Biblioteca Judeţeană Timiş

conducere şi administrare în exploatare. organizare comercială

Subiect Tematic: conducere şi administrare în exploatare. organizare comercială
Țara sursă: MD: SIBIMOL
Lucrări: 364 lucrari in 164 publicatii in 4 limbi
A szocialista gazdasági demokrácia fejlődése de: Nichita, Nicolae; Sălăgean, Viorel (Text tipărit)
A învăţa să fii bun manager de: Niculescu, Rodica Mariana (Text tipărit)
Analiza activităţii economico-financiare a unităţilor agricole de: Pană, Ioan; Buşe, Lucian (Text tipărit)
222 măsurări practice de reducere a costurilor de: Ralke, Magnus (Text tipărit)
Analiza activităţii economice a intreprinderilor industriale. Vol. 1 de: Epuran, Mihail; Mihai, Ioan (Text tipărit)
Subiecte
agricultură - ştiinţe înrudite. exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Legume. Grădini culinare şi de zarzavat creşterea şi înmulţirea animalelor. creşterea vitelor, a şeptelului. înmulţirea animalelor domestice medicină - ştiinţe medicale construcţia de maşini - prelucrare mecanică şi aşchiere. ciocane prese învăţământ specializat/de specialitate. învăţământ tehnic, profesional. şcoli, institute, colegii profesionale/tehnice. politehnici. şcoli de meserii civilizaţie. cultură. progres producerea şi conservarea alimentelor solide educaţie. învăţământ. instruire. timp liber biblioteconomie filosofie morală. etică. filosofie practică Lucrări de construcţii(de case în principal).Materiale de construcţie.Tehnologii şi procedee în construcţii fiziologie. fiziologie umană şi comparată Timişoara, 2007 economie - conducere şi organizare în industrie, comerţ şi administraţie mecanisme și instrumente de precizie. mecanică de precizie. mecanică fină muncă. relaţii de muncă. economia muncii. organizarea muncii Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Timişoara, 2008 situaţie economică. politică economică. conducerea economiei. planificarea economiei. producţie. servicii. preţuri construcţia de maşini - tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate relaţii umane în întreprindere. personal publicitate. informare. relaţii cu publicul economie. ştiinţă economică. concepte economice de bază finanţe. finanţe publice. bănci. bani amendamente minerale și îngrășăminte chimice (artificiale) în general Timişoara, 2006 Timişoara, 1974 politică Timişoara, 2011 agricultură culegeri de lucrări Timişoara, 1978 comerţ. relaţii economice internaţionale. economie mondială organizaţii şi alte tipuri de colectivităţi - adunări, simpozioane, congrese, colocvii, forumuri dicţionar agricultură. ştiinţe şi procedee înrudite. silvicultură. exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice dicţionar de specialitate lucrări de construcţii economie regională. economie teritorială. economia pământului şi a propietăţii. economia fondului funciar. economia fondului de locuinţe (fondului imobiliar) materiale de construcţie. părţi ale construcţiilor transport rutier administraţia publică. conducere administrativă. administraţie locală construcţia de maşini în general. tehnică nucleară. electrotehnică. tehnologie mecanică forme de întreprinderi. finanţare învăţământ secundar - şcoli profesionale activităţi şi organizare. informare. teoria informării şi comunicării în general (cibernetică). inginerie umană construcţii civile în general știință și cunoaștere în general. organizarea muncii intelectuale publicaţii ale societăţilor, organizaţiilor scrieri social-politice limba maghiară încercarea materialelor, materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energetice, economie energetică caracterizarea maşinilor după tehnica de funcţionare agricultură - horticultură teologie dogmatică analiză combinatorică. teoria grafurilor organizarea şi planificarea producţiei ştiinţa mediului înconjurător economie agrară metalurgie drept internaţional industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale telecomunicaţii.telegrafie.telefonie.radiodifuziune.tehnologie video analiză combinatorică Timişoara, 2010 aparate cu descărcări şi emisiuni electronice politică românească doctrine social-politice şi studii sociologice organizarea producţiei farmacologie. terapeutică. toxicologie mecanică de precizie forme de organizare şi cooperare în activitatea economică.sisteme cooperative. transport în general. servicii poştale. organizarea şi controlul circulaţiei psihologie metode şi metodologie-teoria şi practica organizării lucrări hidrotehnice în general sociologie industria lemnului vânzare. desfacere. marketing. repartiţie standardizarea produselor, operaţiilor, greutăţilor, măsurilor şi timpului. standarde, specificații, coduri de practică, recomandări etc. electrotehnică artă militară în general drept. jurisprudenţă Învăţământ liceal de specialitate, tehnic etc. integrat în învăţământul de cultură generală dicţionare după vocabularul pe care îl conţin zootehnie conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii organizaţii şi alte tipuri de cooperare. societăţi. asociaţii. congrese. expoziţii. firme. institute de cercetare economie. științe economice biografii pe subiect artă - desen, design, artă aplicată şi meserii de artă alte industrii şi meserii drept civil - drept comercial industrie minieră Construcţia de maşini - electrotehnică învăţământ organizarea şi practica muncii de birou Timişoara, 1975 Sănătate şi igienă publică inginerie. tehnică în general industrie minieră - exploatări miniere specifice probabilitate. statistică matematică culegeri de lucrări - planuri, proiecte, programe organizaţii şi alte tipuri de cooperare. asociaţii. congrese. expoziţii. muzee contabilitate materialism dialectic ştiinţe şi probleme sociale economie în general politică comunistă economie - conducere şi administrare în exploatare. organizare comercială ştiinţe sociale. statistică. economie. comerţ. drept. administraţie. artă militară. asistenţă socială. asigurări. învăţământ. etnografie. folclor lexicon Bibliografii pe subiect economie - conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii tehnică sanitară. apă. igienă sanitară. iluminat. - măsuri contra prejudiciilor industriale şi altele Timişoara, 2009 construcţia de maşini - ştiinţă nucleară aplicată. energia atomică şi industria atomică. tehnică atomică în general Timişoara Timişoara, 2012 teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale, în general. sociografie fiziologie umană şi comparată desen. design. artă aplicată şi meserii de artă conducere şi administrare în exploatare. organizare comercială Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor partide comuniste statistica drept ştiinţă. teoria statisticii comerţ exterior. comerţ internaţional matematică construcţii economie politică - construirea socialismului şi comunismului economie agricultură - silvicultură construcţii civile
Vă rugăm să schimbaţi parola