Biblioteca Judeţeană Timiş

curs universitar

Limba: rum
Țara sursă: MD: SIBIMOL
Lucrări: 218 lucrari in 58 publicatii in 6 limbi
Aplicaţii la teoria elasticităţii de: Ciomocoş, Felicia Doina (Text tipărit)
Assiris : Culegere de probleme de: Ionică, Alexandru (Text tipărit)
Aparate electrice de: Hortopan, Gheorghe (Text tipărit)
Amelioraţii silvice : Îndrumar de aplicaţii practice de: Ciortuz, Iosif; Crişan, R. (Text tipărit)
Alef/Algebră : Mulţimi, aplicaţii, numere reale de: Gautier, C.; Lentin, A.; Girard, G. (Text tipărit)
Analiză matematică de: Mihailov, Dobrinca (Text tipărit)
Algebră de: Gautier, C.; Girard, G.; Lentin, A. (Text tipărit)
Subiecte
civilizaţia şi cultura germană U.R.S.S. ştiinţe medicale. medicină literatură germană finanţe. finanţe publice. bănci. bani matematică economie în general prozodie. ştiinţele şi sursele auxiliare ale filologiei literatură română literatură română - critică şi istorie literară structura fizică a materiei economie. ştiinţă economică. concepte economice de bază situaţie economică. politică economică. conducerea economiei. planificarea economiei. producţie. servicii. preţuri literatură franceză contabilitate limba germană culegere din operele unui singur autor literatură română din Franţa civilizaţie. cultură. progres drept penal. infracţiuni penale biografii pe subiect electrotehnică drept. jurisprudenţă limba română Bibliografii pe subiect drept comercial inginerie. tehnică în general fizică industria sticlei. ceramică. ciment şi beton electronică patologie. medicină clinică construcţii civile construcţii civile în general fizioterapie. terapie fizică. radioterapie. alte tratamente terapeutice nemedicale Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare materiale de construcţie. părţi ale construcţiilor tehnologie chimică. industrii chimice şi înrudite analiză combinatorică. teoria grafurilor limba engleză analiză construcţia de maşini - prelucrare mecanică şi aşchiere. ciocane prese dicţionar lingvistic gramatică industrie minieră încercarea materialelor mecanică teoretică în general. mecanică raţională. mecanica solidelor şi a corpurilor rigide geologie şi ştiinţe înrudite farmacologie. terapeutică. toxicologie istoria modernă drept civil agricultură - silvicultură vibraţii mecanice. acustică căldură. Termodinamică genuri de şcoli de cultură generală. învăţământ de cultură generală mecanisme și instrumente de precizie. mecanică de precizie. mecanică fină stilistică agricultură - conducerea şi organizarea fermelor igienă-sănătate şi igienă publică. prevenirea accidentelor sociologie economie politică petrologie.petrografie industrii bazate pe materiale macromoleculare. industria cauciucului. industria materialelor plastice matematică. analiză lingvistică - gramatică limba rusă activităţi şi organizare. informare. teoria informării şi comunicării în general (cibernetică). inginerie umană electricitate. magnetism. electromagnetism echipament, servicii şi instalaţii în construcţii de clădiri (sanitare, de gaze, de abur, electrice). meseriile de instalator, lucrător în plumb, în metale, în canalizare. electrician. alte meserii programarea calculatoarelor limba franceză chimie organică ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. prelucrarea datelor lucrări hidrotehnice în general medicină veterinară - boli ale animalelor domestice industria chimică drept administrativ culegere de probleme construcţia căilor de transport terestru. căi ferate. drumuri algebră matematică. analiză. ecuaţii difereniale construcţia de maşini - motoare termice matematică - probabilitate. statistică matematică lucrări pe căi de navigaţie naturale, în porturi, la ţărm. amenajări de navigație, dragare, salvare și ajutor. baraje și centrale hidraulice de energie hidrotehnică statistică electrotehnică. producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. maşini şi aparate electrice. măsurători electrice. aplicaţii ale magnetismului. electrostatică aplicată structura fizică a materiei - rezistenţă la solicitări mecanisme şi instrumente de precizie - tehnica reglării şi comenzii automate economie capitalistă fiziologie generală limba latină clasică universităţi industria pielăriei învăţământ specializat/de specialitate. învăţământ tehnic, profesional. şcoli, institute, colegii profesionale/tehnice. politehnici. şcoli de meserii Pediatrie hidrologie fizică - electricitate, magnetism, electromagnetism structura fizică a materiei - elasticitate, deformare chimie anorganică rezistenţă. rezistenţă la solicitări desen liniar şi geometric. desen tehnic metode de predare şi instruire. forme de organizare a procesului de predare şi instruire matematică. geometrie descriptivă dicţionar de specialitate psihiatrie matematică. calcul integral Timişoara, 1989 electrotehnică - aplicaţii ale magnetismului construcţie structurală limba spaniolă construcţii civile - infrastructură. lucrări terasiere. fundaţii. tunele căi ferate. tramvaie economia energiei în general sociologia culturii. contextul cultural al vieţii sociale termoelectricitate termotehnică învăţământ specializat/de specialitate - formare profesională superioară pentru cadre cu înaltă calificare, tehnicieni, subingineri, cadre de supraveghere şi control (inclusiv învăţământ cu examen de absolvire ce asigură accesul la nivele superioare de şcolarizare) produse chimice - producerea substanţelor organice electrotehnică. tehnica undelor, oscilaţiilor şi impulsurilor electrice şi electromagnetice electrotehnică - microelectronică finanţe. monedă. sistem monetar. bănci. stoc de schimb fizică - căldură.termodinamică educaţie. învăţământ. instruire. timp liber psihologie - sisteme şi şcoli psihologice hidrotehnică agricolă drept civil - drepturi reale. bunuri şi lucruri starea, condiţia şi forma materialelor gramatică - sintaxă. ordinea cuvintelor. propoziţii. fraze genetică generală. citogenetică generală. imunogenetică. evoluţie. filogenie organizaţii comerciale. drept financiar matematică. geometrie diferenţială. metode algebrice şi analitice în geometrie grafică pe calculator semeiologie (semiologie) şi simptomatologie a bolilor urinare. tulburări ale aparatului urinar. diureza sistem hemapoietic tehnologie chimică - industriile ghipsului, varului şi cimentului. comunicare în masă. informare şi lămurire a publicului larg limba arabă drept administrativ român drept sovietic Timişoara, 1988 economie - dinamica economică.circuit economic fonetică lingvistică.fonetică critică literară. studii literare civilizaţia şi cultura română Timișoara, 1976 finanțe publice criminalistică. tehnică și tactică criminalistică. victimologie spinori. algebră spinorială. analiză spinorială limba greacă clasică scrisori. arta scrierii scrisorilor. corespondență. scrisori originale. alte opere în formă epistolară istoria civilizațiilor. istoria culturilor telecomunicaţii. telegrafie. telefonie. radiodifuziune. tehnologie video piele. tegument general. dermatologie clinică. boli de piele
Vă rugăm să schimbaţi parola