Biblioteca Judeţeană Timiş

zootehnie - creşterea şi înmulţirea animalelor. creşterea vitelor, a şeptelului. înmulţirea animalelor domestice

Subiect Tematic: zootehnie - creşterea şi înmulţirea animalelor. creşterea vitelor, a şeptelului. înmulţirea animalelor domestice
Lucrări: 513 lucrari in 122 publicatii in 5 limbi
A haziallatok meddosege es annak lekuzdese de: Lunca, N. (Text tipărit)
A kázigalamb és tenyésztése de: Péterfy, István (Text tipărit)
A kombinált takarmányok felhasználása az állatok takarmányzásában de: Marinescu, Gh.; Petrescu, Camil (Text tipărit)
40.000 kg.nutreţ verde la hectar de: Bistriceanu, Cristian (Text tipărit)
A szarvas marha tenyesztepe de: Fişteag, Ion (Text tipărit)
A juhász dolga de: Kósa, Lajos; Balogh, József; Gergátz, Elemér (Text tipărit)
A baromfikeltetés gyakorlata de: Bogenfürst, Ferenc (Text tipărit)
100 întrebări şi răspunsuri privind apărarea sănătăţii animalelor de: Nicolicin, Sv.; Dumitrescu, A. (Text tipărit)
A kerodzok emesztesi zavarai de: Lupşe, N. (Text tipărit)
Subiecte
zoologie - sauropsida biologie Pisici medicină. prevenirea şi supravegherea bolilor transmisibile. prevenirea epidemiilor biografii pe subiect Sauropsida călărie. hipism dicţionar limba română medicină - chirurgie. ortopedie. oftalmologie forme de organizare şi cooperare în activitatea economică.sisteme cooperative. igienă - factori climaterici aves. păsări în general. ornitologie sănătatea animalelor. igena veterinară economie - conducere şi organizare în industrie, comerţ şi administraţie biologie - boli ale animalelor domestice. Ştiinţă şi medicină veterinară organizaţii şi alte tipuri de colectivităţi.asociaţii.congrese învăţământ secundar - liceu medicină - ginecologie - obstetrică artă grafică şi decorativă. desen. pictură economie Mammalia. Mamifere medicină - prevenirea şi supravegherea bolilor transmisibile. prevenirea epidemiilor medicină - anatomie. anatomie umană şi comparată Timişoara, 2008 economie. ştiinţă economică-concepte economice de bază economie - ştiinţă economică concepte economice de bază inginerie. tehnică în general creşterea animalelor Boli ale animalelor domestice. Ştiinţă şi medicină veterinară alimentaţie Produse ale animalelor domestice (de curte) şi ale vânatului artă - subiectele reprezentării artistice. iconografie. iconologie. detalii şi finisări. decoraţiuni. ornamente Bibliografii pe subiect obiceiuri ale animalelor. comportamentul animalelor. ecologie. etologie. animale și mediu. bionomie organizaţii şi alte tipuri de colectivităţi. asociaţii. congrese medicină artă grafică peşti.pisces ichtiologie medicină - genetică generală citogenetică generală, imunogenetică, evoluţie, filogenie agricultură - ştiinţe şi procedee înrudite. silvicultură literatură română - nuvele igienă în general. sănătate şi igienă personală telecomunicaţii.telegrafie.telefonie.radiodifuziune.tehnologie video zoologie genetică generală. citogenetică generală. imunogenetică. evoluţie. filogenie agricultură - silvicultură conducere şi organizare în industrie, comerţ şi administraţie partide comuniste medicină veterinară - sănătatea animalelor. igena veterinară medicină - ginecologie - patologie feminină lucrări de referinţă generale. enciclopedii. dicţionare anatomie umană şi comparată optică farmacologie. terapeutică. toxicologie medicină - anatomie arhitectura locuinţelor - dependinţe, magazii, anexe creşterea peştilor. piscicultură cultura plantelor de câmp literatură română - istoria ca gen literar. scrieri istorice. istoriografie. cronici. anale. memorii. jurnale. biografii. autobiografii conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii învăţământ specializat/de specialitate. învăţământ tehnic, profesional. şcoli, institute, colegii profesionale/tehnice. politehnici. şcoli de meserii situaţie economică. politică economică. conducerea economiei. planificarea economiei. producţie. servicii. preţuri Ginecologie. Obstretică maşini agricole. echipament şi utilaje agricole literatură română - povestiri scurte, nuvele zootehnie - rumegătoare mari,taurine anuare medicină - boli infecţioase şi contagioase agricultură. ştiinţe şi procedee înrudite. silvicultură. exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice zoologie generală zoologie-fiziologia animalelor igiena alimentaţiei cai medicină veterinară medicină clinică - patologie medicină - boli transmisibile. boli infecţioase şi contagioase chimie analitică agricultură economie. științe economice economie românească biologie celulară şi subcelulară. Citologie - parazitologie economie regională. economie teritorială. economia pământului şi a propietăţii. economia fondului funciar. economia fondului de locuinţe (fondului imobiliar) Învăţământ liceal de specialitate, tehnic etc. integrat în învăţământul de cultură generală medicină clinică. patologie microbiologie industrială. micrologie industrială. fermentare. industria băuturilor. industria stimulentelor biologie celulară şi subcelulară etnologie. etnografie. obiceiuri. tradiţii. datini. mod de viaţă. folclor tehnică sanitară. apă. igienă sanitară. iluminat. medicină - patologie clinică rumegătoare mari transport în general. servicii poştale. organizarea şi controlul circulaţiei fiziologie generală medicină - anatomie umană şi comparată electrotehnică fiziologie. fiziologie umană şi comparată politică comunistă medicină veterinară - boli ale animalelor domestice tehnică sanitară. apă. igienă sanitară. iluminat. - măsuri contra prejudiciilor industriale şi altele ginecologie fotografie și activități similare. artă fotografică zootehnie - boli ale animalelor domestice zoologie economică. zoologie aplicată patologie. medicină clinică arte plastice economie - conducere şi administrare în exploatare. organizare comercială politică românească autografe divertisment. recreere. jocuri. sport publicaţii pentru tinerii cititori zoologie. mammalia. mamifere limba engleză medicină - ştiinţe medicale agricultură - amelioraţii. îmbunătăţiri funciare şi agricole farmacologie veterinară geologie şi ştiinţe înrudite Timişoara, 1976 ştiinţe medicale. medicină fiziologie umană şi comparată învăţământ secundar - şcoli profesionale medicină - patologie. medicină clinică colecţii sau serii. serii comerciale. biblioteci de editor (opere care apar în fascicule) Timişoara, 2011 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare zootehnie - creşterea şi înmulţirea animalelor. creşterea vitelor, a şeptelului. înmulţirea animalelor domestice învăţământ medicină. ginecologie. patologie feminină zoologie-sauropsida geografia României - Banat agricultură - conducerea şi organizarea fermelor anatomie patologică. anatomie morbidă tehnica mijloacelor de transport Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor câini
Vă rugăm să schimbaţi parola