Biblioteca Judeţeană Timiş

zootehnie - creşterea şi înmulţirea animalelor. creşterea vitelor, a şeptelului. înmulţirea animalelor domestice

Subiect Tematic: zootehnie - creşterea şi înmulţirea animalelor. creşterea vitelor, a şeptelului. înmulţirea animalelor domestice
Lucrări: 488 lucrari in 151 publicatii in 5 limbi
A haziallatok meddosege es annak lekuzdese de: Lunca, N. (Text tipărit)
A kázigalamb és tenyésztése de: Péterfy, István (Text tipărit)
A kombinált takarmányok felhasználása az állatok takarmányzásában de: Marinescu, Gh.; Petrescu, Camil (Text tipărit)
40.000 kg.nutreţ verde la hectar de: Bistriceanu, Cristian (Text tipărit)
A szarvas marha tenyesztepe de: Fişteag, Ion (Text tipărit)
A juhász dolga de: Kósa, Lajos; Balogh, József; Gergátz, Elemér (Text tipărit)
A baromfikeltetés gyakorlata de: Bogenfürst, Ferenc (Text tipărit)
100 întrebări şi răspunsuri privind apărarea sănătăţii animalelor de: Nicolicin, Sv.; Dumitrescu, A. (Text tipărit)
A kerodzok emesztesi zavarai de: Lupşe, N. (Text tipărit)
Subiecte
zoologie limba engleză medicină - ştiinţe medicale învăţământ specializat/de specialitate. învăţământ tehnic, profesional. şcoli, institute, colegii profesionale/tehnice. politehnici. şcoli de meserii tehnica mijloacelor de transport cai medicină - ginecologie - obstetrică fiziologie. fiziologie umană şi comparată fotografie și activități similare. artă fotografică Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Timişoara, 2008 situaţie economică. politică economică. conducerea economiei. planificarea economiei. producţie. servicii. preţuri zoologie - sauropsida călărie. hipism medicină - patologie. medicină clinică economie. ştiinţă economică-concepte economice de bază medicină veterinară - sănătatea animalelor. igena veterinară aves. păsări în general. ornitologie farmacologie veterinară medicină geografia României - Banat Timişoara, 2011 zoologie-fiziologia animalelor agricultură literatură română - povestiri scurte, nuvele chimie analitică geologie şi ştiinţe înrudite publicaţii pentru tinerii cititori dicţionar agricultură. ştiinţe şi procedee înrudite. silvicultură. exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice medicină. ginecologie. patologie feminină economie regională. economie teritorială. economia pământului şi a propietăţii. economia fondului funciar. economia fondului de locuinţe (fondului imobiliar) colecţii sau serii. serii comerciale. biblioteci de editor (opere care apar în fascicule) anatomie patologică. anatomie morbidă Pisici învăţământ secundar - şcoli profesionale alimentaţie medicină - chirurgie. ortopedie. oftalmologie sănătatea animalelor. igena veterinară Sauropsida zoologie economică. zoologie aplicată agricultură - ştiinţe şi procedee înrudite. silvicultură anuare zoologie. mammalia. mamifere maşini agricole. echipament şi utilaje agricole medicină veterinară - boli ale animalelor domestice ştiinţe medicale. medicină Mammalia. Mamifere obiceiuri ale animalelor. comportamentul animalelor. ecologie. etologie. animale și mediu. bionomie biologie celulară şi subcelulară literatură română - nuvele telecomunicaţii.telegrafie.telefonie.radiodifuziune.tehnologie video medicină clinică - patologie medicină - genetică generală citogenetică generală, imunogenetică, evoluţie, filogenie agricultură - conducerea şi organizarea fermelor limba română creşterea peştilor. piscicultură politică românească genetică generală. citogenetică generală. imunogenetică. evoluţie. filogenie peşti.pisces ichtiologie farmacologie. terapeutică. toxicologie biologie - boli ale animalelor domestice. Ştiinţă şi medicină veterinară forme de organizare şi cooperare în activitatea economică.sisteme cooperative. transport în general. servicii poştale. organizarea şi controlul circulaţiei tehnică sanitară. apă. igienă sanitară. iluminat. zoologie generală electrotehnică artă grafică şi decorativă. desen. pictură medicină - anatomie umană şi comparată economie românească medicină veterinară artă grafică igienă în general. sănătate şi igienă personală Învăţământ liceal de specialitate, tehnic etc. integrat în învăţământul de cultură generală rumegătoare mari anatomie umană şi comparată lucrări de referinţă generale. enciclopedii. dicţionare Ginecologie. Obstretică divertisment. recreere. jocuri. sport igiena alimentaţiei conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii etnologie. etnografie. obiceiuri. tradiţii. datini. mod de viaţă. folclor igienă - factori climaterici economie. științe economice biografii pe subiect fiziologie generală agricultură - amelioraţii. îmbunătăţiri funciare şi agricole autografe zoologie-sauropsida medicină - ginecologie - patologie feminină medicină clinică. patologie zootehnie - rumegătoare mari,taurine arhitectura locuinţelor - dependinţe, magazii, anexe literatură română - istoria ca gen literar. scrieri istorice. istoriografie. cronici. anale. memorii. jurnale. biografii. autobiografii învăţământ medicină - boli infecţioase şi contagioase organizaţii şi alte tipuri de colectivităţi. asociaţii. congrese biologie celulară şi subcelulară. Citologie - parazitologie medicină - prevenirea şi supravegherea bolilor transmisibile. prevenirea epidemiilor patologie. medicină clinică medicină - boli transmisibile. boli infecţioase şi contagioase ginecologie medicină - anatomie inginerie. tehnică în general câini medicină - anatomie. anatomie umană şi comparată zootehnie - creşterea şi înmulţirea animalelor. creşterea vitelor, a şeptelului. înmulţirea animalelor domestice artă - subiectele reprezentării artistice. iconografie. iconologie. detalii şi finisări. decoraţiuni. ornamente politică comunistă cultura plantelor de câmp Bibliografii pe subiect tehnică sanitară. apă. igienă sanitară. iluminat. - măsuri contra prejudiciilor industriale şi altele biologie zootehnie - boli ale animalelor domestice Timişoara, 1976 Produse ale animalelor domestice (de curte) şi ale vânatului Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor arte plastice partide comuniste microbiologie industrială. micrologie industrială. fermentare. industria băuturilor. industria stimulentelor Boli ale animalelor domestice. Ştiinţă şi medicină veterinară învăţământ secundar - liceu economie - ştiinţă economică concepte economice de bază medicină - patologie clinică creşterea animalelor economie medicină. prevenirea şi supravegherea bolilor transmisibile. prevenirea epidemiilor agricultură - silvicultură
Vă rugăm să schimbaţi parola