Biblioteca Judeţeană Timiş

situaţie economică. politică economică. conducerea economiei. planificarea economiei. producţie. servicii. preţuri

Subiect Tematic: situaţie economică. politică economică. conducerea economiei. planificarea economiei. producţie. servicii. preţuri
Țara sursă: MD: SIBIMOL
Lucrări: 1060 lucrari in 489 publicatii in 8 limbi
Subiecte
economia energiei în general probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. tipuri de ajutoare sociale agricultură - ştiinţe înrudite. exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice politică internaţională Bugete. Estimări, previziuni. Înregistrări comerciale. Încheieri de conturi. Bilanţ geografia Ecuadorului geografie economică geografia României - munţii României tehnica mijloacelor de transport geografie. explorarea pământului și a diferitelor țări. călătorii. geografie regională presiuni prin servicii secrete și de spionaj mecanisme și instrumente de precizie. mecanică de precizie. mecanică fină explozivi. combustibili istorie generală. istorie universală statistică agricultura ca ramură a economiei muncă. relaţii de muncă. economia muncii. organizarea muncii Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare economie. ştiinţă economică. concepte economice de bază finanţe. finanţe publice. bănci. bani amelioraţii. îmbunătăţiri funciare şi agricole hidrocarburi saturate.alcani(parafine) geologie economică. zăcăminte minerale geografia Turciei industrie textilă politică literatură română - opere activităţi specifice administraţiei publice situaţie economică. politică economică - în America Latină publicaţii pentru tinerii cititori tehnologia uleiurilor minerale. tehnologia petrolului și a produselor similare istoria Imperiului Roman legile generale ale naturii. transformarea și tranziența materiei. originea universului. creație. cosmogonie agricultură. ştiinţe şi procedee înrudite. silvicultură. exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice ştiinţă economică - concepte economice de bază evoluţie economică. dezvoltare economică economie regională. economie teritorială. economia pământului şi a propietăţii. economia fondului funciar. economia fondului de locuinţe (fondului imobiliar) materiale de construcţie. părţi ale construcţiilor activităţi specifice administraţiei publice. poliţie. exercitarea dreptului public colecţii sau serii. serii comerciale. biblioteci de editor (opere care apar în fascicule) Arad partide şi mişcări politice asigurarea nevoilor spirituale şi materiale de viaţă. muncă socială. ajutor social. locuinţă. asigurări literatură română - roman Africa activităţi şi organizare. informare. teoria informării şi comunicării în general (cibernetică). inginerie umană știință și cunoaștere în general. organizarea muncii intelectuale scrieri social-politice încercarea materialelor, materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energetice, economie energetică agricultură - horticultură siderurgie eseuri organizarea şi planificarea producţiei ştiinţa mediului înconjurător Gallai, M. istoria operaţiunilor şi luptelor aeriene literatură periodică. scrieri în seriale, reviste, jurnale. articole. jurnalism. literatură ocazională. scrieri polemice, scrieri politice. pamflete metalurgie adunări. simpozioane. congrese. colocvii. forumuri cost. contabilitatea costurilor, calculul preţurilor de cost învţământ - genuri de şcoli de cultură generală uleiuri. grăsimi. ceruri. adezivi. gume. răşini analiză combinatorică geografia Indoneziei finanţe geografia Algeriei economie energetică armată. arta militară. ştiinţă militară. apărare. forţe armate forme de organizare politică. statele ca puteri politice sport. jocuri sportive. educaţie fizică zootehnie. creșterea și înmulțirea animalelor. creșterea vitelor, a șeptelului. înmulțirea animalelor domestice geografia Iranului forme de organizare şi cooperare în activitatea economică.sisteme cooperative. deschidere de teritorii. colonizare industria lemnului standardizarea produselor, operaţiilor, greutăţilor, măsurilor şi timpului. standarde, specificații, coduri de practică, recomandări etc. Spulber, Nicolas monografii sec. 19 Învăţământ liceal de specialitate, tehnic etc. integrat în învăţământul de cultură generală natura. studiul şi conservarea naturii. protecţia naturii şi animalelor sălbatice profit.pierdere.rentabilitate.tendinţe în rentabilitate.randament metodologie conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Geografia Germaniei organizaţii şi alte tipuri de cooperare. societăţi. asociaţii. congrese. expoziţii. firme. institute de cercetare sociografie. studiu descriptiv al societăţii. geografie socială economie. științe economice biografii pe subiect economia fondului funciar. proprietate asupra pământului politică - afaceri interne. politică internă conducere şi organizare în industrie, comerţ şi administraţie explozivi.combustibili Politică externă tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate istoria Europei învăţământ istoria universală poştă.servicii poştale şi administrarea lor geologie învăţământ specializat/de specialitate industria lemnului şi cherestelei forme de organizare a activităţii economice încălzirea, aerisirea şi condiţionarea (climatizarea) aerului în construcţii şi clădiri sociologie - societăţi globale ştiinţe biografice şi înrudite inginerie. tehnică în general teoria utilizării şi acceptabilităţii soluţiilor cultura plantelor de câmp economie - conducere şi administrare în exploatare. organizare comercială ştiinţe sociale. statistică. economie. comerţ. drept. administraţie. artă militară. asistenţă socială. asigurări. învăţământ. etnografie. folclor Ceauşescu, Nicolae Bibliografii pe subiect piatră artificială.beton.aglomerate diferite economie - conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii finanţe internaţionale drept civil încercarea materialelor. defecte ale materialelor. protecţia materialelor construcţia căilor de transport terestru. căi ferate. drumuri pescuit organizaţii, mişcări esoterice, secrete şi semisecrete Timişoara Ungaria economie internaţională conducere şi administrare în exploatare. organizare comercială industria textilă statistică. demografie. sociologie America de Sud comerţ exterior. comerţ internaţional situaţia economică a Europei analiză motoare termice nivele de dezvoltare.etape de dezvoltare economică.sisteme economice economie literatură rusă şi sovietică zoologie geografică agricultură - silvicultură probleme generale ale ştiinţelor aplicate literatură română - dialoguri filozofice sau discursive. conversaţii pe subiecte diverse limba engleză medicină - ştiinţe medicale geografia Europei umanistică. ştiinţe umane în general civilizaţie. cultură. progres producerea şi conservarea alimentelor solide organizaţii şi alte tipuri de colectivităţi. asociaţii. congrese - concursuri zăcăminte de hidrocarburi, prezență de petrol și gaze construcţii hidrotehnice Lucrări de construcţii(de case în principal).Materiale de construcţie.Tehnologii şi procedee în construcţii economie - conducere şi organizare în industrie, comerţ şi administraţie istorie - primul război mondial profeţie.prezicere.oracole apă freatică. izvoare. puţuri, fântâni geografia Asiei lucrări de zidărie romane. povestiri de mare întindere Timişoara, 2008 situaţie economică. politică economică. conducerea economiei. planificarea economiei. producţie. servicii. preţuri construcţia de maşini - tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate limba franceză organizare şi practică în comerţ. mărfuri. servicii metalurgie feroasă. siderurgie. fontă şi oţel situaţie economică. politică economică - în lume industria pielăriei geografia Indiei genuri de şcoli de cultură generală. învăţământ de cultură generală literatură română-scrisori industrie românească arhitectură asistenţă socială. asigurări sociale agricultură 2004 Călătorie relaţii internaţionale. politică internaţională. activitate internaţională. politică externă economie - conducere şi administrare în exploatare - forme de întreprinderi. finanţare geologie şi ştiinţe înrudite comerţ. relaţii economice internaţionale. economie mondială organizaţii şi alte tipuri de colectivităţi - adunări, simpozioane, congrese, colocvii, forumuri tehnologie chimică. industrii chimice şi înrudite demografie. studiul populaţiei 1829/1858 transport rutier administraţia publică. conducere administrativă. administraţie locală Russell, Bertrand construcţia de maşini în general. tehnică nucleară. electrotehnică. tehnologie mecanică generalităţi despre ştiinţele pure forme de întreprinderi. finanţare învăţământ secundar - şcoli profesionale construcţii civile în general situaţie economică. politică economică - în România literatură română - critică şi istorie literară timp liber. recreaţie economie agrară literatură română - eseuri drept internaţional schimb monetar literatură maghiară din România - literatură periodică, articole, reportaje vânătoare. pescuit. piscicultură industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale turism tehnici şi aplicaţii speciale ale fotografiei cibernetică politică românească economie politică internaţională causa exemplaris geografia Marocului arhive sisteme filosofice. concepţii, orientări, curente, şcoli filosofice Oţelu Roşu matematică calculatorie. analiză numerică transport în general. servicii poştale. organizarea şi controlul circulaţiei psihologie geografia Ungariei lucrări hidrotehnice în general geografia Cehoslovaciei sociologie instruire și educație în afara școlii. continuarea educației literatură română dinamica economică. Circuitul economic istoria ca gen literar. scrieri istorice. istoriografie. cronici. anale. memorii. jurnale. biografii. autobiografii dinamica economică.circuit economic electrotehnică Conducerea şi planificarea producţiei, proiectare, construcţie, conducerea şi controlul producţiei artă militară în general istoria modernă economie românească drept. jurisprudenţă geografie universală planuri economice.planificare economică echipament, servicii şi instalaţii în construcţii de clădiri (sanitare, de gaze, de abur, electrice). meseriile de instalator, lucrător în plumb, în metale, în canalizare. electrician. alte meserii avuţie naţională. averea (patrimoniul) naţional. averea reală a statului piaţă în general, analiza pieţei, cerere şi ofertă, competiţie, concurenţă producţie politică comunistă. propagandă etnologie. etnografie. obiceiuri. tradiţii. datini. mod de viaţă. folclor politica din Europa istoria Greciei antice (până la 323 d.H.) economie - comerţ. relaţii economice internaţionale. economie mondială Ex libris. Mărci de proprietate zootehnie - conducerea şi organizarea fermelor istorie universală geologie economică geografia României politică economică economie - conducere şi administrare în exploatare ştiinţe economice Istoria României - Transilvania geografia Venezuelei drept civil - drept comercial studii locale. studii ale unei localități. monografii ale localităţilor industrie minieră istoria Daciei afaceri interne. politică internă învăţământ secundar organizaţii şi alte tipuri de colectivităţi. asociaţii. congrese metrologie-măsuri. greutăţi încercarea materialelor.materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor,centrale energetice.economie energetică ecologie generală conducere şi administrare în exploatare şcoli şi sisteme socialiste geografia U.R.S.S. situaţie economică. politică economică - în U.R.S.S. organizaţii şi alte tipuri de cooperare. asociaţii. congrese. expoziţii. muzee contabilitate chimie economie în general iteratură periodică, scrieri în seriale, reviste, jurnale, articole, literatură ocazională, scrieri polemice, scrieri polemice, pamflete politică comunistă situaţie economică. politică economică - în Ţările Scandinave Timişoara, 2009 factori care influenţează evoluţia economică Istoria României teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale, în general. sociografie fiziologie umană şi comparată Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor istorie - al doilea război mondial partide comuniste preţ. formarea preţurilor. costuri filosofie - tipuri de sisteme filozofice statistica drept ştiinţă. teoria statisticii situaţie economică - producţie şi servicii în funcţie de sectoarele economice matematică producţie şi servicii în funcţie de sectoarele economice ramuri speciale ale dreptului economie politică - construirea socialismului şi comunismului economie capitalistă industrii poligrafice. tipografii. editură. librării drept public. drept constituţional. drept administrativ istoria Venezuelei construcţii civile
Vă rugăm să schimbaţi parola