Biblioteca Judeţeană Timiş

situaţie economică. politică economică. conducerea economiei. planificarea economiei. producţie. servicii. preţuri

Subiect Tematic: situaţie economică. politică economică. conducerea economiei. planificarea economiei. producţie. servicii. preţuri
Țara sursă: MD: SIBIMOL
Lucrări: 1061 lucrari in 296 publicatii in 8 limbi
Subiecte
biografii pe subiect cibernetică lucrări hidrotehnice în general turism genuri de şcoli de cultură generală. învăţământ de cultură generală istoria Venezuelei economie. științe economice economie - comerţ. relaţii economice internaţionale. economie mondială Învăţământ liceal de specialitate, tehnic etc. integrat în învăţământul de cultură generală piaţă în general, analiza pieţei, cerere şi ofertă, competiţie, concurenţă zăcăminte de hidrocarburi, prezență de petrol și gaze limba franceză apă freatică. izvoare. puţuri, fântâni administraţia publică. conducere administrativă. administraţie locală agricultură transport rutier finanţe.finanţe publice.bănci.bani literatură română-scrisori economie - conducere şi administrare în exploatare - forme de întreprinderi. finanţare preţ. formarea preţurilor. costuri economie politică-construirea socialismului şi comunismului ştiinţă economică - concepte economice de bază producerea şi conservarea alimentelor solide încercarea materialelor, materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energetice, economie energetică analiză combinatorică ştiinţe biografice şi înrudite încercarea materialelor. defecte ale materialelor. protecţia materialelor geografie economică agricultură - amelioraţii. îmbunătăţiri funciare şi agricole învăţământ secundar - şcoli profesionale partide şi mişcări politice Ungaria muncă. relaţii de muncă. economia muncii. organizarea muncii ştiinţa mediului înconjurător istoria Europei civilizaţie. cultură. progres arhitectură organizaţii şi alte tipuri de cooperare. asociaţii. congrese. expoziţii. muzee Timişoara politică - afaceri interne. politică internă Timişoara, 2009 istoria ca gen literar. scrieri istorice. istoriografie. cronici. anale. memorii. jurnale. biografii. autobiografii construcţia căilor de transport terestru. căi ferate. drumuri economie regională. economie teritorială. economia pământului şi a propietăţii. economia fondului funciar. economia fondului de locuinţe (fondului imobiliar) statistică. demografie. sociologie studii locale. studii ale unei localități. monografii ale localităţilor drept. jurisprudenţă legile generale ale naturii. transformarea și tranziența materiei. originea universului. creație. cosmogonie industria lemnului evoluţie economică. dezvoltare economică contabilitate Economie regională. Economie teritorială.Economia pământului şi a propietăţii. Economia fondului funciar.Economia fondului de locuinţe(fondului imobiliar) producţie economie internaţională Russell, Bertrand siderurgie mecanisme și instrumente de precizie. mecanică de precizie. mecanică fină istorie - primul război mondial dinamica economică. Circuitul economic geografie. explorarea pământului și a diferitelor țări. călătorii. geografie regională Lucrări de construcţii(de case în principal).Materiale de construcţie.Tehnologii şi procedee în construcţii Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare politică - deschidere de teritorii. colonizare industria pielăriei producţie şi servicii în funcţie de sectoarele economice teoria utilizării şi acceptabilităţii soluţiilor literatură periodică. scrieri în seriale, reviste, jurnale. articole. jurnalism. literatură ocazională. scrieri polemice, scrieri politice. pamflete natura. studiul şi conservarea naturii. protecţia naturii şi animalelor sălbatice metodologie construcţii civile în general Arad Ceauşescu, Nicolae literatură română - eseuri America de Sud construcţii civile forme de întreprinderi. finanţare relaţii internaţionale. politică internaţională. activitate internaţională. politică externă învăţământ specializat/de specialitate umanistică. ştiinţe umane în general asistenţă socială. asigurări sociale politică economică forme de organizare a activităţii economice agricultură - ştiinţe înrudite. exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice încălzirea, aerisirea şi condiţionarea (climatizarea) aerului în construcţii şi clădiri activităţi specifice administraţiei publice. poliţie. exercitarea dreptului public analiză geologie economică. zăcăminte minerale situaţia economică a Europei romane. povestiri de mare întindere activităţi specifice administraţiei publice literatură română - opere zootehnie - creşterea şi înmulţirea animalelor. creşterea vitelor, a şeptelului. înmulţirea animalelor domestice ştiinţe economice economie - conducere şi organizare în industrie, comerţ şi administraţie geografia Indoneziei geografia Algeriei literatură română situaţie economică. politică economică - în România armată. arta militară. ştiinţă militară. apărare. forţe armate hidrocarburi saturate.alcani(parafine) agricultură. ştiinţe şi procedee înrudite. silvicultură. exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice agricultura ca ramură a economiei învţământ - genuri de şcoli de cultură generală finanţe internaţionale finanţe. finanţe publice. bănci. bani organizaţii şi alte tipuri de colectivităţi.asociaţii.congrese geologie economică adunări. simpozioane. congrese. colocvii. forumuri sisteme filosofice. concepţii, orientări, curente, şcoli filosofice scrieri social-politice industrie textilă etnologie. etnografie. obiceiuri. tradiţii. datini. mod de viaţă. folclor geografia Marocului situaţie economică. politică economică - în lume sec. 19 economie industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale ecologie generală geografia României cultura plantelor de câmp conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii politica din Europa planuri economice.planificare economică comerţ exterior. comerţ internaţional inginerie. tehnică în general agricultură - ştiinţe şi procedee înrudite. silvicultură organizaţii şi alte tipuri de colectivităţi.asociaţii.congrese - concursuri agricultură - silvicultură organizare şi practică în comerţ.mărfuri.servicii publicaţii pentru tinerii cititori limba engleză politică internaţională partide comuniste şcoli şi sisteme socialiste Geografia Germaniei geografia Venezuelei situaţie economică. politică economică - în U.R.S.S. economie agrară literatură română - critică şi istorie literară piatră artificială.beton.aglomerate diferite Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor profeţie.prezicere.oracole artă militară în general economie - ştiinţă economică concepte economice de bază presiuni prin servicii secrete și de spionaj agricultură - horticultură materiale de construcţie. părţi ale construcţiilor nivele de dezvoltare.etape de dezvoltare economică.sisteme economice chimie organizaţii şi alte tipuri de colectivităţi - adunări, simpozioane, congrese, colocvii, forumuri avuţie naţională. averea (patrimoniul) naţional. averea reală a statului muncă.relaţii de muncă.economia muncii.organizarea muncii drept civil statistica drept ştiinţă. teoria statisticii politică literatură rusă şi sovietică drept civil - drept comercial organizaţii şi alte tipuri de cooperare - organizaţii, mişcări esoterice, secrete şi semisecrete eseuri industrie minieră sociologie - societăţi globale profit.pierdere.rentabilitate.tendinţe în rentabilitate.randament zoologie geografică filosofie - tipuri de sisteme filozofice Timişoara, 2008 sociologie economie - dinamica economică.circuit economic statistică economie românească electrotehnică generalităţi despre ştiinţele pure matematică geografia României - munţii României teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale, în general. sociografie situaţie economică. politică economică - în Ţările Scandinave geografie universală economie. ştiinţă economică-concepte economice de bază învăţământ secundar arhive industria lemnului şi cherestelei asigurarea nevoilor spirituale şi materiale de viaţă. muncă socială. ajutor social. locuinţă. asigurări sport. jocuri sportive. educaţie fizică politică comunistă geografia U.R.S.S. factori care influenţează evoluţia economică literatură română - dialoguri filozofice sau discursive. conversaţii pe subiecte diverse economia fondului funciar.proprietate asupra pământului causa exemplaris timp liber.recreaţie geografia Indiei economie - conducere şi administrare în exploatare. organizare comercială învăţământ echipament, servicii şi instalaţii în construcţii de clădiri (sanitare, de gaze, de abur, electrice). meseriile de instalator, lucrător în plumb, în metale, în canalizare. electrician. alte meserii economie - conducere şi administrare în exploatare Spulber, Nicolas lucrări de zidărie colecţii sau serii. serii comerciale. biblioteci de editor (opere care apar în fascicule) Politică externă tehnologia uleiurilor minerale. tehnologia petrolului și a produselor similare istoria operaţiunilor şi luptelor aeriene construcţia de maşini - tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate metalurgie drept public. drept constituţional. drept administrativ Gallai, M. geografia Cehoslovaciei ramuri speciale ale dreptului geografia Europei istoria Greciei antice (până la 323 d.H.) istoria Daciei construcţii hidrotehnice geografia Asiei istorie - al doilea război mondial medicină - ştiinţe medicale geologie şi ştiinţe înrudite organizaţii şi alte tipuri de cooperare. societăţi. asociaţii. congrese. expoziţii. firme. institute de cercetare istorie universală geografia Ecuadorului Călătorie situaţie economică. politică economică - în America Latină fiziologie umană şi comparată demografie. studiul populaţiei pescuit 1829/1858 2004 sociografie. studiu descriptiv al societăţii. geografie socială știință și cunoaștere în general. organizarea muncii intelectuale literatură maghiară din România - literatură periodică, articole, reportaje uleiuri.grăsimi.ceruri.adezivi.gume.răşini geografia Turciei metrologie-măsuri. greutăţi afaceri interne. politică internă organizarea şi planificarea producţiei matematică calculatorie. analiză numerică situaţie economică - producţie şi servicii în funcţie de sectoarele economice schimb monetar finanţe încercarea materialelor.materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor,centrale energetice.economie energetică istoria modernă psihologie monografii motoare termice organizaţii şi alte tipuri de colectivităţi. asociaţii. congrese zootehnie - conducerea şi organizarea fermelor istoria universală literatură română - roman economie - conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii metalurgie feroasă. siderurgie. fontă şi oţel Bugete. Estimări, previziuni. Înregistrări comerciale. Încheieri de conturi. Bilanţ economie energetică drept internaţional ştiinţe sociale. statistică. economie. comerţ. drept. administraţie. artă militară. asistenţă socială. asigurări. învăţământ. etnografie. folclor Conducerea şi planificarea producţiei, proiectare, construcţie, conducerea şi controlul producţiei istorie generală. istorie universală economie politică - construirea socialismului şi comunismului economie capitalistă standardizarea produselor, operaţiilor, greutăţilor, măsurilor şi timpului. standarde, specificații, coduri de practică, recomandări etc. tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate conducere şi administrare în exploatare. organizare comercială explozivi. combustibili construcţia de maşini în general. tehnică nucleară. electrotehnică. tehnologie mecanică industria textilă economie în general tehnici şi aplicaţii speciale ale fotografiei iteratură periodică, scrieri în seriale, reviste, jurnale, articole, literatură ocazională, scrieri polemice, scrieri polemice, pamflete transport în general. servicii poştale. organizarea şi controlul circulaţiei politică comunistă. propagandă probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. tipuri de ajutoare sociale forme de organizare şi cooperare în activitatea economică.sisteme cooperative. istoria Imperiului Roman Vânătoare. Pescuit. Piscicultură. Istoria României - Transilvania industrii poligrafice. tipografii. editură. librării situaţie economică. politică economică. conducerea economiei. planificarea economiei. producţie. servicii. preţuri explozivi.combustibili tehnologie chimică. industrii chimice şi înrudite industrie românească comerţ. relaţii economice internaţionale. economie mondială politică românească tehnica mijloacelor de transport economia energiei în general geografia Ungariei geologie activităţi şi organizare. informare. teoria informării şi comunicării în general (cibernetică). inginerie umană Istoria României probleme generale ale ştiinţelor aplicate Bibliografii pe subiect Africa instruire și educație în afara școlii. continuarea educației poştă.servicii poştale şi administrarea lor economie politică internaţională cost. contabilitatea costurilor, calculul preţurilor de cost forme de organizare politică. statele ca puteri politice geografia Iranului
Vă rugăm să schimbaţi parola