Biblioteca Judeţeană Timiş

inginerie. tehnică în general

Subiect Tematic: inginerie. tehnică în general
Lucrări: 1378 lucrari in 999 publicatii in 8 limbi
A radio es alkalmazasa de: Cestnov, F.I. (Text tipărit)
A vasasztargalyozas alapjai de: Ogloblin, A.H (Text tipărit)
1000 Dingo selbat gebaut de: Hirte, Werner (Text tipărit)
100 cele mai mari dezastre din toate timpurile de: Spignesi, Stephen J. (Text tipărit)
A technika birodalma de: Lebedev, V.I. (Text tipărit)
A Román NK a világkultúrában de: Ghimeșan, Ion (Text tipărit)
Subiecte
biografii pe subiect artă - desen, design, artă aplicată şi meserii de artă matematică - geometrie telecomunicaţii.telegrafie.telefonie.radiodifuziune.tehnologie video genuri de şcoli de cultură generală. învăţământ de cultură generală Ginecologie. Obstretică economie. științe economice Învăţământ liceal de specialitate, tehnic etc. integrat în învăţământul de cultură generală filozofia culturii matematică. ştiinţe naturale limba franceză ştiinţe tehnice teoria cunoaşterii. epistemologie agricultură biologie - ştiinţe biologice în general vibraţii ultrasonice producerea şi conservarea alimentelor solide biografii Mateescu, Dan încercarea materialelor, materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energetice, economie energetică ştiinţe biografice şi înrudite ştiinţă şi cunoaştere în general - metodologie. invenţii şi descoperiri. tehnica invenţiei. activitatea de pregătire a brevetării şi realizarea invenţiilor ştiinţa mediului înconjurător civilizaţie. cultură. progres arhitectură conducere. autoritate, directorat. practici şi metode de conducere materialism istoric Timişoara lexicon artă - pictură sisteme cu autoacţionare chimie. cristalografie. mineralogie. materialism dialectic limba germană muzee,expoziţii Timişoara, 2009 lucrări de construcţii economie regională. economie teritorială. economia pământului şi a propietăţii. economia fondului funciar. economia fondului de locuinţe (fondului imobiliar) drept. jurisprudenţă medicină - patologia sarcinii mecanica fluidelor în general. mecanica lichidelor(hidromecanică) Economie regională. Economie teritorială.Economia pământului şi a propietăţii. Economia fondului funciar.Economia fondului de locuinţe(fondului imobiliar) muzee. expoziţii permanente mecanisme și instrumente de precizie. mecanică de precizie. mecanică fină literatură engleză geografie. explorarea pământului și a diferitelor țări. călătorii. geografie regională Lucrări de construcţii(de case în principal).Materiale de construcţie.Tehnologii şi procedee în construcţii universităţi Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Stephenson, George căldură. termodinamică - conductibilitate termică. transmisie de căldură medicină - anatomie umană şi comparată dicţionar tehnic construcţii civile în general construcţia de maşini - motoare termice literatură română - eseuri lexicologie, dicţionare: alcătuirea şi conţinutul lor forme de întreprinderi. finanţare ştiinţe medicale. medicină analiză combinatorică. teoria grafurilor artă umanistică. ştiinţe umane în general Ionescu, Ion structura fizică a materiei - rezistenţă la solicitări Saligny, Anghel agricultură - ştiinţe înrudite. exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice artă - renaştere. baroc. rococo. stilul colonial analiză agricultură - horticultură în general asigurări. prevederi comune pentru împărţirea riscurilor mecanică teoretică în general. mecanică raţională. mecanica solidelor şi a corpurilor rigide zootehnie - creşterea şi înmulţirea animalelor. creşterea vitelor, a şeptelului. înmulţirea animalelor domestice Windows 95 metode ale ştiinţelor sociale economie - conducere şi organizare în industrie, comerţ şi administraţie Timişoara, 2012 armată. arta militară. ştiinţă militară. apărare. forţe armate maşini agricole. echipament şi utilaje agricole agricultură. ştiinţe şi procedee înrudite. silvicultură. exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice economie casnică istoria Germaniei agricultura ca ramură a economiei dicţionar lingvistic organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. organizare şcolară organizaţii şi alte tipuri de colectivităţi.asociaţii.congrese limba română - lexicologie. vocabular. lexicografie. dicţionare adunări. simpozioane. congrese. colocvii. forumuri structura fizică a materiei scrieri social-politice literatură americană - literatură pentru copii etnologie. etnografie. obiceiuri. tradiţii. datini. mod de viaţă. folclor ginecologie căldură. Termodinamică economie industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii energie hidraulică. energia apei Ionaşcu, Ion limba română (Oltenia) Timişoara, 1997 geodezie. topografie. fotogrammetrie. cartografie construcţia de maşini - organe de maşini. transmiterea energiei mecanice fizică inginerie. tehnică în general artă germană construcţii limba arabă publicaţii pentru tinerii cititori limba engleză matematică - analiză combinatorică. teoria grafurilor Volta, Alessandro industrii pentru diferite materiale prelucrabile artă - arte plastice Timişoara, 2010 lucrări de amator.pasiuni tehnice.bricolaj, hobby, amatorism limba română mecanica gazelor. aeromecanică. fizica plasmei agricultură - horticultură materiale de construcţie. părţi ale construcţiilor Oficiul de Cadastru şi Publicitate Timiş chimie organizaţii şi alte tipuri de colectivităţi - adunări, simpozioane, congrese, colocvii, forumuri Hitler, Adolf drept civil dicţionar bilingv Om.umanitate conducere şi organizare în industrie, comerţ şi telecomunicaţii biologie - bazele materiale ale vieţii.biochimie.biologie moleculară.biofizică organizaţii şi alte tipuri de cooperare - organizaţii, mişcări esoterice, secrete şi semisecrete creştere economică arte plastice Constantinescu, George astronomie termodinamică. energetică vehicule cu energie proprie.tractoare filosofie - tipuri de sisteme filozofice Timişoara, 2008 economie - dinamica economică.circuit economic economia căldurii sau a combustibililor în general tehnologie electrotehnică prozodie. ştiinţele şi sursele auxiliare ale filologiei generalităţi despre ştiinţele pure matematică dicţionar poliglot clădiri publice, civile, comerciale, industriale. arhitectură laică în general teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale, în general. sociografie dicţionar învăţământ secundar matematică şi ştiinţe naturale documentare, cărţi, scrieri fotografie și activități similare. artă fotografică factori care influenţează evoluţia economică prelucrare mecanică şi aşchiere. prelucrare abrazivă. ciocane şi prese optică Problema agrară. Economie agrară. Problema ţaranească învăţământ specializat/de specialitate. învăţământ tehnic, profesional. şcoli, institute, colegii profesionale/tehnice. politehnici. şcoli de meserii economie - conducere şi administrare în exploatare. organizare comercială învăţământ horticultură știința și tehnologia calculatoarelor noxe, ecologie învăţământ specializat/de specialitate - formare profesională superioară pentru cadre cu înaltă calificare, tehnicieni, subingineri, cadre de supraveghere şi control (inclusiv învăţământ cu examen de absolvire ce asigură accesul la nivele superioare de şcolarizare) biblioteci. biblioteconomie ştiinţe naturale colecţii sau serii. serii comerciale. biblioteci de editor (opere care apar în fascicule) astronomie. astrofizică. cercetarea spaţiului. geodezie dicţionar de specialitate construcţia de maşini - tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate metalurgie psihologie - procese psihice superioare Brevet : recunoaştere, controlare, sigilare construcţii hidrotehnice educaţie. învăţământ. instruire. timp liber sisteme automate de comandă şi reglare, în general geologie şi ştiinţe înrudite organizaţii şi alte tipuri de cooperare. societăţi. asociaţii. congrese. expoziţii. firme. institute de cercetare literatură americană - nuvele ştiinţe exacte Pavel, Dan industria chimică biologie desen liniar şi geometric. desen tehnic mecanică de precizie tehnica reglării şi comenzii automate. sisteme, metode şi echipament de reglare. tehnică cibernetică şi automatică cercetare ştiinţifică. metode de cercetare sociografie. studiu descriptiv al societăţii. geografie socială știință și cunoaștere în general. organizarea muncii intelectuale botanică rezistenţă. rezistenţă la solicitări maşini şi procese funcţionând sau comandate şi reglate automat ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. prelucrarea datelor învăţământ românesc psihologie literatură germană Leonardo da Vinci Mikloşi, Cornel organizaţii şi alte tipuri de colectivităţi. asociaţii. congrese tehnici fotografice cu aplicații mai ales în domeniul științific economie - conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii artă - recreere. divertisment. sport artă decorativă românească din Oltenia industrii bazate pe materiale macromoleculare. industria cauciucului. industria materialelor plastice publicitate. informare. relaţii cu publicul drept internaţional ştiinţe sociale. statistică. economie. comerţ. drept. administraţie. artă militară. asistenţă socială. asigurări. învăţământ. etnografie. folclor ştiinţe ale naturii istorie generală. istorie universală standardizarea produselor, operaţiilor, greutăţilor, măsurilor şi timpului. standarde, specificații, coduri de practică, recomandări etc. conducere şi administrare în exploatare. organizare comercială casa.locuinţa explozivi. combustibili construcţia de maşini în general. tehnică nucleară. electrotehnică. tehnologie mecanică industria textilă economie în general transport în general. servicii poştale. organizarea şi controlul circulaţiei electricitate curentă.curent electric.electrocinetică ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor - reţeaua Internet teze.dizertaţii sisteme de scriere şi notare industrii poligrafice. tipografii. editură. librării situaţie economică. politică economică. conducerea economiei. planificarea economiei. producţie. servicii. preţuri cartografie Oficii de proprietate industrială.Oficii administrative de brevete tehnologie chimică. industrii chimice şi înrudite artă italiană Timişoara, 1994 Timişoara, 2011 tehnica mijloacelor de transport economia energiei în general matematică - analiză. ecuaţii diferenţiale. ecuaţii integrale. alte ecuaţii funcţionale. diferenţe finite. calcul variaţional. analiză funcţională geologie activităţi şi organizare. informare. teoria informării şi comunicării în general (cibernetică). inginerie umană literatură poloneză - roman Bibliografii pe subiect Timişoara, 1993 matematică - probabilitate. statistică matematică
Vă rugăm să schimbaţi parola