Biblioteca Judeţeană Timiş

Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare

Subiect Tematic: Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare
Țara sursă: MD: SIBIMOL
Lucrări: 0 lucrari in 1332 publicatii in 7 limbi
Subiecte
muncă. relaţii de muncă. economia muncii. organizarea muncii geografia României geologie uleiuri. grăsimi. ceruri. adezivi. gume. răşini ştiinţe medicale. medicină muzică pentru instrumente cu claviatură chimie finanţe. finanţe publice. bănci. bani forme de organizare economică şi în cooperare.alianţe economice conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii medicină - chirurgie muzică psihologie istoria universală Istoria României matematică literatură engleză - roman literatură română - istoria ca gen literar. scrieri istorice. istoriografie. cronici. anale. memorii. jurnale. biografii. autobiografii Timişoara, 2010 asigurări. prevederi comune pentru împărţirea riscurilor economie în general prozodie. ştiinţele şi sursele auxiliare ale filologiei literatură română literatură română - critică şi istorie literară etnologie. etnografie. obiceiuri. tradiţii. datini. mod de viaţă. folclor activităţi specifice administraţiei publice economie structura fizică a materiei agricultură economie. ştiinţă economică. concepte economice de bază situaţie economică. politică economică. conducerea economiei. planificarea economiei. producţie. servicii. preţuri literatură rusă Timişoara contabilitate limba germană literatură germană din România istorie universală comerţ. relaţii economice internaţionale. economie mondială muzică - corală civilizaţie. cultură. progres drept penal. infracţiuni penale agricultura ca ramură a economiei biografii pe subiect electrotehnică îmbrăcăminte.costume.podoabe.modă literatură drept. jurisprudenţă Caracteristicile vieţii mentale. Conştiinţă. Dezvoltarea mentală a omului. Psihologie diferenţială. Psihologie genetică. Psihologia dezvoltării (evolutivă) forme de întreprinderi. finanţare limba română zootehnie cultura plantelor de câmp zootehnie - creşterea şi înmulţirea animalelor. creşterea vitelor, a şeptelului. înmulţirea animalelor domestice organizarea şi practica muncii de birou organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. organizare şcolară economie regională. economie teritorială. economia pământului şi a propietăţii. economia fondului funciar. economia fondului de locuinţe (fondului imobiliar) Bibliografii pe subiect drept comercial documentare, cărţi, scrieri inginerie. tehnică în general arhitectură biblioteconomie sport. jocuri sportive. educaţie fizică Lucrări de construcţii(de case în principal).Materiale de construcţie.Tehnologii şi procedee în construcţii agricultură - horticultură fizică industria sticlei. ceramică. ciment şi beton ştiinţa istoriei. ştiinţe auxiliare ale istoriei electronică telecomunicaţii.telegrafie.telefonie.radiodifuziune.tehnologie video Timişoara, 2012 afaceri interne. politică internă construcţia de maşini - tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Timişoara, 2011 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor patologie. medicină clinică fiziologie. fiziologie umană şi comparată construcţii civile în general încercarea materialelor, materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energetice, economie energetică istorie generală. istorie universală geometrie conducere şi administrare în exploatare. organizare comercială forme de organizare şi cooperare în activitatea economică.sisteme cooperative. producerea şi conservarea alimentelor solide medicină optică tehnica mijloacelor de transport medicină - ştiinţe medicale Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare limba română, învăţământ Produse ale animalelor domestice (de curte) şi ale vânatului Construcţia de maşini - electrotehnică transport în general. servicii poştale. organizarea şi controlul circulaţiei îmbrăcăminte. costume. costume naţionale. modă. podoabe agricultură. ştiinţe şi procedee înrudite. silvicultură. exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice organizaţii şi alte tipuri de cooperare. societăţi. asociaţii. congrese. expoziţii. firme. institute de cercetare materiale de construcţie. părţi ale construcţiilor tehnologie chimică. industrii chimice şi înrudite literatură maghiară - critica şi istorie literară analiză combinatorică. teoria grafurilor microbiologie industrială. micrologie industrială. fermentare. industria băuturilor. industria stimulentelor limba engleză Ceauşescu, Nicolae analiză igienă în general. sănătate şi igienă personală medicină clinică - patologie construcţia de maşini - prelucrare mecanică şi aşchiere. ciocane prese agricultură - ştiinţe şi procedee înrudite. silvicultură medicină - genetică generală citogenetică generală, imunogenetică, evoluţie, filogenie materialism dialectic industrie minieră Ginecologie. Obstretică încercarea materialelor mecanică teoretică în general. mecanică raţională. mecanica solidelor şi a corpurilor rigide chimie fizică medicină - anatomie. anatomie umană şi comparată cristalografie geologie şi ştiinţe înrudite matematică - geometrie medicină - anatomie umană şi comparată Sănătate şi igienă publică farmacologie. terapeutică. toxicologie drept civil sport - jocuri sportive. educaţie fizică artă universală agricultură - silvicultură vibraţii mecanice. acustică adunări. simpozioane. congrese. colocvii. forumuri industria textilă agricultură - boli ale plantelor. dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. protejarea plantelor. chimie. cristalografie. mineralogie. folclor propriu-zis lucrări de zidărie şi meserii înrudite lucrări de zidărie chimie practică de laborator. chimie de preparare şi experimentală mecanica gazelor. aeromecanică. fizica plasmei căldură. Termodinamică mecanisme și instrumente de precizie. mecanică de precizie. mecanică fină matematică - analiză matematică vînătoare, pescuit, piscicultură farmacologie - agenţi fizici. tratamente naturale. naturoterapie botanică biologie - ştiinţe biologice în general motoare termice în general sociologie botanică generală industrii poligrafice. tipografii. editură. librării industrie textilă industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale antropologie industrii bazate pe materiale macromoleculare. industria cauciucului. industria materialelor plastice filosofie morală. etică. filosofie practică Vânătoare. Pescuit. Piscicultură. drept public. drept constituţional. drept administrativ matematică. analiză Construcţia de maşini în general mecanică de precizie literatură engleză - eseuri geologie generală. metrologie. climatologie. geologie istorică. stratigrafie. paleogeografie chirurgie. ortopedie. oftalmologie lingvistică - gramatică limba rusă drept internaţional autografe statistica drept ştiinţă. teoria statisticii topologie explozivi. combustibili teoria numerelor Timişoara, 1994 chimie organică lingvistică - fonetică. sunetele vorbirii. fiziologia vorbirii demografie, statistici şcoli şi sisteme socialiste agricultură - ştiinţa solului. pedologie. cercetări pedologice activităţi şi organizare. informare. teoria informării şi comunicării în general (cibernetică). inginerie umană structură socială. societatea ca sistem social economie românească Timişoara, 2009 sporturi nautice. sporturi aeronautice electricitate. magnetism. electromagnetism echipament, servicii şi instalaţii în construcţii de clădiri (sanitare, de gaze, de abur, electrice). meseriile de instalator, lucrător în plumb, în metale, în canalizare. electrician. alte meserii hidrosferă. apă în general. hidrologie literatură latină calculatoare - ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor.prelucrarea datelor programarea calculatoarelor limba franceză muzică - teoria muzicii dicţionare după vocabularul pe care îl conţin Timişoara, 2007 produse chimice propriu zise lingvistică - etimologie. semantică Timişoara, 2005 teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale, în general. sociografie electronică. dispozitive electronice. tuburi electronice. fotocelule. acceleratoare de particule. tuburi cu raze X chimie organică bazele materiale ale vieţii. biochimie. biologie moleculară. biofizică divertismente, amuzamente de societate. arta mişcării. dans medicină - anatomie legislaţie ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. prelucrarea datelor medicină - ginecologie - patologie feminină Boli ale animalelor domestice. Ştiinţă şi medicină veterinară motoare termice Timişoara, 1980 tehnica reglării şi comenzii automate. sisteme, metode şi echipament de reglare. tehnică cibernetică şi automatică drept civil - proprietate medicină veterinară lucrări hidrotehnice în general fizioterapie. terapie fizică. radioterapie. alte tratamente terapeutice nemedicale - acupunctură medicină veterinară - boli ale animalelor domestice industria chimică industrii pentru diferite materiale prelucrabile construcţia de maşini - organe de maşini. transmiterea energiei mecanice comunicaţii între calculatoare. reţele de calculatoare geodezie. topografie. fotogrammetrie. cartografie stomatologie filosofie. psihologie tehnică sanitară. apă. igienă sanitară. iluminat. construcţia căilor de transport terestru. căi ferate. drumuri materiale comerciale. produse. mărfuri. merceologie. Timişoara, 1985 probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. tipuri de ajutoare sociale agricultură - maşini agricole. echipament şi utilaje agricole medicină - patologia sistemului digestiv, bolile tubului alimentar colecţii sau serii. serii comerciale. biblioteci de editor (opere care apar în fascicule) Timişoara, 2003 tehnica transportului aerian şi spaţial artă grafică şi decorativă. desen. pictură arhitectura românească Timişoara, 2004 partituri muzicale Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protejarea plantelor Timişoara, 2008 artă - desen liniar şi geometric. desen tehnic metalurgie sport - atletism în general medicină - patologie. medicină clinică matematică şi ştiinţe naturale algebră matematică. geometrie construcţia de maşini - ştiinţă nucleară aplicată. energia atomică şi industria atomică. tehnică atomică în general încălzirea, aerisirea şi condiţionarea (climatizarea) aerului în construcţii şi clădiri construcţia de maşini - motoare termice Hrănirea. Alimentaţia animalelor tehnică sanitară. apă. igienă sanitară. iluminat. - măsuri contra prejudiciilor industriale şi altele apă. igienă sanitară. iluminat. tehnică sanitară - alimentare cu apă. tratarea apei. apă de consum lexicologie, dicţionare: alcătuirea şi conţinutul lor matematică - probabilitate. statistică matematică ştiinţa solului. pedologie. cercetări pedologice retorică. folosirea efectivă a limbii. compoziţie. scriere. editare. vorbire industria hârtiei farmacologie lucrări pe căi de navigaţie naturale, în porturi, la ţărm. amenajări de navigație, dragare, salvare și ajutor. baraje și centrale hidraulice de energie lucrări hidrotehnice în general - hidrotehnică agricolă Timişoara, 2006 Enescu, George armată. arta militară. ştiinţă militară. apărare. forţe armate organizaţii, mişcări esoterice, secrete şi semisecrete ştiinţă şi cunoaştere în general - metodologie. invenţii şi descoperiri. tehnica invenţiei. activitatea de pregătire a brevetării şi realizarea invenţiilor probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. filologie limba engleză - lingvistică bibliografii cercetare ştiinţifică. metode de cercetare forme de organizare a activităţii economice organizare şi practică în comerţ. mărfuri. servicii chimie analitică ecologie generală. biocenologie. hidrobiologie. biogeografie construcţia de maşini în general. tehnică nucleară. electrotehnică. tehnologie mecanică matematică - analiză combinatorică. teoria grafurilor economie - conducere şi organizare în industrie, comerţ şi administraţie circuite electrice ştiinţă economică - concepte economice de bază teoria funcţiilor analiza matematică Timişoara, 1984 matematică calculatorie. analiză numerică limba română - gramatică topografie anatomică.somatologie.părţi şi regiuni ale corpului.anatomie regională ştiinţă şi medicină veterinară microbiologie medicală meteorologie biologie - boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protejarea plantelor învăţământ românesc arhitectura contemporană Timişoara, 2002 geografie regională, ştiinţa factorilor geografici (geografie sistematică), geografie teoretică organizaţii şi alte tipuri de cooperare. asociaţii. congrese. expoziţii. muzee manipulatoare. roboţi industriali telecomunicaţii.telegrafie.telefoane - calitatea semnalelor recepţionate.intensitatea semnalelor.interferenţe fabricarea şi producţia de aparate în general producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. maşini şi aparate electrice. măsurători electrice. aplicaţii ale magnetismului. electrostatică aplicată Timişoara, 1973 Timişoara, 1977 Timişoara, 1983 electrotehnică - maşini electrice hidrologie ecuaţii diferenţiale. ecuaţii integrale. alte ecuaţii funcţionale. diferenţe finite. calculul variaţional. analiză funcţională medicină - stomatologie structura fizică a materiei - elasticitate, deformare chimie anorganică rezistenţă. rezistenţă la solicitări încercarea materialelor.materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor,centrale energetice.economie energetică desen liniar şi geometric. desen tehnic matematică. analiză combinatorică. teoria grafurilor Universitatea Politehnica Timişoara tipuri de sisteme filozofice literatură germană - critică şi istorie literară limba română - lexicologie. vocabular. lexicografie. dicţionare ştiinţa mediului înconjurător limba română - lingvistică probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electrice.cibernetică.teoria informaţiilor planificarea peisajului(natural şi amenajat).parcuri.grădini. cibernetică. matematică aritmetică Timişoara, 1996 limba engleză - teoria traducerii psihologie aplicată Gadamer, Hans Georg management Timişoara, 1981 organizarea şi planificarea producţiei drept civil - drept comercial agricultură - viticultură, viţă de vie, vii construcţia de maşini - îmbinarea materialelor stele. sisteme solare. univers literatură latină clasică - poezie cartografie Timişoara, 1986 construcţia de maşini - energie hidraulică căi rutiere în general. drumuri, şosele, autostrăzi, străzi ramuri speciale ale dreptului psihoterapie combaterea bolilor şi dăunătorilor plantelor monedă, sistem monetar, bănci, stoc de schimb bănci. operaţii bancare monedă. valoare monetară sport - baschet metode de predare şi instruire. forme de organizare a procesului de predare şi instruire Metode, sisteme şi procedee contabile Distribuţia şi reglarea energiei electrice farmacologie - fizioterapie.terapie fizică.radioterapie.alte tratamente terapeutice nemedicale farmacie practică. practică farmaceutică mecanica fluidelor în general. mecanica lichidelor(hidromecanică) mecanisme şi instrumente de precizie - aparate şi instrumente optice teoria şi organizarea muncii, relaţii dintre întreprindere şi angajaţi termodinamică. energetică metrologie-măsuri. greutăţi literatură română - literatură populară. ediţii populare dicţionar de specialitate construcţii din beton psihiatrie matematică. algebră teoria cuantică cataloage în general. cataloage pe subiect.cataloage pe vedete de materii.cataloage alfabetice pe subiect. Timişoara, 1989 medicină clinică - patologia sistemului limfatic religie - biserica creştină limbi individuale medicină clinică - neurologie. neuropatologie. bolile sistemului nervos Timişoara, 1990 finanţe publice.finanţele statului Buget public. Buget naţional Cheltuieli publice. Cheltuieli de stat finanţe încercarea materialelor. defecte ale materialelor. protecţia materialelor Timişoara, 1978 economie internaţională matematică - analiză. calcul integral. integrale electrochimie contabilitate. conturi.sisteme de contabilitate. contabilizarea costurilor topografie construcţie structurală matematică - analiză. calcul diferenţial hidrotehnică agricolă, lucrări de irigaţie, drenare şi îmbunătăţiri agricole măsurarea proprietăţilor mecanice ale materialelor.încercări de rezistenţă transport pe şine, feroviar.circulaţia feroviară lingvistică - studiul limbii şi stilul autorului. terminologie. stilistică elasticitate. deformare. mecanica solidelor elastice muzică universală Lexicologie. Vocabular. Lexicografie. Dicţionare legumicultură construcţii civile - infrastructură. lucrări terasiere. fundaţii. tunele standardizarea produselor, operaţiilor, greutăţilor, măsurilor şi timpului. standarde, specificații, coduri de practică, recomandări etc. religie - simbolurile credinţei, catehism, crez economia energiei în general industria lemnului şi cherestelei lectură sociologia culturii. contextul cultural al vieţii sociale producerea şi distribuţia energiei electrice termoelectricitate conducere. autoritate, directorat. practici şi metode de conducere termotehnică literatură latină - critică şi istorie literară Timişoara, 1979 sport - jocuri şi recreere în aer liber culegere de texte industria coloranţilor şi vopsirii. Fabricarea şi utilizare vopselurilor, cernelulilor, culorilor etc. drept civil - contracte comerciale dreptul muncii maşini electrice limba latină educaţie. învăţământ. instruire. timp liber analiză combinatorică relaţii umane în întreprindere. personal tehnologia uleiurilor minerale. tehnologia petrolului și a produselor similare construcţii metalice. lucrări de structură în oţel şi alt metal metode,sisteme şi procedee contabile limbi slave şi baltice Osiac, Vladimir îmbinarea materialelor Murgu, Eftimie medicină - patologia sistemului respirator. boli ale organelor de respiraţie prelucrare mecanică şi aşchiere. prelucrare abrazivă. ciocane şi prese Verificare oficială a conturilor. Revizie contabilă. Expertize control de calitate macarale. poduri rulante şi transbordoare. ascensoare. scări rulante. maşini de nivelat Timişoara, 1974 genetică generală. citogenetică generală. imunogenetică. evoluţie. filogenie organizaţii comerciale. drept financiar matematică calculatorie. analiză numerică Timişoara, 1976 sudură tehnica muncii intelectuale limba esperanto limba franceză - gramatică limba elină Timişoara, 1982 Timişoara, 1992 elementele fundamentale ale logicii Timişoara, 1997 electrotehnică - tracţiune, locomoţie, propulsie sport - înot silvicultură industria textilă - maşini şi echipament organizaţii interguvernamentale comunicare în masă. informare şi lămurire a publicului larg ape reziduale, de canal. tratarea, evacuarea, utilizarea apelor reziduale Timişoara, 1995 geografie generală, ştiinţa factorilor geografici (geografie sistematică), geografie teoretică stilistică generală roboţi teze.dizertaţii uniuni economice. comunităţi economice. blocuri economice drept internaţional - persoane şi obiecte ale dreptului internaţional narcotice economie industrială Timişoara, 1988 agricultură în general economie - dinamica economică.circuit economic matematică - analiză. ecuaţii diferenţiale. ecuaţii integrale. alte ecuaţii funcţionale. diferenţe finite. calcul variaţional. analiză funcţională metode şi metodologie-teoria şi practica organizării tehnică electrochimică electromagnetism. câmp electromagnetic. electrodinamică. teoria lui Maxwell zăcăminte de pietre preţioase şi semipreţioase particule elementare şi simple geometrie diferenţială sisteme şi aparate automate de comandă şi reglare, după principiul de acţionare geometrie euclidiană şi pseudoeuclidiană.geometrie analitică teoria traducerii limba engleză - gramatică epigrafie, paleografie Antropologie specială. Etnologie. Rase individuale limbi indo-europene programe de calculator, software procedură civilă prelucrarea mecanică şi aşchiere Refrigerare în general. Producerea temperaturilor scăzute boli ale animalelor domestice Timişoara, 1991 Finanţe publice în general.Teorii şi metode privind finanţele publice în general Timişoara, 1993 procese psihice superioare fundaţii. lucrări de infrastructură, lucrări sub pământ asigurări sociale Conducere financiară particulară Întreprinderi, firme după relaţiile de proprietate, sursele de finanţare şi scopul activităţii limba slavă Probabilitate.Statistică matematică patologia sistemului urogenital. boli urinare şi sexuale, genitale Distrugerea naturii din cauze naturale. Catastrofe naturale pescuit sportiv.Vânătoare.Tragere la ţintă şi tir Informatică economică Terapie cinesiatică, prin mişcare activă şi pasivă.Gimnastică medicală, curativă.Terapie prin exerciţii.Mecanoterapie.Termomasaj.Electromasaj reacţii de tehnologie chimică. Procese speciale chimice şi biochimice Construcţie de maşini. Electrotehnică Timişoara, 1987 organe sau subansamble fixe şi mobile ale maşinilor schi. schi pe pistă. turul ţării pe schiuri bazine şi lacuri de acumulare preţ. formarea preţurilor. costuri sisteme automate de comandă şi reglare, în general Ministerul Educaţiei şi învăţământului. Universitatea Bucureşti. macroeconomie microeconomie industrie mică. mica industrie tăiere şi aşchiere în general condiţii de muncă, mediul ambiant la locul de muncă, organizarea locului de muncă, siguranţă la locul de muncă, accidente de muncă manipularea materialelor şi manipularea mecanică în general Calcul integral. Integrale mecanisme. organe pentru transmisia puterii mecanice. dispozitive de transport ca părţi ale maşinilor energie pneumatică metalografie termodinamică chimică Conductibilitate termică. Transmisie de căldură Credit. Funcţiile economice ale creditului sisteme filozofice. Grecia antică Conducerea şi planificarea producţiei, proiectare, construcţie, conducerea şi controlul producţiei medicină - sânge, plasmă. ser. boli ale sângelui. hematologie clinică perspectiva în desen piaţa acţiunilor.piaţa monetară.piaţa de capital Buzatu, Gheorghe construcţia de maşini - telecomunicaţii, telegrafie, telefonie, radiodifuziune preparate farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale metode cu impulsuri. multiplicatoare şi divizoare de frecvenţă silicaţi. titanaţi. zirconaţi. stanaţi hidromecanică tehnică agricultură - plante de cultură. grădinărit Psihiatrie. Psihiatrie patologică, psihopatologie. Fenopatii. Psihoze. Anomalii mintale. Stări morbide mintale. Tulburări emoţionale şi de comportament Cazane de abur. Generatoare de abur. Căldări navale. Instalaţii producătoare de abur în general, părţile principale şi elemente ale acestora consumatorism. probleme ale consumatorului dreptul familiei. drept ereditar tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate materiale comerciale, publicitare celuloza şi derivaţii săi terminologie de specialitate. nomenclatură ştiinţifică cercetare aplicată, releveu cadastral, topografie, inginerie topografică, domenii de cercetare neurologie. neuropatologie. bolile sistemului nervos turbine cu abur metalurgie feroasă. siderurgie. fontă şi oţel comerţ exterior. comerţ internaţional agricultură - maşini şi echipament pentru prelucrarea, pregătirea şi depozitarea recoltelor sau produselor, maşini şi echipamente pentru pregătirea nutreţului alte probleme Anton, Ioan Anton, Viorica Instrumente. Aparatură. Echipament şi mobilă oscilaţii şi unde electromagnetice. radiofizică microelectronică. circuite integrate Conversia curentului alternativ în curent continuu şi invers. Convertizoare. Invertoare Protecţia mediului înconjurător. Administrarea calităţii mediului persoane fizice. circumstanţe care afectează statutul personal şi capacitatea juridică decizie judecătorească. judecată. apel. revizuire operaţii de asigurare familia tutelă. curatelă. minorat. emancipare chimie cinetică, cataliză Bunuri. Marfă. Lucruri. Produse matematică tehnici de calcul, calcule, programe, mijloace de prelucrare Utilizarea calculatoarelor, a computerelor în matematică metale neferoase în general Analiza substanţelor biologice(naturale şi sintetice) ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor - limbajul Java Construcţia calculatoarelor, hardware Ventilaţie, în special a spaţiilor largi. Mişcarea şi distribuţia aerului Daba, Dumitru Mihăieş, Mircea Universitatea de Vest Timişoara Universitatea Europeană Drăgan Facultatea de Horticultură şi Silvicultură Timişoara critică literară. studii literare sisteme filosofice. concepţii, orientări, curente, şcoli filosofice ziaristică. presă biserici creștine. secte. comunități inele și module procese de puncte aleatorie taxe. impozite. percepere de taxe finanțe publice criminalistică. tehnică și tactică criminalistică. victimologie contracte în general. legea contractelor. legea obligaţiilor (contracte obligatorii) spații topologice spinori. algebră spinorială. analiză spinorială Timișoara, 1990 Bloch, Ernst viitorul științei. profeție. previziune. prognoză știință și cunoaștere în general. organizarea muncii intelectuale organizaţii guvernamentale și tipuri de cooperare limba greacă clasică sec. 20 psihologia copilului. pedologie. pedopsihologie Blaga, Lucian (1895-1961) literatură engleză. critică literară. studii literare 2015 1989.12 feminism. femeile şi societatea. situaţia femeilor economie. științe economice creşterea şi înmulţirea animalelor. creşterea vitelor, a şeptelului. înmulţirea animalelor domestice organe de maşini. transmiterea energiei mecanice istoria ca gen literar. scrieri istorice. istoriografie. cronici. anale. memorii. jurnale. biografii. autobiografii igienă în general.sănătate şi igienă personală infrastructură. lucrări terasiere. fundaţii. tunele inoculare. infecţie. contaminare sistemul urogenital prelucrarea produselor agricole, tratamente după recoltare Academia de Științe Medicale din România - Filiala Timișoara
Vă rugăm să schimbaţi parola