Biblioteca Judeţeană Timiş

situaţie economică. politică economică. conducerea economiei. planificarea economiei. producţie. servicii. preţuri

Subiect Tematic: situaţie economică. politică economică. conducerea economiei. planificarea economiei. producţie. servicii. preţuri
Țara sursă: MD: SIBIMOL
Lucrări: 1060 lucrari in 443 publicatii in 8 limbi
Subiecte
America de Sud Ungaria partide comuniste muncă. relaţii de muncă. economia muncii. organizarea muncii relaţii internaţionale. politică internaţională. activitate internaţională. politică externă geografia României geologie uleiuri. grăsimi. ceruri. adezivi. gume. răşini publicaţii pentru tinerii cititori chimie finanţe. finanţe publice. bănci. bani conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii literatură română - eseuri psihologie istoria universală Istoria României matematică economie în general literatură română - roman literatură română literatură română - critică şi istorie literară etnologie. etnografie. obiceiuri. tradiţii. datini. mod de viaţă. folclor fiziologie umană şi comparată activităţi specifice administraţiei publice economie producţie partide şi mişcări politice tehnici şi aplicaţii speciale ale fotografiei agricultură economie. ştiinţă economică-concepte economice de bază situaţie economică. politică economică. conducerea economiei. planificarea economiei. producţie. servicii. preţuri istorie - al doilea război mondial Timişoara contabilitate istorie universală comerţ. relaţii economice internaţionale. economie mondială arhive politică - afaceri interne. politică internă civilizaţie. cultură. progres agricultura ca ramură a economiei biografii pe subiect forme de organizare politică. statele ca puteri politice electrotehnică geografia Europei politică comunistă statistică. demografie. sociologie drept. jurisprudenţă forme de întreprinderi. finanţare politică organizaţii şi alte tipuri de colectivităţi - adunări, simpozioane, congrese, colocvii, forumuri învăţământ secundar ştiinţe economice cultura plantelor de câmp zootehnie - creşterea şi înmulţirea animalelor. creşterea vitelor, a şeptelului. înmulţirea animalelor domestice economie regională. economie teritorială. economia pământului şi a propietăţii. economia fondului funciar. economia fondului de locuinţe (fondului imobiliar) Bibliografii pe subiect economie politică-construirea socialismului şi comunismului inginerie. tehnică în general arhitectură sport. jocuri sportive. educaţie fizică Lucrări de construcţii(de case în principal).Materiale de construcţie.Tehnologii şi procedee în construcţii agricultură - horticultură organizaţii şi alte tipuri de cooperare - organizaţii, mişcări esoterice, secrete şi semisecrete afaceri interne. politică internă construcţia de maşini - tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor construcţii civile construcţii civile în general încercarea materialelor, materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energetice, economie energetică istorie generală. istorie universală conducere şi administrare în exploatare. organizare comercială forme de organizare şi cooperare în activitatea economică.sisteme cooperative. producerea şi conservarea alimentelor solide transport rutier tehnica mijloacelor de transport geografie universală medicină - ştiinţe medicale Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare transport în general. servicii poştale. organizarea şi controlul circulaţiei istoria Daciei literatură rusă şi sovietică Istoria României - Transilvania politică românească istoria Europei agricultură. ştiinţe şi procedee înrudite. silvicultură. exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice geografia U.R.S.S. organizaţii şi alte tipuri de cooperare. societăţi. asociaţii. congrese. expoziţii. firme. institute de cercetare materiale de construcţie. părţi ale construcţiilor tehnologie chimică. industrii chimice şi înrudite politică internaţională literatură română - dialoguri filozofice sau discursive. conversaţii pe subiecte diverse limba engleză Ceauşescu, Nicolae analiză agricultură - ştiinţe şi procedee înrudite. silvicultură industrie minieră industria lemnului învăţământ eseuri ştiinţe biografice şi înrudite geologie şi ştiinţe înrudite istoria modernă politică comunistă. propagandă drept civil agricultură - silvicultură umanistică. ştiinţe umane în general adunări. simpozioane. congrese. colocvii. forumuri scrieri social-politice industria textilă lucrări de zidărie organizaţii şi alte tipuri de colectivităţi. asociaţii. congrese genuri de şcoli de cultură generală. învăţământ de cultură generală mecanisme și instrumente de precizie. mecanică de precizie. mecanică fină deschidere de teritorii. colonizare geografia Ungariei economie - ştiinţă economică concepte economice de bază sociologie geologie economică situaţia economică a Europei administraţia publică. conducere administrativă. administraţie locală industrii poligrafice. tipografii. editură. librării industrie textilă industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale economie agrară Vânătoare. Pescuit. Piscicultură. drept public. drept constituţional. drept administrativ politică economică drept internaţional statistica drept ştiinţă. teoria statisticii explozivi. combustibili ştiinţe sociale. statistică. economie. comerţ. drept. administraţie. artă militară. asistenţă socială. asigurări. învăţământ. etnografie. folclor zoologie geografică şcoli şi sisteme socialiste activităţi şi organizare. informare. teoria informării şi comunicării în general (cibernetică). inginerie umană metodologie sociografie. studiu descriptiv al societăţii. geografie socială economie românească Timişoara, 2009 probleme generale ale ştiinţelor aplicate situaţie economică - producţie şi servicii în funcţie de sectoarele economice filosofie - tipuri de sisteme filozofice literatură maghiară din România - literatură periodică, articole, reportaje literatură română-scrisori echipament, servicii şi instalaţii în construcţii de clădiri (sanitare, de gaze, de abur, electrice). meseriile de instalator, lucrător în plumb, în metale, în canalizare. electrician. alte meserii limba franceză poştă.servicii poştale şi administrarea lor turism teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale, în general. sociografie asistenţă socială. asigurări sociale timp liber.recreaţie economie - conducere şi administrare în exploatare. organizare comercială motoare termice artă militară în general lucrări hidrotehnice în general monografii istorie - primul război mondial construcţia căilor de transport terestru. căi ferate. drumuri Economie regională. Economie teritorială.Economia pământului şi a propietăţii. Economia fondului funciar.Economia fondului de locuinţe(fondului imobiliar) învăţământ specializat/de specialitate probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. tipuri de ajutoare sociale pescuit colecţii sau serii. serii comerciale. biblioteci de editor (opere care apar în fascicule) literatură română - opere asigurarea nevoilor spirituale şi materiale de viaţă. muncă socială. ajutor social. locuinţă. asigurări Timişoara, 2008 metalurgie istoria Greciei antice (până la 323 d.H.) geografia Algeriei învăţământ secundar - şcoli profesionale încălzirea, aerisirea şi condiţionarea (climatizarea) aerului în construcţii şi clădiri apă freatică. izvoare. puţuri, fântâni finanţe.finanţe publice.bănci.bani geografia Turciei Geografia Germaniei generalităţi despre ştiinţele pure amelioraţii. îmbunătăţiri funciare şi agricole armată. arta militară. ştiinţă militară. apărare. forţe armate statistică forme de organizare a activităţii economice Învăţământ liceal de specialitate, tehnic etc. integrat în învăţământul de cultură generală organizare şi practică în comerţ. mărfuri. servicii construcţia de maşini în general. tehnică nucleară. electrotehnică. tehnologie mecanică geologie economică. zăcăminte minerale economie - conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii profit.pierdere.rentabilitate.tendinţe în rentabilitate.randament economie - conducere şi organizare în industrie, comerţ şi administraţie cibernetică economie - conducere şi administrare în exploatare ştiinţă economică - concepte economice de bază matematică calculatorie. analiză numerică economie capitalistă învţământ - genuri de şcoli de cultură generală organizaţii şi alte tipuri de cooperare. asociaţii. congrese. expoziţii. muzee construcţii hidrotehnice industria pielăriei natura. studiul şi conservarea naturii. protecţia naturii şi animalelor sălbatice încercarea materialelor.materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor,centrale energetice.economie energetică profeţie.prezicere.oracole ştiinţa mediului înconjurător istoria operaţiunilor şi luptelor aeriene geografia Asiei organizarea şi planificarea producţiei drept civil - drept comercial organizaţii şi alte tipuri de colectivităţi. asociaţii. congrese - concursuri geografia Indiei economie energetică planuri economice.planificare economică producţie şi servicii în funcţie de sectoarele economice ramuri speciale ale dreptului agricultură - ştiinţe înrudite. exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice economie politică - construirea socialismului şi comunismului piaţă în general, analiza pieţei, cerere şi ofertă, competiţie, concurenţă metrologie-măsuri. greutăţi piatră artificială.beton.aglomerate diferite geografia României - munţii României istoria Venezuelei finanţe încercarea materialelor. defecte ale materialelor. protecţia materialelor economia fondului funciar.proprietate asupra pământului economie internaţională conducere şi organizare în industrie, comerţ şi administraţie standardizarea produselor, operaţiilor, greutăţilor, măsurilor şi timpului. standarde, specificații, coduri de practică, recomandări etc. geografia Cehoslovaciei economia energiei în general industria lemnului şi cherestelei explozivi.combustibili istoria Imperiului Roman analiză combinatorică causa exemplaris tehnologia uleiurilor minerale. tehnologia petrolului și a produselor similare factori care influenţează evoluţia economică zootehnie - conducerea şi organizarea fermelor geografia Venezuelei ecologie generală Africa finanţe internaţionale economie - comerţ. relaţii economice internaţionale. economie mondială Russell, Bertrand demografie. studiul populaţiei hidrocarburi saturate.alcani(parafine) Arad geografia Ecuadorului evoluţie economică. dezvoltare economică Bugete. Estimări, previziuni. Înregistrări comerciale. Încheieri de conturi. Bilanţ geografia Iranului geografie economică economie - conducere şi administrare în exploatare - forme de întreprinderi. finanţare geografia Indoneziei industrie românească situaţie economică. politică economică - în lume activităţi specifice administraţiei publice. poliţie. exercitarea dreptului public situaţie economică. politică economică - în România dinamica economică. Circuitul economic economie politică internaţională preţ. formarea preţurilor. costuri geografia Marocului siderurgie Conducerea şi planificarea producţiei, proiectare, construcţie, conducerea şi controlul producţiei Politică externă Gallai, M. cost. contabilitatea costurilor, calculul preţurilor de cost schimb monetar nivele de dezvoltare.etape de dezvoltare economică.sisteme economice tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate teoria utilizării şi acceptabilităţii soluţiilor Călătorie metalurgie feroasă. siderurgie. fontă şi oţel situaţie economică. politică economică - în America Latină situaţie economică. politică economică - în Ţările Scandinave comerţ exterior. comerţ internaţional situaţie economică. politică economică - în U.R.S.S. sociologie - societăţi globale Spulber, Nicolas presiuni prin servicii secrete și de spionaj sisteme filosofice. concepţii, orientări, curente, şcoli filosofice instruire și educație în afara școlii. continuarea educației politica din Europa știință și cunoaștere în general. organizarea muncii intelectuale studii locale. studii ale unei localități. monografii ale localităţilor literatură periodică. scrieri în seriale, reviste, jurnale. articole. jurnalism. literatură ocazională. scrieri polemice, scrieri politice. pamflete legile generale ale naturii. transformarea și tranziența materiei. originea universului. creație. cosmogonie sec. 19 avuţie naţională. averea (patrimoniul) naţional. averea reală a statului geografie. explorarea pământului și a diferitelor țări. călătorii. geografie regională 2004 economie. științe economice romane. povestiri de mare întindere istoria ca gen literar. scrieri istorice. istoriografie. cronici. anale. memorii. jurnale. biografii. autobiografii 1829/1858 iteratură periodică, scrieri în seriale, reviste, jurnale, articole, literatură ocazională, scrieri polemice, scrieri polemice, pamflete zăcăminte de hidrocarburi, prezență de petrol și gaze conducere şi administrare în exploatare dinamica economică.circuit economic Oţelu Roşu
Vă rugăm să schimbaţi parola