Biblioteca Judeţeană Timiş

inginerie. tehnică în general

Subiect Tematic: inginerie. tehnică în general
Lucrări: 1377 lucrari in 1006 publicatii in 8 limbi
A radio es alkalmazasa de: Cestnov, F.I. (Text tipărit)
A vasasztargalyozas alapjai de: Ogloblin, A.H (Text tipărit)
1000 Dingo selbat gebaut de: Hirte, Werner (Text tipărit)
100 cele mai mari dezastre din toate timpurile de: Spignesi, Stephen J. (Text tipărit)
A technika birodalma de: Lebedev, V.I. (Text tipărit)
A Román NK a világkultúrában de: Ghimeșan, Ion (Text tipărit)
Subiecte
artă - desen, design, artă aplicată şi meserii de artă matematică - geometrie telecomunicaţii.telegrafie.telefonie.radiodifuziune.tehnologie video genuri de şcoli de cultură generală. învăţământ de cultură generală economie. științe economice filozofia culturii teoria cunoaşterii. epistemologie agricultură biologie - ştiinţe biologice în general vibraţii ultrasonice ştiinţe biografice şi înrudite ştiinţa mediului înconjurător conducere. autoritate, directorat. practici şi metode de conducere materialism istoric chimie. cristalografie. mineralogie. materialism dialectic Timişoara, 2009 economie regională. economie teritorială. economia pământului şi a propietăţii. economia fondului funciar. economia fondului de locuinţe (fondului imobiliar) drept. jurisprudenţă mecanica fluidelor în general. mecanica lichidelor(hidromecanică) mecanisme și instrumente de precizie. mecanică de precizie. mecanică fină literatură engleză Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare căldură. termodinamică - conductibilitate termică. transmisie de căldură medicină - anatomie umană şi comparată construcţia de maşini - motoare termice artă - renaştere. baroc. rococo. stilul colonial analiză asigurări. prevederi comune pentru împărţirea riscurilor zootehnie - creşterea şi înmulţirea animalelor. creşterea vitelor, a şeptelului. înmulţirea animalelor domestice Windows 95 metode ale ştiinţelor sociale economie - conducere şi organizare în industrie, comerţ şi administraţie Timişoara, 2012 maşini agricole. echipament şi utilaje agricole economie casnică istoria Germaniei agricultura ca ramură a economiei adunări. simpozioane. congrese. colocvii. forumuri structura fizică a materiei scrieri social-politice literatură americană - literatură pentru copii etnologie. etnografie. obiceiuri. tradiţii. datini. mod de viaţă. folclor ginecologie căldură. Termodinamică conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii energie hidraulică. energia apei limba română (Oltenia) construcţia de maşini - organe de maşini. transmiterea energiei mecanice fizică artă germană limba arabă Volta, Alessandro industrii pentru diferite materiale prelucrabile Timişoara, 2010 lucrări de amator.pasiuni tehnice.bricolaj, hobby, amatorism limba română mecanica gazelor. aeromecanică. fizica plasmei agricultură - horticultură materiale de construcţie. părţi ale construcţiilor Oficiul de Cadastru şi Publicitate Timiş chimie organizaţii şi alte tipuri de colectivităţi - adunări, simpozioane, congrese, colocvii, forumuri Hitler, Adolf dicţionar bilingv Om.umanitate conducere şi organizare în industrie, comerţ şi telecomunicaţii Constantinescu, George astronomie filosofie - tipuri de sisteme filozofice economie - dinamica economică.circuit economic electrotehnică clădiri publice, civile, comerciale, industriale. arhitectură laică în general dicţionar învăţământ secundar matematică şi ştiinţe naturale documentare, cărţi, scrieri factori care influenţează evoluţia economică prelucrare mecanică şi aşchiere. prelucrare abrazivă. ciocane şi prese optică Problema agrară. Economie agrară. Problema ţaranească învăţământ specializat/de specialitate. învăţământ tehnic, profesional. şcoli, institute, colegii profesionale/tehnice. politehnici. şcoli de meserii economie - conducere şi administrare în exploatare. organizare comercială știința și tehnologia calculatoarelor ştiinţe naturale colecţii sau serii. serii comerciale. biblioteci de editor (opere care apar în fascicule) dicţionar de specialitate Brevet : recunoaştere, controlare, sigilare construcţii hidrotehnice organizaţii şi alte tipuri de cooperare. societăţi. asociaţii. congrese. expoziţii. firme. institute de cercetare industria chimică biologie tehnica reglării şi comenzii automate. sisteme, metode şi echipament de reglare. tehnică cibernetică şi automatică rezistenţă. rezistenţă la solicitări maşini şi procese funcţionând sau comandate şi reglate automat psihologie Leonardo da Vinci organizaţii şi alte tipuri de colectivităţi. asociaţii. congrese tehnici fotografice cu aplicații mai ales în domeniul științific economie - conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii industrii bazate pe materiale macromoleculare. industria cauciucului. industria materialelor plastice publicitate. informare. relaţii cu publicul drept internaţional istorie generală. istorie universală standardizarea produselor, operaţiilor, greutăţilor, măsurilor şi timpului. standarde, specificații, coduri de practică, recomandări etc. casa.locuinţa explozivi. combustibili construcţia de maşini în general. tehnică nucleară. electrotehnică. tehnologie mecanică ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor - reţeaua Internet sisteme de scriere şi notare situaţie economică. politică economică. conducerea economiei. planificarea economiei. producţie. servicii. preţuri cartografie tehnologie chimică. industrii chimice şi înrudite artă italiană Timişoara, 1994 tehnica mijloacelor de transport economia energiei în general Bibliografii pe subiect Timişoara, 1993 matematică - probabilitate. statistică matematică biografii pe subiect Ginecologie. Obstretică Învăţământ liceal de specialitate, tehnic etc. integrat în învăţământul de cultură generală matematică. ştiinţe naturale limba franceză ştiinţe tehnice producerea şi conservarea alimentelor solide biografii Mateescu, Dan încercarea materialelor, materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energetice, economie energetică ştiinţă şi cunoaştere în general - metodologie. invenţii şi descoperiri. tehnica invenţiei. activitatea de pregătire a brevetării şi realizarea invenţiilor civilizaţie. cultură. progres arhitectură Timişoara lexicon artă - pictură sisteme cu autoacţionare limba germană muzee,expoziţii lucrări de construcţii medicină - patologia sarcinii Economie regională. Economie teritorială.Economia pământului şi a propietăţii. Economia fondului funciar.Economia fondului de locuinţe(fondului imobiliar) muzee. expoziţii permanente geografie. explorarea pământului și a diferitelor țări. călătorii. geografie regională Lucrări de construcţii(de case în principal).Materiale de construcţie.Tehnologii şi procedee în construcţii universităţi Stephenson, George dicţionar tehnic construcţii civile în general literatură română - eseuri lexicologie, dicţionare: alcătuirea şi conţinutul lor forme de întreprinderi. finanţare ştiinţe medicale. medicină analiză combinatorică. teoria grafurilor artă umanistică. ştiinţe umane în general Ionescu, Ion structura fizică a materiei - rezistenţă la solicitări Saligny, Anghel agricultură - ştiinţe înrudite. exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice agricultură - horticultură în general mecanică teoretică în general. mecanică raţională. mecanica solidelor şi a corpurilor rigide armată. arta militară. ştiinţă militară. apărare. forţe armate agricultură. ştiinţe şi procedee înrudite. silvicultură. exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice dicţionar lingvistic organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. organizare şcolară organizaţii şi alte tipuri de colectivităţi.asociaţii.congrese limba română - lexicologie. vocabular. lexicografie. dicţionare economie industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale Ionaşcu, Ion Timişoara, 1997 geodezie. topografie. fotogrammetrie. cartografie inginerie. tehnică în general construcţii publicaţii pentru tinerii cititori limba engleză matematică - analiză combinatorică. teoria grafurilor artă - arte plastice vehicule cu energie proprie. tractoare drept civil biologie - bazele materiale ale vieţii.biochimie.biologie moleculară.biofizică organizaţii şi alte tipuri de cooperare - organizaţii, mişcări esoterice, secrete şi semisecrete creştere economică arte plastice termodinamică. energetică Timişoara, 2008 economia căldurii sau a combustibililor în general tehnologie prozodie. ştiinţele şi sursele auxiliare ale filologiei generalităţi despre ştiinţele pure matematică dicţionar poliglot teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale, în general. sociografie fotografie și activități similare. artă fotografică învăţământ horticultură noxe, ecologie învăţământ specializat/de specialitate - formare profesională superioară pentru cadre cu înaltă calificare, tehnicieni, subingineri, cadre de supraveghere şi control (inclusiv învăţământ cu examen de absolvire ce asigură accesul la nivele superioare de şcolarizare) biblioteci. biblioteconomie astronomie. astrofizică. cercetarea spaţiului. geodezie construcţia de maşini - tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate metalurgie psihologie - procese psihice superioare educaţie. învăţământ. instruire. timp liber sisteme automate de comandă şi reglare, în general geologie şi ştiinţe înrudite literatură americană - nuvele ştiinţe exacte Pavel, Dan desen liniar şi geometric. desen tehnic mecanică de precizie cercetare ştiinţifică. metode de cercetare sociografie. studiu descriptiv al societăţii. geografie socială știință și cunoaștere în general. organizarea muncii intelectuale botanică ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. prelucrarea datelor învăţământ românesc literatură germană Mikloşi, Cornel artă - recreere. divertisment. sport artă decorativă românească din Oltenia ştiinţe sociale. statistică. economie. comerţ. drept. administraţie. artă militară. asistenţă socială. asigurări. învăţământ. etnografie. folclor ştiinţe ale naturii conducere şi administrare în exploatare. organizare comercială industria textilă economie în general transport în general. servicii poştale. organizarea şi controlul circulaţiei electricitate curentă.curent electric.electrocinetică teze.dizertaţii industrii poligrafice. tipografii. editură. librării Oficii de proprietate industrială.Oficii administrative de brevete Timişoara, 2011 matematică - analiză. ecuaţii diferenţiale. ecuaţii integrale. alte ecuaţii funcţionale. diferenţe finite. calcul variaţional. analiză funcţională geologie activităţi şi organizare. informare. teoria informării şi comunicării în general (cibernetică). inginerie umană literatură poloneză - roman
Vă rugăm să schimbaţi parola