Biblioteca Judeţeană Timiş

zootehnie - creşterea şi înmulţirea animalelor. creşterea vitelor, a şeptelului. înmulţirea animalelor domestice

Subiect Tematic: zootehnie - creşterea şi înmulţirea animalelor. creşterea vitelor, a şeptelului. înmulţirea animalelor domestice
Lucrări: 513 lucrari in 110 publicatii in 5 limbi
A haziallatok meddosege es annak lekuzdese de: Lunca, N. (Text tipărit)
A kázigalamb és tenyésztése de: Péterfy, István (Text tipărit)
A kombinált takarmányok felhasználása az állatok takarmányzásában de: Marinescu, Gh.; Petrescu, Camil (Text tipărit)
40.000 kg.nutreţ verde la hectar de: Bistriceanu, Cristian (Text tipărit)
A szarvas marha tenyesztepe de: Fişteag, Ion (Text tipărit)
A juhász dolga de: Kósa, Lajos; Balogh, József; Gergátz, Elemér (Text tipărit)
A baromfikeltetés gyakorlata de: Bogenfürst, Ferenc (Text tipărit)
100 întrebări şi răspunsuri privind apărarea sănătăţii animalelor de: Nicolicin, Sv.; Dumitrescu, A. (Text tipărit)
A kerodzok emesztesi zavarai de: Lupşe, N. (Text tipărit)
Subiecte
biografii pe subiect igienă - factori climaterici alimentaţie medicină telecomunicaţii.telegrafie.telefonie.radiodifuziune.tehnologie video creşterea peştilor. piscicultură literatură română - istoria ca gen literar. scrieri istorice. istoriografie. cronici. anale. memorii. jurnale. biografii. autobiografii Ginecologie. Obstretică literatură română - povestiri scurte, nuvele zoologie-fiziologia animalelor economie. științe economice Învăţământ liceal de specialitate, tehnic etc. integrat în învăţământul de cultură generală zoologie. mammalia. mamifere zoologie-sauropsida medicină - chirurgie. ortopedie. oftalmologie învăţământ secundar - liceu farmacologie. terapeutică. toxicologie zoologie generală agricultură tehnică sanitară. apă. igienă sanitară. iluminat. fiziologie. fiziologie umană şi comparată arte plastice medicină - patologie. medicină clinică Mammalia. Mamifere medicină - anatomie. anatomie umană şi comparată Timişoara, 2008 economie românească fiziologie generală electrotehnică divertisment. recreere. jocuri. sport agricultură - amelioraţii. îmbunătăţiri funciare şi agricole învăţământ secundar - şcoli profesionale dicţionar economie. ştiinţă economică-concepte economice de bază artă grafică medicină - anatomie politică comunistă fotografie și activități similare. artă fotografică sănătatea animalelor. igena veterinară biologie - boli ale animalelor domestice. Ştiinţă şi medicină veterinară medicină - ginecologie - obstetrică Produse ale animalelor domestice (de curte) şi ale vânatului peşti.pisces ichtiologie optică arhitectura locuinţelor - dependinţe, magazii, anexe învăţământ specializat/de specialitate. învăţământ tehnic, profesional. şcoli, institute, colegii profesionale/tehnice. politehnici. şcoli de meserii economie regională. economie teritorială. economia pământului şi a propietăţii. economia fondului funciar. economia fondului de locuinţe (fondului imobiliar) medicină clinică. patologie tehnică sanitară. apă. igienă sanitară. iluminat. - măsuri contra prejudiciilor industriale şi altele economie - conducere şi administrare în exploatare. organizare comercială învăţământ geografia României - Banat artă grafică şi decorativă. desen. pictură creşterea animalelor microbiologie industrială. micrologie industrială. fermentare. industria băuturilor. industria stimulentelor colecţii sau serii. serii comerciale. biblioteci de editor (opere care apar în fascicule) Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare aves. păsări în general. ornitologie conducere şi organizare în industrie, comerţ şi administraţie medicină - ginecologie - patologie feminină cai medicină - anatomie umană şi comparată medicină - ştiinţe medicale geologie şi ştiinţe înrudite Sauropsida medicină veterinară - sănătatea animalelor. igena veterinară zootehnie - rumegătoare mari,taurine ştiinţe medicale. medicină fiziologie umană şi comparată biologie Pisici călărie. hipism medicină - prevenirea şi supravegherea bolilor transmisibile. prevenirea epidemiilor Boli ale animalelor domestice. Ştiinţă şi medicină veterinară igienă în general. sănătate şi igienă personală anatomie umană şi comparată zoologie economică. zoologie aplicată farmacologie veterinară zoologie chimie analitică zootehnie - creşterea şi înmulţirea animalelor. creşterea vitelor, a şeptelului. înmulţirea animalelor domestice agricultură - conducerea şi organizarea fermelor economie - conducere şi organizare în industrie, comerţ şi administraţie organizaţii şi alte tipuri de colectivităţi. asociaţii. congrese literatură română - nuvele maşini agricole. echipament şi utilaje agricole agricultură. ştiinţe şi procedee înrudite. silvicultură. exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice zootehnie - boli ale animalelor domestice patologie. medicină clinică Timişoara, 1976 organizaţii şi alte tipuri de colectivităţi.asociaţii.congrese medicină - genetică generală citogenetică generală, imunogenetică, evoluţie, filogenie biologie celulară şi subcelulară etnologie. etnografie. obiceiuri. tradiţii. datini. mod de viaţă. folclor ginecologie autografe medicină. prevenirea şi supravegherea bolilor transmisibile. prevenirea epidemiilor economie obiceiuri ale animalelor. comportamentul animalelor. ecologie. etologie. animale și mediu. bionomie lucrări de referinţă generale. enciclopedii. dicţionare cultura plantelor de câmp conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii anuare medicină - boli infecţioase şi contagioase medicină - boli transmisibile. boli infecţioase şi contagioase biologie celulară şi subcelulară. Citologie - parazitologie transport în general. servicii poştale. organizarea şi controlul circulaţiei anatomie patologică. anatomie morbidă câini forme de organizare şi cooperare în activitatea economică.sisteme cooperative. inginerie. tehnică în general agricultură - ştiinţe şi procedee înrudite. silvicultură agricultură - silvicultură situaţie economică. politică economică. conducerea economiei. planificarea economiei. producţie. servicii. preţuri igiena alimentaţiei medicină clinică - patologie rumegătoare mari politică românească publicaţii pentru tinerii cititori limba engleză Timişoara, 2011 tehnica mijloacelor de transport zoologie - sauropsida genetică generală. citogenetică generală. imunogenetică. evoluţie. filogenie partide comuniste medicină veterinară medicină - patologie clinică medicină. ginecologie. patologie feminină Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor limba română economie - ştiinţă economică concepte economice de bază artă - subiectele reprezentării artistice. iconografie. iconologie. detalii şi finisări. decoraţiuni. ornamente Bibliografii pe subiect medicină veterinară - boli ale animalelor domestice
Vă rugăm să schimbaţi parola