formelor de relief ale suprafeţei pământului electricitate.magnetism.electromagnetism biologie - ştiinţe biologice în general Timişoara, 2011 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare învăţământ zootehnie - creşterea şi înmulţirea animalelor. creşterea vitelor, a şeptelului. înmulţirea animalelor domestice tehnica mijloacelor de transport probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. tipuri de ajutoare sociale
Vă rugăm să schimbaţi parola