Biblioteca Judeţeană Timiş

situaţie economică. politică economică. conducerea economiei. planificarea economiei. producţie. servicii. preţuri

Subiect Tematic: situaţie economică. politică economică. conducerea economiei. planificarea economiei. producţie. servicii. preţuri
Țara sursă: MD: SIBIMOL
Lucrări: 1060 lucrari in 443 publicatii in 8 limbi
Subiecte
economia energiei în general probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. tipuri de ajutoare sociale politică internaţională Bugete. Estimări, previziuni. Înregistrări comerciale. Încheieri de conturi. Bilanţ geografie economică mecanisme și instrumente de precizie. mecanică de precizie. mecanică fină statistică agricultura ca ramură a economiei muncă. relaţii de muncă. economia muncii. organizarea muncii economie. ştiinţă economică-concepte economice de bază finanţe. finanţe publice. bănci. bani amelioraţii. îmbunătăţiri funciare şi agricole hidrocarburi saturate.alcani(parafine) geografia Turciei industrie textilă situaţie economică. politică economică - în America Latină tehnologia uleiurilor minerale. tehnologia petrolului și a produselor similare istoria Imperiului Roman evoluţie economică. dezvoltare economică materiale de construcţie. părţi ale construcţiilor partide şi mişcări politice literatură română - roman Africa știință și cunoaștere în general. organizarea muncii intelectuale agricultură - horticultură organizarea şi planificarea producţiei ştiinţa mediului înconjurător Gallai, M. istoria operaţiunilor şi luptelor aeriene literatură periodică. scrieri în seriale, reviste, jurnale. articole. jurnalism. literatură ocazională. scrieri polemice, scrieri politice. pamflete finanţe.finanţe publice.bănci.bani învţământ - genuri de şcoli de cultură generală uleiuri. grăsimi. ceruri. adezivi. gume. răşini analiză combinatorică geografia Indoneziei finanţe armată. arta militară. ştiinţă militară. apărare. forţe armate sport. jocuri sportive. educaţie fizică geografia Iranului industria lemnului standardizarea produselor, operaţiilor, greutăţilor, măsurilor şi timpului. standarde, specificații, coduri de practică, recomandări etc. monografii natura. studiul şi conservarea naturii. protecţia naturii şi animalelor sălbatice profit.pierdere.rentabilitate.tendinţe în rentabilitate.randament timp liber.recreaţie metodologie conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Geografia Germaniei biografii pe subiect politică - afaceri interne. politică internă conducere şi organizare în industrie, comerţ şi administraţie tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate istoria Europei învăţământ istoria universală Economie regională. Economie teritorială.Economia pământului şi a propietăţii. Economia fondului funciar.Economia fondului de locuinţe(fondului imobiliar) poştă.servicii poştale şi administrarea lor industria lemnului şi cherestelei încălzirea, aerisirea şi condiţionarea (climatizarea) aerului în construcţii şi clădiri ştiinţe biografice şi înrudite inginerie. tehnică în general teoria utilizării şi acceptabilităţii soluţiilor economie - conducere şi administrare în exploatare. organizare comercială Ceauşescu, Nicolae Bibliografii pe subiect piatră artificială.beton.aglomerate diferite finanţe internaţionale drept civil încercarea materialelor. defecte ale materialelor. protecţia materialelor construcţia căilor de transport terestru. căi ferate. drumuri conducere şi administrare în exploatare. organizare comercială industria textilă comerţ exterior. comerţ internaţional situaţia economică a Europei analiză motoare termice nivele de dezvoltare.etape de dezvoltare economică.sisteme economice economie economie politică-construirea socialismului şi comunismului literatură română - dialoguri filozofice sau discursive. conversaţii pe subiecte diverse limba engleză civilizaţie. cultură. progres producerea şi conservarea alimentelor solide organizaţii şi alte tipuri de colectivităţi. asociaţii. congrese - concursuri construcţii hidrotehnice istorie - primul război mondial profeţie.prezicere.oracole apă freatică. izvoare. puţuri, fântâni geografia Asiei romane. povestiri de mare întindere situaţie economică. politică economică. conducerea economiei. planificarea economiei. producţie. servicii. preţuri construcţia de maşini - tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate limba franceză organizare şi practică în comerţ. mărfuri. servicii metalurgie feroasă. siderurgie. fontă şi oţel industria pielăriei literatură română-scrisori industrie românească Călătorie organizaţii şi alte tipuri de colectivităţi - adunări, simpozioane, congrese, colocvii, forumuri tehnologie chimică. industrii chimice şi înrudite demografie. studiul populaţiei 1829/1858 transport rutier administraţia publică. conducere administrativă. administraţie locală construcţia de maşini în general. tehnică nucleară. electrotehnică. tehnologie mecanică forme de întreprinderi. finanţare învăţământ secundar - şcoli profesionale literatură română - critică şi istorie literară literatură română - eseuri drept internaţional schimb monetar industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale turism sisteme filosofice. concepţii, orientări, curente, şcoli filosofice matematică calculatorie. analiză numerică geografia Ungariei lucrări hidrotehnice în general geografia Cehoslovaciei literatură română Conducerea şi planificarea producţiei, proiectare, construcţie, conducerea şi controlul producţiei istoria modernă economie românească drept. jurisprudenţă planuri economice.planificare economică echipament, servicii şi instalaţii în construcţii de clădiri (sanitare, de gaze, de abur, electrice). meseriile de instalator, lucrător în plumb, în metale, în canalizare. electrician. alte meserii piaţă în general, analiza pieţei, cerere şi ofertă, competiţie, concurenţă Vânătoare. Pescuit. Piscicultură. politică comunistă. propagandă economie - comerţ. relaţii economice internaţionale. economie mondială zootehnie - conducerea şi organizarea fermelor geografia României economie - conducere şi administrare în exploatare geografia Venezuelei drept civil - drept comercial studii locale. studii ale unei localități. monografii ale localităţilor afaceri interne. politică internă învăţământ secundar organizaţii şi alte tipuri de colectivităţi. asociaţii. congrese încercarea materialelor.materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor,centrale energetice.economie energetică şcoli şi sisteme socialiste geografia U.R.S.S. situaţie economică. politică economică - în U.R.S.S. organizaţii şi alte tipuri de cooperare. asociaţii. congrese. expoziţii. muzee contabilitate economie în general iteratură periodică, scrieri în seriale, reviste, jurnale, articole, literatură ocazională, scrieri polemice, scrieri polemice, pamflete situaţie economică. politică economică - în Ţările Scandinave Timişoara, 2009 Istoria României teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale, în general. sociografie fiziologie umană şi comparată Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor istorie - al doilea război mondial partide comuniste ramuri speciale ale dreptului economie politică - construirea socialismului şi comunismului industrii poligrafice. tipografii. editură. librării drept public. drept constituţional. drept administrativ istoria Venezuelei agricultură - ştiinţe înrudite. exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice geografia Ecuadorului geografia României - munţii României tehnica mijloacelor de transport geografie. explorarea pământului și a diferitelor țări. călătorii. geografie regională presiuni prin servicii secrete și de spionaj explozivi. combustibili istorie generală. istorie universală Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare organizaţii şi alte tipuri de cooperare - organizaţii, mişcări esoterice, secrete şi semisecrete geologie economică. zăcăminte minerale politică literatură română - opere activităţi specifice administraţiei publice publicaţii pentru tinerii cititori legile generale ale naturii. transformarea și tranziența materiei. originea universului. creație. cosmogonie agricultură. ştiinţe şi procedee înrudite. silvicultură. exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice ştiinţă economică - concepte economice de bază economie regională. economie teritorială. economia pământului şi a propietăţii. economia fondului funciar. economia fondului de locuinţe (fondului imobiliar) activităţi specifice administraţiei publice. poliţie. exercitarea dreptului public colecţii sau serii. serii comerciale. biblioteci de editor (opere care apar în fascicule) Arad asigurarea nevoilor spirituale şi materiale de viaţă. muncă socială. ajutor social. locuinţă. asigurări activităţi şi organizare. informare. teoria informării şi comunicării în general (cibernetică). inginerie umană scrieri social-politice încercarea materialelor, materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energetice, economie energetică siderurgie agricultură - ştiinţe şi procedee înrudite. silvicultură eseuri metalurgie adunări. simpozioane. congrese. colocvii. forumuri cost. contabilitatea costurilor, calculul preţurilor de cost geografia Algeriei economie energetică forme de organizare politică. statele ca puteri politice forme de organizare şi cooperare în activitatea economică.sisteme cooperative. deschidere de teritorii. colonizare Spulber, Nicolas sec. 19 Învăţământ liceal de specialitate, tehnic etc. integrat în învăţământul de cultură generală organizaţii şi alte tipuri de cooperare. societăţi. asociaţii. congrese. expoziţii. firme. institute de cercetare sociografie. studiu descriptiv al societăţii. geografie socială economie. științe economice explozivi.combustibili Politică externă geologie învăţământ specializat/de specialitate forme de organizare a activităţii economice sociologie - societăţi globale zootehnie - creşterea şi înmulţirea animalelor. creşterea vitelor, a şeptelului. înmulţirea animalelor domestice cultura plantelor de câmp ştiinţe sociale. statistică. economie. comerţ. drept. administraţie. artă militară. asistenţă socială. asigurări. învăţământ. etnografie. folclor economie - conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii pescuit Timişoara Ungaria economie internaţională statistică. demografie. sociologie America de Sud literatură rusă şi sovietică zoologie geografică agricultură - silvicultură probleme generale ale ştiinţelor aplicate medicină - ştiinţe medicale umanistică. ştiinţe umane în general geografia Europei zăcăminte de hidrocarburi, prezență de petrol și gaze Lucrări de construcţii(de case în principal).Materiale de construcţie.Tehnologii şi procedee în construcţii economie - conducere şi organizare în industrie, comerţ şi administraţie lucrări de zidărie Timişoara, 2008 situaţie economică. politică economică - în lume geografia Indiei genuri de şcoli de cultură generală. învăţământ de cultură generală arhitectură asistenţă socială. asigurări sociale agricultură 2004 relaţii internaţionale. politică internaţională. activitate internaţională. politică externă economie - conducere şi administrare în exploatare - forme de întreprinderi. finanţare geologie şi ştiinţe înrudite comerţ. relaţii economice internaţionale. economie mondială Russell, Bertrand generalităţi despre ştiinţele pure construcţii civile în general situaţie economică. politică economică - în România economie agrară literatură maghiară din România - literatură periodică, articole, reportaje tehnici şi aplicaţii speciale ale fotografiei cibernetică politică românească economie politică internaţională causa exemplaris geografia Marocului arhive Oţelu Roşu transport în general. servicii poştale. organizarea şi controlul circulaţiei psihologie sociologie instruire și educație în afara școlii. continuarea educației dinamica economică. Circuitul economic istoria ca gen literar. scrieri istorice. istoriografie. cronici. anale. memorii. jurnale. biografii. autobiografii electrotehnică dinamica economică.circuit economic artă militară în general geografie universală avuţie naţională. averea (patrimoniul) naţional. averea reală a statului producţie etnologie. etnografie. obiceiuri. tradiţii. datini. mod de viaţă. folclor politica din Europa istoria Greciei antice (până la 323 d.H.) istorie universală geologie economică politică economică ştiinţe economice Istoria României - Transilvania industrie minieră istoria Daciei metrologie-măsuri. greutăţi ecologie generală conducere şi administrare în exploatare chimie politică comunistă factori care influenţează evoluţia economică preţ. formarea preţurilor. costuri filosofie - tipuri de sisteme filozofice economia fondului funciar.proprietate asupra pământului statistica drept ştiinţă. teoria statisticii situaţie economică - producţie şi servicii în funcţie de sectoarele economice matematică producţie şi servicii în funcţie de sectoarele economice economie - ştiinţă economică concepte economice de bază economie capitalistă construcţii civile
Vă rugăm să schimbaţi parola