Biblioteca Judeţeană Timiş

publicaţii periodice şi seriale

Subiect Tematic: publicaţii periodice şi seriale
Lucrări: 193 lucrari in 106 publicatii in 5 limbi
Subiecte
sec. 19 literatură franceză de limbă română biologie Aghiuţă biografii pe subiect facsimile. reproducerea manuscriselor prin cromolitografie, fotografiere şi alte procedee întocmirea indexurilor.Index de autori.Index pe subiecte Timișoara, 2014 literatură română - eseuri sistematizare fizică. sistematizare regională, rurală şi urbană. urbanism. peisaje. parcuri. grădini muncă. relaţii de muncă. economia muncii. organizarea muncii Sămănătorul literatură maghiară din România blocuri internaţionale.tensiune.conflict maşini şi procese funcţionând sau comandate şi reglate automat istoria Banatului Marino, Adrian mediniă clinică. tulburări funcţionale şi metabolice cataloage în general. cataloage pe subiect.cataloage pe vedete de materii.cataloage alfabetice pe subiect. Timişoara, 2007 literatură română - discursuri. oratorie. prelegeri. cuvinte în deschidere Timişoara, 2008 Satyrul literatură română - istoria ca gen literar, scrieri istorice, cronici, anale, memorii, jurnale, biografii, autobiografii Timişoara, 2010 Galaction, Gala 1790/1850 Shakespeare, William Bibliografii pe subiect literatură engleză - genul dramatic. drame. piese de teatru Timişoara, 2013 ocrotirea monumentelor urbane şi rurale în general medicină Relaţii internaţionale - tensiuni. conflict Istoria României - Banat politică internaţională-blocuri internaţionale.tensiune.conflict "1859" literatură română instruire și educație în afara școlii. continuarea educației agricultură - ştiinţe şi procedee înrudite. silvicultură familia sisteme filosofice. concepţii, orientări, curente, şcoli filosofice Vîlcan, Iosif bibliografii Buletinul Monumentelor Istorice 1880/1919 literatură română - critica ca gen literar învăţământ românesc lucrări de referinţă generale. enciclopedii. dicţionare Sămănătorism informare şi comunicare în general Tăslăuanu, Octavian C. farmacologie. terapeutică. toxicologie descrieri de călătorii. jurnale de călătorie manuscrise. lucrări rare. cărţi remarcabile documentare,cărţi,scrieri literatură română - istoria ca gen literar. scrieri istorice. istoriografie. cronici. anale. memorii. jurnale. biografii. autobiografii industrii poligrafice. tipografii. editură. librării civilizaţie. cultură. progres literatură română - literatură periodică, scrieri în seriale, reviste, jurnale, articole, literatură ocazională, scrieri polemice, scrieri polemice, pamflete plimbări. excursii. vizite publicaţii periodice şi seriale literatură română-poezie surse istorice "1999 - 2013" economie în general anuare critică literară. studii literare sec. 19/20 Timişoara, 2006 literatură periodică. scrieri în seriale, reviste, jurnale. articole. jurnalism. literatură ocazională. scrieri polemice, scrieri politice. pamflete Timişoara, 2009 Dumitrescu, Geo religii ne-creştine medicină clinică - patologie ştiinţa şi istoria comparată a religiilor biblioteconomie Biserica română 1851/1858 istoria ca gen literar. scrieri istorice. istoriografie. cronici. anale. memorii. jurnale. biografii. autobiografii documentare, cărţi, scrieri Renaşterea 1863/1864 "1862-1863" fotografie literatură română - periodice. articole. reportaje istorie generală. istorie universală mecanisme și instrumente de precizie. mecanică de precizie. mecanică fină etnologie. etnografie. obiceiuri. tradiţii. datini. mod de viaţă. folclor standardizarea produselor, operaţiilor, greutăţilor, măsurilor şi timpului. standarde, specificații, coduri de practică, recomandări etc. ştiinţe biografice şi înrudite Istoria României educaţie. învăţământ. instruire. timp liber organizaţii şi alte tipuri de cooperare. asociaţii. congrese. expoziţii. muzee - distribuirea premiilor Timişoara "1858-1859" astronomie teoretică. mecanică cerească literatură română. critică literară. studii literare ziaristică. presă psihologie socială relaţii internaţionale. politică internaţională. activitate internaţională. politică externă 1865/1965 farmacologie manuscrise politică românească sec. 18/19 istorie modernă "540.3" almanahuri. calendare generalităţi despre ştiinţele pure organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. organizare şcolară Alăuta Românească literatură română - critică şi istorie literară drept penal. infracţiuni penale literatură engleză. critică literară. studii literare documentare,cărţi,scriere Preda, Marin colecţii sau serii. serii comerciale. biblioteci de editor (opere care apar în fascicule) Timişoara, 2011 sec. 20 istorie militară. războaie. campanii. lupte. fapte ostăşeşti afaceri interne. politică internă fundații. așezăminte. instituții organizaţii şi alte tipuri de cooperare. societăţi. asociaţii. congrese. expoziţii. firme. institute de cercetare analiză combinatorică. teoria grafurilor politică "1970 -1973" artă Timişoara, 2003 bibliografiile lucrătorilor cu caracteristici speciale bibliografii după locul de publicare al lucrărilor.bibliografii naţionale.bibliografii regionale şi locale literatură populară. ediţii populare. versiuni simplificate politica românească Centre de documentare
Vă rugăm să schimbaţi parola