Biblioteca Judeţeană Timiş

curs universitar

Limba: rum
Țara sursă: MD: SIBIMOL
Lucrări: 280 lucrari in 63 publicatii in 6 limbi
Ameliorarea plantelor horticole şi tehnică experimentală : Manual de: Căzăceanu, Ilie; Georgescu, Mihail; Zăvoi, Aurel (Text tipărit)
Algebră de: Galbură, Gheorghe (Text tipărit)
Amelioraţii silvice : Îndrumar de aplicaţii practice de: Ciortuz, Iosif; Crişan, R. (Text tipărit)
Algebră de: Drăghici, D. (Text tipărit)
Alef/Algebră : Mulţimi, aplicaţii, numere reale de: Gautier, C.; Girard, G.; Lentin, A. (Text tipărit)
Analiză matematică de: Mihailov, Dobrinca (Text tipărit)
Algebră de: Gautier, C.; Girard, G.; Lentin, A. (Text tipărit)
Subiecte
hidrologie biografii pe subiect dicţionar de specialitate Pediatrie desen liniar şi geometric. desen tehnic literatură franceză industria pielăriei gramatică - sintaxă. ordinea cuvintelor. propoziţii. fraze sociologie sistem hemapoietic insecta (hexapoda). insecte. entomologie statistică tehnologie chimică - industriile ghipsului, varului şi cimentului. medicină literatură română lucrări hidrotehnice în general metalurgie electrotehnică - producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. maşini şi aparate electrice. măsurători electrice. aplicaţii ale magnetismului. electrostatică aplicată economie-dinamica economică.circuit economic telecomunicaţii.telegrafie.telefonie.radiodifuziune.tehnologie video electrotehnică - telecomunicaţii. telegrafie. telefonie. radiodifuziune. tehnologie video matematică. geometrie descriptivă istoria civilizațiilor. istoria culturilor genetică generală. citogenetică generală. imunogenetică. evoluţie. filogenie electrotehnică - aplicaţii ale magnetismului produse chimice - producerea compuşilor de azot drept civil - drepturi reale. bunuri şi lucruri farmacologie. terapeutică. toxicologie comunicare în masă. informare şi lămurire a publicului larg electronică industria textilă igienă-sănătate şi igienă publică. prevenirea accidentelor drept internaţional civilizaţie. cultură. progres învăţământ specializat/de specialitate. învăţământ tehnic, profesional. şcoli, institute, colegii profesionale/tehnice. politehnici. şcoli de meserii agricultură - plante de cultură. grădinărit agricultură - lucrări agricole matematică. analiză combinatorică. teoria grafurilor metode de predare şi instruire. forme de organizare a procesului de predare şi instruire petrologie.petrografie matematică. analiză gramatică genuri de şcoli de cultură generală. învăţământ de cultură generală construcţii civile situaţie economică. politică economică. conducerea economiei. planificarea economiei. producţie. servicii. preţuri structura fizică a materiei - rezistenţă la solicitări limba spaniolă mecanică teoretică în general. mecanică raţională. mecanica solidelor şi a corpurilor rigide economie în general echipament, servicii şi instalaţii în construcţii de clădiri (sanitare, de gaze, de abur, electrice). meseriile de instalator, lucrător în plumb, în metale, în canalizare. electrician. alte meserii critică literară. studii literare limba germană matematică. geometrie diferenţială. metode algebrice şi analitice în geometrie industrie minieră literatură română din Franţa sociologia culturii. contextul cultural al vieţii sociale matematică. calcul integral algebră medicină clinică - patologie conținutul activității școlare și programă școlară în învățământul preșcolar și elementar. Obiecte la orice nivel și din orice gen de școală lingvistică - gramatică Timişoara, 1988 fizică mecanică culegere de probleme construcţia căilor de transport terestru. căi ferate. drumuri matematică - probabilitate. statistică matematică electrotehnică - tehnica undelor, oscilaţiilor şi impulsurilor electrice şi electromagnetice electrotehnică - microelectronică drept administrativ activităţi şi organizare. informare. teoria informării şi comunicării în general (cibernetică). inginerie umană limba greacă clasică construcţie structurală drept administrativ român tehnologie chimică. industrii chimice şi înrudite botanică mecanisme și instrumente de precizie. mecanică de precizie. mecanică fină economie capitalistă lucrări pe căi de navigaţie naturale, în porturi, la ţărm. amenajări de navigație, dragare, salvare și ajutor. baraje și centrale hidraulice de energie Timișoara, 1976 paleontologie limba arabă construcţia de maşini - prelucrare mecanică şi aşchiere. ciocane prese termotehnică fiziologie generală mecanisme şi instrumente de precizie - tehnica reglării şi comenzii automate electrotehnică drept civil educaţie. învăţământ. instruire. timp liber industria cimentului lingvistică.fonetică prozodie. ştiinţele şi sursele auxiliare ale filologiei limba rusă matematică. geometrie istoria modernă materiale de construcţie. părţi ale construcţiilor construcţii civile în general vibraţii mecanice. acustică medicină veterinară - boli ale animalelor domestice dicţionar lingvistic scrisori. arta scrierii scrisorilor. corespondență. scrisori originale. alte opere în formă epistolară învăţământ specializat/de specialitate - formare profesională superioară pentru cadre cu înaltă calificare, tehnicieni, subingineri, cadre de supraveghere şi control (inclusiv învăţământ cu examen de absolvire ce asigură accesul la nivele superioare de şcolarizare) starea, condiţia şi forma materialelor structura fizică a materiei - elasticitate, deformare U.R.S.S. patologie. medicină clinică economie - conducere şi administrare în exploatare. organizare comercială produse chimice - producerea substanţelor organice electricitate curentă.curent electric.electrocinetică hidrotehnică căldură. Termodinamică drept. jurisprudenţă fizică - căldură.termodinamică psihiatrie literatură română - critică şi istorie literară limba engleză organizaţii comerciale.drept financiar electricitate.magnetism.electromagnetism drept penal. infracţiuni penale construcţii civile - infrastructură. lucrări terasiere. fundaţii. tunele electrotehnică.tehnica undelor, oscilaţiilor şi impulsurilor electrice şi electromagnetice industria sticlei. ceramică. ciment şi beton matematică geologie şi ştiinţe înrudite paleobotanică sistematică hidrotehnică agricolă programarea calculatoarelor geometrie ştiinţe medicale. medicină fiziologie umană şi comparată construcţia de maşini - motoare termice universităţi finanţe. monedă. sistem monetar. bănci. stoc de schimb Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare culegere din operele unui singur autor agricultură - conducerea şi organizarea fermelor civilizaţia şi cultura română încercarea materialelor chimie anorganică economia energiei în general psihologie - sisteme şi şcoli psihologice drept constituţional analiză combinatorică. teoria grafurilor literatură germană stilistică industria chimică criminalistică. tehnică și tactică criminalistică. victimologie drept sovietic electrotehnică - producerea,alimentarea şi reglarea electricităţii.maşini şi aparate electrice.măsurători electrice.aplicaţii ale magnetismului.electrostatică aplicată limba română fonetică fizioterapie. terapie fizică. radioterapie. alte tratamente terapeutice nemedicale rezistenţă. rezistenţă la solicitări grafică pe calculator matematică. analiză. ecuaţii difereniale finanţe. finanţe publice. bănci. bani analiză chimie organică economie politică spinori. algebră spinorială. analiză spinorială fizică industrii bazate pe materiale macromoleculare. industria cauciucului. industria materialelor plastice căi ferate. tramvaie economie. ştiinţă economică-concepte economice de bază inginerie. tehnică în general contabilitate mecanica fluidelor în general. mecanica lichidelor(hidromecanică) civilizaţia şi cultura germană Bibliografii pe subiect drept comercial finanțe publice lexicologie, dicţionare: alcătuirea şi conţinutul lor Timişoara, 1989 muzică - teoria muzicii semeiologie (semiologie) şi simptomatologie a bolilor urinare. tulburări ale aparatului urinar. diureza limba franceză ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. prelucrarea datelor sisteme filosofice. concepţii, orientări, curente, şcoli filosofice structura fizică a materiei agricultură - silvicultură fizică - electricitate, magnetism, electromagnetism termoelectricitate limba latină clasică
Vă rugăm să schimbaţi parola