Biblioteca Judeţeană Timiş

Bibliografii pe subiect

Subiect Tematic: Bibliografii pe subiect
Lucrări: 1532 lucrari in 537 publicatii in 10 limbi
Subiecte
partide comuniste muncă. relaţii de muncă. economia muncii. organizarea muncii relaţii internaţionale. politică internaţională. activitate internaţională. politică externă geografia României geologie uleiuri. grăsimi. ceruri. adezivi. gume. răşini ştiinţe medicale. medicină publicaţii pentru tinerii cititori literatură română - povestiri scurte, nuvele literatură germană chimie literatură franceză - critică literatură franceză-critică finanţe. finanţe publice. bănci. bani conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii medicină - chirurgie muzică psihologie literatură română - literatură ştiinţifică şi filozofică istoria universală Istoria României muzică pentru instrumente individuale matematică literatură română - genul poetic. poezii. poeme. versuri literatură română - literatură pentru copii Timişoara, 2010 divertismente. spectacole. reprezentaţii publice economie în general prozodie. ştiinţele şi sursele auxiliare ale filologiei literatură română - roman literatură română administraţie de nivel inferior, administraţie locală, administraţie municipală, autorităţi locale literatură română-teatru culegere de texte literare literatură română - critică şi istorie literară etnologie. etnografie. obiceiuri. tradiţii. datini. mod de viaţă. folclor literatură americană fiziologie umană şi comparată economie structura fizică a materiei partide şi mişcări politice agricultură economie. ştiinţă economică. concepte economice de bază situaţie economică. politică economică. conducerea economiei. planificarea economiei. producţie. servicii. preţuri literatură română - teatru Timişoara sistematizare fizică. sistematizare regională, rurală şi urbană. urbanism. peisaje. parcuri. grădini literatură franceză contabilitate artă - pictură muzică românească limba germană politică - afaceri interne. politică internă - acţiuni teroriste. violenţă criminală. asasinat politic istoria Germaniei artă - desen, design, artă aplicată şi meserii de artă culegere din operele unui singur autor literatură americană - critică şi istorie literară comerţ. relaţii economice internaţionale. economie mondială arhive civilizaţie. cultură. progres artă - arte plastice literatură rusă - critică şi istorie literară drept penal. infracţiuni penale artă electrotehnică literatură biblioteci. biblioteconomie statistică. demografie. sociologie Eminescu, Mihai drept. jurisprudenţă forme de întreprinderi. finanţare teatru. artă scenică. reprezentaţii teatrale limba română politică organizaţii şi alte tipuri de colectivităţi - adunări, simpozioane, congrese, colocvii, forumuri învăţământ secundar ştiinţe economice zootehnie cultura plantelor de câmp zootehnie - creşterea şi înmulţirea animalelor. creşterea vitelor, a şeptelului. înmulţirea animalelor domestice filosofie dicţionar sport - gimnastică.acrobaţie.atletism organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. organizare şcolară Bibliografii pe subiect drept comercial radiotehnică literatură română - scrisori. corespodenţă. alte opere în formă epistolară istoria antică documentare, cărţi, scrieri astronomie. astrofizică. cercetarea spaţiului. geodezie inginerie. tehnică în general arhitectură ocrotirea monumentelor urbane şi rurale în general Biblioteci generale biblioteconomie sport. jocuri sportive. educaţie fizică matematică. ştiinţe naturale ştiinţe aplicate. medicină. tehnică artă - arte decorative agricultură - horticultură astronomie fizică industria sticlei. ceramică. ciment şi beton ştiinţa istoriei. ştiinţe auxiliare ale istoriei literatură română - critica ca gen literar igienă alimente. preparare. mâncăruri electronică economie casnică. ştiinţe domestice. întreţinerea casei construcţia de maşini - tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Timişoara, 2011 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor Administraţie publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară literatură română - culegeri patologie. medicină clinică fiziologie. fiziologie umană şi comparată construcţii civile construcţii civile în general încercarea materialelor, materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energetice, economie energetică istorie generală. istorie universală ediţii artistice geometrie conducere şi administrare în exploatare. organizare comercială forme de organizare şi cooperare în activitatea economică.sisteme cooperative. producerea şi conservarea alimentelor solide medicină clinică - patologia sistemului digestiv medicină literatură română - maxime. sentinţe. aforisme. exprimări cu miez. zicale. vorbe din bătrâni. proverbe. cugetări. reflecţii. meditaţii. conversaţie la masă. obiter dicta literatură engleză optică tehnica mijloacelor de transport geografie universală geomorfologie, studiul formelor de relief ale suprafeţei pământului Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare biologie Produse ale animalelor domestice (de curte) şi ale vânatului folclor geografia Americii Construcţia de maşini - electrotehnică transport în general. servicii poştale. organizarea şi controlul circulaţiei literatură română - poligrafii. antologii. culegeri istoria Daciei istoria medievală şi istorie modernă în general istoria Europei publicaţii periodice şi seriale agricultură. ştiinţe şi procedee înrudite. silvicultură. exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice geografia U.R.S.S. istoria Greciei organizaţii şi alte tipuri de cooperare. societăţi. asociaţii. congrese. expoziţii. firme. institute de cercetare construcţia de maşini - cazane de abur, generatoare de abur materiale de construcţie. părţi ale construcţiilor tehnologie chimică. industrii chimice şi înrudite biochimie analiză combinatorică. teoria grafurilor microbiologie industrială. micrologie industrială. fermentare. industria băuturilor. industria stimulentelor politică internaţională muzee. expoziţii permanente agricultură - cultura plantelor de câmp literatură maghiară lucrări de construcţii articulata discursuri limba engleză analiză religie igienă în general. sănătate şi igienă personală medicină clinică - patologie construcţia de maşini - prelucrare mecanică şi aşchiere. ciocane prese agricultură - ştiinţe şi procedee înrudite. silvicultură medicină - genetică generală citogenetică generală, imunogenetică, evoluţie, filogenie gramatică igienă. îngrijirea sănătăţii literatură latină clasică industrie minieră învăţămînt.pedagogie.organizarea sistemului de învăţământ industria lemnului culegeri Ginecologie. Obstretică geografia Japoniei medicină - boli pulmonare învăţământ încercarea materialelor artă - arte grafice. grafică eseuri mecanică teoretică în general. mecanică raţională. mecanica solidelor şi a corpurilor rigide chimie fizică ştiinţe biografice şi înrudite medicină - anatomie. anatomie umană şi comparată cristalografie organizarea muncii. loc de muncă teoria cunoaşterii. epistemologie geologie şi ştiinţe înrudite astronomie - sistemul solar matematică - geometrie metode ştiinţifice medicină - anatomie umană şi comparată Sănătate şi igienă publică farmacologie. terapeutică. toxicologie literatură poloneză - critică şi istorie literară literatură italiană drept civil sport - jocuri sportive. educaţie fizică vibraţii mecanice. acustică surse istorice fiziologie umanistică. ştiinţe umane în general bibliofilie. bibliomanie adunări. simpozioane. congrese. colocvii. forumuri scrieri social-politice lingvistică industria textilă agricultură - boli ale plantelor. dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. protejarea plantelor. chimie. cristalografie. mineralogie. folclor propriu-zis literatură iugoslavă lucrări de zidărie şi meserii înrudite sisteme de scriere şi notare organizaţii şi alte tipuri de colectivităţi. asociaţii. congrese istoria medievală literatură iugoslavă - roman biologie celulară şi subcelulară. Citologie - parazitologie chimie practică de laborator. chimie de preparare şi experimentală căldură. Termodinamică logică. epistemologie. teoria cunoaşterii. metodologie genuri de şcoli de cultură generală. învăţământ de cultură generală mecanisme și instrumente de precizie. mecanică de precizie. mecanică fină prezentarea unei regiuni prin mijloace neliterare, fără ajutorul textului. imagini. scheme. diagrame. cartograme. hărţi. atlase. globuri (ca reprezentare a cunoștințelor geografice) clădiri publice, civile, comerciale, industriale. arhitectură laică în general expoziţii temporare. saloane. târguri zoologie literatură populară română întreţinerea, creşterea şi utilizarea insectelor şi a altor artropode creşterea albinelor farmacologie - agenţi fizici. tratamente naturale. naturoterapie agricultură - apicultură botanică biologie - ştiinţe biologice în general arte plastice fizică nucleară, fizică atomică, fizică moleculară medicină - chirurgie. ortopedie. oftalmologie motoare termice în general igienă-sănătate şi igienă publică. prevenirea accidentelor maşini agricole. echipament şi utilaje agricole sociologie botanică generală Ştefan cel Mare, domn al Moldovei industrii poligrafice. tipografii. editură. librării industrie textilă industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale antropologie economie agrară petrologie.petrografie filosofie morală. etică. filosofie practică Vânătoare. Pescuit. Piscicultură. matematică. analiză medicină clinică. patologie literatură română de limbă maghiară - literatură pentru copii Construcţia de maşini în general problemele tineretului politica românească geologie generală. metrologie. climatologie. geologie istorică. stratigrafie. paleogeografie chirurgie. ortopedie. oftalmologie biologie celulară şi subcelulară limba rusă muncă - teoria şi organizarea muncii. relaţii dintre întreprindere şi angajaţi politică economică drept internaţional autografe sistemul solar topologie explozivi. combustibili teoria numerelor chimie organică ştiinţe sociale. statistică. economie. comerţ. drept. administraţie. artă militară. asistenţă socială. asigurări. învăţământ. etnografie. folclor partide socialiste sociologie - stratificare socială si structură de clasă în diferite formaţiuni socio-economice artă românească demografie, statistici agricultură - ştiinţa solului. pedologie. cercetări pedologice activităţi şi organizare. informare. teoria informării şi comunicării în general (cibernetică). inginerie umană metodologie manuscrise. lucrări rare. cărţi remarcabile agricultură - horticultură - cultura fructelor în general. Pomicultură Timişoara, 2009 lucrări agricole pictură electricitate. magnetism. electromagnetism echipament, servicii şi instalaţii în construcţii de clădiri (sanitare, de gaze, de abur, electrice). meseriile de instalator, lucrător în plumb, în metale, în canalizare. electrician. alte meserii limba franceză accidente. riscuri. întâmplări. prevenirea accidentelor. protecţie personală. siguranţă turism Dicţionar A/Z produse chimice propriu zise operaţiuni de război în general. tactică.strategie. istoria campaniilor militare teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale, în general. sociografie electronică. dispozitive electronice. tuburi electronice. fotocelule. acceleratoare de particule. tuburi cu raze X Istoria României - Moldova chimie organică bazele materiale ale vieţii. biochimie. biologie moleculară. biofizică biologie - bazele materiale ale vieţii.biochimie.biologie moleculară.biofizică divertismente, amuzamente de societate. arta mişcării. dans cultură, civilizaţie română istorie medievală şi modernă surse oficiale. acte. documente publice bibliografii colective bibliografii după locul de publicare al lucrărilor.bibliografii naţionale.bibliografii regionale şi locale Dobrescu-Argeş, Constantin economie - conducere şi administrare în exploatare. organizare comercială medicină internă cataloage-dicţionar medicină - boli de inimă Boli ale animalelor domestice. Ştiinţă şi medicină veterinară Timişoara, 1980 hidraulică electromagnetică medicină veterinară lucrări hidrotehnice în general pescuit. pescării şi produsele lor Estetică monografii industrii pentru diferite materiale prelucrabile construcţia de maşini - organe de maşini. transmiterea energiei mecanice istoria Romei Antice (până la 476 d. H.) culegere de probleme matematică - învăţământ universitar religii ne-creştine geodezie. topografie. fotogrammetrie. cartografie dicţionare pe subiecte speciale stomatologie tehnică sanitară. apă. igienă sanitară. iluminat. construcţia căilor de transport terestru. căi ferate. drumuri istoria Iugoslaviei Chimie industrială probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. tipuri de ajutoare sociale agricultură - lucrări agricole literatură română - opere artă grafică şi decorativă. desen. pictură metalurgie sport - atletism în general medicină - patologie. medicină clinică istoria Greciei antice (până la 323 d.H.) Golescu, G. Alexandru algebră matematică. geometrie matematică. analiză. ecuaţii difereniale geografia Algeriei matematică. cibernetică matematică construcţia de maşini - ştiinţă nucleară aplicată. energia atomică şi industria atomică. tehnică atomică în general încălzirea, aerisirea şi condiţionarea (climatizarea) aerului în construcţii şi clădiri igiena alimentaţiei creşterea animalelor tehnică sanitară. apă. igienă sanitară. iluminat. - măsuri contra prejudiciilor industriale şi altele finanţe.finanţe publice.bănci.bani geografia Turciei lexicologie, dicţionare: alcătuirea şi conţinutul lor anuare matematică - probabilitate. statistică matematică artă precolumbiană artă germană amelioraţii. îmbunătăţiri funciare şi agricole ştiinţa solului. pedologie. cercetări pedologice retorică. folosirea efectivă a limbii. compoziţie. scriere. editare. vorbire botanică geografică Rebreanu, Liviu mecanisme şi instrumente de precizie - acustică tehnică. instrumente muzicale farmacologie lucrări pe căi de navigaţie naturale, în porturi, la ţărm. amenajări de navigație, dragare, salvare și ajutor. baraje și centrale hidraulice de energie Cioculescu, Şerban Timişoara, 2006 Creangă, Ion sport. jocuri sportive. educaţie fizică - fotbal literatură franceză - critică şi istorie literară armată. arta militară. ştiinţă militară. apărare. forţe armate ştiinţă şi cunoaştere în general - metodologie. invenţii şi descoperiri. tehnica invenţiei. activitatea de pregătire a brevetării şi realizarea invenţiilor probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. filologie limba engleză - lingvistică învăţământ- organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară bibliografii sistematizare în general, metodologie, analiză, sinteză statistică chimie analitică electrotehnică. producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. maşini şi aparate electrice. măsurători electrice. aplicaţii ale magnetismului. electrostatică aplicată structura fizică a materiei - rezistenţă la solicitări ecologie generală. biocenologie. hidrobiologie. biogeografie construcţia de maşini în general. tehnică nucleară. electrotehnică. tehnologie mecanică matematică - analiză combinatorică. teoria grafurilor economie - conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii economie - conducere şi organizare în industrie, comerţ şi administraţie analiza matematică învăţământ secundar - liceu limba română - gramatică limbi romanice Arhitectură religioasă. Clădiri sacre şi funerare bibliografii de autor. bibliografii individuale anatomie umană şi comparată zootehnie - boli ale animalelor domestice literatură rusă şi sovietică - critică şi istorie literară microbiologie medicală geografia Angliei informatică electrotehnică - radiotehnică parazitologie antologie limba latină clasică învţământ - genuri de şcoli de cultură generală folclor românesc apă pentru băuturi şi alte utilizări industriale.ape minerale.ape medicinale.gheaţă alimentară alte lucrări tipărite, remarcabile, preţioase telecomunicaţii.telegrafie.telefoane - calitatea semnalelor recepţionate.intensitatea semnalelor.interferenţe industria pielăriei Timişoara, 1973 Timişoara, 1977 Timişoara, 1983 electrotehnică - maşini electrice culegeri de lucrări tehnică militară natura. studiul şi conservarea naturii. protecţia naturii şi animalelor sălbatice structura fizică a materiei - elasticitate, deformare chimie anorganică cărţi remarcabile pentru ilustraţiile lor sau pentru materialele folosite matematică. analiză combinatorică. teoria grafurilor literatură germană - critică şi istorie literară arheologie - România geografia Argentinei arhitectura - teoria arhitecturii planificarea peisajului(natural şi amenajat).parcuri.grădini. obiceiuri, datini privind viaţa particulară artă - Art Nouveau psihologie socială Timişoara, 1981 colecţii. expoziţii zoologie-articulata geografia Indiei zoologie-obiceiuri ale animalelor.comportamentul animalelor medicină clinică - patologia sistemului circulator şi a vaselor sanguine ştiinţe naturale geografia Austriei muncă - teoria şi organizarea muncii lucrări cu dedicaţie autografă construcţia de maşini - energie pneumatică, maşini şi scule. Tehnica frigului şi instalaţii frigorifice. Pompe de căldură secte protestante continentale alte tipuri de lucrări remarcabile prin caracteristicile lor extrinseci ficat. boli hepatice termodinamică bibliografiile lucrătorilor cu caracteristici speciale istoria Banatului economie politică - construirea socialismului şi comunismului speologie. peşteri. ape subterane Sauropsida studiul organizării. metodologie. analiză metode de predare şi instruire. forme de organizare a procesului de predare şi instruire mecanica fluidelor în general. mecanica lichidelor(hidromecanică) teoria informţiei fizică - optică îvăţământ superior geografia Belgiei organe de maşini în general materiale de construcţie - piatră artificială. beton. aglomerate diferite cataloage în general. cataloage pe subiect.cataloage pe vedete de materii.cataloage alfabetice pe subiect. Petraşcu, Gheorghe bibliografii de autor.bibliografii individuale mobilă de artă biofizică Nicolae Iorga zoologie-insecta religie - biserica creştină diverse influenţe şi relaţii ale Bisericii Creştine manuscrise religie - islam. mahomedanism plante aromate.condimente.plante oleaginoase.plante colorante.plante medicinale electrotehnică - aplicaţii ale magnetismului medicină - boli infecţioase şi contagioase medicină clinică - patologia sistemului respirator medicină - patologia sistemului urogenital.Boli urinare şi sexuale, genitale cultura plantelor de câmp - plante aromate.condimente.plante oleaginoase.plante colorante.plante tanante.plante medicinale fiziologia plantelor medicină clinică - neurologie. neuropatologie. bolile sistemului nervos geografia Braziliei zoologie-sauropsida locuinţe şi case de locuit(aspecte arhitecturale) Timişoara, 1978 conducere şi organizare în industrie, comerţ şi administraţie matematică - analiză. calcul integral. integrale topografie ginecologie medicină - patologia sarcinii arhitectura locuinţelor. locuinţe. clădiri rezidenţiale vocabular Caspar, David Friedrich artă numismatică geografia Franţei geografia Italiei geografia Norvegiei Ţepelea, Gabriel biserici primitive. biserici orientale brutării. pâine. morărit medicină românească electricitate - centrale nucleare de energie istoria Imperiului Roman Timişoara, 1979 produse chimice - producerea substanţelor organice literatură română de limbă sârbă electrotehnică. tehnica undelor, oscilaţiilor şi impulsurilor electrice şi electromagnetice magnetism. electromagnetism Goga, Octavian medicină - inflamare. iritare. congestie (hiperemie). congestie mucoasă istoria Columbiei educaţie. învăţământ. instruire. timp liber publicitate. informare. relaţii cu publicul Tehnica artei literatură iugoslavă - critică şi istorie literară Timişoara, 1975 prelucrare mecanică şi aşchiere. prelucrare abrazivă. ciocane şi prese energie pneumatică,maşini şi scule.tehnica frigului şi instalaţii frigorifice.pompe de căldură Nicolaus, Olahus Medrea, Cornel Tamaş, Corneliu protecţia materialelor contra coroziunii Timişoara, 1974 geografia Venezuelei literatură engleză - culegeri matematică - trigonometrie finanţe internaţionale Timişoara, 1982 tehnologie chimică - industriile ghipsului, varului şi cimentului. demografie. studiul populaţiei literatură sârbă - poezie matematică. aritmetică. teoria numerelor dicţionar - literar geografia Elveţiei geografia României - Bucovina agricultură în general economie - dinamica economică.circuit economic Arad geografia Ecuadorului geometrie euclidiană şi pseudoeuclidiană.geometrie analitică fonetică epigrafie, paleografie Hemingway, Ernest literatură română de limbă maghiară - teatru Stăniloae, Dumitru (1903-1993) geografia Iranului Iliescu, Ion pomicultură mimică şi pantomimă, voce, gest, mers Funcţia, valoarea, utilitatea, crearea, dezvoltarea bibliotecilor geografia Indoneziei industrie românească Construcţie de maşini. Electrotehnică ţiţei (petrol) cu sau fără gaze naturale optică - propagare. reflexie. refracţie. absorbţie cultură, civilizaţie africană etnografie, etnologie (Africa) Imreh Ştefan Horia, Cloşca, Crişan industrie minieră. operaţii miniere filosofia vieţii Johannes Gutanberg Honterus, Johannes Marquand, John. J. generalităţi- Documentare. Cărti. Scrieri sistem solar bazine şi lacuri de acumulare biserica creştină în general geodinamică internă(procese endogene) tăiere şi aşchiere în general literatură - maxime.sentinţe.aforisme.proverbe geografia Marocului McCarthy, Mary matematică. algebră şi trigonometrie spaţiul. loc intern şi extern. dimensiune Florian, Mircea femeile şi societatea Simionescu, Ion Iosif, Ştefan Octavian documente. cărţi. scrieri pictură spaniolă medicină - neurologie. neuropatologie. bolile sistemului nervos teologie practică literatură română din Israel literatură română modernă agricultură - plante de cultură. grădinărit tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Szolnáy Sándor lucrări de construcţii - elemente prefabricate simple lucrări de construcţii - piatră artificială.beton.aglomerate diferite teoria maşnilor termice arta ceramică. ceramică neurologie. neuropatologie. bolile sistemului nervos geografia Tunisiei Turner J.M.W. comerţ exterior. comerţ internaţional agricultură - maşini şi echipament pentru prelucrarea, pregătirea şi depozitarea recoltelor sau produselor, maşini şi echipamente pentru pregătirea nutreţului Vârnav, Teodor Frankenstein, Wolfgang timpul El Greco Lardner, Ring biserica şi autorităţile civile. biserica şi statul. libertatea religiei. toleranţă. intoleranţă. religia de stat (religie oficială). biserica de stat. patronajul statului. opresiune. unirea bisercii cu statul Statele Unite ale Americii presiuni prin servicii secrete și de spionaj genul dramatic. drame. piese de teatru sculptură în general. artă statuară genul poetic. poezii. poeme. versuri critică literară. studii literare tehnica transportului aerian şi spaţial. aeronautică și aeronave. rachete și proiectile reactive. aeronautică și nave spațiale sisteme filosofice. concepţii, orientări, curente, şcoli filosofice conținutul activității școlare și programă școlară în învățământul preșcolar și elementar. Obiecte la orice nivel și din orice gen de școală literatură română - descrieri de călătorii, jurnale de călătorii instruire și educație în afara școlii. continuarea educației ziaristică. presă închisori pentru deținuti politici literatură americană - critică și istorie literară Dos Passos, John inimă. boli de inimă, cardiace. boli ale atriilor, auriculelor, camerelor, ventricolelor, valvelor plămâni. boli pulmonare Bach, familia știință și cunoaștere în general. organizarea muncii intelectuale Sienkiewicz, Henryk serviciu de informații. culegerea, analiza și transmiterea informațiilor. serviciu secret. spionaj sec. 20 sec. 21 biblioteci ale autorităţilor regionale. biblioteci ale autorităţilor judeţene literatură pentru copii. literatură juvenilă critică (gen literar). Critică literară. Recenzie. Istorie literară studii locale. studii ale unei localități. monografii ale localităţilor povestiri scurte. nuvele povestiri foarte scurte. anecdote literatură română. critică literară. studii literare psihologia copilului. pedologie. pedopsihologie artă scenică. teatru literatură engleză. critică literară. studii literare ficțiune. proză narativă insecta (hexapoda). insecte. entomologie sec. 19 sec. 18/19 geografie. explorarea pământului și a diferitelor țări. călătorii. geografie regională feminism. femeile şi societatea. situaţia femeilor 1790/1850 1976 literatură italiană. critică literară. studii literare Agârbiceanu, Ion (1882 - 1963) geografie regională în general. geografia lumii antice și moderne creşterea şi înmulţirea animalelor. creşterea vitelor, a şeptelului. înmulţirea animalelor domestice istorie Biblioteca Judeţeană „Alexandru D. Xenopol" Arad 1648/1829 sec. 17/19 Muzeul Municipiului București 1944/1964 "Crai nou" ”Făt-Frumos” Bucovina literară 1851/1858 Vertebrata. vertebrate în general Experimentul Piteşti- Reeducarea prin tortură Revista Monumentelor Istorice Biblioteca Județeană „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui
Vă rugăm să schimbaţi parola