Biblioteca Judeţeană Timiş

mecanisme și instrumente de precizie. mecanică de precizie. mecanică fină

Subiect Tematic: mecanisme și instrumente de precizie. mecanică de precizie. mecanică fină
Țara sursă: MD: SIBIMOL
Lucrări: 2 lucrari in 340 publicatii in 6 limbi
A mikroprocesszorok és mikroszámitógépek világa de: Kaucsár, Márton (Text tipărit)
A logarféc de: Băncilă, I. Florin (Text tipărit)
A PL/1 programozási nyelev alapjai de: Kovács, Sándor; Nagy Baka György (Text tipărit)
A magnetofon de: Popescu, Mircea (Text tipărit)
101 ponturi şi trucuri pentru Windows de: Dunn, Scott; Berst, Jesse; Bermant, Charles (Text tipărit)
A számitógep de: Barabaş, Endre (Text tipărit)
A 68000-ea mikreoprocesszer : Technika és programezàs de: Grchmann, Eicaler (Text tipărit)
A logarlók de: Balogh, Arthur (Text tipărit)
Subiecte
matematică. analiză combinatorică. teoria grafurilor teoria luminii sisteme de scriere şi notare limbaj de programare mecanisme și instrumente de precizie. mecanică de precizie. mecanică fină teoria artei. estetică. realismul socialist în artă explozivi. combustibili statistică muncă. relaţii de muncă. economia muncii. organizarea muncii Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare doză de sunet. cap de preluare a sunetului, picup produse chimice propriu-zise activităţi organizate de societăţi, organizaţii - activităţi ştiinţifice şi tehnice construcţie structurală tehnică optică metode,sisteme şi procedee contabile retorică. folosirea efectivă a limbii. compoziţie. scriere. editare. vorbire Timişoara, 1980 ceasornicărie Timişoara, 1987 chimie analitică publicaţii pentru tinerii cititori dicţionar agricultură. ştiinţe şi procedee înrudite. silvicultură. exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice materiale de construcţie. părţi ale construcţiilor colecţii sau serii. serii comerciale. biblioteci de editor (opere care apar în fascicule) matematică-învăţământ universitar activităţi şi organizare. informare. teoria informării şi comunicării în general (cibernetică). inginerie umană matematică calculatorie. analiză numerică știință și cunoaștere în general. organizarea muncii intelectuale universităţi eseuri limbajul BASIC organizarea şi planificarea producţiei medicină clinică - neurologie. neuropatologie. bolile sistemului nervos drept penal. infracţiuni penale industria sticlei. ceramică. ciment şi beton ştiinţe medicale. medicină fabricația discurilor de înregistrare ( plăci de gramofon ) învţământ - genuri de şcoli de cultură generală uleiuri. grăsimi. ceruri. adezivi. gume. răşini analiză combinatorică medicină clinică - patologie armată. arta militară. ştiinţă militară. apărare. forţe armate Timişoara, 1973 mecanică fină bibliografii documentare,cărţi,scriere publicaţii periodice şi seriale industria lemnului standardizarea produselor, operaţiilor, greutăţilor, măsurilor şi timpului. standarde, specificații, coduri de practică, recomandări etc. Timişoara, 1995 educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. învăţământ special Învăţământ liceal de specialitate, tehnic etc. integrat în învăţământul de cultură generală dicţionare după vocabularul pe care îl conţin matematică - învăţământ universitar maşini şi procese funcţionând sau comandate şi reglate automat matematică. analiză. ecuaţii difereniale fabricarea şi producţia de aparate în general informatică. calculatoare conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Estetică muzică pentru instrumente cu claviatură organizaţii şi alte tipuri de cooperare. societăţi. asociaţii. congrese. expoziţii. firme. institute de cercetare economie. științe economice biografii pe subiect conducere şi organizare în industrie, comerţ şi administraţie electronică obiecte din metale şi pietre preţiose tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate muzică pentru instrumente de percuţie mecanisme şi instrumente de precizie - tehnica reglării şi comenzii automate învăţământ matematică - analiză combinatorică. teoria grafurilor învăţământ specializat/de specialitate artă - arte grafice. grafică Construcţie de maşini. Electrotehnică încălzirea, aerisirea şi condiţionarea (climatizarea) aerului în construcţii şi clădiri inginerie. tehnică în general probabilitate. statistică matematică electrotehnică. tehnica undelor, oscilaţiilor şi impulsurilor electrice şi electromagnetice muzee. expoziţii permanente economie - conducere şi administrare în exploatare. organizare comercială matematică - probabilitate. statistică matematică Bibliografii pe subiect economie - conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii metodologie logică drept civil construcţia de maşini - ştiinţă nucleară aplicată. energia atomică şi industria atomică. tehnică atomică în general biologie teoria numerelor geometrie Timişoara conducere şi administrare în exploatare. organizare comercială literatură germană transport pe şine, feroviar.circulaţia feroviară electrotehnică. amplificatoare Timişoara, 1988 analiză Timişoara, 1986 rezistenţă. rezistenţă la solicitări informatică economie traductoare vibraţii mecanice. acustică încercarea materialelor Arte grafice. Grafică limba engleză construcţia de maşini - prelucrare mecanică şi aşchiere. ciocane prese civilizaţie. cultură. progres producerea şi conservarea alimentelor solide biblioteconomie economie - conducere şi organizare în industrie, comerţ şi administraţie metode ştiinţifice teoria informţiei Analiză Cromatografică. Cromatografie situaţie economică. politică economică. conducerea economiei. planificarea economiei. producţie. servicii. preţuri construcţia de maşini - tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate medicină organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. organizare şcolară măsurarea mărimilor geometrice şi mecanice: instrumente, aparate, metode şi unităţi de măsură algebră genuri de şcoli de cultură generală. învăţământ de cultură generală arhitectură comerţ. relaţii economice internaţionale. economie mondială dicţionar de specialitate tehnologie chimică. industrii chimice şi înrudite administraţia publică. conducere administrativă. administraţie locală literatură română de limbă maghiară construcţia de maşini în general. tehnică nucleară. electrotehnică. tehnologie mecanică construcţii civile în general manipularea materialelor şi manipularea mecanică în general matematică. cibernetică matematică analiză combinatorică. teoria grafurilor academii de ştiinţe metafizică în general. ontologie construcția mașinilor de calculat literatură maghiară - roman industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale telecomunicaţii.telegrafie.telefonie.radiodifuziune.tehnologie video matematică. analiză construcţia de maşini - organe de maşini. transmiterea energiei mecanice industria lemnului - lucrări în lemn,dulgherie,tâmplărie Windows tehnici şi aplicaţii speciale ale fotografiei industria chimică Timişoara, 2010 limba română aparate cu descărcări şi emisiuni electronice jocuri pe tablă de joc şi jocuri de masă(jocuri de gândire, perspicacitate şi noroc) Stradivarius organizarea producţiei cercetări operaţionale Centre de documentare învăţământ secundar-liceu matematică - matematică calculatorie. analiză numerică Construcţia de maşini în general mecanică de precizie matematică calculatorie. analiză numerică transport în general. servicii poştale. organizarea şi controlul circulaţiei psihologie electrotehnică artă militară în general planuri economice.planificare economică echipament, servicii şi instalaţii în construcţii de clădiri (sanitare, de gaze, de abur, electrice). meseriile de instalator, lucrător în plumb, în metale, în canalizare. electrician. alte meserii Stadivari, Antonio cibernetică. matematică Ginecologie. Obstretică fiziologie generală mecanică teoretică în general. mecanică raţională. mecanica solidelor şi a corpurilor rigide geografia României meteorologie lingvistică economie - conducere şi administrare în exploatare electronică. dispozitive electronice. tuburi electronice. fotocelule. acceleratoare de particule. tuburi cu raze X învăţământ secundar-gimnaziu ciclul-II muzică pentru instrumente individuale Construcţia de maşini - electrotehnică învăţământ secundar documentare, cărţi, scrieri metrologie-măsuri. greutăţi organizarea şi practica muncii de birou Timişoara, 1989 muzică matematică - învăţământ superior Timişoara, 1983 contabilitate economie în general producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. maşini şi aparate electrice. măsurători electrice. aplicaţii ale magnetismului. electrostatică aplicată structura fizică a materiei - fizică nucleară. fizică atomică. fizică moleculară plata muncii.retribuţii.salarii.remuneraţii economie-factori naturali muzică pentru instrumente cu coarde Timişoara, 1979 sisteme de scriere şi notare - tipuri de scriere prelucrare mecanică şi aşchiere. prelucrare abrazivă. ciocane şi prese desen. design. artă aplicată şi meserii de artă statistica drept ştiinţă. teoria statisticii calculatoare - programe de calculator, software matematică povestiri scurte. nuvele economie - conducere şi organizare-organizarea practică a muncii de birou produse chimice propriu zise industrii poligrafice. tipografii. editură. librării calculatoare - ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor.prelucrarea datelor
Vă rugăm să schimbaţi parola