Biblioteca Judeţeană Timiş

electrotehnică

Subiect Tematic: electrotehnică
Lucrări: 759 lucrari in 417 publicatii in 7 limbi
A mikrohullám de: Loránt, Peter (Text tipărit)
A házasélet abc-je de: Aszodi, Imre; Brencsá, János (Text tipărit)
20 de scheme electronice pentru amatori. Vol. 1 de: Băşoiu, Mihai; Costache, C. (Text tipărit)
A tekenselő kózikönyve de: Kohler, Károly (Text tipărit)
ABC...Electronica în imagini : Componente active de: Sofron, Emil; Miroiu, Constantin; Teodorescu, Horia (Text tipărit)
A lézersugár de: Dezsö, Ervin (Text tipărit)
371 scheme electronice de: Ciontu, Andrei; Mihăescu, Ilie (Text tipărit)
A villamos vezérlésthnika épitöelemei de: Gottschalk, H. (Text tipărit)
ABC-ul reparării radioreceptoarelor de: Trusz, Wladzimierz (Text tipărit)
Subiecte
economia energiei în general educaţie. învăţământ. instruire. timp liber tehnică nucleară popoare primitive tehnica mijloacelor de transport desen liniar şi geometric. desen tehnic literatură pentru copii. literatură juvenilă mecanisme și instrumente de precizie. mecanică de precizie. mecanică fină Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare activităţi organizate de societăţi, organizaţii - activităţi ştiinţifice şi tehnice Budeanu, Constantin I. exploatări miniere tehnică geografia României - Banat maşini şi aparate electrice Timişoara, 1981 Timişoara, 2011 Timişoara, 1980 Cartianu, Gheorghe publicaţii pentru tinerii cititori Oficii de proprietate industrială. Oficii administrative de brevete agricultură. ştiinţe şi procedee înrudite. silvicultură. exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice colecţii sau serii. serii comerciale. biblioteci de editor (opere care apar în fascicule) Timişoara, 1993 ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. prelucrarea datelor geologie - meteorologie organizarea şi planificarea producţiei ştiinţe medicale. medicină metalurgie tehnică militară adunări. simpozioane. congrese. colocvii. forumuri armată. arta militară. ştiinţă militară. apărare. forţe armate mecanică fină sport. jocuri sportive. educaţie fizică tehnică sanitară. apă. igienă sanitară. iluminat. standardizarea produselor, operaţiilor, greutăţilor, măsurilor şi timpului. standarde, specificații, coduri de practică, recomandări etc. organe de maşini. transmiterea energiei mecanice Transformări integrale. Calcul operaţional Învăţământ liceal de specialitate, tehnic etc. integrat în învăţământul de cultură generală maşini şi procese funcţionând sau comandate şi reglate automat conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii economie casnică. ştiinţe domestice. întreţinerea casei biografii pe subiect biologie - ştiinţe biologice în general electroenergetică electronică tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate organe de maşini în general învăţământ învăţământ specializat/de specialitate inginerie. tehnică în general zootehnie - creşterea şi înmulţirea animalelor. creşterea vitelor, a şeptelului. înmulţirea animalelor domestice hidrologie surse de energie.alimentare cu energie, caldură, apă economie - conducere şi administrare în exploatare. organizare comercială limba germană matematică - probabilitate. statistică matematică Bibliografii pe subiect economie - conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii literatură română-poezie drept civil biologie construcţia căilor de transport terestru. căi ferate. drumuri Timişoara Timişoara, 2012 Timişoara, 1982 conducere şi administrare în exploatare. organizare comercială Timişoara, 1977 analiză rezistenţă. rezistenţă la solicitări motoare termice galanterie şi articole mărunte de modă. jucării. articole decorative vibraţii mecanice. acustică astronomie limba italiană limba engleză umanistică. ştiinţe umane în general învăţământ specializat/de specialitate. învăţământ tehnic, profesional. şcoli, institute, colegii profesionale/tehnice. politehnici. şcoli de meserii Timişoara, 1984 construcţii - echipament, servicii şi instalaţii în construcţii de clădiri Distribuţia şi reglarea energiei electrice. conectare. comutare. întreruperea circuitului. protecție fotografie și activități similare. artă fotografică aparate și instrumente pentru măsuri electrice. aparate indicatoare de măsurat și de înregistrat electrice teoria maşnilor termice situaţie economică. politică economică. conducerea economiei. planificarea economiei. producţie. servicii. preţuri medicină măsurarea mărimilor geometrice şi mecanice: instrumente, aparate, metode şi unităţi de măsură algebră ştiinţe tehnice dicţionar tehnic organizaţii şi alte tipuri de colectivităţi - adunări, simpozioane, congrese, colocvii, forumuri lucrări colective dicţionar de specialitate învăţământ secundar - şcoli profesionale construcţii civile în general macarale. poduri rulante şi transbordoare. ascensoare. scări rulante. maşini de nivelat caracterizarea maşinilor după tehnica de funcţionare dicţionare. diverse tipuri de dicţionare analiză combinatorică. teoria grafurilor preparate farmaceutice energie hidraulică. energia apei energetică hidrotehnică structura fizică a materiei - rezistenţă la solicitări industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale literatură română - nuvele telecomunicaţii.telegrafie.telefonie.radiodifuziune.tehnologie video matematică. analiză industria chimică cristalografie Timişoara, 2010 limba română radiotehnică Construcţia de maşini în general mecanică de precizie matematică calculatorie. analiză numerică transport în general. servicii poştale. organizarea şi controlul circulaţiei sociologie matematică - analiză. ecuaţii diferenţiale electricitate. magnetism. electromagnetism Distribuţia şi reglarea energiei electrice electrotehnică echipament, servicii şi instalaţii în construcţii de clădiri (sanitare, de gaze, de abur, electrice). meseriile de instalator, lucrător în plumb, în metale, în canalizare. electrician. alte meserii mecanică şi instrumente de precizie medicină - accidente. riscuri. întâmplări. prevenirea accidentelor. protecţie personală. siguranţă limba rusă relaţii cu publicul. regulamente de funcţionare geografia României politică economică funcţionarea, comanda şi reglarea maşinilor şi proceselor electronică. dispozitive electronice. tuburi electronice. fotocelule. acceleratoare de particule. tuburi cu raze X învăţământ secundar-gimnaziu ciclul-II industrie în general industrie minieră mineralogie agricultură - maşini agricole. echipament şi utilaje agricole Brevet : recunoaştere, controlare, sigilare culegere de probleme radiodifuziune lucrări pe căi de navigaţie naturale, în porturi, la ţărm. amenajări de navigație, dragare, salvare și ajutor. baraje și centrale hidraulice de energie chimie economie în general maşini electrice lucrări de construcţii - încălzirea,aerisirea şi condiţionarea (climatizarea) aerului în construcţii şi clădiri economie-factori naturali Timişoara, 2009 fizică - electricitate, magnetism, electromagnetism - tensiune viticultură, viţă de vie, vii electricitate curentă. curent electric. electrocinetică matematică limba spaniolă produse chimice propriu zise electrotehnică - maşini electrice
Vă rugăm să schimbaţi parola