Biblioteca Judeţeană Timiş

Bibliografii pe subiect

Subiect Tematic: Bibliografii pe subiect
Lucrări: 1538 lucrari in 699 publicatii in 10 limbi
Subiecte
teoria cunoaşterii. epistemologie culegeri zoologie istorie medievală şi modernă matematică. analiză combinatorică. teoria grafurilor probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. tipuri de ajutoare sociale politică internaţională sociologie - stratificare socială si structură de clasă în diferite formaţiuni socio-economice sport - gimnastică.acrobaţie.atletism genul poetic. poezii. poeme. versuri educaţie. învăţământ. instruire. timp liber geologie generală. metrologie. climatologie. geologie istorică. stratigrafie. paleogeografie limba română - gramatică pictură spaniolă mecanisme şi instrumente de precizie - acustică tehnică. instrumente muzicale ziaristică. presă lucrări de zidărie şi meserii înrudite matematică - analiză. calcul integral. integrale literatură franceză - critică Nicolae Iorga mecanisme și instrumente de precizie. mecanică de precizie. mecanică fină agricultură - lucrări agricole statistică muncă. relaţii de muncă. economia muncii. organizarea muncii geografia Norvegiei creşterea albinelor antropologie geomorfologie, studiul formelor de relief ale suprafeţei pământului economie. ştiinţă economică. concepte economice de bază finanţe. finanţe publice. bănci. bani amelioraţii. îmbunătăţiri funciare şi agricole optică geografia Turciei bibliofilie. bibliomanie industrie textilă Timişoara, 1974 Timişoara, 2011 chimie analitică gramatică istoria Imperiului Roman dicţionar lucrări de construcţii materiale de construcţie. părţi ale construcţiilor limbi romanice Dicţionar A/Z folclor românesc geografia Angliei construcţia de maşini - cazane de abur, generatoare de abur etnografie, etnologie (Africa) partide şi mişcări politice agricultură - apicultură Simionescu, Ion literatură română - roman 1790/1850 știință și cunoaștere în general. organizarea muncii intelectuale agricultură - horticultură literatură română de limbă sârbă literatură română - critica ca gen literar literatură americană - critică şi istorie literară medicină clinică - neurologie. neuropatologie. bolile sistemului nervos istoria Greciei industria sticlei. ceramică. ciment şi beton arhitectura - teoria arhitecturii secte protestante continentale tehnică militară biologie - bazele materiale ale vieţii.biochimie.biologie moleculară.biofizică limba engleză - lingvistică uleiuri. grăsimi. ceruri. adezivi. gume. răşini învţământ - genuri de şcoli de cultură generală literatură populară română geografia Indoneziei biserici primitive. biserici orientale armată. arta militară. ştiinţă militară. apărare. forţe armate drept comercial sport. jocuri sportive. educaţie fizică bibliografii probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. filologie lexicologie, dicţionare: alcătuirea şi conţinutul lor zootehnie. creșterea și înmulțirea animalelor. creșterea vitelor, a șeptelului. înmulțirea animalelor domestice geografia Iranului documente. cărţi. scrieri industria lemnului botanică medicină - inflamare. iritare. congestie (hiperemie). congestie mucoasă monografii natura. studiul şi conservarea naturii. protecţia naturii şi animalelor sălbatice matematică - învăţământ universitar Sienkiewicz, Henryk anatomie umană şi comparată analiză matematică literatură română. critică literară. studii literare matematică. analiză. ecuaţii difereniale biblioteci ale autorităţilor regionale. biblioteci ale autorităţilor judeţene femeile şi societatea optică - propagare. reflexie. refracţie. absorbţie metodologie conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Estetică plante aromate.condimente.plante oleaginoase.plante colorante.plante medicinale industrii pentru diferite materiale prelucrabile geografia Tunisiei biologie - ştiinţe biologice în general Biblioteca Judeţeană „Alexandru D. Xenopol" Arad psihologia copilului. pedologie. pedopsihologie conducere şi organizare în industrie, comerţ şi administraţie electrotehnică. producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. maşini şi aparate electrice. măsurători electrice. aplicaţii ale magnetismului. electrostatică aplicată tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate istoria Europei bibliografii după locul de publicare al lucrărilor. bibliografii naţionale. bibliografii regionale şi locale cărţi remarcabile pentru ilustraţiile lor sau pentru materialele folosite literatură română - teatru ţiţei (petrol) cu sau fără gaze naturale literatură română - descrieri de călătorii, jurnale de călătorii învăţământ istoria universală Hemingway, Ernest biologie celulară şi subcelulară. Citologie - parazitologie tehnica transportului aerian şi spaţial. aeronautică și aeronave. rachete și proiectile reactive. aeronautică și nave spațiale vertebrata. vertebrate în general încălzirea, aerisirea şi condiţionarea (climatizarea) aerului în construcţii şi clădiri sec. 21 literatură franceză-critică Sănătate şi igienă publică ştiinţe biografice şi înrudite inginerie. tehnică în general politică - afaceri interne. politică internă - acţiuni teroriste. violenţă criminală. asasinat politic biblioteci. biblioteconomie igienă. îngrijirea sănătăţii medicină - anatomie. anatomie umană şi comparată bibliografii de autor. bibliografii individuale religii ne-creştine conținutul activității școlare și programă școlară în învățământul preșcolar și elementar. Obiecte la orice nivel și din orice gen de școală obiceiuri, datini privind viaţa particulară arhitectura locuinţelor. locuinţe. clădiri rezidenţiale artă - arte plastice Rebreanu, Liviu plămâni. boli pulmonare economie - conducere şi administrare în exploatare. organizare comercială limba germană matematică - probabilitate. statistică matematică Bibliografii pe subiect finanţe internaţionale Medrea, Cornel drept civil biologie Produse ale animalelor domestice (de curte) şi ale vânatului construcţia căilor de transport terestru. căi ferate. drumuri geometrie fizică igienă-sănătate şi igienă publică. prevenirea accidentelor literatură italiană. critică literară. studii literare conducere şi administrare în exploatare. organizare comercială industria textilă problemele tineretului Boli ale animalelor domestice. Ştiinţă şi medicină veterinară comerţ exterior. comerţ internaţional Timişoara, 1977 sculptură în general. artă statuară învăţământ secundar - liceu analiză locuinţe şi case de locuit(aspecte arhitecturale) sport - jocuri sportive. educaţie fizică mecanica fluidelor în general. mecanica lichidelor (hidromecanică) literatură poloneză - critică şi istorie literară informatică manuscrise economie Bach, familia astronomie dicţionare pe subiecte speciale chimie. cristalografie. mineralogie. limba engleză construcţia de maşini - prelucrare mecanică şi aşchiere. ciocane prese Cioculescu, Şerban civilizaţie. cultură. progres producerea şi conservarea alimentelor solide ştiinţă şi cunoaştere în general - metodologie. invenţii şi descoperiri. tehnica invenţiei. activitatea de pregătire a brevetării şi realizarea invenţiilor biblioteconomie logică. epistemologie. teoria cunoaşterii. metodologie Johannes Gutanberg energie pneumatică,maşini şi scule. tehnica frigului şi instalaţii frigorifice. pompe de căldură chimie organică Bucovina literară bazine şi lacuri de acumulare situaţie economică. politică economică. conducerea economiei. planificarea economiei. producţie. servicii. preţuri construcţia de maşini - tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate surse istorice medicină - patologie. medicină clinică limba franceză muncă - teoria şi organizarea muncii ediţii artistice bibliografiile lucrătorilor cu caracteristici speciale organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. organizare şcolară Statele Unite ale Americii industria pielăriei literatură americană topografie geografia Elveţiei industrie românească electricitate - centrale nucleare de energie literatură română - povestiri scurte, nuvele literatură rusă - critică şi istorie literară folclor propriu-zis fizică - optică Timişoara, 1978 organizarea muncii. loc de muncă Vârnav, Teodor organizaţii şi alte tipuri de colectivităţi - adunări, simpozioane, congrese, colocvii, forumuri medicină - boli pulmonare medicină - boli de inimă Creangă, Ion tehnologie chimică. industrii chimice şi înrudite literatură engleză demografie. studiul populaţiei construcţia de maşini în general. tehnică nucleară. electrotehnică. tehnologie mecanică forme de întreprinderi. finanţare sec. 20 pomicultură învăţământ- organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară bibliografii colective literatură română - critică şi istorie literară analiză combinatorică. teoria grafurilor literatură italiană tehnologie chimică - industriile ghipsului, varului şi cimentului. anuare literatură franceză - critică şi istorie literară maşini agricole. echipament şi utilaje agricole Revista Monumentelor Istorice drept internaţional lucrări de construcţii - elemente prefabricate simple pictură vânătoare. pescuit. piscicultură industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale literatură română modernă matematică. analiză construcţia de maşini - organe de maşini. transmiterea energiei mecanice Experimentul Piteşti- Reeducarea prin tortură artă scenică. teatru turism teoria mașinilor termice structura fizică a materiei - elasticitate, deformare medicină - patologia sistemului urogenital. Boli urinare şi sexuale, genitale farmacologie. terapeutică. toxicologie sisteme filosofice. concepţii, orientări, curente, şcoli filosofice Construcţia de maşini în general alte tipuri de lucrări remarcabile prin caracteristicile lor extrinseci literatură română de limbă maghiară - teatru lucrări hidrotehnice în general literatură română matematică - geometrie matematică. aritmetică. teoria numerelor medicină veterinară Tamaş, Corneliu drept. jurisprudenţă genul dramatic. drame. piese de teatru epigrafie, paleografie istoria medievală şi istorie modernă în general religie echipament, servicii şi instalaţii în construcţii de clădiri (sanitare, de gaze, de abur, electrice). meseriile de instalator, lucrător în plumb, în metale, în canalizare. electrician. alte meserii agricultură - boli ale plantelor. dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. protejarea plantelor. clădiri publice, civile, comerciale, industriale. arhitectură laică în general prezentarea unei regiuni prin mijloace neliterare, fără ajutorul textului. imagini. scheme. diagrame. cartograme. hărţi. atlase. globuri (ca reprezentare a cunoștințelor geografice) teatru, artă scenică, reprezentaţii teatrale literatură română - literatură pentru copii limba rusă literatură română - poligrafii. antologii. culegeri Nicolaus, Olahus hidraulică mecanică teoretică în general. mecanică raţională. mecanica solidelor şi a corpurilor rigide feminism. femeile şi societatea. situaţia femeilor literatură rusă şi sovietică - critică şi istorie literară literatură română - scrisori. corespodenţă. alte opere în formă epistolară zoologie-sauropsida geografia României lingvistică electronică. dispozitive electronice. tuburi electronice. fotocelule. acceleratoare de particule. tuburi cu raze X ştiinţa solului. pedologie. cercetări pedologice medicină - patologia sarcinii geografia Venezuelei neurologie. neuropatologie. bolile sistemului nervos muzică pentru instrumente individuale geometrie euclidiană şi pseudoeuclidiană.geometrie analitică studii locale. studii ale unei localități. monografii ale localităţilor Construcţia de maşini - electrotehnică învăţământ secundar organizaţii şi alte tipuri de colectivităţi. asociaţii. congrese documentare, cărţi, scrieri istoria Iugoslaviei matematică. geometrie ficat. boli hepatice ginecologie geografia U.R.S.S. matematică. ştiinţe naturale Administraţie publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară contabilitate lucrări pe căi de navigaţie naturale, în porturi, la ţărm. amenajări de navigație, dragare, salvare și ajutor. baraje și centrale hidraulice de energie economie în general Sarău, Gheorghe literatură americană - critică și istorie literară medicină - chirurgie teologie practică Timişoara, 2009 literatură română - genul poetic. poezii. poeme. versuri Istoria României fonetică termodinamică materiale de construcţie - piatră artificială. beton. aglomerate diferite teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale, în general. sociografie fiziologie umană şi comparată Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor arte plastice Florian, Mircea partide comuniste demografie, statistici microbiologie industrială. micrologie industrială. fermentare. industria băuturilor. industria stimulentelor chirurgie. ortopedie. oftalmologie agricultură - plante de cultură. grădinărit economie politică - construirea socialismului şi comunismului Caspar, David Friedrich industrii poligrafice. tipografii. editură. librării literatură franceză sisteme de scriere şi notare geografia Ecuadorului artă - pictură cataloage-dicţionar pescuit. pescării şi produsele lor tehnica mijloacelor de transport chimie fizică geografie. explorarea pământului și a diferitelor țări. călătorii. geografie regională timpul filosofie morală. etică. filosofie practică sport - atletism în general presiuni prin servicii secrete și de spionaj literatură pentru copii. literatură juvenilă sistem solar explozivi. combustibili chimie practică de laborator. chimie de preparare şi experimentală istorie generală. istorie universală cultură, civilizaţie africană Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Honterus, Johannes biofizică închisori pentru deținuti politici culegere de texte literare ştiinţe naturale Timişoara, 1981 retorică. folosirea efectivă a limbii. compoziţie. scriere. editare. vorbire politică literatură română - opere Ţepelea, Gabriel Timişoara, 1980 religie - biserica creştină publicaţii pentru tinerii cititori geodezie. topografie. fotogrammetrie. cartografie botanică geografică agricultură. ştiinţe şi procedee înrudite. silvicultură. exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice psihologie socială Dobrescu-Argeş, Constantin colecţii sau serii. serii comerciale. biblioteci de editor (opere care apar în fascicule) artă românească manuscrise. lucrări rare. cărţi remarcabile Arad Szolnáy, Sándor literatură iugoslavă colecţii. expoziţii fiziologie activităţi şi organizare. informare. teoria informării şi comunicării în general (cibernetică). inginerie umană medicină - chirurgie. ortopedie. oftalmologie sec. 18/19 scrieri social-politice arheologie - România încercarea materialelor, materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energetice, economie energetică Agârbiceanu, Ion, scriitor (1882-1963) literatură română - maxime. sentinţe. aforisme. exprimări cu miez. zicale. vorbe din bătrâni. proverbe. cugetări. reflecţii. meditaţii. conversaţie la masă. obiter dicta eseuri sistematizare fizică. sistematizare regională, rurală şi urbană. urbanism. peisaje. parcuri. grădini învăţămînt.pedagogie.organizarea sistemului de învăţământ farmacologie drept penal. infracţiuni penale ştiinţe medicale. medicină metalurgie literatură iugoslavă - roman Frankenstein, Wolfgang căldură. termodinamică adunări. simpozioane. congrese. colocvii. forumuri Golescu, G. Alexandru geografia Americii critică literară. studii literare expoziţii temporare. saloane. târguri geografia Algeriei ficțiune. proză narativă structura fizică a materiei artă - Art Nouveau medicină - genetică generală citogenetică generală, imunogenetică, evoluţie, filogenie istoria Columbiei literatură iugoslavă - critică şi istorie literară botanică generală întreţinerea, creşterea şi utilizarea insectelor şi a altor artropode literatură germană - critică şi istorie literară Timișoara, 1973 publicaţii periodice şi seriale astronomie - sistemul solar literatură - maxime.sentinţe.aforisme.proverbe forme de organizare şi cooperare în activitatea economică.sisteme cooperative. speologie. peşteri. ape subterane tehnică sanitară. apă. igienă sanitară. iluminat. accidente. riscuri. întâmplări. prevenirea accidentelor. protecţie personală. siguranţă chimie industrială medicină internă medicină clinică - patologia sistemului respirator medicină - anatomie umană şi comparată chimie anorganică culegere din operele unui singur autor astronomie. astrofizică. cercetarea spaţiului. geodezie istoria antică sec. 19 alimente. preparare. mâncăruri economie - dinamica economică.circuit economic dicţionar - literar Petraşcu, Gheorghe literatură sârbă - poezie economie casnică. ştiinţe domestice. întreţinerea casei organizaţii şi alte tipuri de cooperare. societăţi. asociaţii. congrese. expoziţii. firme. institute de cercetare artă - desen, design, artă aplicată şi meserii de artă topologie medicină clinică - patologia sistemului circulator şi a vaselor sanguine tăiere şi aşchiere în general povestiri foarte scurte. anecdote electronică autografe microbiologie medicală medicină clinică. patologie artă precolumbiană Iosif, Ştefan Octavian organe de maşini în general cultura plantelor de câmp - plante aromate.condimente.plante oleaginoase.plante colorante.plante tanante.plante medicinale Stăniloae, Dumitru (1903-1993) matematică - analiză combinatorică. teoria grafurilor geologie operaţiuni de război în general. tactică.strategie. istoria campaniilor militare literatură română de limbă maghiară - literatură pentru copii artă - arte grafice. grafică Timişoara, 1975 patologie. medicină clinică Construcţie de maşini. Electrotehnică filosofie brutării. pâine. morărit geografia Belgiei protecţia materialelor contra coroziunii stomatologie electrotehnică. tehnica undelor, oscilaţiilor şi impulsurilor electrice şi electromagnetice muzee. expoziţii permanente arta ceramică. ceramică cultura plantelor de câmp ştiinţe sociale. statistică. economie. comerţ. drept. administraţie. artă militară. asistenţă socială. asigurări. învăţământ. etnografie. folclor divertismente, amuzamente de societate. arta mişcării. dans religie - islam. mahomedanism economie - conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii literatură română - literatură ştiinţifică şi filozofică construcţia de maşini - ştiinţă nucleară aplicată. energia atomică şi industria atomică. tehnică atomică în general zoologie-insecta teoria numerelor literatură maghiară divertismente. spectacole. reprezentaţii publice Timişoara Timişoara, 1982 electrotehnică - aplicaţii ale magnetismului geografia Braziliei Biblioteci generale statistică. demografie. sociologie literatură germană bazele materiale ale vieţii. biochimie. biologie moleculară. biofizică istoria medievală artă germană Dos Passos, John vibraţii mecanice. acustică încercarea materialelor ocrotirea monumentelor urbane şi rurale în general Iliescu, Ion, filolog, bibliofil (1929-2018) creşterea şi înmulţirea animalelor. creşterea vitelor, a şeptelului. înmulţirea animalelor domestice mimică şi pantomimă, voce, gest, mers matematică - trigonometrie istoria Romei Antice (până la 476 d. H.) umanistică. ştiinţe umane în general agricultură - ştiinţa solului. pedologie. cercetări pedologice Goga, Octavian critică (gen literar). Critică literară. Recenzie. Istorie literară mobilă de artă Eminescu, Mihai biochimie industrie minieră. operaţii miniere Istoria României - Moldova Turner, Joseph Mallord William igienă fiziologie. fiziologie umană şi comparată literatură engleză. critică literară. studii literare economie - conducere şi organizare în industrie, comerţ şi administraţie literatură română din Israel metode ştiinţifice geografie regională în general. geografia lumii antice și moderne teoria informţiei 1944/1964 istoria Banatului fiziologia plantelor publicitate. informare. relaţii cu publicul medicină istorie sistematizare în general, metodologie, analiză, sinteză agricultură în general algebră matematică. algebră şi trigonometrie geografia Indiei Timişoara, 2006 genuri de şcoli de cultură generală. învăţământ de cultură generală administraţie de nivel inferior, administraţie locală, administraţie municipală, autorităţi locale arhitectură 1976 agricultură insecta (hexapoda). insecte. entomologie relaţii internaţionale. politică internaţională. activitate internaţională. politică externă generalităţi- Documentare. Cărti. Scrieri culegeri de lucrări agricultură - cultura plantelor de câmp geologie şi ştiinţe înrudite comerţ. relaţii economice internaţionale. economie mondială literatură latină clasică artă apă pentru băuturi şi alte utilizări industriale.ape minerale.ape medicinale.gheaţă alimentară politica românească Marquand, John. J. muzică românească alte lucrări tipărite, remarcabile, preţioase geografia României - Bucovina construcţii civile în general folclor Sauropsida Biblioteca Județeană „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui matematică. cibernetică matematică biserica şi autorităţile civile. biserica şi statul. libertatea religiei. toleranţă. intoleranţă. religia de stat (religie oficială). biserica de stat. patronajul statului. opresiune. unirea bisercii cu statul antologie zoologie-articulata serviciu de informații. culegerea, analiza și transmiterea informațiilor. serviciu secret. spionaj articulata partide socialiste. partide social-democrate medicină clinică - patologia sistemului digestiv economie agrară Funcţia, valoarea, utilitatea, crearea, dezvoltarea bibliotecilor structura fizică a materiei - rezistenţă la solicitări prozodie. ştiinţele şi sursele auxiliare ale filologiei Imreh Ştefan literatură română - culegeri biologie celulară şi subcelulară Ştefan cel Mare, domn al Moldovei surse oficiale. acte. documente publice cristalografie Timişoara, 2010 limba română artă - arte decorative lucrări agricole McCarthy, Mary radiotehnică geografia Italiei inimă. boli de inimă, cardiace. boli ale atriilor, auriculelor, camerelor, ventricolelor, valvelor sport. jocuri sportive. educaţie fizică - fotbal vocabular Lardner, Ring geografia Marocului arhive biserica creştină în general cataloage în general. cataloage pe subiect.cataloage pe vedete de materii.cataloage alfabetice pe subiect. transport în general. servicii poştale. organizarea şi controlul circulaţiei psihologie sociologie instruire și educație în afara școlii. continuarea educației El Greco Tehnica artei electricitate. magnetism. electromagnetism ”Făt-Frumos” electrotehnică artă grafică şi decorativă. desen. pictură geodinamică internă(procese endogene) igienă în general. sănătate şi igienă personală muncă - teoria şi organizarea muncii. relaţii dintre întreprindere şi angajaţi geografie universală ecologie generală. biocenologie. hidrobiologie. biogeografie cultură, civilizaţie română petrologie.petrografie istoria Germaniei fizică nucleară, fizică atomică, fizică moleculară lucrări cu dedicaţie autografă diverse influenţe şi relaţii ale Bisericii Creştine Ginecologie. Obstretică geografia Franţei zootehnie Muzeul Național al Unirii Alba Iulia igiena alimentaţiei filosofia vieţii medicină - neurologie. neuropatologie. bolile sistemului nervos etnologie. etnografie. obiceiuri. tradiţii. datini. mod de viaţă. folclor Muzeul Municipiului București istoria Greciei antice (până la 323 d.H.) planificarea peisajului(natural şi amenajat).parcuri.grădini. limba latină clasică sec. 17/19 construcţia de maşini - energie pneumatică, maşini şi scule. Tehnica frigului şi instalaţii frigorifice. Pompe de căldură Horia, Cloşca, Crişan magnetism. electromagnetism politică economică ştiinţe economice industrie minieră istoria Daciei motoare termice în general literatură engleză - culegeri medicină - boli infecţioase şi contagioase studiul organizării. metodologie. analiză. sinteză. clasificare și taxonomie geografia Japoniei muzică zoologie-obiceiuri ale animalelor.comportamentul animalelor culegere de probleme electrotehnică - radiotehnică produse chimice - producerea substanţelor organice Timişoara, 1983 discursuri agricultură - maşini şi echipament pentru prelucrarea, pregătirea şi depozitarea recoltelor sau produselor, maşini şi echipamente pentru pregătirea nutreţului arhitectură religioasă. clădiri sacre şi funerare ştiinţe aplicate. medicină. tehnică lucrări de construcţii - piatră artificială.beton.aglomerate diferite chimie sistemul solar literatură ştiinţa istoriei. ştiinţe auxiliare ale istoriei electromagnetică "Crai nou" tehnică sanitară. apă. igienă sanitară. iluminat. - măsuri contra prejudiciilor industriale şi altele parazitologie Timişoara, 1979 telecomunicaţii. telegrafie.telefoane - calitatea semnalelor recepţionate. intensitatea semnalelor.interferenţe spaţiul. loc intern şi extern. dimensiune zootehnie - boli ale animalelor domestice prelucrare mecanică şi aşchiere. prelucrare abrazivă. ciocane şi prese artă numismatică 1648/1829 1851/1858 farmacologie - agenţi fizici. tratamente naturale. naturoterapie literatură română-teatru matematică creşterea animalelor povestiri scurte. nuvele geografia Austriei metode de predare şi instruire. forme de organizare a procesului de predare şi instruire produse chimice propriu zise geografia Argentinei îvăţământ superior medicină românească electrotehnică - maşini electrice construcţii civile
Vă rugăm să schimbaţi parola