Biblioteca Judeţeană Timiş

mecanisme și instrumente de precizie. mecanică de precizie. mecanică fină

Subiect Tematic: mecanisme și instrumente de precizie. mecanică de precizie. mecanică fină
Țara sursă: MD: SIBIMOL
Lucrări: 1 lucrari in 233 publicatii in 6 limbi
A mikroprocesszorok és mikroszámitógépek világa de: Kaucsár, Márton (Text tipărit)
A logarféc de: Băncilă, I. Florin (Text tipărit)
A PL/1 programozási nyelev alapjai de: Kovács, Sándor; Nagy Baka György (Text tipărit)
A magnetofon de: Popescu, Mircea (Text tipărit)
101 ponturi şi trucuri pentru Windows de: Dunn, Scott; Bermant, Charles; Berst, Jesse (Text tipărit)
A számitógep de: Barabaş, Endre (Text tipărit)
A 68000-ea mikreoprocesszer : Technika és programezàs de: Grchmann, Eicaler (Text tipărit)
A logarlók de: Balogh, Arthur (Text tipărit)
Subiecte
biografii pe subiect telecomunicaţii.telegrafie.telefonie.radiodifuziune.tehnologie video genuri de şcoli de cultură generală. învăţământ de cultură generală cercetări operaţionale limbaj de programare Ginecologie. Obstretică economie. științe economice electrotehnică - tehnica undelor, oscilaţiilor şi impulsurilor electrice şi electromagnetice Învăţământ liceal de specialitate, tehnic etc. integrat în învăţământul de cultură generală aparate cu descărcări şi emisiuni electronice activităţi organizate de societăţi, organizaţii - activităţi ştiinţifice şi tehnice meteorologie administraţia publică. conducere administrativă. administraţie locală fabricația discurilor de înregistrare ( plăci de gramofon ) Timişoara, 1980 metafizică în general. ontologie transport pe şine, feroviar.circulaţia feroviară produse chimice propriu-zise producerea şi conservarea alimentelor solide analiză combinatorică construcţie structurală fiziologie generală muncă. relaţii de muncă. economia muncii. organizarea muncii Construcţie de maşini. Electrotehnică organizarea şi practica muncii de birou construcţia de maşini - ştiinţă nucleară aplicată. energia atomică şi industria atomică. tehnică atomică în general Timişoara, 1989 electronică civilizaţie. cultură. progres arhitectură economie-factori naturali construcţia de maşini - prelucrare mecanică şi aşchiere. ciocane prese Timişoara Timişoara, 1988 industria lemnului contabilitate muzee. expoziţii permanente învăţământ secundar-liceu mecanisme și instrumente de precizie. mecanică de precizie. mecanică fină cibernetică. matematică universităţi Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare organizarea producţiei Arte grafice. Grafică matematică-învăţământ universitar Timişoara, 1987 matematică. analiză construcţii civile în general retorică. folosirea efectivă a limbii. compoziţie. scriere. editare. vorbire construcția mașinilor de calculat produse chimice propriu zise matematică calculatorie. analiză numerică limbajul BASIC ştiinţe medicale. medicină analiză combinatorică. teoria grafurilor învăţământ specializat/de specialitate plata muncii.retribuţii.salarii.remuneraţii încălzirea, aerisirea şi condiţionarea (climatizarea) aerului în construcţii şi clădiri muzică pentru instrumente cu claviatură Stradivarius analiză Construcţia de maşini în general mecanică teoretică în general. mecanică raţională. mecanica solidelor şi a corpurilor rigide chimie analitică economie - conducere şi organizare în industrie, comerţ şi administraţie calculatoare - programe de calculator, software Stadivari, Antonio armată. arta militară. ştiinţă militară. apărare. forţe armate agricultură. ştiinţe şi procedee înrudite. silvicultură. exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice muzică pentru instrumente cu coarde fabricarea şi producţia de aparate în general organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. organizare şcolară învţământ - genuri de şcoli de cultură generală literatură română tradusă lingvistică structura fizică a materiei - fizică nucleară. fizică atomică. fizică moleculară economie industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale Construcţia de maşini - electrotehnică electronică. dispozitive electronice. tuburi electronice geografia României conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii publicaţii periodice şi seriale economie - conducere şi organizare-organizarea practică a muncii de birou planuri economice.planificare economică geometrie matematică. analiză. ecuaţii difereniale construcţia de maşini - organe de maşini. transmiterea energiei mecanice teoria luminii inginerie. tehnică în general bibliografii muzică pentru instrumente individuale publicaţii pentru tinerii cititori limba engleză matematică - analiză combinatorică. teoria grafurilor informatică Timişoara, 2010 documentare,cărţi,scriere Estetică Centre de documentare limba română artă militară în general algebră materiale de construcţie. părţi ale construcţiilor producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. maşini şi aparate electrice. măsurători electrice. aplicaţii ale magnetismului. electrostatică aplicată matematică - învăţământ superior medicină drept civil statistica drept ştiinţă. teoria statisticii Timişoara, 1973 eseuri măsurarea mărimilor geometrice şi mecanice: instrumente, aparate, metode şi unităţi de măsură medicină clinică - neurologie. neuropatologie. bolile sistemului nervos statistică artă - arte grafice. grafică Windows electrotehnică matematică dicţionar învăţământ secundar Timişoara, 1986 documentare, cărţi, scrieri prelucrare mecanică şi aşchiere. prelucrare abrazivă. ciocane şi prese Timişoara, 1979 optică metodologie logică economie - conducere şi administrare în exploatare. organizare comercială învăţământ teoria informţiei învăţământ secundar-gimnaziu ciclul-II matematică - matematică calculatorie. analiză numerică probabilitate. statistică matematică dicţionare după vocabularul pe care îl conţin echipament, servicii şi instalaţii în construcţii de clădiri (sanitare, de gaze, de abur, electrice). meseriile de instalator, lucrător în plumb, în metale, în canalizare. electrician. alte meserii biblioteconomie economie - conducere şi administrare în exploatare desen. design. artă aplicată şi meserii de artă colecţii sau serii. serii comerciale. biblioteci de editor (opere care apar în fascicule) dicţionar de specialitate metode ştiinţifice muzică pentru instrumente de percuţie construcţia de maşini - tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate conducere şi organizare în industrie, comerţ şi administraţie mecanică fină încercarea materialelor organizaţii şi alte tipuri de cooperare. societăţi. asociaţii. congrese. expoziţii. firme. institute de cercetare doză de sunet. cap de preluare a sunetului, picup sisteme de scriere şi notare - tipuri de scriere calculatoare - ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor.prelucrarea datelor drept penal. infracţiuni penale industria chimică biologie informatică. calculatoare jocuri pe tablă de joc şi jocuri de masă(jocuri de gândire, perspicacitate şi noroc) mecanică de precizie manipularea materialelor şi manipularea mecanică în general ceasornicărie muzică știință și cunoaștere în general. organizarea muncii intelectuale mecanisme şi instrumente de precizie - tehnica reglării şi comenzii automate uleiuri.grăsimi.ceruri.adezivi.gume.răşini metrologie-măsuri. greutăţi rezistenţă. rezistenţă la solicitări academii de ştiinţe maşini şi procese funcţionând sau comandate şi reglate automat organizarea şi planificarea producţiei matematică calculatorie. analiză numerică psihologie literatură germană obiecte din metale şi pietre preţiose literatură română - nuvele economie - conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii matematică - învăţământ universitar literatură maghiară - roman industria sticlei. ceramică. ciment şi beton electrotehnică - amplificatoare standardizarea produselor, operaţiilor, greutăţilor, măsurilor şi timpului. standarde, specificații, coduri de practică, recomandări etc. conducere şi administrare în exploatare. organizare comercială vibraţii mecanice. acustică metode,sisteme şi procedee contabile Analiză Cromatografică. Cromatografie Timişoara, 1983 literatură maghiară din România explozivi. combustibili electronică.dispozitive electronice.tuburi electronice.fotocelule educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. învăţământ special teoria artei. estetică. realismul socialist în artă construcţia de maşini în general. tehnică nucleară. electrotehnică. tehnologie mecanică matematică. cibernetică matematică economie în general tehnici şi aplicaţii speciale ale fotografiei transport în general. servicii poştale. organizarea şi controlul circulaţiei traductoare teoria numerelor sisteme de scriere şi notare industrii poligrafice. tipografii. editură. librării electronică. dispozitive electronice. tuburi electronice. fotocelule. acceleratoare de particule. tuburi cu raze X situaţie economică. politică economică. conducerea economiei. planificarea economiei. producţie. servicii. preţuri medicină clinică - patologie tehnologie chimică. industrii chimice şi înrudite comerţ. relaţii economice internaţionale. economie mondială activităţi şi organizare. informare. teoria informării şi comunicării în general (cibernetică). inginerie umană Bibliografii pe subiect tehnică matematică. analiză combinatorică. teoria grafurilor matematică - probabilitate. statistică matematică Timişoara, 1995 industria lemnului - lucrări în lemn,dulgherie,tâmplărie
Vă rugăm să schimbaţi parola