Biblioteca Judeţeană Timiş

zootehnie - creşterea şi înmulţirea animalelor. creşterea vitelor, a şeptelului. înmulţirea animalelor domestice

Subiect Tematic: zootehnie - creşterea şi înmulţirea animalelor. creşterea vitelor, a şeptelului. înmulţirea animalelor domestice
Lucrări: 486 lucrari in 153 publicatii in 5 limbi
A haziallatok meddosege es annak lekuzdese de: Lunca, N. (Text tipărit)
A kázigalamb és tenyésztése de: Péterfy, István (Text tipărit)
A kombinált takarmányok felhasználása az állatok takarmányzásában de: Marinescu, Gh.; Petrescu, Camil (Text tipărit)
40.000 kg.nutreţ verde la hectar de: Bistriceanu, Cristian (Text tipărit)
A szarvas marha tenyesztepe de: Fişteag, Ion (Text tipărit)
A juhász dolga de: Kósa, Lajos; Balogh, József; Gergátz, Elemér (Text tipărit)
A baromfikeltetés gyakorlata de: Bogenfürst, Ferenc (Text tipărit)
100 întrebări şi răspunsuri privind apărarea sănătăţii animalelor de: Nicolicin, Sv.; Dumitrescu, A. (Text tipărit)
A kerodzok emesztesi zavarai de: Lupşe, N. (Text tipărit)
Subiecte
cai Pisici literatură română - nuvele partide comuniste ştiinţe medicale. medicină publicaţii pentru tinerii cititori literatură română - povestiri scurte, nuvele conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii literatură română - istoria ca gen literar. scrieri istorice. istoriografie. cronici. anale. memorii. jurnale. biografii. autobiografii etnologie. etnografie. obiceiuri. tradiţii. datini. mod de viaţă. folclor economie agricultură economie. ştiinţă economică. concepte economice de bază situaţie economică. politică economică. conducerea economiei. planificarea economiei. producţie. servicii. preţuri biografii pe subiect electrotehnică politică comunistă limba română cultura plantelor de câmp zootehnie - creşterea şi înmulţirea animalelor. creşterea vitelor, a şeptelului. înmulţirea animalelor domestice dicţionar economie regională. economie teritorială. economia pământului şi a propietăţii. economia fondului funciar. economia fondului de locuinţe (fondului imobiliar) Bibliografii pe subiect inginerie. tehnică în general telecomunicaţii.telegrafie.telefonie.radiodifuziune.tehnologie video Timişoara, 2011 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor patologie. medicină clinică fiziologie. fiziologie umană şi comparată forme de organizare şi cooperare în activitatea economică.sisteme cooperative. medicină tehnica mijloacelor de transport medicină - ştiinţe medicale Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare biologie Produse ale animalelor domestice (de curte) şi ale vânatului artă - subiectele reprezentării artistice. iconografie. iconologie. detalii şi finisări. decoraţiuni. ornamente transport în general. servicii poştale. organizarea şi controlul circulaţiei politică românească agricultură. ştiinţe şi procedee înrudite. silvicultură. exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice microbiologie industrială. micrologie industrială. fermentare. industria băuturilor. industria stimulentelor limba engleză igienă în general. sănătate şi igienă personală medicină clinică - patologie agricultură - ştiinţe şi procedee înrudite. silvicultură medicină - genetică generală citogenetică generală, imunogenetică, evoluţie, filogenie Ginecologie. Obstretică învăţământ medicină - anatomie. anatomie umană şi comparată geologie şi ştiinţe înrudite medicină - anatomie umană şi comparată farmacologie. terapeutică. toxicologie lucrări de referinţă generale. enciclopedii. dicţionare agricultură - silvicultură zoologie-fiziologia animalelor zoologie generală organizaţii şi alte tipuri de colectivităţi. asociaţii. congrese biologie celulară şi subcelulară. Citologie - parazitologie zoologie agricultură - conducerea şi organizarea fermelor arte plastice medicină - chirurgie. ortopedie. oftalmologie maşini agricole. echipament şi utilaje agricole medicină clinică. patologie biologie celulară şi subcelulară autografe medicină - ginecologie - obstetrică economie românească rumegătoare mari medicină - anatomie medicină - ginecologie - patologie feminină Boli ale animalelor domestice. Ştiinţă şi medicină veterinară medicină veterinară creşterea peştilor. piscicultură medicină veterinară - boli ale animalelor domestice geografia României - Banat tehnică sanitară. apă. igienă sanitară. iluminat. agricultură - amelioraţii. îmbunătăţiri funciare şi agricole aves. păsări în general. ornitologie alimentaţie colecţii sau serii. serii comerciale. biblioteci de editor (opere care apar în fascicule) artă grafică şi decorativă. desen. pictură Timişoara, 2008 medicină - patologie. medicină clinică învăţământ secundar - şcoli profesionale igiena alimentaţiei creşterea animalelor tehnică sanitară. apă. igienă sanitară. iluminat. - măsuri contra prejudiciilor industriale şi altele anuare Învăţământ liceal de specialitate, tehnic etc. integrat în învăţământul de cultură generală chimie analitică învăţământ secundar - liceu anatomie umană şi comparată zootehnie - boli ale animalelor domestice fiziologie generală zoologie. mammalia. mamifere Mammalia. Mamifere învăţământ specializat/de specialitate. învăţământ tehnic, profesional. şcoli, institute, colegii profesionale/tehnice. politehnici. şcoli de meserii medicină - boli transmisibile. boli infecţioase şi contagioase artă grafică Sauropsida biologie - boli ale animalelor domestice. Ştiinţă şi medicină veterinară medicină - boli infecţioase şi contagioase medicină. ginecologie. patologie feminină medicină - patologie clinică zoologie - sauropsida zoologie-sauropsida ginecologie călărie. hipism divertisment. recreere. jocuri. sport câini genetică generală. citogenetică generală. imunogenetică. evoluţie. filogenie Timişoara, 1976 zoologie economică. zoologie aplicată medicină veterinară - sănătatea animalelor. igena veterinară arhitectura locuinţelor - dependinţe, magazii, anexe farmacologie veterinară zootehnie - rumegătoare mari,taurine sănătatea animalelor. igena veterinară igienă - factori climaterici medicină - prevenirea şi supravegherea bolilor transmisibile. prevenirea epidemiilor medicină. prevenirea şi supravegherea bolilor transmisibile. prevenirea epidemiilor peşti.pisces ichtiologie obiceiuri ale animalelor. comportamentul animalelor. ecologie. etologie. animale și mediu. bionomie fotografie și activități similare. artă fotografică economie. științe economice anatomie patologică. anatomie morbidă
Vă rugăm să schimbaţi parola