Biblioteca Judeţeană Timiş

Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare

Subiect Tematic: Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare
Țara sursă: MD: SIBIMOL
Lucrări: 0 lucrari in 1236 publicatii in 7 limbi
Subiecte
Timişoara, 2007 matematică - geometrie electromagnetism. câmp electromagnetic. electrodinamică. teoria lui Maxwell legumicultură telecomunicaţii.telegrafie.telefonie.radiodifuziune.tehnologie video stilistică generală Universitatea de Vest Timişoara industria coloranţilor şi vopsirii. Fabricarea şi utilizare vopselurilor, cernelulilor, culorilor etc. economie. științe economice organe de maşini.transmiterea energiei mecanice. Construcţia calculatoarelor, hardware meteorologie geografie regională, ştiinţa factorilor geografici (geografie sistematică), geografie teoretică agricultură Timişoara, 1980 tehnică sanitară. apă. igienă sanitară. iluminat. teoria traducerii biologie - ştiinţe biologice în general preţ. formarea preţurilor. costuri metode şi metodologie-teoria şi practica organizării medicină - anatomie. anatomie umană şi comparată analiză combinatorică mecanisme. organe pentru transmisia puterii mecanice. dispozitive de transport ca părţi ale maşinilor construcţie structurală Timişoara, 1985 ziaristică. presă biologie - boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protejarea plantelor muncă. relaţii de muncă. economia muncii. organizarea muncii ştiinţa mediului înconjurător chirurgie. ortopedie. oftalmologie muzică - teoria muzicii organizaţii şi alte tipuri de cooperare. asociaţii. congrese. expoziţii. muzee Protecţia mediului înconjurător. Administrarea calităţii mediului agricultură - maşini agricole. echipament şi utilaje agricole conducere. autoritate, directorat. practici şi metode de conducere maşini electrice Produse ale animalelor domestice (de curte) şi ale vânatului chimie. cristalografie. mineralogie. materialism dialectic spații topologice literatură engleză - roman stele. sisteme solare. univers Timişoara, 2009 Timişoara, 1988 istoria ca gen literar. scrieri istorice. istoriografie. cronici. anale. memorii. jurnale. biografii. autobiografii construcţia căilor de transport terestru. căi ferate. drumuri economie regională. economie teritorială. economia pământului şi a propietăţii. economia fondului funciar. economia fondului de locuinţe (fondului imobiliar) literatură latină clasică - poezie botanică generală energie pneumatică tehnică sanitară. apă. igienă sanitară. iluminat. - măsuri contra prejudiciilor industriale şi altele drept. jurisprudenţă Timişoara, 2003 Blaga, Lucian (1895-1961) limba engleză - gramatică contabilitate mecanica fluidelor în general. mecanica lichidelor(hidromecanică) topografie anatomică.somatologie.părţi şi regiuni ale corpului.anatomie regională agricultură - prelucrarea produselor agricole, tratamente după recoltare mecanisme și instrumente de precizie. mecanică de precizie. mecanică fină arhitectura contemporană cibernetică. matematică Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare bazine şi lacuri de acumulare pescuit sportiv.Vânătoare.Tragere la ţintă şi tir prelucrarea mecanică şi aşchiere medicină - sânge, plasmă. ser. boli ale sângelui. hematologie clinică preparate farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale Timişoara, 1987 relaţii umane în întreprindere. personal medicină - ginecologie - patologie feminină matematică. analiză critică literară. studii literare lectură limbi individuale medicină - anatomie umană şi comparată retorică. folosirea efectivă a limbii. compoziţie. scriere. editare. vorbire construcţia de maşini - motoare termice Ceauşescu, Nicolae religie - simbolurile credinţei, catehism, crez medicină - chirurgie fundaţii. lucrări de infrastructură, lucrări sub pământ Metode, sisteme şi procedee contabile apă. igienă sanitară. iluminat. tehnică sanitară - alimentare cu apă. tratarea apei. apă de consum comunicaţii între calculatoare. reţele de calculatoare monedă. valoare monetară 2015 hidrologie farmacologie - fizioterapie.terapie fizică.radioterapie.alte tratamente terapeutice nemedicale sport - jocuri sportive. educaţie fizică Boli ale animalelor domestice. Ştiinţă şi medicină veterinară literatură latină - critică şi istorie literară folclor propriu-zis filosofie morală. etică. filosofie practică religie - biserica creştină electrotehnică - tracţiune, locomoţie, propulsie forme de organizare a activităţii economice limba greacă clasică hidromecanică tehnică Daba, Dumitru muzică pentru instrumente cu claviatură teoria funcţiilor îmbinarea materialelor analiză asigurări. prevederi comune pentru împărţirea riscurilor termoelectricitate legislaţie metode cu impulsuri. multiplicatoare şi divizoare de frecvenţă oscilaţii şi unde electromagnetice. radiofizică chimie analitică organe sau subansamble fixe şi mobile ale maşinilor microbiologie medicală activităţi specifice administraţiei publice zootehnie - creşterea şi înmulţirea animalelor. creşterea vitelor, a şeptelului. înmulţirea animalelor domestice macroeconomie economie - conducere şi organizare în industrie, comerţ şi administraţie Timişoara, 2012 literatură română forme de organizare economică şi în cooperare.alianţe economice construcţii din beton literatură limba română - lingvistică agricultura ca ramură a economiei Sănătate şi igienă publică finanţe. finanţe publice. bănci. bani roboţi adunări. simpozioane. congrese. colocvii. forumuri artă universală medicină - genetică generală citogenetică generală, imunogenetică, evoluţie, filogenie schi. schi pe pistă. turul ţării pe schiuri structura fizică a materiei teoria şi organizarea muncii, relaţii dintre întreprindere şi angajaţi tehnica transportului aerian şi spaţial etnologie. etnografie. obiceiuri. tradiţii. datini. mod de viaţă. folclor căldură. Termodinamică Informatică economică sport - înot Construcţia de maşini - electrotehnică geografia României matematică - analiză. calcul diferenţial conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Buget public. Buget naţional zăcăminte de pietre preţioase şi semipreţioase sisteme filozofice. Grecia antică construcţia de maşini - organe de maşini. transmiterea energiei mecanice fizică Bloch, Ernst tehnica muncii intelectuale agricultură - ştiinţe şi procedee înrudite. silvicultură tipuri de sisteme filozofice arhitectura românească literatură germană din România industrii pentru diferite materiale prelucrabile partituri muzicale Timişoara, 2010 drept civil - contracte comerciale familia Osiac, Vladimir 1989.12 Timişoara, 1984 limba română chimie organică Buzatu, Gheorghe finanțe publice bazele materiale ale vieţii. biochimie. biologie moleculară. biofizică tehnică electrochimică mecanica gazelor. aeromecanică. fizica plasmei algebră îmbrăcăminte.costume.podoabe.modă agricultură - horticultură materiale de construcţie. părţi ale construcţiilor medicină veterinară - boli ale animalelor domestice medicină chimie Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protejarea plantelor piaţa acţiunilor.piaţa monetară.piaţa de capital termodinamică chimică Ventilaţie, în special a spaţiilor largi. Mişcarea şi distribuţia aerului construcţia de maşini - telecomunicaţii, telegrafie, telefonie, radiodifuziune topologie lingvistică - studiul limbii şi stilul autorului. terminologie. stilistică fiziologie. fiziologie umană şi comparată materiale comerciale, publicitare electrotehnică - maşini electrice economie - dinamica economică.circuit economic medicină clinică - neurologie. neuropatologie. bolile sistemului nervos îmbrăcăminte. costume. costume naţionale. modă. podoabe economie românească electrotehnică procese psihice superioare medicină - anatomie matematică şi ştiinţe naturale documentare, cărţi, scrieri organizaţii interguvernamentale sport. jocuri sportive. educaţie fizică Verificare oficială a conturilor. Revizie contabilă. Expertize prelucrare mecanică şi aşchiere. prelucrare abrazivă. ciocane şi prese Timişoara, 1979 topografie optică uniuni economice. comunităţi economice. blocuri economice Caracteristicile vieţii mentale. Conştiinţă. Dezvoltarea mentală a omului. Psihologie diferenţială. Psihologie genetică. Psihologia dezvoltării (evolutivă) Distrugerea naturii din cauze naturale. Catastrofe naturale lucrări pe căi de navigaţie naturale, în porturi, la ţărm. amenajări de navigație, dragare, salvare și ajutor. baraje și centrale hidraulice de energie farmacologie artă grafică şi decorativă. desen. pictură matematică - matematică calculatorie. analiză numerică contracte în general. legea contractelor. legea obligaţiilor (contracte obligatorii) biblioteconomie microbiologie industrială. micrologie industrială. fermentare. industria băuturilor. industria stimulentelor Timişoara, 1974 colecţii sau serii. serii comerciale. biblioteci de editor (opere care apar în fascicule) tehnologia uleiurilor minerale. tehnologia petrolului și a produselor similare dicţionar de specialitate limbi indo-europene Timişoara, 1978 Facultatea de Horticultură şi Silvicultură Timişoara drept public. drept constituţional. drept administrativ ramuri speciale ale dreptului Timişoara, 2006 tutelă. curatelă. minorat. emancipare organizaţii şi alte tipuri de cooperare. societăţi. asociaţii. congrese. expoziţii. firme. institute de cercetare farmacie practică. practică farmaceutică spinori. algebră spinorială. analiză spinorială drept penal. infracţiuni penale programarea calculatoarelor Timişoara, 1982 industria chimică control de calitate muzică - corală agricultură - ştiinţa solului. pedologie. cercetări pedologice economie-dinamica economică.circuit economic igienă în general. sănătate şi igienă personală manipularea materialelor şi manipularea mecanică în general tehnica reglării şi comenzii automate. sisteme, metode şi echipament de reglare. tehnică cibernetică şi automatică metalografie literatură engleză - eseuri uleiuri.grăsimi.ceruri.adezivi.gume.răşini Timişoara, 2002 afaceri interne. politică internă rezistenţă. rezistenţă la solicitări consumatorism. probleme ale consumatorului Enescu, George manipulatoare. roboţi industriali chimie cinetică, cataliză limba română - gramatică finanţe industria textilă - maşini şi echipament matematică. geometrie literatură latină psihologie sport - jocuri şi recreere în aer liber motoare termice hidrotehnică agricolă, lucrări de irigaţie, drenare şi îmbunătăţiri agricole istoria universală metode de predare şi instruire. forme de organizare a procesului de predare şi instruire metalurgie feroasă. siderurgie. fontă şi oţel patologie. medicină clinică analiza matematică industria sticlei. ceramică. ciment şi beton Universitatea Europeană Drăgan industrii bazate pe materiale macromoleculare. industria cauciucului. industria materialelor plastice agricultură - boli ale plantelor. dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. protejarea plantelor. chimie fizică drept internaţional Conducerea şi planificarea producţiei, proiectare, construcţie, conducerea şi controlul producţiei istorie generală. istorie universală medicină - patologia sistemului digestiv, bolile tubului alimentar standardizarea produselor, operaţiilor, greutăţilor, măsurilor şi timpului. standarde, specificații, coduri de practică, recomandări etc. silvicultură vibraţii mecanice. acustică metode,sisteme şi procedee contabile sisteme şi aparate automate de comandă şi reglare, după principiul de acţionare Timişoara, 1983 Timişoara, 1990 agricultură în general cercetare aplicată, releveu cadastral, topografie, inginerie topografică, domenii de cercetare explozivi. combustibili construcţia de maşini în general. tehnică nucleară. electrotehnică. tehnologie mecanică celuloza şi derivaţii săi agricultură - maşini şi echipament pentru prelucrarea, pregătirea şi depozitarea recoltelor sau produselor, maşini şi echipamente pentru pregătirea nutreţului structură socială. societatea ca sistem social Lexicologie. Vocabular. Lexicografie. Dicţionare industrie mică. mica industrie Vânătoare. Pescuit. Piscicultură. teoria numerelor situaţie economică. politică economică. conducerea economiei. planificarea economiei. producţie. servicii. preţuri cartografie medicină clinică - patologie tehnologie chimică. industrii chimice şi înrudite Timişoara, 1994 construcţii civile - infrastructură. lucrări terasiere. fundaţii. tunele tehnica mijloacelor de transport economia energiei în general Murgu, Eftimie microelectronică. circuite integrate terminologie de specialitate. nomenclatură ştiinţifică filosofie. psihologie teoria cuantică circuite electrice Bibliografii pe subiect Timişoara, 1993 Cheltuieli publice. Cheltuieli de stat lucrări de zidărie şi meserii înrudite matematică. analiză combinatorică. teoria grafurilor sociologia culturii. contextul cultural al vieţii sociale matematică - probabilitate. statistică matematică Timişoara, 1995 biografii pe subiect asigurări sociale lucrări hidrotehnice în general Ginecologie. Obstretică geografie generală, ştiinţa factorilor geografici (geografie sistematică), geografie teoretică taxe. impozite. percepere de taxe epigrafie, paleografie limba franceză sudură culegere de texte farmacologie. terapeutică. toxicologie ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor - limbajul Java narcotice Instrumente. Aparatură. Echipament şi mobilă medicină - patologie. medicină clinică transport pe şine, feroviar.circulaţia feroviară elementele fundamentale ale logicii finanţe publice.finanţele statului particule elementare şi simple literatură română - literatură populară. ediţii populare ştiinţă economică - concepte economice de bază producerea şi conservarea alimentelor solide literatură maghiară - critica şi istorie literară încercarea materialelor, materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energetice, economie energetică muzică universală ştiinţă şi cunoaştere în general - metodologie. invenţii şi descoperiri. tehnica invenţiei. activitatea de pregătire a brevetării şi realizarea invenţiilor încercarea materialelor. defecte ale materialelor. protecţia materialelor medicină - stomatologie matematică - analiză. calcul integral. integrale Gadamer, Hans Georg Construcţie de maşini. Electrotehnică organizarea şi practica muncii de birou construcţia de maşini - ştiinţă nucleară aplicată. energia atomică şi industria atomică. tehnică atomică în general Timişoara, 1989 antropologie electronică civilizaţie. cultură. progres arhitectură construcţia de maşini - prelucrare mecanică şi aşchiere. ciocane prese Timişoara literatură engleză. critică literară. studii literare limba slavă limba germană psihoterapie Cazane de abur. Generatoare de abur. Căldări navale. Instalaţii producătoare de abur în general, părţile principale şi elemente ale acestora economie internaţională Timişoara, 1977 geometrie diferenţială planificarea peisajului(natural şi amenajat).parcuri.grădini. organizaţii guvernamentale şi tipuri de cooperare Lucrări de construcţii(de case în principal).Materiale de construcţie.Tehnologii şi procedee în construcţii sec. 20 industria hârtiei matematică tehnici de calcul, calcule, programe, mijloace de prelucrare Timişoara, 1996 mecanisme şi instrumente de precizie - aparate şi instrumente optice construcţii civile în general materiale comerciale. produse. mărfuri. merceologie. artă - desen liniar şi geometric. desen tehnic management lexicologie, dicţionare: alcătuirea şi conţinutul lor electrochimie produse chimice propriu zise matematică calculatorie. analiză numerică forme de întreprinderi. finanţare măsurarea proprietăţilor mecanice ale materialelor.încercări de rezistenţă structura fizică a materiei - elasticitate, deformare ştiinţe medicale. medicină analiză combinatorică. teoria grafurilor ape reziduale, de canal. tratarea, evacuarea, utilizarea apelor reziduale Probabilitate.Statistică matematică dreptul muncii turbine cu abur Conductibilitate termică. Transmisie de căldură încălzirea, aerisirea şi condiţionarea (climatizarea) aerului în construcţii şi clădiri Analiza substanţelor biologice(naturale şi sintetice) viitorul științei. profeție. previziune. prognoză Antropologie specială. Etnologie. Rase individuale Timişoara, 2005 motoare termice în general Construcţia de maşini în general Conversia curentului alternativ în curent continuu şi invers. Convertizoare. Invertoare mecanică teoretică în general. mecanică raţională. mecanica solidelor şi a corpurilor rigide economie industrială psihologie aplicată construcţii metalice. lucrări de structură în oţel şi alt metal armată. arta militară. ştiinţă militară. apărare. forţe armate agricultură. ştiinţe şi procedee înrudite. silvicultură. exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice zootehnie fabricarea şi producţia de aparate în general organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. organizare şcolară Timișoara, 1990 ştiinţa solului. pedologie. cercetări pedologice patologia sistemului urogenital. boli urinare şi sexuale, genitale limba română - lexicologie. vocabular. lexicografie. dicţionare sisteme filosofice. concepţii, orientări, curente, şcoli filosofice căi rutiere în general. drumuri, şosele, autostrăzi, străzi biserici creștine. secte. comunități Psihiatrie. Psihiatrie patologică, psihopatologie. Fenopatii. Psihoze. Anomalii mintale. Stări morbide mintale. Tulburări emoţionale şi de comportament industrie textilă economie industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale electronică. dispozitive electronice. tuburi electronice cultura plantelor de câmp Timişoara, 1997 geometrie comerţ exterior. comerţ internaţional aritmetică geodezie. topografie. fotogrammetrie. cartografie Mihăieş, Mircea inginerie. tehnică în general bibliografii agricultură - silvicultură lingvistică - fonetică. sunetele vorbirii. fiziologia vorbirii organizare şi practică în comerţ.mărfuri.servicii fizioterapie. terapie fizică. radioterapie. alte tratamente terapeutice nemedicale - acupunctură cristalografie limba esperanto limba engleză matematică - analiză combinatorică. teoria grafurilor sport - atletism în general chimie practică de laborator. chimie de preparare şi experimentală medicină - sistemul urogenital genetică generală. citogenetică generală. imunogenetică. evoluţie. filogenie limba elină şcoli şi sisteme socialiste drept civil - proprietate telecomunicaţii.telegrafie.telefoane - calitatea semnalelor recepţionate.intensitatea semnalelor.interferenţe literatură română - critică şi istorie literară monedă, sistem monetar, bănci, stoc de schimb criminalistică. tehnică și tactică criminalistică. victimologie Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor economie - ştiinţă economică concepte economice de bază procese de puncte aleatorie medicină - igienă în general.sănătate şi igienă personală Bunuri. Marfă. Lucruri. Produse Timişoara, 1992 tăiere şi aşchiere în general drept internaţional - persoane şi obiecte ale dreptului internaţional producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. maşini şi aparate electrice. măsurători electrice. aplicaţii ale magnetismului. electrostatică aplicată reacţii de tehnologie chimică. Procese speciale chimice şi biochimice ştiinţa istoriei. ştiinţe auxiliare ale istoriei literatură română - istoria ca gen literar. scrieri istorice. istoriografie. cronici. anale. memorii. jurnale. biografii. autobiografii dreptul familiei. drept ereditar drept civil statistica drept ştiinţă. teoria statisticii lingvistică - etimologie. semantică drept civil - drept comercial Timişoara, 1973 organizaţii şi alte tipuri de cooperare - organizaţii, mişcări esoterice, secrete şi semisecrete agricultură - plante de cultură. grădinărit industrie minieră limba rusă Terapie cinesiatică, prin mişcare activă şi pasivă.Gimnastică medicală, curativă.Terapie prin exerciţii.Mecanoterapie.Termomasaj.Electromasaj literatură germană - critică şi istorie literară limba latină termodinamică. energetică Timişoara, 2008 sociologie inele și module limba engleză - lingvistică prozodie. ştiinţele şi sursele auxiliare ale filologiei Calcul integral. Integrale organizaţii comerciale.drept financiar matematică teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale, în general. sociografie feminism. femeile şi societatea. situaţia femeilor industria lemnului şi cherestelei Timişoara, 1986 Universitatea Politehnica Timişoara medicină clinică - patologia sistemului limfatic Conducere financiară particulară operaţii de asigurare geometrie euclidiană şi pseudoeuclidiană.geometrie analitică elasticitate. deformare. mecanica solidelor elastice Anton, Ioan literatură rusă Credit. Funcţiile economice ale creditului Ministerul Educaţiei şi învăţământului. Universitatea Bucureşti. dicţionare după vocabularul pe care îl conţin echipament, servicii şi instalaţii în construcţii de clădiri (sanitare, de gaze, de abur, electrice). meseriile de instalator, lucrător în plumb, în metale, în canalizare. electrician. alte meserii lucrări de zidărie construcţia de maşini - energie hidraulică construcţia de maşini - îmbinarea materialelor hidrosferă. apă în general. hidrologie construcţia de maşini - tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate metalurgie condiţii de muncă, mediul ambiant la locul de muncă, organizarea locului de muncă, siguranţă la locul de muncă, accidente de muncă producerea şi distribuţia energiei electrice educaţie. învăţământ. instruire. timp liber medicină - ştiinţe medicale sisteme automate de comandă şi reglare, în general geologie şi ştiinţe înrudite încercarea materialelor neurologie. neuropatologie. bolile sistemului nervos Timişoara, 2004 istorie universală calculatoare - ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor.prelucrarea datelor Finanţe publice în general.Teorii şi metode privind finanţele publice în general Refrigerare în general. Producerea temperaturilor scăzute desen liniar şi geometric. desen tehnic macarale. poduri rulante şi transbordoare. ascensoare. scări rulante. maşini de nivelat mecanică de precizie cercetare ştiinţifică. metode de cercetare probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. filologie muzică știință și cunoaștere în general. organizarea muncii intelectuale botanică decizie judecătorească. judecată. apel. revizuire combaterea bolilor şi dăunătorilor plantelor psihiatrie metrologie-măsuri. greutăţi lucrări hidrotehnice în general - hidrotehnică agricolă persoane fizice. circumstanţe care afectează statutul personal şi capacitatea juridică medicină clinică - inoculare. infecţie. contaminare organizarea şi planificarea producţiei ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. prelucrarea datelor învăţământ românesc matematică calculatorie. analiză numerică lingvistică - gramatică încercarea materialelor.materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor,centrale energetice.economie energetică agricultură - viticultură, viţă de vie, vii divertismente, amuzamente de societate. arta mişcării. dans alte probleme Timişoara, 1981 medicină - patologia sistemului respirator. boli ale organelor de respiraţie Timişoara, 1991 termotehnică Timişoara, 1976 limba română, învăţământ procedură civilă farmacologie - agenţi fizici. tratamente naturale. naturoterapie perspectiva în desen matematică - analiză matematică sporturi nautice. sporturi aeronautice ştiinţă şi medicină veterinară tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate conducere şi administrare în exploatare. organizare comercială vînătoare, pescuit, piscicultură matematică. algebră autografe cataloage în general. cataloage pe subiect.cataloage pe vedete de materii.cataloage alfabetice pe subiect. bănci. operaţii bancare metale neferoase în general zootehnie- Hrănirea, alimentarea animalelor limba franceză - gramatică comunicare în masă. informare şi lămurire a publicului larg industria textilă economie în general contabilitate. conturi.sisteme de contabilitate. contabilizarea costurilor transport în general. servicii poştale. organizarea şi controlul circulaţiei probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. tipuri de ajutoare sociale forme de organizare şi cooperare în activitatea economică.sisteme cooperative. teze.dizertaţii drept comercial limba engleză - teoria traducerii industrii poligrafice. tipografii. editură. librării limbi slave şi baltice electronică. dispozitive electronice. tuburi electronice. fotocelule. acceleratoare de particule. tuburi cu raze X probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electrice.cibernetică.teoria informaţiilor programe de calculator, software comerţ. relaţii economice internaţionale. economie mondială Timişoara, 2011 chimie anorganică Utilizarea calculatoarelor, a computerelor în matematică matematică - analiză. ecuaţii diferenţiale. ecuaţii integrale. alte ecuaţii funcţionale. diferenţe finite. calcul variaţional. analiză funcţională Ecuaţii diferenţiale.Ecuaţii integrale.Alte ecuaţii funcţionale.Diferenţe finite.Calculul variaţional.Analiză funcţională geologie chimie organică medicină veterinară activităţi şi organizare. informare. teoria informării şi comunicării în general (cibernetică). inginerie umană Istoria României Anton, Viorica electricitate.magnetism.electromagnetism psihologia copilului. pedologie. pedopsihologie microeconomie demografie, statistici ecologie generală. biocenologie. hidrobiologie. biogeografie Distribuţia şi reglarea energiei electrice sport - baschet geologie generală. metrologie. climatologie. geologie istorică. stratigrafie. paleogeografie Întreprinderi, firme după relaţiile de proprietate, sursele de finanţare şi scopul activităţii silicaţi. titanaţi. zirconaţi. stanaţi
Vă rugăm să schimbaţi parola