Biblioteca Judeţeană Timiş

învăţământ

Subiect Tematic: învăţământ
Lucrări: 501 lucrari in 171 publicatii in 5 limbi
Subiecte
Franţa muncă. relaţii de muncă. economia muncii. organizarea muncii geografia României geologie ştiinţe medicale. medicină muzică pentru instrumente cu claviatură chimie finanţe. finanţe publice. bănci. bani conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii muzică psihologie istoria universală Istoria României matematică economie în general prozodie. ştiinţele şi sursele auxiliare ale filologiei literatură română literatură română - critică şi istorie literară economie structura fizică a materiei agricultură situaţie economică. politică economică. conducerea economiei. planificarea economiei. producţie. servicii. preţuri Timişoara literatură franceză contabilitate limba germană teste literatură franceză - roman comerţ. relaţii economice internaţionale. economie mondială drept penal. infracţiuni penale artă electrotehnică literatură Eminescu, Mihai drept. jurisprudenţă teatru. artă scenică. reprezentaţii teatrale limba română limba italiană ştiinţe economice zootehnie zootehnie - creşterea şi înmulţirea animalelor. creşterea vitelor, a şeptelului. înmulţirea animalelor domestice dicţionar organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. organizare şcolară Bibliografii pe subiect istoria antică documentare, cărţi, scrieri astronomie. astrofizică. cercetarea spaţiului. geodezie inginerie. tehnică în general sport. jocuri sportive. educaţie fizică agricultură - horticultură fizică telecomunicaţii.telegrafie.telefonie.radiodifuziune.tehnologie video construcţia de maşini - tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Timişoara, 2011 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor literatură română - culegeri fiziologie. fiziologie umană şi comparată construcţii civile în general geometrie conducere şi administrare în exploatare. organizare comercială producerea şi conservarea alimentelor solide medicină tehnica mijloacelor de transport biologie folclor literatură română - poligrafii. antologii. culegeri literatură rusă şi sovietică istoria Europei agricultură. ştiinţe şi procedee înrudite. silvicultură. exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice microbiologie industrială. micrologie industrială. fermentare. industria băuturilor. industria stimulentelor literatură română - discursuri. oratorie. prelegeri. cuvinte în deschidere literatură maghiară limba engleză analiză medicină clinică - patologie agricultură - ştiinţe şi procedee înrudite. silvicultură materialism dialectic gramatică industrie minieră educaţia tineretului industria lemnului culegeri situaţia şi problemele tineretului învăţământ eseuri filozofie mecanică teoretică în general. mecanică raţională. mecanica solidelor şi a corpurilor rigide ştiinţe biografice şi înrudite medicină - anatomie. anatomie umană şi comparată cristalografie matematică - geometrie drept civil vibraţii mecanice. acustică fiziologie scrieri social-politice industria textilă agricultură - boli ale plantelor. dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. protejarea plantelor. chimie. cristalografie. mineralogie. zoologie generală obiecte din fier şi oţel în general căldură. Termodinamică mecanisme și instrumente de precizie. mecanică de precizie. mecanică fină literatură maghiară-culegeri matematică - analiză matematică botanică fizică nucleară, fizică atomică, fizică moleculară igienă-sănătate şi igienă publică. prevenirea accidentelor sociologie administraţia publică. conducere administrativă. administraţie locală industrii bazate pe materiale macromoleculare. industria cauciucului. industria materialelor plastice matematică. analiză limba rusă drept public.drept constituţional.drept administrativ topologie teoria numerelor chimie organică ştiinţe sociale. statistică. economie. comerţ. drept. administraţie. artă militară. asistenţă socială. asigurări. învăţământ. etnografie. folclor activităţi şi organizare. informare. teoria informării şi comunicării în general (cibernetică). inginerie umană metodologie electricitate. magnetism. electromagnetism echipament, servicii şi instalaţii în construcţii de clădiri (sanitare, de gaze, de abur, electrice). meseriile de instalator, lucrător în plumb, în metale, în canalizare. electrician. alte meserii şcoală generală limba franceză muzică - teoria muzicii mineralogie produse chimice propriu zise bazele materiale ale vieţii. biochimie. biologie moleculară. biofizică Boli ale animalelor domestice. Ştiinţă şi medicină veterinară medicină veterinară lucrări hidrotehnice în general culegere de probleme geodezie. topografie. fotogrammetrie. cartografie tehnică sanitară. apă. igienă sanitară. iluminat. construcţia căilor de transport terestru. căi ferate. drumuri agrochimie fitotehnie colecţii sau serii. serii comerciale. biblioteci de editor (opere care apar în fascicule) Timişoara, 2008 algebră matematică. geometrie încălzirea, aerisirea şi condiţionarea (climatizarea) aerului în construcţii şi clădiri lexicologie, dicţionare: alcătuirea şi conţinutul lor sport. jocuri sportive. educaţie fizică - fotbal literatură franceză-teatru bibliografii Învăţământ liceal de specialitate, tehnic etc. integrat în învăţământul de cultură generală economie - conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii economie - conducere şi administrare în exploatare gramatica limbii române limbi romanice ghid meteorologie literatură spaniolă-opere învţământ - genuri de şcoli de cultură generală natura. studiul şi conservarea naturii. protecţia naturii şi animalelor sălbatice rezistenţă. rezistenţă la solicitări desen liniar şi geometric. desen tehnic limba română - lingvistică matematică. aritmetică ştiinţe naturale Timişoara, 1986 industria lemnului - lucrări în lemn,dulgherie,tâmplărie drept juridic farmacie practică. practică farmaceutică mecanica fluidelor în general. mecanica lichidelor(hidromecanică) calculatoare - programe de calculator, software matematică. geometrie descriptivă metrologie-măsuri. greutăţi matematică. algebră contabilitate. bugete Timişoara, 1989 finanţe conducere şi organizare în industrie, comerţ şi administraţie topografie limba spaniolă limba română - ortografie produse chimice propriu-zise legumicultură zoologie sistematică tipuri variate de talent.abilităţi.aptitudini legarea cărţilor,metalizare,fabricarea oglinzilor,articole de birou exerciţii limba latină educaţie. învăţământ. instruire. timp liber corespondenţă. comunicări scrise. rapoarte psihologie - logică finanţe internaţionale fizică generală Timişoara, 1982 lexicografie electricitate,optică geometrie diferenţială fiziopatologie fiziologie vegetală matematică - teoria algebrică a numerelor Ionaşcu, Ion Maiorescu, Ion pericole, accidente şi stricăciuni în mine. protecția sănătății și siguranța în mine matematică. algebră şi trigonometrie modele de optimizare agricultură - plante de cultură. grădinărit tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Petrovici, Lazăr Roman, Visarion Universitatea de Vest Timişoara Primăria Municipiului Timişoara Centrul pentru Educaţie la Distanţă Codecs Belgia Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş critică literară. studii literare sisteme filosofice. concepţii, orientări, curente, şcoli filosofice conținutul activității școlare și programă școlară în învățământul preșcolar și elementar. Obiecte la orice nivel și din orice gen de școală desen. design. artă aplicată şi meserii de artă știință și cunoaștere în general. organizarea muncii intelectuale literatură română. critică literară. studii literare Ionescu, Ion Diesterweg, Friedrich Adolf Wilhelm geografie. explorarea pământului și a diferitelor țări. călătorii. geografie regională istoria ca gen literar. scrieri istorice. istoriografie. cronici. anale. memorii. jurnale. biografii. autobiografii
Vă rugăm să schimbaţi parola