Biblioteca Judeţeană Timiş

situaţie economică. politică economică. conducerea economiei. planificarea economiei. producţie. servicii. preţuri

Subiect Tematic: situaţie economică. politică economică. conducerea economiei. planificarea economiei. producţie. servicii. preţuri
Țara sursă: MD: SIBIMOL
Lucrări: 1061 lucrari in 278 publicatii in 8 limbi
Subiecte
sec. 19 demografie. studiul populaţiei biografii pe subiect economie nivele de dezvoltare.etape de dezvoltare economică.sisteme economice industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale politică - afaceri interne. politică internă ecologie generală umanistică. ştiinţe umane în general cibernetică explozivi. combustibili asistenţă socială. asigurări sociale pescuit construcţia de maşini în general. tehnică nucleară. electrotehnică. tehnologie mecanică producerea şi conservarea alimentelor solide literatură română lucrări hidrotehnice în general politică economică metalurgie zootehnie - conducerea şi organizarea fermelor geografia României drept public. drept constituţional. drept administrativ teoria utilizării şi acceptabilităţii soluţiilor partide comuniste 1829/1858 istoria universală chimie forme de organizare a actinităţii economice industria textilă literatură română - dialoguri filozofice sau discursive. conversaţii pe subiecte diverse cultura plantelor de câmp geografia Ungariei conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii turism situaţie economică. politică economică - în România Gallai, M. organizaţii şi alte tipuri de colectivităţi - adunări, simpozioane, congrese, colocvii, forumuri armată. arta militară. ştiinţă militară. apărare. forţe armate geografia Cehoslovaciei genuri de şcoli de cultură generală. învăţământ de cultură generală economie în general încercarea materialelor, materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energetice, economie energetică hidrocarburi saturate.alcani(parafine) 2004 ramuri speciale ale dreptului geologie agricultură. ştiinţe şi procedee înrudite. silvicultură. exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice avuţie naţională. averea (patrimoniul) naţional. averea reală a statului tehnici şi aplicaţii speciale ale fotografiei literatură română - roman geografia Europei istoria Greciei antice (până la 323 d.H.) literatură periodică. scrieri în seriale, reviste, jurnale. articole. jurnalism. literatură ocazională. scrieri polemice, scrieri politice. pamflete economia fondului funciar.proprietate asupra pământului Timişoara, 2009 causa exemplaris istoria Venezuelei natura. studiul şi conservarea naturii. protecţia naturii şi animalelor sălbatice sociografie. studiu descriptiv al societăţii. geografie socială forme de organizare a activităţii economice economie. științe economice analiză combinatorică timp liber.recreaţie economie românească economie - comerţ. relaţii economice internaţionale. economie mondială istoria ca gen literar. scrieri istorice. istoriografie. cronici. anale. memorii. jurnale. biografii. autobiografii construcţia căilor de transport terestru. căi ferate. drumuri economie regională. economie teritorială. economia pământului şi a propietăţii. economia fondului funciar. economia fondului de locuinţe (fondului imobiliar) economie - conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Învăţământ liceal de specialitate, tehnic etc. integrat în învăţământul de cultură generală şcoli şi sisteme socialiste Geografia Germaniei istoria Daciei activităţi şi organizare. informare. teoria informării şi comunicării în general (cibernetică). inginerie umană știință și cunoaștere în general. organizarea muncii intelectuale agricultură - ştiinţe înrudite. exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice iteratură periodică, scrieri în seriale, reviste, jurnale, articole, literatură ocazională, scrieri polemice, scrieri polemice, pamflete metodologie statistică. demografie. sociologie ştiinţe biografice şi înrudite transport în general. servicii poştale. organizarea şi controlul circulaţiei construcţii hidrotehnice politica din Europa muncă.relaţii de muncă.economia muncii.organizarea muncii metalurgie feroasă. siderurgie. fontă şi oţel geografia Venezuelei drept civil electrotehnică geografia Asiei Istoria României piaţă în general, analiza pieţei, cerere şi ofertă, competiţie, concurenţă situaţie economică. politică economică - în U.R.S.S. agricultura ca ramură a economiei încălzirea, aerisirea şi condiţionarea (climatizarea) aerului în construcţii şi clădiri construcţii civile în general literatură maghiară din România - literatură periodică, articole, reportaje statistica drept ştiinţă. teoria statisticii geografia Indiei uleiuri.grăsimi.ceruri.adezivi.gume.răşini încercarea materialelor. defecte ale materialelor. protecţia materialelor istorie - al doilea război mondial economie - conducere şi administrare în exploatare. organizare comercială economie agrară activităţi specifice administraţiei publice. poliţie. exercitarea dreptului public drept. jurisprudenţă geografie economică planuri economice.planificare economică generalităţi despre ştiinţele pure literatură română - critică şi istorie literară medicină - ştiinţe medicale geografia Turciei piatră artificială.beton.aglomerate diferite agricultură - amelioraţii. îmbunătăţiri funciare şi agricole legile generale ale naturii. transformarea și tranziența materiei. originea universului. creație. cosmogonie Bugete. Estimări, previziuni. Înregistrări comerciale. Încheieri de conturi. Bilanţ matematică geologie şi ştiinţe înrudite metrologie-măsuri. greutăţi învţământ - genuri de şcoli de cultură generală politică comunistă. propagandă învăţământ secundar - şcoli profesionale Arad învăţământ finanţe internaţionale afaceri interne. politică internă organizaţii şi alte tipuri de cooperare. societăţi. asociaţii. congrese. expoziţii. firme. institute de cercetare Ceauşescu, Nicolae politică probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. tipuri de ajutoare sociale comerţ exterior. comerţ internaţional partide şi mişcări politice literatură rusă şi sovietică industria lemnului drept civil - drept comercial geografia României - munţii României Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale, în general. sociografie situaţie economică. politică economică - în Ţările Scandinave evoluţie economică. dezvoltare economică profeţie.prezicere.oracole Ungaria studii locale. studii ale unei localităti. monografii ale localităţilor forme de organizare şi cooperare în activitatea economică.sisteme cooperative. literatură română - eseuri muncă. relaţii de muncă. economia muncii. organizarea muncii istoria Imperiului Roman zăcăminte de hidrocarburi, prezență de petrol și gaze ştiinţa mediului înconjurător finanţe. finanţe publice. bănci. bani geografie universală probleme generale ale ştiinţelor aplicate artă militară în general analiză organizaţii şi alte tipuri de colectivităţi.asociaţii.congrese economie. ştiinţă economică-concepte economice de bază economie - ştiinţă economică concepte economice de bază inginerie. tehnică în general geologie economică contabilitate adunări. simpozioane. congrese. colocvii. forumuri istorie universală organizarea şi planificarea producţiei Bibliografii pe subiect Africa învăţământ secundar Vânătoare. Pescuit. Piscicultură. presiuni prin servicii secrete și de spionaj organizaţii şi alte tipuri de cooperare - organizaţii, mişcări esoterice, secrete şi semisecrete limba franceză arhive geografia Ecuadorului instruire și educație în afara școlii. continuarea educației sisteme filosofice. concepţii, orientări, curente, şcoli filosofice agricultură - ştiinţe şi procedee înrudite. silvicultură organizaţii şi alte tipuri de colectivităţi.asociaţii.congrese - concursuri Economie regională. Economie teritorială.Economia pământului şi a propietăţii. Economia fondului funciar.Economia fondului de locuinţe(fondului imobiliar) agricultură - silvicultură producţie economie internaţională economie energetică Istoria României - Transilvania geologie economică. zăcăminte minerale eseuri apă freatică. izvoare. puţuri, fântâni industria lemnului şi cherestelei Russell, Bertrand istoria Europei America de Sud scrieri social-politice industrii poligrafice. tipografii. editură. librării drept internaţional civilizaţie. cultură. progres situaţie economică - producţie şi servicii în funcţie de sectoarele economice arhitectură matematică calculatorie. analiză numerică asigurarea nevoilor spirituale şi materiale de viaţă. muncă socială. ajutor social. locuinţă. asigurări organizaţii şi alte tipuri de cooperare. asociaţii. congrese. expoziţii. muzee construcţii civile situaţie economică. politică economică. conducerea economiei. planificarea economiei. producţie. servicii. preţuri organizare şi practică în comerţ.mărfuri.servicii schimb monetar echipament, servicii şi instalaţii în construcţii de clădiri (sanitare, de gaze, de abur, electrice). meseriile de instalator, lucrător în plumb, în metale, în canalizare. electrician. alte meserii siderurgie Călătorie situaţia economică a Europei industrie minieră sociologie - societăţi globale ştiinţe sociale. statistică. economie. comerţ. drept. administraţie. artă militară. asistenţă socială. asigurări. învăţământ. etnografie. folclor Conducerea şi planificarea producţiei, proiectare, construcţie, conducerea şi controlul producţiei administraţia publică. conducere administrativă. administraţie locală economie - conducere şi administrare în exploatare finanţe agricultură încercarea materialelor.materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor,centrale energetice.economie energetică transport rutier poştă.servicii poştale şi administrarea lor istorie generală. istorie universală industrie textilă explozivi.combustibili forme de întreprinderi. finanţare economie politică - construirea socialismului şi comunismului tehnologie chimică. industrii chimice şi înrudite mecanisme și instrumente de precizie. mecanică de precizie. mecanică fină economie capitalistă etnologie. etnografie. obiceiuri. tradiţii. datini. mod de viaţă. folclor economie politică internaţională agricultură - horticultură standardizarea produselor, operaţiilor, greutăţilor, măsurilor şi timpului. standarde, specificații, coduri de practică, recomandări etc. tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate cost. contabilitatea costurilor, calculul preţurilor de cost Spulber, Nicolas finanţe.finanţe publice.bănci.bani conducere şi administrare în exploatare. organizare comercială romane. povestiri de mare întindere sport. jocuri sportive. educaţie fizică Timişoara industrie românească materiale de construcţie. părţi ale construcţiilor istoria modernă situaţie economică. politică economică - în America Latină politică comunistă lucrări de zidărie istorie - primul război mondial activităţi specifice administraţiei publice comerţ. relaţii economice internaţionale. economie mondială relaţii internaţionale. politică internaţională. activitate internaţională. politică externă literatură română-scrisori politică românească economie - conducere şi administrare în exploatare - forme de întreprinderi. finanţare publicaţii pentru tinerii cititori profit.pierdere.rentabilitate.tendinţe în rentabilitate.randament literatură română - opere zoologie geografică limba engleză forme de organizare politică. statele ca puteri politice geografia Marocului dinamica economică. Circuitul economic geografie. explorarea pământului și a diferitelor țări. călătorii. geografie regională geografia U.R.S.S. situaţie economică. politică economică - în lume fiziologie umană şi comparată colecţii sau serii. serii comerciale. biblioteci de editor (opere care apar în fascicule) Lucrări de construcţii(de case în principal).Materiale de construcţie.Tehnologii şi procedee în construcţii Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare factori care influenţează evoluţia economică psihologie zootehnie - creşterea şi înmulţirea animalelor. creşterea vitelor, a şeptelului. înmulţirea animalelor domestice politică - deschidere de teritorii. colonizare tehnica mijloacelor de transport economia energiei în general economie politică-construirea socialismului şi comunismului preţ. formarea preţurilor. costuri geografia Iranului Politică externă învăţământ specializat/de specialitate tehnologia uleiurilor minerale. tehnologia petrolului și a produselor similare monografii industria pielăriei ştiinţe economice istoria operaţiunilor şi luptelor aeriene filosofie - tipuri de sisteme filozofice economie - conducere şi organizare în industrie, comerţ şi administraţie motoare termice geografia Indoneziei producţie şi servicii în funcţie de sectoarele economice Timişoara, 2008 sociologie economie - dinamica economică.circuit economic politică internaţională statistică ştiinţă economică - concepte economice de bază geografia Algeriei organizaţii şi alte tipuri de colectivităţi. asociaţii. congrese construcţia de maşini - tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate
Vă rugăm să schimbaţi parola