Biblioteca Judeţeană Timiş

inginerie. tehnică în general

Subiect Tematic: inginerie. tehnică în general
Lucrări: 1418 lucrari in 1105 publicatii in 9 limbi
A radio es alkalmazasa de: Cestnov, F.I. (Text tipărit)
A vasasztargalyozas alapjai de: Ogloblin, A.H (Text tipărit)
1000 Dingo selbat gebaut de: Hirte, Werner (Text tipărit)
100 cele mai mari dezastre din toate timpurile de: Spignesi, Stephen J. (Text tipărit)
A technika birodalma de: Lebedev, V.I. (Text tipărit)
A Román NK a világkultúrában de: Ghimeșan, Ion (Text tipărit)
Subiecte
teoria cunoaşterii. epistemologie economia energiei în general agricultură - ştiinţe înrudite. exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice sisteme de scriere şi notare artă - pictură educaţie. învăţământ. instruire. timp liber Hitler, Adolf tehnica mijloacelor de transport geografie. explorarea pământului și a diferitelor țări. călătorii. geografie regională Mikloşi, Cornel desen liniar şi geometric. desen tehnic mecanisme și instrumente de precizie. mecanică de precizie. mecanică fină explozivi. combustibili istorie generală. istorie universală agricultura ca ramură a economiei conducere şi organizare în industrie, comerţ şi telecomunicaţii Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare ştiinţe naturale optică Leonardo da Vinci conducere. autoritate, directorat. practici şi metode de conducere Timişoara, 2011 Ionescu, Ion publicaţii pentru tinerii cititori geodezie. topografie. fotogrammetrie. cartografie Oficii de proprietate industrială. Oficii administrative de brevete dicţionar agricultură. ştiinţe şi procedee înrudite. silvicultură. exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice lucrări de construcţii economie regională. economie teritorială. economia pământului şi a propietăţii. economia fondului funciar. economia fondului de locuinţe (fondului imobiliar) materiale de construcţie. părţi ale construcţiilor colecţii sau serii. serii comerciale. biblioteci de editor (opere care apar în fascicule) Timişoara, 1993 ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. prelucrarea datelor activităţi şi organizare. informare. teoria informării şi comunicării în general (cibernetică). inginerie umană ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor - reţeaua Internet știință și cunoaștere în general. organizarea muncii intelectuale dicţionar poliglot scrieri social-politice încercarea materialelor, materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energetice, economie energetică universităţi muzee,expoziţii învăţământ românesc formare profesională superioară pentru cadre cu înaltă calificare, tehnicieni, subingineri, cadre de supraveghere şi control (inclusiv învăţământ cu examen de absolvire ce asigură accesul la nivele superioare de şcolarizare) ştiinţa mediului înconjurător literatură americană - nuvele Constantinescu, George biografii ştiinţe medicale. medicină ştiinţe ale naturii metalurgie biologie - bazele materiale ale vieţii.biochimie.biologie moleculară.biofizică dicţionar lingvistic adunări. simpozioane. congrese. colocvii. forumuri sisteme cu autoacţionare structura fizică a materiei economia căldurii sau a combustibililor în general armată. arta militară. ştiinţă militară. apărare. forţe armate Saligny, Anghel creştere economică lexicologie, dicţionare: alcătuirea şi conţinutul lor limba română (Oltenia) standardizarea produselor, operaţiilor, greutăţilor, măsurilor şi timpului. standarde, specificații, coduri de practică, recomandări etc. botanică tehnologie noxe, ecologie literatură americană - literatură pentru copii medicină - anatomie umană şi comparată dicţionar bilingv astronomie. astrofizică. cercetarea spaţiului. geodezie Învăţământ liceal de specialitate, tehnic etc. integrat în învăţământul de cultură generală maşini şi procese funcţionând sau comandate şi reglate automat economie - dinamica economică.circuit economic tehnica reglării şi comenzii automate. sisteme, metode şi echipament de reglare. tehnică cibernetică şi automatică conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii limba arabă economie casnică. ştiinţe domestice. întreţinerea casei organizaţii şi alte tipuri de cooperare. societăţi. asociaţii. congrese. expoziţii. firme. institute de cercetare sociografie. studiu descriptiv al societăţii. geografie socială economie. științe economice industrii pentru diferite materiale prelucrabile biografii pe subiect biologie - ştiinţe biologice în general artă - desen, design, artă aplicată şi meserii de artă materialism istoric casa.locuinţa psihologie - procese psihice superioare tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate lucrări de amator.pasiuni tehnice.bricolaj, hobby, amatorism învăţământ matematică - analiză combinatorică. teoria grafurilor geologie ştiinţe exacte ştiinţe biografice şi înrudite inginerie. tehnică în general biblioteci. biblioteconomie zootehnie - creşterea şi înmulţirea animalelor. creşterea vitelor, a şeptelului. înmulţirea animalelor domestice artă - arte plastice muzee. expoziţii permanente economie - conducere şi administrare în exploatare. organizare comercială limba germană Pavel, Dan ştiinţe sociale. statistică. economie. comerţ. drept. administraţie. artă militară. asistenţă socială. asigurări. învăţământ. etnografie. folclor matematică - probabilitate. statistică matematică Bibliografii pe subiect economie - conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii drept civil biologie organizaţii, mişcări esoterice, secrete şi semisecrete Timişoara fizică Timişoara, 2012 limba română - lexicologie. vocabular. lexicografie. dicţionare industrii bazate pe materiale macromoleculare. industria cauciucului. industria materialelor plastice conducere şi administrare în exploatare. organizare comercială industria textilă literatură germană analiză rezistenţă. rezistenţă la solicitări artă germană economie astronomie metode ale ştiinţelor sociale tehnici fotografice cu aplicații mai ales în domeniul științific chimie. cristalografie. mineralogie. limba engleză cartografie Oficiul de Cadastru şi Publicitate Timiş învăţământ specializat/de specialitate. învăţământ tehnic, profesional. şcoli, institute, colegii profesionale/tehnice. politehnici. şcoli de meserii umanistică. ştiinţe umane în general asigurări. prevederi comune pentru împărţirea riscurilor civilizaţie. cultură. progres producerea şi conservarea alimentelor solide ştiinţă şi cunoaştere în general - metodologie. invenţii şi descoperiri. tehnica invenţiei. activitatea de pregătire a brevetării şi realizarea invenţiilor construcţii hidrotehnice Lucrări de construcţii(de case în principal).Materiale de construcţie.Tehnologii şi procedee în construcţii fotografie și activități similare. artă fotografică economie - conducere şi organizare în industrie, comerţ şi administraţie mărci de proprietate sau provenienţă Timişoara, 2008 situaţie economică. politică economică. conducerea economiei. planificarea economiei. producţie. servicii. preţuri construcţia de maşini - tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate publicitate. informare. relaţii cu publicul limba franceză organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. organizare şcolară teze.dizertaţii genuri de şcoli de cultură generală. învăţământ de cultură generală arhitectură ştiinţe tehnice sisteme automate de comandă şi reglare, în general dicţionar tehnic agricultură geologie şi ştiinţe înrudite organizaţii şi alte tipuri de colectivităţi - adunări, simpozioane, congrese, colocvii, forumuri dicţionar de specialitate artă tehnologie chimică. industrii chimice şi înrudite literatură engleză horticultură construcţia de maşini - motoare termice generalităţi despre ştiinţele pure construcţia de maşini în general. tehnică nucleară. electrotehnică. tehnologie mecanică forme de întreprinderi. finanţare construcţii civile în general termodinamică. energetică mecanica gazelor. aeromecanică. fizica plasmei analiză combinatorică. teoria grafurilor artă italiană energie hidraulică. energia apei cercetare ştiinţifică. metode de cercetare maşini agricole. echipament şi utilaje agricole literatură română - eseuri structura fizică a materiei - rezistenţă la solicitări drept internaţional mecanica fluidelor în general. mecanica lichidelor(hidromecanică) prozodie. ştiinţele şi sursele auxiliare ale filologiei industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale telecomunicaţii.telegrafie.telefonie.radiodifuziune.tehnologie video construcţia de maşini - organe de maşini. transmiterea energiei mecanice matematică - analiză. ecuaţii diferenţiale. ecuaţii integrale. alte ecuaţii funcţionale. diferenţe finite. calcul variaţional. analiză funcţională industria chimică literatură poloneză - roman Timişoara, 2010 limba română Problema agrară. Economie agrară. Problema ţaranească mecanică de precizie transport în general. servicii poştale. organizarea şi controlul circulaţiei psihologie matematică - geometrie electrotehnică drept. jurisprudenţă căldură. Termodinamică istoria Germaniei clădiri publice, civile, comerciale, industriale. arhitectură laică în general artă - renaştere. baroc. rococo. stilul colonial Ginecologie. Obstretică etnologie. etnografie. obiceiuri. tradiţii. datini. mod de viaţă. folclor Conductibilitate termică. Transmisie de căldură știința și tehnologia calculatoarelor Windows 95 artă decorativă românească din Oltenia Ex libris. Mărci de proprietate mecanică teoretică în general. mecanică raţională. mecanica solidelor şi a corpurilor rigide Timişoara, 1994 Volta, Alessandro vibraţii ultrasonice medicină - patologia sarcinii învăţământ secundar organizaţii şi alte tipuri de colectivităţi. asociaţii. congrese documentare, cărţi, scrieri Ionaşcu, Ion Brevet : recunoaştere, controlare, sigilare Stephenson, George ginecologie Mateescu, Dan căldură. termodinamică - conductibilitate termică. transmisie de căldură matematică. ştiinţe naturale materialism dialectic Timişoara, 1997 chimie economie în general lexicon vehicule cu energie proprie. tractoare Timişoara, 2009 factori care influenţează evoluţia economică prelucrare mecanică şi aşchiere. prelucrare abrazivă. ciocane şi prese teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale, în general. sociografie arte plastice filosofie - tipuri de sisteme filozofice matematică şi ştiinţe naturale artă - recreere. divertisment. sport electricitate curentă. curent electric. electrocinetică matematică construcţii industrii poligrafice. tipografii. editură. librării filozofia culturii Om. umanitate agricultură - horticultură în general
Vă rugăm să schimbaţi parola