Biblioteca Judeţeană Timiş

zootehnie - creşterea şi înmulţirea animalelor. creşterea vitelor, a şeptelului. înmulţirea animalelor domestice

Subiect Tematic: zootehnie - creşterea şi înmulţirea animalelor. creşterea vitelor, a şeptelului. înmulţirea animalelor domestice
Lucrări: 488 lucrari in 151 publicatii in 5 limbi
A haziallatok meddosege es annak lekuzdese de: Lunca, N. (Text tipărit)
A kázigalamb és tenyésztése de: Péterfy, István (Text tipărit)
A kombinált takarmányok felhasználása az állatok takarmányzásában de: Marinescu, Gh.; Petrescu, Camil (Text tipărit)
40.000 kg.nutreţ verde la hectar de: Bistriceanu, Cristian (Text tipărit)
A szarvas marha tenyesztepe de: Fişteag, Ion (Text tipărit)
A juhász dolga de: Kósa, Lajos; Balogh, József; Gergátz, Elemér (Text tipărit)
A baromfikeltetés gyakorlata de: Bogenfürst, Ferenc (Text tipărit)
100 întrebări şi răspunsuri privind apărarea sănătăţii animalelor de: Nicolicin, Sv.; Dumitrescu, A. (Text tipărit)
A kerodzok emesztesi zavarai de: Lupşe, N. (Text tipărit)
Subiecte
zoologie tehnica mijloacelor de transport medicină - ginecologie - obstetrică Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare călărie. hipism economie. ştiinţă economică-concepte economice de bază medicină veterinară - sănătatea animalelor. igena veterinară aves. păsări în general. ornitologie farmacologie veterinară geografia României - Banat Timişoara, 2011 zoologie-fiziologia animalelor chimie analitică publicaţii pentru tinerii cititori dicţionar agricultură. ştiinţe şi procedee înrudite. silvicultură. exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice economie regională. economie teritorială. economia pământului şi a propietăţii. economia fondului funciar. economia fondului de locuinţe (fondului imobiliar) colecţii sau serii. serii comerciale. biblioteci de editor (opere care apar în fascicule) anatomie patologică. anatomie morbidă alimentaţie medicină - chirurgie. ortopedie. oftalmologie sănătatea animalelor. igena veterinară agricultură - ştiinţe şi procedee înrudite. silvicultură ştiinţe medicale. medicină Mammalia. Mamifere obiceiuri ale animalelor. comportamentul animalelor. ecologie. etologie. animale și mediu. bionomie medicină clinică - patologie medicină - genetică generală citogenetică generală, imunogenetică, evoluţie, filogenie agricultură - conducerea şi organizarea fermelor creşterea peştilor. piscicultură biologie - boli ale animalelor domestice. Ştiinţă şi medicină veterinară forme de organizare şi cooperare în activitatea economică.sisteme cooperative. tehnică sanitară. apă. igienă sanitară. iluminat. medicină - anatomie umană şi comparată artă grafică Învăţământ liceal de specialitate, tehnic etc. integrat în învăţământul de cultură generală rumegătoare mari anatomie umană şi comparată divertisment. recreere. jocuri. sport conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii economie. științe economice biografii pe subiect autografe medicină clinică. patologie zootehnie - rumegătoare mari,taurine învăţământ biologie celulară şi subcelulară. Citologie - parazitologie medicină - prevenirea şi supravegherea bolilor transmisibile. prevenirea epidemiilor patologie. medicină clinică inginerie. tehnică în general câini medicină - anatomie. anatomie umană şi comparată zootehnie - creşterea şi înmulţirea animalelor. creşterea vitelor, a şeptelului. înmulţirea animalelor domestice artă - subiectele reprezentării artistice. iconografie. iconologie. detalii şi finisări. decoraţiuni. ornamente cultura plantelor de câmp Bibliografii pe subiect biologie Timişoara, 1976 Produse ale animalelor domestice (de curte) şi ale vânatului Boli ale animalelor domestice. Ştiinţă şi medicină veterinară învăţământ secundar - liceu medicină - patologie clinică economie agricultură - silvicultură limba engleză medicină - ştiinţe medicale învăţământ specializat/de specialitate. învăţământ tehnic, profesional. şcoli, institute, colegii profesionale/tehnice. politehnici. şcoli de meserii cai fiziologie. fiziologie umană şi comparată fotografie și activități similare. artă fotografică Timişoara, 2008 situaţie economică. politică economică. conducerea economiei. planificarea economiei. producţie. servicii. preţuri zoologie - sauropsida medicină - patologie. medicină clinică medicină agricultură literatură română - povestiri scurte, nuvele geologie şi ştiinţe înrudite medicină. ginecologie. patologie feminină Pisici învăţământ secundar - şcoli profesionale Sauropsida zoologie economică. zoologie aplicată anuare zoologie. mammalia. mamifere maşini agricole. echipament şi utilaje agricole medicină veterinară - boli ale animalelor domestice biologie celulară şi subcelulară literatură română - nuvele telecomunicaţii.telegrafie.telefonie.radiodifuziune.tehnologie video limba română politică românească genetică generală. citogenetică generală. imunogenetică. evoluţie. filogenie peşti.pisces ichtiologie farmacologie. terapeutică. toxicologie transport în general. servicii poştale. organizarea şi controlul circulaţiei zoologie generală electrotehnică artă grafică şi decorativă. desen. pictură economie românească medicină veterinară igienă în general. sănătate şi igienă personală lucrări de referinţă generale. enciclopedii. dicţionare Ginecologie. Obstretică igiena alimentaţiei etnologie. etnografie. obiceiuri. tradiţii. datini. mod de viaţă. folclor igienă - factori climaterici fiziologie generală agricultură - amelioraţii. îmbunătăţiri funciare şi agricole zoologie-sauropsida medicină - ginecologie - patologie feminină arhitectura locuinţelor - dependinţe, magazii, anexe literatură română - istoria ca gen literar. scrieri istorice. istoriografie. cronici. anale. memorii. jurnale. biografii. autobiografii medicină - boli infecţioase şi contagioase organizaţii şi alte tipuri de colectivităţi. asociaţii. congrese medicină - boli transmisibile. boli infecţioase şi contagioase ginecologie medicină - anatomie politică comunistă tehnică sanitară. apă. igienă sanitară. iluminat. - măsuri contra prejudiciilor industriale şi altele zootehnie - boli ale animalelor domestice Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor arte plastice partide comuniste microbiologie industrială. micrologie industrială. fermentare. industria băuturilor. industria stimulentelor economie - ştiinţă economică concepte economice de bază creşterea animalelor medicină. prevenirea şi supravegherea bolilor transmisibile. prevenirea epidemiilor
Vă rugăm să schimbaţi parola