Biblioteca Judeţeană Timiş

Bibliografii pe subiect

Subiect Tematic: Bibliografii pe subiect
Lucrări: 1526 lucrari in 287 publicatii in 10 limbi
Subiecte
artă - desen, design, artă aplicată şi meserii de artă matematică - geometrie genuri de şcoli de cultură generală. învăţământ de cultură generală pomicultură Hemingway, Ernest obiceiuri, datini privind viaţa particulară sec. 21 învăţământ secundar - liceu teoria cunoaşterii. epistemologie geografia Italiei igienă agricultură Timişoara, 1980 tehnică sanitară. apă. igienă sanitară. iluminat. Nicolae Iorga biologie - ştiinţe biologice în general agricultură - cultura plantelor de câmp medicină - anatomie. anatomie umană şi comparată tehnologie chimică - industriile ghipsului, varului şi cimentului. ocrotirea monumentelor urbane şi rurale în general literatură română de limbă maghiară - teatru ştiinţe biografice şi înrudite ziaristică. presă agricultură - amelioraţii. îmbunătăţiri funciare şi agricole ficat. boli hepatice muncă. relaţii de muncă. economia muncii. organizarea muncii fiziologie chirurgie. ortopedie. oftalmologie ţiţei (petrol) cu sau fără gaze naturale istoria Europei cultura plantelor de câmp - plante aromate.condimente.plante oleaginoase.plante colorante.plante tanante.plante medicinale discursuri inimă. boli de inimă, cardiace. boli ale atriilor, auriculelor, camerelor, ventricolelor, valvelor Produse ale animalelor domestice (de curte) şi ale vânatului chimie. cristalografie. mineralogie. Timişoara, 2009 construcţia căilor de transport terestru. căi ferate. drumuri botanică generală tehnică sanitară. apă. igienă sanitară. iluminat. - măsuri contra prejudiciilor industriale şi altele Iliescu, Ion drept. jurisprudenţă zoologie-obiceiuri ale animalelor.comportamentul animalelor secte protestante continentale industria lemnului politica românească literatură franceză - critică contabilitate creşterea animalelor mecanica fluidelor în general. mecanica lichidelor(hidromecanică) Bucovina literară mecanisme și instrumente de precizie. mecanică de precizie. mecanică fină medicină internă literatură engleză vertebrata Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare bazine şi lacuri de acumulare cataloage-dicţionar industria pielăriei matematică. analiză critică literară. studii literare medicină - anatomie umană şi comparată ştiinţe aplicate. medicină. tehnică retorică. folosirea efectivă a limbii. compoziţie. scriere. editare. vorbire Florian, Mircea Arad speologie. peşteri. ape subterane medicină - chirurgie învăţămînt.pedagogie.organizarea sistemului de învăţământ Ţepelea, Gabriel sculptură în general. artă statuară relaţii internaţionale. politică internaţională. activitate internaţională. politică externă pictură spaniolă sport - jocuri sportive. educaţie fizică amelioraţii. îmbunătăţiri funciare şi agricole Boli ale animalelor domestice. Ştiinţă şi medicină veterinară Vârnav, Teodor folclor propriu-zis politică economică filosofie morală. etică. filosofie practică logică. epistemologie. teoria cunoaşterii. metodologie etnografie, etnologie (Africa) religie - biserica creştină pictură analiză locuinţe şi case de locuit(aspecte arhitecturale) Turner J.M.W. astronomie. astrofizică Golescu, G. Alexandru alte tipuri de lucrări remarcabile prin caracteristicile lor extrinseci chimie analitică industrie minieră. operaţii miniere microbiologie medicală literatură română - opere medicină - patologia sistemului urogenital.Boli urinare şi sexuale, genitale zootehnie - creşterea şi înmulţirea animalelor. creşterea vitelor, a şeptelului. înmulţirea animalelor domestice ştiinţe economice parazitologie economie - conducere şi organizare în industrie, comerţ şi administraţie sistem solar geografia Indoneziei 1790/1850 literatură română electricitate - centrale nucleare de energie medicină - boli pulmonare Cioculescu, Şerban maşini agricole. echipament şi utilaje agricole economie casnică literatură critică (gen literar). Critică literară. Recenzie. Istorie literară istoria Germaniei geografia Norvegiei îvăţământ superior geografia României - Bucovina învţământ - genuri de şcoli de cultură generală finanţe internaţionale Caspar, David Friedrich Agârbiceanu, Ion (1882 - 1963) Sănătate şi igienă publică finanţe. finanţe publice. bănci. bani adunări. simpozioane. congrese. colocvii. forumuri medicină - genetică generală citogenetică generală, imunogenetică, evoluţie, filogenie structura fizică a materiei dicţionare pe subiecte speciale cultură, civilizaţie română scrieri social-politice Lardner, Ring timpul etnologie. etnografie. obiceiuri. tradiţii. datini. mod de viaţă. folclor biologie celulară şi subcelulară ginecologie căldură. Termodinamică geografia Marocului bibliografii de autor. bibliografii individuale culegere din operele unui singur autor sec. 19 geografia Japoniei literatură română-teatru Tamaş, Corneliu Creangă, Ion Construcţia de maşini - electrotehnică geografia României conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii partide socialiste publicaţii periodice şi seriale literatură engleză - culegeri biologie celulară şi subcelulară. Citologie - parazitologie culegeri de lucrări Revista Monumentelor Istorice McCarthy, Mary astronomie - sistemul solar bibliografiile lucrătorilor cu caracteristici speciale construcţia de maşini - organe de maşini. transmiterea energiei mecanice fizică geografia Belgiei agricultură - ştiinţe şi procedee înrudite. silvicultură artă germană petrologie.petrografie zoologie-articulata industrii pentru diferite materiale prelucrabile informatică Timişoara, 2010 partide comuniste apă pentru băuturi şi alte utilizări industriale.ape minerale.ape medicinale.gheaţă alimentară economie agrară întreţinerea, creşterea şi utilizarea insectelor şi a altor artropode Estetică limba română chimie organică sociologie - stratificare socială si structură de clasă în diferite formaţiuni socio-economice sistematizare în general, metodologie, analiză, sinteză bazele materiale ale vieţii. biochimie. biologie moleculară. biofizică presiuni prin servicii secrete și de spionaj biblioteci ale autorităţilor regionale. biblioteci ale autorităţilor judeţene gramatică protecţia materialelor contra coroziunii algebră conținutul activității școlare și programă școlară în învățământul preșcolar și elementar. Obiecte la orice nivel și din orice gen de școală 1851/1858 agricultură - horticultură materiale de construcţie. părţi ale construcţiilor sec. 18/19 genul dramatic. drame. piese de teatru folclor românesc medicină Horia, Cloşca, Crişan chimie organizaţii şi alte tipuri de colectivităţi - adunări, simpozioane, congrese, colocvii, forumuri optică - propagare. reflexie. refracţie. absorbţie Funcţia, valoarea, utilitatea, crearea, dezvoltarea bibliotecilor topologie biochimie fiziologie. fiziologie umană şi comparată electrotehnică.tehnica undelor, oscilaţiilor şi impulsurilor electrice şi electromagnetice electrotehnică - maşini electrice astronomie economie - dinamica economică.circuit economic medicină clinică - neurologie. neuropatologie. bolile sistemului nervos statistică literatură română - scrisori. corespodenţă. alte opere în formă epistolară vocabular electrotehnică literatură americană clădiri publice, civile, comerciale, industriale. arhitectură laică în general dicţionar femeile şi societatea economie. ştiinţă economică-concepte economice de bază învăţământ secundar limba latină clasică medicină - boli de inimă documentare, cărţi, scrieri sport. jocuri sportive. educaţie fizică Imreh Ştefan sport. jocuri sportive. educaţie fizică - fotbal geografia U.R.S.S. prelucrare mecanică şi aşchiere. prelucrare abrazivă. ciocane şi prese Timişoara, 1979 biofizică topografie literatură americană - critică și istorie literară optică literatură română-poezie Timişoara, 1975 politică - afaceri interne. politică internă - acţiuni teroriste. violenţă criminală. asasinat politic Stăniloae, Dumitru (1903-1993) lucrări pe căi de navigaţie naturale, în porturi, la ţărm. amenajări de navigație, dragare, salvare și ajutor. baraje și centrale hidraulice de energie economie - conducere şi administrare în exploatare. organizare comercială farmacologie literatură - maxime.sentinţe.aforisme.proverbe istoria Iugoslaviei Experimentul Piteşti- Reeducarea prin tortură colecţii. expoziţii artă grafică şi decorativă. desen. pictură muncă - teoria şi organizarea muncii artă - arte decorative sistemul solar fizică - optică biblioteconomie microbiologie industrială. micrologie industrială. fermentare. industria băuturilor. industria stimulentelor igienă. îngrijirea sănătăţii Timişoara, 1974 medicină clinică - patologia sistemului digestiv ştiinţe naturale metode ştiinţifice Timişoara, 1978 conducere şi organizare în industrie, comerţ şi administraţie brutării. pâine. morărit Rebreanu, Liviu Timişoara, 2006 istoria Greciei antice (până la 323 d.H.) construcţia de maşini - energie pneumatică, maşini şi scule. Tehnica frigului şi instalaţii frigorifice. Pompe de căldură limbi romanice istorie medievală şi modernă organizaţii şi alte tipuri de cooperare. societăţi. asociaţii. congrese. expoziţii. firme. institute de cercetare Sauropsida ediţii artistice "Crai nou" literatură maghiară Marquand, John. J. literatură română - descrieri de călătorii, jurnale de călătorii drept penal. infracţiuni penale Timişoara, 1982 demografie. studiul populaţiei biologie agricultură - ştiinţa solului. pedologie. cercetări pedologice articulata insecta (hexapoda). insecte. entomologie pescuit igienă în general. sănătate şi igienă personală hidraulică anatomie umană şi comparată literatură iugoslavă Johannes Gutanberg uleiuri.grăsimi.ceruri.adezivi.gume.răşini pescuit. pescării şi produsele lor accidente. riscuri. întâmplări. prevenirea accidentelor. protecţie personală. siguranţă Dobrescu-Argeş, Constantin medicină - neurologie. neuropatologie. bolile sistemului nervos medicină românească limba română - gramatică matematică. geometrie literatură română - teatru psihologie literatură franceză plămâni. boli pulmonare organizaţii şi alte tipuri de colectivităţi. asociaţii. congrese istoria universală metode de predare şi instruire. forme de organizare a procesului de predare şi instruire literatură română - genul poetic. poezii. poeme. versuri literatură română - roman matematică - învăţământ universitar economie - conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii zootehnie - boli ale animalelor domestice patologie. medicină clinică analiza matematică industria sticlei. ceramică. ciment şi beton arta ceramică. ceramică religie - islam. mahomedanism agricultură - boli ale plantelor. dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. protejarea plantelor. chimie fizică Statele Unite ale Americii publicitate. informare. relaţii cu publicul drept internaţional istorie generală. istorie universală economie politică - construirea socialismului şi comunismului vibraţii mecanice. acustică psihologie socială matematică. algebră şi trigonometrie sec. 17/19 Timişoara, 1983 lucrări agricole geografia Argentinei agricultură în general literatură italiană explozivi. combustibili construcţia de maşini în general. tehnică nucleară. electrotehnică. tehnologie mecanică matematică. cibernetică matematică geografia Tunisiei Istoria României - Moldova agricultură - maşini şi echipament pentru prelucrarea, pregătirea şi depozitarea recoltelor sau produselor, maşini şi echipamente pentru pregătirea nutreţului Vânătoare. Pescuit. Piscicultură. teoria numerelor sisteme de scriere şi notare situaţie economică. politică economică. conducerea economiei. planificarea economiei. producţie. servicii. preţuri medicină clinică - patologie tehnologie chimică. industrii chimice şi înrudite industrie românească literatură populară română tehnica mijloacelor de transport ”Făt-Frumos” serviciu de informații. culegerea, analiza și transmiterea informațiilor. serviciu secret. spionaj Bibliografii pe subiect manuscrise. lucrări rare. cărţi remarcabile literatură română de limbă maghiară - literatură pentru copii lucrări de zidărie şi meserii înrudite matematică. analiză combinatorică. teoria grafurilor matematică - probabilitate. statistică matematică medicină clinică - patologia sistemului respirator geografia Iranului povestiri scurte. nuvele lucrări de construcţii - piatră artificială.beton.aglomerate diferite fiziologia plantelor lucrări hidrotehnice în general electrotehnică - producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. maşini şi aparate electrice. măsurători electrice. aplicaţii ale magnetismului. electrostatică aplicată turism Ginecologie. Obstretică istorie muzică românească electrotehnică - tehnica undelor, oscilaţiilor şi impulsurilor electrice şi electromagnetice medicină - chirurgie. ortopedie. oftalmologie Sienkiewicz, Henryk epigrafie, paleografie matematică. ştiinţe naturale limba franceză literatură iugoslavă - critică şi istorie literară farmacologie. terapeutică. toxicologie divertismente. spectacole. reprezentaţii publice istoria Greciei culegere de probleme finanţe.finanţe publice.bănci.bani medicină - patologie. medicină clinică economie politică-construirea socialismului şi comunismului literatură americană - critică şi istorie literară arhitectura - teoria arhitecturii producerea şi conservarea alimentelor solide încercarea materialelor, materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energetice, economie energetică generalităţi- Documentare. Cărti. Scrieri ştiinţă şi cunoaştere în general - metodologie. invenţii şi descoperiri. tehnica invenţiei. activitatea de pregătire a brevetării şi realizarea invenţiilor învăţământ- organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară matematică - analiză. calcul integral. integrale partide şi mişcări politice Construcţie de maşini. Electrotehnică magnetism. electromagnetism construcţia de maşini - ştiinţă nucleară aplicată. energia atomică şi industria atomică. tehnică atomică în general antropologie electronică civilizaţie. cultură. progres arhitectură surse istorice construcţia de maşini - prelucrare mecanică şi aşchiere. ciocane prese Timişoara literatură engleză. critică literară. studii literare energie pneumatică,maşini şi scule.tehnica frigului şi instalaţii frigorifice.pompe de căldură artă - pictură igienă-sănătate şi igienă publică. prevenirea accidentelor limba germană lucrări de construcţii medicină clinică. patologie statistică. demografie. sociologie studii locale. studii ale unei localități. monografii ale localităţilor Ştefan cel Mare, domn al Moldovei medicină - patologia sarcinii documente. cărţi. scrieri Iosif, Ştefan Octavian ficțiune. proză narativă muzee. expoziţii permanente Timişoara, 1977 plante aromate.condimente.plante oleaginoase.plante colorante.plante medicinale genul poetic. poezii. poeme. versuri istoria medievală artă numismatică planificarea peisajului(natural şi amenajat).parcuri.grădini. geografie. explorarea pământului și a diferitelor țări. călătorii. geografie regională sec. 20 mimică şi pantomimă, voce, gest, mers electrotehnică - radiotehnică natura. studiul şi conservarea naturii. protecţia naturii şi animalelor sălbatice metodologie construcţii civile în general artă - Art Nouveau literatură română. critică literară. studii literare istoria Columbiei lucrări cu dedicaţie autografă fizică nucleară, fizică atomică, fizică moleculară cărţi remarcabile pentru ilustraţiile lor sau pentru materialele folosite 1944/1964 lexicologie, dicţionare: alcătuirea şi conţinutul lor produse chimice propriu zise construcţii civile creşterea albinelor forme de întreprinderi. finanţare literatură română - literatură ştiinţifică şi filozofică Tehnica artei geografia Braziliei agricultură - apicultură teologie practică structura fizică a materiei - elasticitate, deformare ştiinţe medicale. medicină analiză combinatorică. teoria grafurilor artă mobilă de artă umanistică. ştiinţe umane în general literatură sârbă - poezie structura fizică a materiei - rezistenţă la solicitări zoologie-insecta Honterus, Johannes Administraţie publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară mecanisme şi instrumente de precizie - acustică tehnică. instrumente muzicale încălzirea, aerisirea şi condiţionarea (climatizarea) aerului în construcţii şi clădiri produse chimice - producerea substanţelor organice motoare termice în general zoologie Eminescu, Mihai Construcţia de maşini în general agricultură - horticultură - cultura fructelor în general. Pomicultură artă scenică. teatru mecanică teoretică în general. mecanică raţională. mecanica solidelor şi a corpurilor rigide diverse influenţe şi relaţii ale Bisericii Creştine Dicţionar A/Z literatură română - poligrafii. antologii. culegeri geografia Angliei literatură română modernă geografia Algeriei literatură franceză-critică armată. arta militară. ştiinţă militară. apărare. forţe armate agricultură. ştiinţe şi procedee înrudite. silvicultură. exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice medicină clinică - patologia sistemului circulator şi a vaselor sanguine zootehnie organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. organizare şcolară ştiinţa solului. pedologie. cercetări pedologice biserica şi autorităţile civile. biserica şi statul. libertatea religiei. toleranţă. intoleranţă. religia de stat (religie oficială). biserica de stat. patronajul statului. opresiune. unirea bisercii cu statul geografia Austriei filosofia vieţii sisteme filosofice. concepţii, orientări, curente, şcoli filosofice demografie,statistici industrie textilă lingvistică El Greco artă românească economie industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale cultura plantelor de câmp Biblioteca Judeţeană "Alexandru D. Xenopol" Arad geometrie Goga, Octavian comerţ exterior. comerţ internaţional literatură română - culegeri matematică. analiză. ecuaţii difereniale geodezie. topografie. fotogrammetrie. cartografie inginerie. tehnică în general bibliografii istoria medievală şi istorie modernă în general muzică pentru instrumente individuale cristalografie publicaţii pentru tinerii cititori limba engleză matematică - analiză combinatorică. teoria grafurilor artă - arte plastice sport - atletism în general chimie practică de laborator. chimie de preparare şi experimentală medicină - inflamare. iritare. congestie (hiperemie). congestie mucoasă politică internaţională literatură franceză - critică şi istorie literară 1648/1829 geografia Venezuelei telecomunicaţii.telegrafie.telefoane - calitatea semnalelor recepţionate.intensitatea semnalelor.interferenţe literatură română - critică şi istorie literară cultură, civilizaţie africană Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor radiotehnică Petraşcu, Gheorghe alimente. preparare. mâncăruri arheologie - România tăiere şi aşchiere în general istoria Banatului ştiinţa istoriei. ştiinţe auxiliare ale istoriei agricultură - lucrări agricole literatură română - literatură pentru copii literatură română - povestiri scurte, nuvele Muzeul Municipiului București istoria Romei Antice (până la 476 d. H.) drept civil manuscrise muncă - teoria şi organizarea muncii. relaţii dintre întreprindere şi angajaţi biserica creştină în general literatură italiană. critică literară. studii literare zoologie-sauropsida politică biologie - bazele materiale ale vieţii.biochimie.biologie moleculară.biofizică Timişoara, 1973 religie eseuri termodinamică agricultură - plante de cultură. grădinărit industrie minieră geodinamică internă(procese endogene) limba rusă arte plastice literatură germană - critică şi istorie literară culegere de texte literare literatură latină clasică sociologie artă - arte grafice. grafică literatură iugoslavă - roman botanică geografică limba engleză - lingvistică tehnica transportului aerian şi spaţial. aeronautică și aeronave. rachete și proiectile reactive. aeronautică și nave spațiale prozodie. ştiinţele şi sursele auxiliare ale filologiei matematică bibliografii după locul de publicare al lucrărilor.bibliografii naţionale.bibliografii regionale şi locale teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale, în general. sociografie feminism. femeile şi societatea. situaţia femeilor geografie universală expoziţii temporare. saloane. târguri arhive culegeri sistematizare fizică. sistematizare regională, rurală şi urbană. urbanism. peisaje. parcuri. grădini geometrie euclidiană şi pseudoeuclidiană.geometrie analitică antologie studiul organizării. metodologie. analiză geografia Indiei învăţământ bibliografii de autor.bibliografii individuale teoria informţiei geografia Franţei organizarea muncii.loc de muncă echipament, servicii şi instalaţii în construcţii de clădiri (sanitare, de gaze, de abur, electrice). meseriile de instalator, lucrător în plumb, în metale, în canalizare. electrician. alte meserii literatură română - anecdote.povestiri foarte scurte biblioteci. biblioteconomie astronomie. astrofizică. cercetarea spaţiului. geodezie biserici primitive. biserici orientale construcţia de maşini - tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate 1976 metalurgie literatură rusă şi sovietică - critică şi istorie literară istoria Daciei educaţie. învăţământ. instruire. timp liber istoria antică geologie şi ştiinţe înrudite încercarea materialelor neurologie. neuropatologie. bolile sistemului nervos geografia Ecuadorului geografia Americii folclor filosofie teatru. artă scenică. reprezentaţii teatrale fiziologie umană şi comparată matematică. aritmetică. teoria numerelor Simionescu, Ion electromagnetică electrotehnică - aplicaţii ale magnetismului literatură rusă - critică şi istorie literară probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. filologie muzică știință și cunoaștere în general. organizarea muncii intelectuale botanică teoria maşnilor termice matematică - trigonometrie arhitectura locuinţelor. locuinţe. clădiri rezidenţiale materiale de construcţie - piatră artificială. beton. aglomerate diferite Szolnáy Sándor geografia Turciei literatură română de limbă sârbă fonetică bibliografii colective Dos Passos, John geografia Elveţiei Bach, familia divertismente, amuzamente de societate. arta mişcării. dans literatură germană monografii Timişoara, 1981 surse oficiale. acte. documente publice prezentarea unei regiuni prin mijloace neliterare, fără ajutorul textului. imagini. scheme. diagrame. cartograme. hărţi. atlase. globuri (ca reprezentare a cunoștințelor geografice) farmacologie - agenţi fizici. tratamente naturale. naturoterapie Medrea, Cornel alte lucrări tipărite, remarcabile, preţioase artă precolumbiană ştiinţe sociale. statistică. economie. comerţ. drept. administraţie. artă militară. asistenţă socială. asigurări. învăţământ. etnografie. folclor bibliofilie. bibliomanie conducere şi administrare în exploatare. organizare comercială autografe administraţie de nivel inferior, administraţie locală, administraţie municipală, autorităţi locale cataloage în general. cataloage pe subiect.cataloage pe vedete de materii.cataloage alfabetice pe subiect. literatură română din Israel Nicolaus, Olahus industria textilă economie în general anuare medicină - boli infecţioase şi contagioase transport în general. servicii poştale. organizarea şi controlul circulaţiei Chimie industrială problemele tineretului probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. tipuri de ajutoare sociale operaţiuni de război în general.tactică.strategie.istoria campaniilor militare organe de maşini în general forme de organizare şi cooperare în activitatea economică.sisteme cooperative. istoria Imperiului Roman drept comercial literatură română - critica ca gen literar industrii poligrafice. tipografii. editură. librării electronică. dispozitive electronice. tuburi electronice. fotocelule. acceleratoare de particule. tuburi cu raze X spaţiul. loc intern şi extern. dimensiune igiena alimentaţiei stomatologie religii ne-creştine închisori pentru deținuti politici sport - gimnastică.acrobaţie.atletism literatură română - maxime. sentinţe. aforisme. exprimări cu miez. zicale. vorbe din bătrâni. proverbe. cugetări. reflecţii. meditaţii. conversaţie la masă. obiter dicta comerţ. relaţii economice internaţionale. economie mondială geomorfologie, studiul formelor de relief ale suprafeţei pământului Timişoara, 2011 chimie anorganică literatură poloneză - critică şi istorie literară lucrări de construcţii - elemente prefabricate simple geologie chimie organică Frankenstein, Wolfgang medicină veterinară activităţi şi organizare. informare. teoria informării şi comunicării în general (cibernetică). inginerie umană literatură pentru copii. literatură juvenilă Istoria României electricitate.magnetism.electromagnetism psihologia copilului. pedologie. pedopsihologie ecologie generală. biocenologie. hidrobiologie. biogeografie instruire și educație în afara școlii. continuarea educației construcţia de maşini - cazane de abur, generatoare de abur geologie generală. metrologie. climatologie. geologie istorică. stratigrafie. paleogeografie tehnică militară Arhitectură religioasă. Clădiri sacre şi funerare dicţionar - literar Biblioteci generale geografie regională în general. geografia lumii antice și moderne
Vă rugăm să schimbaţi parola