Biblioteca Judeţeană Timiş

mecanisme și instrumente de precizie. mecanică de precizie. mecanică fină

Subiect Tematic: mecanisme și instrumente de precizie. mecanică de precizie. mecanică fină
Țara sursă: MD: SIBIMOL
Lucrări: 2 lucrari in 340 publicatii in 6 limbi
A mikroprocesszorok és mikroszámitógépek világa de: Kaucsár, Márton (Text tipărit)
A logarféc de: Băncilă, I. Florin (Text tipărit)
A PL/1 programozási nyelev alapjai de: Kovács, Sándor; Nagy Baka György (Text tipărit)
A magnetofon de: Popescu, Mircea (Text tipărit)
101 ponturi şi trucuri pentru Windows de: Dunn, Scott; Berst, Jesse; Bermant, Charles (Text tipărit)
A számitógep de: Barabaş, Endre (Text tipărit)
A 68000-ea mikreoprocesszer : Technika és programezàs de: Grchmann, Eicaler (Text tipărit)
A logarlók de: Balogh, Arthur (Text tipărit)
Subiecte
ceasornicărie traductoare muncă. relaţii de muncă. economia muncii. organizarea muncii geografia României uleiuri. grăsimi. ceruri. adezivi. gume. răşini ştiinţe medicale. medicină publicaţii pentru tinerii cititori muzică pentru instrumente cu claviatură literatură germană conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii muzică psihologie muzică pentru instrumente individuale matematică Timişoara, 2010 economie în general economie tehnici şi aplicaţii speciale ale fotografiei situaţie economică. politică economică. conducerea economiei. planificarea economiei. producţie. servicii. preţuri Timişoara contabilitate jocuri pe tablă de joc şi jocuri de masă(jocuri de gândire, perspicacitate şi noroc) comerţ. relaţii economice internaţionale. economie mondială civilizaţie. cultură. progres drept penal. infracţiuni penale biografii pe subiect electrotehnică limba română Arte grafice. Grafică învăţământ secundar dicţionar organizarea şi practica muncii de birou organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. organizare şcolară Bibliografii pe subiect documentare, cărţi, scrieri inginerie. tehnică în general arhitectură biblioteconomie învăţământ secundar-gimnaziu ciclul-II industria sticlei. ceramică. ciment şi beton electronică telecomunicaţii.telegrafie.telefonie.radiodifuziune.tehnologie video construcţia de maşini - tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate construcţii civile în general geometrie conducere şi administrare în exploatare. organizare comercială producerea şi conservarea alimentelor solide medicină optică Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare biologie Construcţia de maşini - electrotehnică transport în general. servicii poştale. organizarea şi controlul circulaţiei publicaţii periodice şi seriale agricultură. ştiinţe şi procedee înrudite. silvicultură. exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice literatură maghiară - roman literatură română de limbă maghiară organizaţii şi alte tipuri de cooperare. societăţi. asociaţii. congrese. expoziţii. firme. institute de cercetare materiale de construcţie. părţi ale construcţiilor tehnologie chimică. industrii chimice şi înrudite analiză combinatorică. teoria grafurilor muzee. expoziţii permanente limba engleză analiză medicină clinică - patologie construcţia de maşini - prelucrare mecanică şi aşchiere. ciocane prese industria lemnului Ginecologie. Obstretică învăţământ încercarea materialelor artă - arte grafice. grafică eseuri mecanică teoretică în general. mecanică raţională. mecanica solidelor şi a corpurilor rigide metode ştiinţifice drept civil vibraţii mecanice. acustică lingvistică sisteme de scriere şi notare genuri de şcoli de cultură generală. învăţământ de cultură generală mecanisme și instrumente de precizie. mecanică de precizie. mecanică fină administraţia publică. conducere administrativă. administraţie locală industrii poligrafice. tipografii. editură. librării industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale matematică. analiză Construcţia de maşini în general mecanică de precizie statistica drept ştiinţă. teoria statisticii explozivi. combustibili teoria numerelor activităţi şi organizare. informare. teoria informării şi comunicării în general (cibernetică). inginerie umană echipament, servicii şi instalaţii în construcţii de clădiri (sanitare, de gaze, de abur, electrice). meseriile de instalator, lucrător în plumb, în metale, în canalizare. electrician. alte meserii calculatoare - ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor.prelucrarea datelor dicţionare după vocabularul pe care îl conţin produse chimice propriu zise electronică. dispozitive electronice. tuburi electronice. fotocelule. acceleratoare de particule. tuburi cu raze X tehnică economie - conducere şi administrare în exploatare. organizare comercială Timişoara, 1980 artă militară în general Estetică industria chimică construcţia de maşini - organe de maşini. transmiterea energiei mecanice matematică - învăţământ universitar învăţământ specializat/de specialitate colecţii sau serii. serii comerciale. biblioteci de editor (opere care apar în fascicule) sisteme de scriere şi notare - tipuri de scriere algebră matematică. analiză. ecuaţii difereniale limbaj de programare matematică. cibernetică matematică construcţia de maşini - ştiinţă nucleară aplicată. energia atomică şi industria atomică. tehnică atomică în general încălzirea, aerisirea şi condiţionarea (climatizarea) aerului în construcţii şi clădiri matematică - probabilitate. statistică matematică organizarea producţiei retorică. folosirea efectivă a limbii. compoziţie. scriere. editare. vorbire armată. arta militară. ştiinţă militară. apărare. forţe armate electrotehnică. amplificatoare bibliografii statistică Învăţământ liceal de specialitate, tehnic etc. integrat în învăţământul de cultură generală chimie analitică Analiză Cromatografică. Cromatografie informatică. calculatoare construcţia de maşini în general. tehnică nucleară. electrotehnică. tehnologie mecanică matematică - analiză combinatorică. teoria grafurilor economie - conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii economie - conducere şi organizare în industrie, comerţ şi administraţie economie - conducere şi administrare în exploatare matematică calculatorie. analiză numerică mecanisme şi instrumente de precizie - tehnica reglării şi comenzii automate învăţământ secundar-liceu fiziologie generală informatică meteorologie învţământ - genuri de şcoli de cultură generală metodologie logică obiecte din metale şi pietre preţiose universităţi fabricarea şi producţia de aparate în general măsurarea mărimilor geometrice şi mecanice: instrumente, aparate, metode şi unităţi de măsură producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. maşini şi aparate electrice. măsurători electrice. aplicaţii ale magnetismului. electrostatică aplicată Timişoara, 1973 Timişoara, 1983 rezistenţă. rezistenţă la solicitări mecanică fină matematică. analiză combinatorică. teoria grafurilor metafizică în general. ontologie cibernetică. matematică organizarea şi planificarea producţiei Timişoara, 1986 planuri economice.planificare economică matematică - matematică calculatorie. analiză numerică maşini şi procese funcţionând sau comandate şi reglate automat industria lemnului - lucrări în lemn,dulgherie,tâmplărie plata muncii.retribuţii.salarii.remuneraţii teoria informţiei calculatoare - programe de calculator, software structura fizică a materiei - fizică nucleară. fizică atomică. fizică moleculară metrologie-măsuri. greutăţi educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. învăţământ special dicţionar de specialitate Timişoara, 1989 medicină clinică - neurologie. neuropatologie. bolile sistemului nervos teoria artei. estetică. realismul socialist în artă conducere şi organizare în industrie, comerţ şi administraţie construcţie structurală transport pe şine, feroviar.circulaţia feroviară documentare,cărţi,scriere produse chimice propriu-zise standardizarea produselor, operaţiilor, greutăţilor, măsurilor şi timpului. standarde, specificații, coduri de practică, recomandări etc. cercetări operaţionale activităţi organizate de societăţi, organizaţii - activităţi ştiinţifice şi tehnice Timişoara, 1979 electrotehnică. tehnica undelor, oscilaţiilor şi impulsurilor electrice şi electromagnetice muzică pentru instrumente de percuţie analiză combinatorică metode,sisteme şi procedee contabile prelucrare mecanică şi aşchiere. prelucrare abrazivă. ciocane şi prese matematică calculatorie. analiză numerică matematică - învăţământ superior Timişoara, 1995 Centre de documentare Timişoara, 1988 Construcţie de maşini. Electrotehnică Windows Timişoara, 1987 economie - conducere şi organizare-organizarea practică a muncii de birou manipularea materialelor şi manipularea mecanică în general aparate cu descărcări şi emisiuni electronice matematică-învăţământ universitar teoria luminii economie-factori naturali limbajul BASIC muzică pentru instrumente cu coarde academii de ştiinţe Stadivari, Antonio Stradivarius tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate desen. design. artă aplicată şi meserii de artă știință și cunoaștere în general. organizarea muncii intelectuale povestiri scurte. nuvele economie. științe economice probabilitate. statistică matematică construcția mașinilor de calculat doză de sunet. cap de preluare a sunetului, picup fabricația discurilor de înregistrare ( plăci de gramofon )
Vă rugăm să schimbaţi parola