Biblioteca Judeţeană Timiş

Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare

Subiect Tematic: Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare
Țara sursă: MD: SIBIMOL
Lucrări: 0 lucrari in 1221 publicatii in 7 limbi
Subiecte
hidrologie reacţii de tehnologie chimică. Procese speciale chimice şi biochimice biografii pe subiect agricultură - ştiinţa solului. pedologie. cercetări pedologice asigurări sociale farmacologie - fizioterapie.terapie fizică.radioterapie.alte tratamente terapeutice nemedicale sport - jocuri sportive. educaţie fizică Timişoara, 2007 macarale. poduri rulante şi transbordoare. ascensoare. scări rulante. maşini de nivelat Boli ale animalelor domestice. Ştiinţă şi medicină veterinară ştiinţa istoriei. ştiinţe auxiliare ale istoriei ape reziduale, de canal. tratarea, evacuarea, utilizarea apelor reziduale matematică - geometrie literatură latină - critică şi istorie literară Probabilitate.Statistică matematică dreptul muncii electromagnetism. câmp electromagnetic. electrodinamică. teoria lui Maxwell medicină legumicultură folclor propriu-zis turbine cu abur lucrări hidrotehnice în general economie-dinamica economică.circuit economic mecanică de precizie igienă în general. sănătate şi igienă personală telecomunicaţii.telegrafie.telefonie.radiodifuziune.tehnologie video manipularea materialelor şi manipularea mecanică în general Conductibilitate termică. Transmisie de căldură stilistică generală filosofie morală. etică. filosofie practică Universitatea de Vest Timişoara chimie Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protejarea plantelor literatură română - istoria ca gen literar. scrieri istorice. istoriografie. cronici. anale. memorii. jurnale. biografii. autobiografii tehnica reglării şi comenzii automate. sisteme, metode şi echipament de reglare. tehnică cibernetică şi automatică metalografie literatură engleză - eseuri religie - biserica creştină Ginecologie. Obstretică electrotehnică - tracţiune, locomoţie, propulsie piaţa acţiunilor.piaţa monetară.piaţa de capital termodinamică chimică cercetare ştiinţifică. metode de cercetare dreptul familiei. drept ereditar probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. filologie industria coloranţilor şi vopsirii. Fabricarea şi utilizare vopselurilor, cernelulilor, culorilor etc. forme de organizare a activităţii economice economie. științe economice istoria ca gen literar. scrieri istorice. istoriografie. cronici. anale. memorii. jurnale. biografii. autobiografii construcţia căilor de transport terestru. căi ferate. drumuri economie regională. economie teritorială. economia pământului şi a propietăţii. economia fondului funciar. economia fondului de locuinţe (fondului imobiliar) muzică literatură latină clasică - poezie limba greacă clasică știință și cunoaștere în general. organizarea muncii intelectuale botanică Distrugerea naturii din cauze naturale. Catastrofe naturale lucrări pe căi de navigaţie naturale, în porturi, la ţărm. amenajări de navigație, dragare, salvare și ajutor. baraje și centrale hidraulice de energie botanică generală energie pneumatică transport în general. servicii poştale. organizarea şi controlul circulaţiei Credit. Funcţiile economice ale creditului drept civil încălzirea, aerisirea şi condiţionarea (climatizarea) aerului în construcţii şi clădiri statistica drept ştiinţă. teoria statisticii tehnică sanitară. apă. igienă sanitară. iluminat. - măsuri contra prejudiciilor industriale şi altele decizie judecătorească. judecată. apel. revizuire hidromecanică tehnică uleiuri.grăsimi.ceruri.adezivi.gume.răşini combaterea bolilor şi dăunătorilor plantelor Timişoara, 2002 Daba, Dumitru farmacologie Analiza substanţelor biologice(naturale şi sintetice) drept. jurisprudenţă viitorul științei. profeție. previziune. prognoză psihiatrie Antropologie specială. Etnologie. Rase individuale muzică pentru instrumente cu claviatură celuloza şi derivaţii săi Buget public. Buget naţional teoria funcţiilor Verificare oficială a conturilor.Revizie contabilă.Expertize agricultură - maşini şi echipament pentru prelucrarea, pregătirea şi depozitarea recoltelor sau produselor, maşini şi echipamente pentru pregătirea nutreţului Timişoara, 1997 metrologie-măsuri. greutăţi geometrie psihoterapie organe de maşini.transmiterea energiei mecanice. afaceri interne. politică internă lingvistică - etimologie. semantică îmbinarea materialelor structură socială. societatea ca sistem social comerţ exterior. comerţ internaţional probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. tipuri de ajutoare sociale Timişoara, 2003 Ministerul Educaţiei şi învăţământului. Universitatea Bucureşti. Lexicologie. Vocabular. Lexicografie. Dicţionare lucrări hidrotehnice în general - hidrotehnică agricolă drept civil - drept comercial zăcăminte de pietre preţioase şi semipreţioase persoane fizice. circumstanţe care afectează statutul personal şi capacitatea juridică forme de organizare şi cooperare în activitatea economică.sisteme cooperative. industrie mică. mica industrie Blaga, Lucian (1895-1961) aritmetică rezistenţă. rezistenţă la solicitări sisteme filozofice. Grecia antică Construcţia calculatoarelor, hardware geografie generală, ştiinţa factorilor geografici (geografie sistematică), geografie teoretică geodezie. topografie. fotogrammetrie. cartografie construcţia de maşini - organe de maşini. transmiterea energiei mecanice analiză limba engleză - gramatică teze.dizertaţii Cazane de abur. Generatoare de abur. Căldări navale. Instalaţii producătoare de abur în general, părţile principale şi elemente ale acestora medicină clinică - inoculare. infecţie. contaminare fizică artă grafică şi decorativă. desen. pictură Mihăieş, Mircea inginerie. tehnică în general contabilitate taxe. impozite. percepere de taxe Timişoara, 2005 mecanica fluidelor în general. mecanica lichidelor(hidromecanică) organizarea şi planificarea producţiei consumatorism. probleme ale consumatorului epigrafie, paleografie drept comercial Vânătoare. Pescuit. Piscicultură. matematică - matematică calculatorie. analiză numerică teoria numerelor Bloch, Ernst motoare termice în general Timişoara, 1973 asigurări. prevederi comune pentru împărţirea riscurilor tehnica muncii intelectuale organizaţii şi alte tipuri de cooperare - organizaţii, mişcări esoterice, secrete şi semisecrete limba franceză ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. prelucrarea datelor Enescu, George agricultură - ştiinţe şi procedee înrudite. silvicultură bibliografii limba engleză - teoria traducerii meteorologie agricultură - silvicultură economie internaţională sudură construcţia de maşini - telecomunicaţii, telegrafie, telefonie, radiodifuziune culegere de texte termoelectricitate învăţământ românesc tipuri de sisteme filozofice Timişoara, 1977 farmacologie. terapeutică. toxicologie Construcţia de maşini în general chimie cinetică, cataliză manipulatoare. roboţi industriali arhitectura românească industrii poligrafice. tipografii. editură. librării limbi slave şi baltice lingvistică - fonetică. sunetele vorbirii. fiziologia vorbirii agricultură - plante de cultură. grădinărit matematică calculatorie. analiză numerică Conversia curentului alternativ în curent continuu şi invers. Convertizoare. Invertoare legislaţie topologie electronică. dispozitive electronice. tuburi electronice. fotocelule. acceleratoare de particule. tuburi cu raze X situaţie economică. politică economică. conducerea economiei. planificarea economiei. producţie. servicii. preţuri dicţionare după vocabularul pe care îl conţin mecanică teoretică în general. mecanică raţională. mecanica solidelor şi a corpurilor rigide organizare şi practică în comerţ.mărfuri.servicii contracte în general. legea contractelor. legea obligaţiilor (contracte obligatorii) echipament, servicii şi instalaţii în construcţii de clădiri (sanitare, de gaze, de abur, electrice). meseriile de instalator, lucrător în plumb, în metale, în canalizare. electrician. alte meserii cartografie economie industrială limba română - gramatică metode cu impulsuri. multiplicatoare şi divizoare de frecvenţă probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electrice.cibernetică.teoria informaţiilor industrie minieră lingvistică - studiul limbii şi stilul autorului. terminologie. stilistică medicină clinică - patologie geografie regională, ştiinţa factorilor geografici (geografie sistematică), geografie teoretică lingvistică - gramatică oscilaţii şi unde electromagnetice. radiofizică programe de calculator, software topografie anatomică.somatologie.părţi şi regiuni ale corpului.anatomie regională biblioteconomie agricultură chimie analitică fizioterapie. terapie fizică. radioterapie. alte tratamente terapeutice nemedicale - acupunctură finanţe încercarea materialelor.materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor,centrale energetice.economie energetică literatură germană din România ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor - limbajul Java microbiologie industrială. micrologie industrială. fermentare. industria băuturilor. industria stimulentelor Ventilaţie, în special a spaţiilor largi.Mişcarea şi distribuţia aerului agricultură - prelucrarea produselor agricole, tratamente după recoltare tehnologie chimică. industrii chimice şi înrudite mecanisme și instrumente de precizie. mecanică de precizie. mecanică fină Timişoara, 1980 tehnică sanitară. apă. igienă sanitară. iluminat. organe sau subansamble fixe şi mobile ale maşinilor industria textilă - maşini şi echipament fiziologie. fiziologie umană şi comparată microbiologie medicală limba rusă matematică. geometrie Timişoara, 1994 materiale comerciale, publicitare lucrări de zidărie narcotice construcţia de maşini - energie hidraulică cristalografie Timişoara, 1974 activităţi specifice administraţiei publice Terapie cinesiatică, prin mişcare activă şi pasivă.Gimnastică medicală, curativă.Terapie prin exerciţii.Mecanoterapie.Termomasaj.Electromasaj agricultură - viticultură, viţă de vie, vii arhitectura contemporană comerţ. relaţii economice internaţionale. economie mondială teoria traducerii construcţia de maşini - îmbinarea materialelor limba esperanto cibernetică. matematică divertismente, amuzamente de societate. arta mişcării. dans limba engleză literatură germană - critică şi istorie literară Instrumente. Aparatură. Echipament şi mobilă matematică - analiză combinatorică. teoria grafurilor geometrie diferenţială planificarea peisajului(natural şi amenajat).parcuri.grădini. alte probleme construcţii civile - infrastructură. lucrări terasiere. fundaţii. tunele biologie - ştiinţe biologice în general medicină - patologie. medicină clinică Timişoara, 2011 transport pe şine, feroviar.circulaţia feroviară organizaţii guvernamentale şi tipuri de cooperare colecţii sau serii. serii comerciale. biblioteci de editor (opere care apar în fascicule) Lucrări de construcţii(de case în principal).Materiale de construcţie.Tehnologii şi procedee în construcţii literatură latină Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare sec. 20 zootehnie - creşterea şi înmulţirea animalelor. creşterea vitelor, a şeptelului. înmulţirea animalelor domestice chimie anorganică psihologie industrii pentru diferite materiale prelucrabile electrotehnică - maşini electrice tehnica mijloacelor de transport preţ. formarea preţurilor. costuri economia energiei în general elementele fundamentale ale logicii limba latină psihologie aplicată metode şi metodologie-teoria şi practica organizării tehnologia uleiurilor minerale. tehnologia petrolului și a produselor similare sport - jocuri şi recreere în aer liber bazine şi lacuri de acumulare termodinamică. energetică finanţe publice.finanţele statului dicţionar de specialitate Utilizarea calculatoarelor, a computerelor în matematică macroeconomie sport - atletism în general chimie practică de laborator. chimie de preparare şi experimentală partituri muzicale pescuit sportiv.Vânătoare.Tragere la ţintă şi tir limbi indo-europene economie - conducere şi organizare în industrie, comerţ şi administraţie prelucrarea mecanică şi aşchiere motoare termice construcţii metalice. lucrări de structură în oţel şi alt metal particule elementare şi simple literatură română - literatură populară. ediţii populare medicină - anatomie. anatomie umană şi comparată Murgu, Eftimie Timişoara, 2008 sociologie economie - dinamica economică.circuit economic inele și module Timişoara, 1981 hidrotehnică agricolă, lucrări de irigaţie, drenare şi îmbunătăţiri agricole medicină - patologia sistemului respirator. boli ale organelor de respiraţie Timişoara, 2010 Timişoara, 1991 hidrosferă. apă în general. hidrologie medicină clinică - neurologie. neuropatologie. bolile sistemului nervos drept civil - contracte comerciale medicină - sânge, plasmă. ser. boli ale sângelui. hematologie clinică Timişoara, 2012 ştiinţă economică - concepte economice de bază preparate farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale construcţia de maşini - tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Timişoara, 1978 Timişoara, 1987 microelectronică. circuite integrate producerea şi conservarea alimentelor solide matematică - analiză. ecuaţii diferenţiale. ecuaţii integrale. alte ecuaţii funcţionale. diferenţe finite. calcul variaţional. analiză funcţională metalurgie literatură română medicină - sistemul urogenital literatură maghiară - critica şi istorie literară relaţii umane în întreprindere. personal familia industria hârtiei genetică generală. citogenetică generală. imunogenetică. evoluţie. filogenie Osiac, Vladimir Facultatea de Horticultură şi Silvicultură Timişoara drept public. drept constituţional. drept administrativ medicină - ginecologie - patologie feminină istoria universală matematică tehnici de calcul, calcule, programe, mijloace de prelucrare Ecuaţii diferenţiale.Ecuaţii integrale.Alte ecuaţii funcţionale.Diferenţe finite.Calculul variaţional.Analiză funcţională forme de organizare economică şi în cooperare.alianţe economice Timişoara, 1996 metode de predare şi instruire. forme de organizare a procesului de predare şi instruire terminologie de specialitate. nomenclatură ştiinţifică armată. arta militară. ştiinţă militară. apărare. forţe armate matematică. analiză 1989.12 condiţii de muncă, mediul ambiant la locul de muncă, organizarea locului de muncă, siguranţă la locul de muncă, accidente de muncă construcţii din beton încercarea materialelor, materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energetice, economie energetică producerea şi distribuţia energiei electrice chimie organică filosofie. psihologie ramuri speciale ale dreptului critică literară. studii literare geologie lectură muzică universală agricultură. ştiinţe şi procedee înrudite. silvicultură. exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice îmbrăcăminte. costume. costume naţionale. modă. podoabe Timişoara, 2006 limba elină medicină veterinară limbi individuale literatură analiză combinatorică economie românească mecanisme. organe pentru transmisia puterii mecanice. dispozitive de transport ca părţi ale maşinilor mecanisme şi instrumente de precizie - aparate şi instrumente optice tutelă. curatelă. minorat. emancipare teoria cuantică şcoli şi sisteme socialiste activităţi şi organizare. informare. teoria informării şi comunicării în general (cibernetică). inginerie umană construcţie structurală limba română - lingvistică limba engleză - lingvistică zootehnie metalurgie feroasă. siderurgie. fontă şi oţel termotehnică electrotehnică medicină - anatomie umană şi comparată educaţie. învăţământ. instruire. timp liber Istoria României Anton, Viorica Timişoara, 1984 agricultura ca ramură a economiei prozodie. ştiinţele şi sursele auxiliare ale filologiei ştiinţă şi cunoaştere în general - metodologie. invenţii şi descoperiri. tehnica invenţiei. activitatea de pregătire a brevetării şi realizarea invenţiilor drept civil - proprietate Calcul integral. Integrale construcţii civile în general încercarea materialelor. defecte ale materialelor. protecţia materialelor Timişoara, 1985 telecomunicaţii.telegrafie.telefoane - calitatea semnalelor recepţionate.intensitatea semnalelor.interferenţe patologie. medicină clinică fabricarea şi producţia de aparate în general ziaristică. presă materiale comerciale. produse. mărfuri. merceologie. retorică. folosirea efectivă a limbii. compoziţie. scriere. editare. vorbire organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. organizare şcolară Timișoara, 1990 literatură română - critică şi istorie literară medicină - ştiinţe medicale sisteme automate de comandă şi reglare, în general organizaţii comerciale.drept financiar analiza matematică medicină - stomatologie electricitate.magnetism.electromagnetism industria sticlei. ceramică. ciment şi beton matematică geologie şi ştiinţe înrudite monedă, sistem monetar, bănci, stoc de schimb Timişoara, 1976 matematică - analiză. calcul integral. integrale limba română, învăţământ ştiinţa solului. pedologie. cercetări pedologice construcţia de maşini - motoare termice artă - desen liniar şi geometric. desen tehnic încercarea materialelor procedură civilă organizaţii şi alte tipuri de cooperare. societăţi. asociaţii. congrese. expoziţii. firme. institute de cercetare Ceauşescu, Nicolae farmacie practică. practică farmaceutică Universitatea Europeană Drăgan management procese psihice superioare religie - simbolurile credinţei, catehism, crez farmacologie - agenţi fizici. tratamente naturale. naturoterapie patologia sistemului urogenital. boli urinare şi sexuale, genitale criminalistică. tehnică și tactică criminalistică. victimologie teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale, în general. sociografie Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor psihologia copilului. pedologie. pedopsihologie medicină - chirurgie limba română biologie - boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protejarea plantelor feminism. femeile şi societatea. situaţia femeilor muncă. relaţii de muncă. economia muncii. organizarea muncii Sănătate şi igienă publică fundaţii. lucrări de infrastructură, lucrări sub pământ ştiinţa mediului înconjurător finanţe. finanţe publice. bănci. bani chimie organică Gadamer, Hans Georg Construcţie de maşini. Electrotehnică Metode, sisteme şi procedee contabile spinori. algebră spinorială. analiză spinorială perspectiva în desen industrii bazate pe materiale macromoleculare. industria cauciucului. industria materialelor plastice neurologie. neuropatologie. bolile sistemului nervos apă. igienă sanitară. iluminat. tehnică sanitară - alimentare cu apă. tratarea apei. apă de consum limba română - lexicologie. vocabular. lexicografie. dicţionare agricultură - boli ale plantelor. dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. protejarea plantelor. economie - ştiinţă economică concepte economice de bază Buzatu, Gheorghe Timişoara, 2004 chimie fizică organizarea şi practica muncii de birou microeconomie roboţi adunări. simpozioane. congrese. colocvii. forumuri circuite electrice chirurgie. ortopedie. oftalmologie artă universală construcţia de maşini - ştiinţă nucleară aplicată. energia atomică şi industria atomică. tehnică atomică în general istorie universală Bibliografii pe subiect finanțe publice lexicologie, dicţionare: alcătuirea şi conţinutul lor bazele materiale ale vieţii. biochimie. biologie moleculară. biofizică Timişoara, 1989 muzică - teoria muzicii matematică - analiză matematică sporturi nautice. sporturi aeronautice antropologie medicină - genetică generală citogenetică generală, imunogenetică, evoluţie, filogenie ecologie generală. biocenologie. hidrobiologie. biogeografie schi. schi pe pistă. turul ţării pe schiuri sisteme filosofice. concepţii, orientări, curente, şcoli filosofice structura fizică a materiei Distribuţia şi reglarea energiei electrice procese de puncte aleatorie Timişoara, 1993 Cheltuieli publice. Cheltuieli de stat tehnică electrochimică căi rutiere în general. drumuri, şosele, autostrăzi, străzi industria lemnului şi cherestelei calculatoare - ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor.prelucrarea datelor medicină - anatomie desen - liniar şi geometric. desen tehnic electrochimie electronică Finanţe publice în general.Teorii şi metode privind finanţele publice în general civilizaţie. cultură. progres drept internaţional medicină - igienă în general.sănătate şi igienă personală sport - baschet lucrări de zidărie şi meserii înrudite matematică. analiză combinatorică. teoria grafurilor Refrigerare în general. Producerea temperaturilor scăzute Timişoara, 1986 arhitectură Bunuri. Marfă. Lucruri. Produse mecanica gazelor. aeromecanică. fizica plasmei geologie generală. metrologie. climatologie. geologie istorică. stratigrafie. paleogeografie produse chimice propriu zise matematică calculatorie. analiză numerică organizaţii şi alte tipuri de cooperare. asociaţii. congrese. expoziţii. muzee biserici creștine. secte. comunități Protecţia mediului înconjurător. Administrarea calităţii mediului agricultură - maşini agricole. echipament şi utilaje agricole Universitatea Politehnica Timişoara sociologia culturii. contextul cultural al vieţii sociale matematică şi ştiinţe naturale comunicaţii între calculatoare. reţele de calculatoare conducere. autoritate, directorat. practici şi metode de conducere algebră Conducerea şi planificarea producţiei, proiectare, construcţie, conducerea şi controlul producţiei ştiinţă şi medicină veterinară Întreprinderi, firme după relaţiile de proprietate, sursele de finanţare şi scopul activităţii maşini electrice îmbrăcăminte.costume.podoabe.modă demografie,statistici teoria şi organizarea muncii, relaţii dintre întreprindere şi angajaţi documentare, cărţi, scrieri matematică - probabilitate. statistică matematică tehnica transportului aerian şi spaţial monedă. valoare monetară Psihiatrie. Psihiatrie patologică, psihopatologie. Fenopatii. Psihoze. Anomalii mintale. Stări morbide mintale. Tulburări emoţionale şi de comportament Timişoara, 1992 industrie textilă istorie generală. istorie universală forme de întreprinderi. finanţare medicină - patologia sistemului digestiv, bolile tubului alimentar măsurarea proprietăţilor mecanice ale materialelor.încercări de rezistenţă etnologie. etnografie. obiceiuri. tradiţii. datini. mod de viaţă. folclor agricultură - horticultură silvicultură standardizarea produselor, operaţiilor, greutăţilor, măsurilor şi timpului. standarde, specificații, coduri de practică, recomandări etc. tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate conducere şi administrare în exploatare. organizare comercială Timişoara, 1995 organizaţii interguvernamentale construcţia de maşini - prelucrare mecanică şi aşchiere. ciocane prese sport. jocuri sportive. educaţie fizică tăiere şi aşchiere în general Timişoara drept internaţional - persoane şi obiecte ale dreptului internaţional materiale de construcţie. părţi ale construcţiilor vibraţii mecanice. acustică medicină veterinară - boli ale animalelor domestice metode,sisteme şi procedee contabile structura fizică a materiei - elasticitate, deformare sisteme şi aparate automate de comandă şi reglare, după principiul de acţionare vînătoare, pescuit, piscicultură autografe matematică. algebră căldură. Termodinamică medicină clinică - patologia sistemului limfatic drept penal. infracţiuni penale Informatică economică 2015 literatură engleză. critică literară. studii literare programarea calculatoarelor Timişoara, 1982 ştiinţe medicale. medicină producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. maşini şi aparate electrice. măsurători electrice. aplicaţii ale magnetismului. electrostatică aplicată silicaţi. titanaţi. zirconaţi. stanaţi limba slavă analiză combinatorică. teoria grafurilor prelucrare mecanică şi aşchiere. prelucrare abrazivă. ciocane şi prese Timişoara, 1983 muzică - corală industria chimică control de calitate Conducere financiară particulară Timişoara, 1979 Timişoara, 1990 agricultură în general economie industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale cataloage în general. cataloage pe subiect.cataloage pe vedete de materii.cataloage alfabetice pe subiect. cercetare aplicată, releveu cadastral, topografie, inginerie topografică, domenii de cercetare sport - înot operaţii de asigurare bănci. operaţii bancare geometrie euclidiană şi pseudoeuclidiană.geometrie analitică metale neferoase în general explozivi. combustibili Produse ale animalelor domestice (de curte) şi ale vânatului zootehnie- Hrănirea, alimentarea animalelor chimie. cristalografie. mineralogie. Construcţia de maşini - electrotehnică electronică. dispozitive electronice. tuburi electronice topografie construcţia de maşini în general. tehnică nucleară. electrotehnică. tehnologie mecanică elasticitate. deformare. mecanica solidelor elastice geografia României matematică - analiză. calcul diferenţial materialism dialectic spații topologice literatură engleză - roman limba franceză - gramatică stele. sisteme solare. univers optică comunicare în masă. informare şi lămurire a publicului larg industria textilă cultura plantelor de câmp conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Anton, Ioan economie în general uniuni economice. comunităţi economice. blocuri economice limba germană Timişoara, 2009 Caracteristicile vieţii mentale. Conştiinţă. Dezvoltarea mentală a omului. Psihologie diferenţială. Psihologie genetică. Psihologia dezvoltării (evolutivă) contabilitate. conturi.sisteme de contabilitate. contabilizarea costurilor Timişoara, 1988 literatură rusă
Vă rugăm să schimbaţi parola