Biblioteca Judeţeană Timiş

Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare

Subiect Tematic: Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare
Țara sursă: MD: SIBIMOL
Lucrări: 0 lucrari in 1332 publicatii in 7 limbi
Subiecte
economia energiei în general matematică. analiză combinatorică. teoria grafurilor zăcăminte de pietre preţioase şi semipreţioase probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. tipuri de ajutoare sociale medicină - stomatologie educaţie. învăţământ. instruire. timp liber geologie generală. metrologie. climatologie. geologie istorică. stratigrafie. paleogeografie limba română - gramatică termoelectricitate ziaristică. presă lucrări de zidărie şi meserii înrudite matematică - analiză. calcul integral. integrale desen liniar şi geometric. desen tehnic mecanisme și instrumente de precizie. mecanică de precizie. mecanică fină agricultura ca ramură a economiei muncă. relaţii de muncă. economia muncii. organizarea muncii reacţii de tehnologie chimică. Procese speciale chimice şi biochimice preparate farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale antropologie Credit. Funcţiile economice ale creditului construcţia de maşini - energie hidraulică medicină clinică - patologia sistemului limfatic construcţii civile - infrastructură. lucrări terasiere. fundaţii. tunele economie. ştiinţă economică. concepte economice de bază finanţe. finanţe publice. bănci. bani optică metode,sisteme şi procedee contabile Timișoara, 1990 industrie textilă Timişoara, 1974 conducere. autoritate, directorat. practici şi metode de conducere Timişoara, 2011 Timişoara, 1987 chimie analitică tehnologia uleiurilor minerale. tehnologia petrolului și a produselor similare lingvistică - studiul limbii şi stilul autorului. terminologie. stilistică muzică - corală materiale de construcţie. părţi ale construcţiilor dreptul familiei. drept ereditar Timişoara, 1993 sisteme filozofice. Grecia antică matematică calculatorie. analiză numerică știință și cunoaștere în general. organizarea muncii intelectuale procese de puncte aleatorie agricultură - horticultură literatură engleză - roman organizarea şi planificarea producţiei ştiinţa mediului înconjurător medicină clinică - neurologie. neuropatologie. bolile sistemului nervos aritmetică lucrări hidrotehnice în general - hidrotehnică agricolă industria sticlei. ceramică. ciment şi beton matematică. algebră organizaţii interguvernamentale limba engleză - lingvistică viitorul științei. profeție. previziune. prognoză Gadamer, Hans Georg uleiuri. grăsimi. ceruri. adezivi. gume. răşini 1989.12 analiză combinatorică finanţe medicină - sânge, plasmă. ser. boli ale sângelui. hematologie clinică construcţia de maşini - îmbinarea materialelor armată. arta militară. ştiinţă militară. apărare. forţe armate drept comercial Timişoara, 1973 sporturi nautice. sporturi aeronautice sport. jocuri sportive. educaţie fizică bibliografii probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. filologie tehnică electrochimică lexicologie, dicţionare: alcătuirea şi conţinutul lor inoculare. infecţie. contaminare silicaţi. titanaţi. zirconaţi. stanaţi chimie cinetică, cataliză standardizarea produselor, operaţiilor, greutăţilor, măsurilor şi timpului. standarde, specificații, coduri de practică, recomandări etc. botanică economie industrială organe de maşini. transmiterea energiei mecanice psihologie aplicată fabricarea şi producţia de aparate în general conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Cazane de abur. Generatoare de abur. Căldări navale. Instalaţii producătoare de abur în general, părţile principale şi elemente ale acestora muzică pentru instrumente cu claviatură industrii pentru diferite materiale prelucrabile biografii pe subiect biologie - ştiinţe biologice în general psihologia copilului. pedologie. pedopsihologie Universitatea Politehnica Timişoara control de calitate teoria cuantică tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate drept civil - proprietate agricultură - viticultură, viţă de vie, vii istoria universală Timişoara, 1985 roboţi industria lemnului şi cherestelei organe sau subansamble fixe şi mobile ale maşinilor Hrănirea. Alimentaţia animalelor infrastructură. lucrări terasiere. fundaţii. tunele încălzirea, aerisirea şi condiţionarea (climatizarea) aerului în construcţii şi clădiri Sănătate şi igienă publică Protecţia mediului înconjurător. Administrarea calităţii mediului inginerie. tehnică în general medicină - anatomie. anatomie umană şi comparată arhitectura contemporană Buzatu, Gheorghe Bunuri. Marfă. Lucruri. Produse Timişoara, 2003 Timişoara, 1992 boli ale animalelor domestice hidrologie limba elină limba germană matematică - probabilitate. statistică matematică Ceauşescu, Nicolae Bibliografii pe subiect mecanisme şi instrumente de precizie - aparate şi instrumente optice drept civil încercarea materialelor. defecte ale materialelor. protecţia materialelor microeconomie construcţia căilor de transport terestru. căi ferate. drumuri Produse ale animalelor domestice (de curte) şi ale vânatului geometrie ştiinţă şi medicină veterinară fizică Timişoara, 2012 limba română - lexicologie. vocabular. lexicografie. dicţionare asigurări sociale industrii bazate pe materiale macromoleculare. industria cauciucului. industria materialelor plastice conducere şi administrare în exploatare. organizare comercială industria textilă telecomunicaţii.telegrafie.telefoane - calitatea semnalelor recepţionate.intensitatea semnalelor.interferenţe Boli ale animalelor domestice. Ştiinţă şi medicină veterinară comerţ exterior. comerţ internaţional Timişoara, 1977 Timişoara, 1988 îmbrăcăminte. costume. costume naţionale. modă. podoabe analiză Timişoara, 1986 sport - jocuri sportive. educaţie fizică motoare termice economie sisteme şi aparate automate de comandă şi reglare, după principiul de acţionare uniuni economice. comunităţi economice. blocuri economice Anton, Viorica ecuaţii diferenţiale. ecuaţii integrale. alte ecuaţii funcţionale. diferenţe finite. calculul variaţional. analiză funcţională persoane fizice. circumstanţe care afectează statutul personal şi capacitatea juridică psihoterapie chimie. cristalografie. mineralogie. Calcul integral. Integrale limba engleză construcţia de maşini - prelucrare mecanică şi aşchiere. ciocane prese industria textilă - maşini şi echipament asigurări. prevederi comune pentru împărţirea riscurilor civilizaţie. cultură. progres producerea şi conservarea alimentelor solide ştiinţă şi cunoaştere în general - metodologie. invenţii şi descoperiri. tehnica invenţiei. activitatea de pregătire a brevetării şi realizarea invenţiilor Murgu, Eftimie biologie - boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protejarea plantelor Timişoara, 1984 farmacie practică. practică farmaceutică biblioteconomie matematică - analiză matematică îmbrăcăminte.costume.podoabe.modă literatură latină clasică - poezie chimie organică bazine şi lacuri de acumulare situaţie economică. politică economică. conducerea economiei. planificarea economiei. producţie. servicii. preţuri construcţia de maşini - tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate electrochimie medicină - patologie. medicină clinică limba franceză organizare şi practică în comerţ. mărfuri. servicii metalurgie feroasă. siderurgie. fontă şi oţel organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. organizare şcolară inele și module ventilaţie, în special a spaţiilor largi. mişcarea şi distribuţia aerului limba esperanto familia forme de organizare economică şi în cooperare.alianţe economice topografie sisteme automate de comandă şi reglare, în general Timişoara, 1991 folclor propriu-zis culegere de texte Timişoara, 1978 igienă în general.sănătate şi igienă personală tehnologie chimică. industrii chimice şi înrudite construcţia de maşini - motoare termice construcţia de maşini în general. tehnică nucleară. electrotehnică. tehnologie mecanică forme de întreprinderi. finanţare sec. 20 macarale. poduri rulante şi transbordoare. ascensoare. scări rulante. maşini de nivelat literatură rusă manipularea materialelor şi manipularea mecanică în general teoria funcţiilor contracte în general. legea contractelor. legea obligaţiilor (contracte obligatorii) literatură română - critică şi istorie literară analiză combinatorică. teoria grafurilor verificare oficială a conturilor. revizie contabilă. expertize medicină veterinară - boli ale animalelor domestice contabilitate. conturi.sisteme de contabilitate. contabilizarea costurilor drept internaţional comunicare în masă. informare şi lămurire a publicului larg silvicultură vânătoare. pescuit. piscicultură industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale matematică. analiză construcţia de maşini - organe de maşini. transmiterea energiei mecanice matematică - analiză. ecuaţii diferenţiale. ecuaţii integrale. alte ecuaţii funcţionale. diferenţe finite. calcul variaţional. analiză funcţională Antropologie specială. Etnologie. Rase individuale sport - baschet genetică generală. citogenetică generală. imunogenetică. evoluţie. filogenie structura fizică a materiei - elasticitate, deformare farmacologie. terapeutică. toxicologie sisteme filosofice. concepţii, orientări, curente, şcoli filosofice Construcţia de maşini în general matematică calculatorie. analiză numerică lucrări hidrotehnice în general literatură română matematică - geometrie taxe. impozite. percepere de taxe artă universală Conducerea şi planificarea producţiei, proiectare, construcţie, conducerea şi controlul producţiei economie românească medicină veterinară lingvistică - gramatică drept. jurisprudenţă epigrafie, paleografie programarea calculatoarelor Buget public. Buget naţional căldură. Termodinamică circuite electrice echipament, servicii şi instalaţii în construcţii de clădiri (sanitare, de gaze, de abur, electrice). meseriile de instalator, lucrător în plumb, în metale, în canalizare. electrician. alte meserii agricultură - boli ale plantelor. dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. protejarea plantelor. oscilaţii şi unde electromagnetice. radiofizică literatură germană din România tipuri de sisteme filozofice Informatică economică teoria şi organizarea muncii, relaţii dintre întreprindere şi angajaţi Conductibilitate termică. Transmisie de căldură limba rusă Bloch, Ernst Osiac, Vladimir limba latină mecanică teoretică în general. mecanică raţională. mecanica solidelor şi a corpurilor rigide patologia sistemului urogenital. boli urinare şi sexuale, genitale feminism. femeile şi societatea. situaţia femeilor Timişoara, 1994 geografia României meteorologie electronică. dispozitive electronice. tuburi electronice. fotocelule. acceleratoare de particule. tuburi cu raze X ştiinţa solului. pedologie. cercetări pedologice neurologie. neuropatologie. bolile sistemului nervos geometrie euclidiană şi pseudoeuclidiană.geometrie analitică drept civil - drept comercial sport - înot Construcţia de maşini - electrotehnică afaceri interne. politică internă Lexicologie. Vocabular. Lexicografie. Dicţionare documentare, cărţi, scrieri organizarea şi practica muncii de birou încercarea materialelor.materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor,centrale energetice.economie energetică agricultură - maşini agricole. echipament şi utilaje agricole Timişoara, 1989 religie - simbolurile credinţei, catehism, crez matematică. geometrie şcoli şi sisteme socialiste limba franceză - gramatică medicină - anatomie perspectiva în desen organizaţii şi alte tipuri de cooperare. asociaţii. congrese. expoziţii. muzee contabilitate materialism dialectic Academia de Științe Medicale din România - Filiala Timișoara metale neferoase în general lucrări pe căi de navigaţie naturale, în porturi, la ţărm. amenajări de navigație, dragare, salvare și ajutor. baraje și centrale hidraulice de energie alte probleme economie în general producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. maşini şi aparate electrice. măsurători electrice. aplicaţii ale magnetismului. electrostatică aplicată măsurarea proprietăţilor mecanice ale materialelor.încercări de rezistenţă medicină - chirurgie elementele fundamentale ale logicii teoria traducerii Timişoara, 2009 Istoria României hidrotehnică agricolă, lucrări de irigaţie, drenare şi îmbunătăţiri agricole teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale, în general. sociografie Finanţe publice în general.Teorii şi metode privind finanţele publice în general particule elementare şi simple Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor demografie, statistici finanţe publice.finanţele statului matematică şi ştiinţe naturale microbiologie industrială. micrologie industrială. fermentare. industria băuturilor. industria stimulentelor chirurgie. ortopedie. oftalmologie agricultură - plante de cultură. grădinărit ramuri speciale ale dreptului Timişoara, 1996 industrii poligrafice. tipografii. editură. librării prelucrarea produselor agricole, tratamente după recoltare calculatoare - ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor.prelucrarea datelor drept public. drept constituţional. drept administrativ Universitatea Europeană Drăgan macroeconomie condiţii de muncă, mediul ambiant la locul de muncă, organizarea locului de muncă, siguranţă la locul de muncă, accidente de muncă manipulatoare. roboţi industriali tehnica mijloacelor de transport monedă, sistem monetar, bănci, stoc de schimb chimie fizică construcţia de maşini - telecomunicaţii, telegrafie, telefonie, radiodifuziune filosofie morală. etică. filosofie practică sport - atletism în general explozivi. combustibili chimie practică de laborator. chimie de preparare şi experimentală istorie generală. istorie universală sociologia culturii. contextul cultural al vieţii sociale combaterea bolilor şi dăunătorilor plantelor hidrosferă. apă în general. hidrologie filosofie. psihologie Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Conducere financiară particulară construcţie structurală Mihăieş, Mircea legislaţie Timişoara, 1981 Universitatea de Vest Timişoara retorică. folosirea efectivă a limbii. compoziţie. scriere. editare. vorbire chimie organică Timişoara, 1980 activităţi specifice administraţiei publice religie - biserica creştină Refrigerare în general. Producerea temperaturilor scăzute vînătoare, pescuit, piscicultură geodezie. topografie. fotogrammetrie. cartografie electrotehnică - tracţiune, locomoţie, propulsie agricultură. ştiinţe şi procedee înrudite. silvicultură. exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice ştiinţă economică - concepte economice de bază economie regională. economie teritorială. economia pământului şi a propietăţii. economia fondului funciar. economia fondului de locuinţe (fondului imobiliar) muzică - teoria muzicii lingvistică - fonetică. sunetele vorbirii. fiziologia vorbirii colecţii sau serii. serii comerciale. biblioteci de editor (opere care apar în fascicule) ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. prelucrarea datelor criminalistică. tehnică și tactică criminalistică. victimologie schi. schi pe pistă. turul ţării pe schiuri Utilizarea calculatoarelor, a computerelor în matematică activităţi şi organizare. informare. teoria informării şi comunicării în general (cibernetică). inginerie umană încercarea materialelor, materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energetice, economie energetică consumatorism. probleme ale consumatorului agricultură - ştiinţe şi procedee înrudite. silvicultură limbi slave şi baltice învăţământ românesc construcţii metalice. lucrări de structură în oţel şi alt metal farmacologie partituri muzicale management drept penal. infracţiuni penale ştiinţe medicale. medicină metalurgie geografie generală, ştiinţa factorilor geografici (geografie sistematică), geografie teoretică limba engleză - teoria traducerii Caracteristicile vieţii mentale. Conştiinţă. Dezvoltarea mentală a omului. Psihologie diferenţială. Psihologie genetică. Psihologia dezvoltării (evolutivă) adunări. simpozioane. congrese. colocvii. forumuri Întreprinderi, firme după relaţiile de proprietate, sursele de finanţare şi scopul activităţii căi rutiere în general. drumuri, şosele, autostrăzi, străzi critică literară. studii literare sport - jocuri şi recreere în aer liber medicină clinică - patologie Analiza substanţelor biologice(naturale şi sintetice) structura fizică a materiei medicină - genetică generală citogenetică generală, imunogenetică, evoluţie, filogenie drept civil - contracte comerciale probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electrice.cibernetică.teoria informaţiilor botanică generală literatură germană - critică şi istorie literară electromagnetism. câmp electromagnetic. electrodinamică. teoria lui Maxwell operaţii de asigurare termodinamică chimică Anton, Ioan forme de organizare şi cooperare în activitatea economică.sisteme cooperative. îmbinarea materialelor tehnică sanitară. apă. igienă sanitară. iluminat. medicină - anatomie umană şi comparată chimie anorganică sudură limba română, învăţământ Timişoara, 1995 programe de calculator, software dicţionare după vocabularul pe care îl conţin economie - dinamica economică.circuit economic tehnica reglării şi comenzii automate. sisteme, metode şi echipament de reglare. tehnică cibernetică şi automatică tehnica muncii intelectuale Timişoara, 2004 organizaţii şi alte tipuri de cooperare. societăţi. asociaţii. congrese. expoziţii. firme. institute de cercetare economie. științe economice limba slavă topologie metalografie microelectronică. circuite integrate tăiere şi aşchiere în general electronică autografe legumicultură microbiologie medicală elasticitate. deformare. mecanica solidelor elastice lectură organizaţii guvernamentale și tipuri de cooperare matematică - analiză combinatorică. teoria grafurilor geologie biserici creștine. secte. comunități forme de organizare a activităţii economice drept internaţional - persoane şi obiecte ale dreptului internaţional patologie. medicină clinică Construcţie de maşini. Electrotehnică Blaga, Lucian (1895-1961) limbi indo-europene structură socială. societatea ca sistem social zootehnie - creşterea şi înmulţirea animalelor. creşterea vitelor, a şeptelului. înmulţirea animalelor domestice Timişoara, 2002 celuloza şi derivaţii săi stomatologie energie pneumatică cultura plantelor de câmp limbi individuale divertismente, amuzamente de societate. arta mişcării. dans literatură latină decizie judecătorească. judecată. apel. revizuire construcţia de maşini - ştiinţă nucleară aplicată. energia atomică şi industria atomică. tehnică atomică în general teoria numerelor Timişoara, 2005 Timişoara, 1976 organizaţii, mişcări esoterice, secrete şi semisecrete Distrugerea naturii din cauze naturale. Catastrofe naturale procese psihice superioare Timişoara economie internaţională Timişoara, 1982 bazele materiale ale vieţii. biochimie. biologie moleculară. biofizică transport pe şine, feroviar.circulaţia feroviară Conversia curentului alternativ în curent continuu şi invers. Convertizoare. Invertoare rezistenţă. rezistenţă la solicitări Enescu, George prelucrarea mecanică şi aşchiere vibraţii mecanice. acustică agricultură - silvicultură muzică universală limba română - lingvistică Construcţia calculatoarelor, hardware încercarea materialelor creşterea şi înmulţirea animalelor. creşterea vitelor, a şeptelului. înmulţirea animalelor domestice Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protejarea plantelor fundaţii. lucrări de infrastructură, lucrări sub pământ medicină - ştiinţe medicale cartografie agricultură - ştiinţa solului. pedologie. cercetări pedologice stele. sisteme solare. univers Lucrări de construcţii(de case în principal).Materiale de construcţie.Tehnologii şi procedee în construcţii matematică tehnici de calcul, calcule, programe, mijloace de prelucrare fiziologie. fiziologie umană şi comparată literatură engleză. critică literară. studii literare economie - conducere şi organizare în industrie, comerţ şi administraţie Timişoara, 2007 narcotice organizaţii comerciale. drept financiar Terapie cinesiatică, prin mişcare activă şi pasivă.Gimnastică medicală, curativă.Terapie prin exerciţii.Mecanoterapie.Termomasaj.Electromasaj lucrări de zidărie Timişoara, 1990 Timişoara, 2008 relaţii umane în întreprindere. personal Instrumente. Aparatură. Echipament şi mobilă fizioterapie. terapie fizică. radioterapie. alte tratamente terapeutice nemedicale - acupunctură medicină geometrie diferenţială teze.dizertaţii literatură engleză - eseuri agricultură în general metode cu impulsuri. multiplicatoare şi divizoare de frecvenţă algebră Ministerul Educaţiei şi învăţământului. Universitatea Bucureşti. Timişoara, 2006 arhitectură Psihiatrie. Psihiatrie patologică, psihopatologie. Fenopatii. Psihoze. Anomalii mintale. Stări morbide mintale. Tulburări emoţionale şi de comportament agricultură geologie şi ştiinţe înrudite comerţ. relaţii economice internaţionale. economie mondială dicţionar de specialitate industria hârtiei literatură română - literatură populară. ediţii populare construcţii civile în general termodinamică. energetică mecanica gazelor. aeromecanică. fizica plasmei cercetare ştiinţifică. metode de cercetare geografie regională, ştiinţa factorilor geografici (geografie sistematică), geografie teoretică Daba, Dumitru Metode, sisteme şi procedee contabile mecanica fluidelor în general. mecanica lichidelor(hidromecanică) prozodie. ştiinţele şi sursele auxiliare ale filologiei medicină - patologia sistemului respirator. boli ale organelor de respiraţie finanțe publice telecomunicaţii.telegrafie.telefonie.radiodifuziune.tehnologie video industria chimică cristalografie Timişoara, 2010 limba română sistemul urogenital medicină - patologia sistemului digestiv, bolile tubului alimentar mecanisme. organe pentru transmisia puterii mecanice. dispozitive de transport ca părţi ale maşinilor cataloage în general. cataloage pe subiect.cataloage pe vedete de materii.cataloage alfabetice pe subiect. mecanică de precizie transport în general. servicii poştale. organizarea şi controlul circulaţiei psihologie metode şi metodologie-teoria şi practica organizării spinori. algebră spinorială. analiză spinorială sociologie 2015 procedură civilă Cheltuieli publice. Cheltuieli de stat electricitate. magnetism. electromagnetism istoria ca gen literar. scrieri istorice. istoriografie. cronici. anale. memorii. jurnale. biografii. autobiografii Distribuţia şi reglarea energiei electrice electrotehnică artă grafică şi decorativă. desen. pictură producerea şi distribuţia energiei electrice bănci. operaţii bancare igienă în general. sănătate şi igienă personală ecologie generală. biocenologie. hidrobiologie. biogeografie cibernetică. matematică analiza matematică stilistică generală Ginecologie. Obstretică zootehnie termotehnică matematică - analiză. calcul diferenţial spații topologice etnologie. etnografie. obiceiuri. tradiţii. datini. mod de viaţă. folclor lingvistică - etimologie. semantică tutelă. curatelă. minorat. emancipare artă - desen liniar şi geometric. desen tehnic comunicaţii între calculatoare. reţele de calculatoare literatură maghiară - critica şi istorie literară planificarea peisajului(natural şi amenajat).parcuri.grădini. terminologie de specialitate. nomenclatură ştiinţifică materiale comerciale. produse. mărfuri. merceologie. hidromecanică tehnică istorie universală medicină - ginecologie - patologie feminină ape reziduale, de canal. tratarea, evacuarea, utilizarea apelor reziduale industria coloranţilor şi vopsirii. Fabricarea şi utilizare vopselurilor, cernelulilor, culorilor etc. turbine cu abur construcţii din beton literatură română - istoria ca gen literar. scrieri istorice. istoriografie. cronici. anale. memorii. jurnale. biografii. autobiografii psihiatrie apă. igienă sanitară. iluminat. tehnică sanitară - alimentare cu apă. tratarea apei. apă de consum tehnica transportului aerian şi spaţial industrie minieră motoare termice în general piaţa acţiunilor.piaţa monetară.piaţa de capital metrologie-măsuri. greutăţi muzică Timişoara, 1983 arhitectura românească Probabilitate.Statistică matematică agricultură - maşini şi echipament pentru prelucrarea, pregătirea şi depozitarea recoltelor sau produselor, maşini şi echipamente pentru pregătirea nutreţului Facultatea de Horticultură şi Silvicultură Timişoara ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor - limbajul Java limba engleză - gramatică monedă. valoare monetară chimie Timişoara, 1997 maşini electrice farmacologie - fizioterapie.terapie fizică.radioterapie.alte tratamente terapeutice nemedicale pescuit sportiv.Vânătoare.Tragere la ţintă şi tir literatură ştiinţa istoriei. ştiinţe auxiliare ale istoriei industrie mică. mica industrie dreptul muncii tehnică sanitară. apă. igienă sanitară. iluminat. - măsuri contra prejudiciilor industriale şi altele Timişoara, 1979 limba greacă clasică prelucrare mecanică şi aşchiere. prelucrare abrazivă. ciocane şi prese topografie anatomică.somatologie.părţi şi regiuni ale corpului.anatomie regională cercetare aplicată, releveu cadastral, topografie, inginerie topografică, domenii de cercetare farmacologie - agenţi fizici. tratamente naturale. naturoterapie preţ. formarea preţurilor. costuri materiale comerciale, publicitare statistica drept ştiinţă. teoria statisticii matematică literatură latină - critică şi istorie literară metode de predare şi instruire. forme de organizare a procesului de predare şi instruire produse chimice propriu zise electrotehnică - maşini electrice
Vă rugăm să schimbaţi parola