Biblioteca Judeţeană Timiş

Timişoara, 2009

Subiect Tematic: Timişoara, 2009
Lucrări: 298 lucrari in 298 publicatii in 7 limbi
Subiecte
literatură română - nuvele muncă. relaţii de muncă. economia muncii. organizarea muncii ştiinţe medicale. medicină publicaţii pentru tinerii cititori literatură română - povestiri scurte, nuvele chimie muzică - vocală finanţe. finanţe publice. bănci. bani conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii literatură română - eseuri psihologie Istoria României matematică literatură română - genul poetic. poezii. poeme. versuri literatură română - literatură pentru copii literatură română - istoria ca gen literar. scrieri istorice. istoriografie. cronici. anale. memorii. jurnale. biografii. autobiografii economie în general literatură română - roman literatură română literatură română - critică şi istorie literară economie partide şi mişcări politice agricultură economie. ştiinţă economică. concepte economice de bază situaţie economică. politică economică. conducerea economiei. planificarea economiei. producţie. servicii. preţuri sistematizare fizică. sistematizare regională, rurală şi urbană. urbanism. peisaje. parcuri. grădini contabilitate muzică românească jocuri pe tablă de joc şi jocuri de masă(jocuri de gândire, perspicacitate şi noroc) literatură română - poezie comerţ. relaţii economice internaţionale. economie mondială civilizaţie. cultură. progres drept penal. infracţiuni penale forme de organizare politică. statele ca puteri politice electrotehnică îmbrăcăminte.costume.podoabe.modă Eminescu, Mihai limba română limba italiană literatură română-poezie organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. organizare şcolară Bibliografii pe subiect inginerie. tehnică în general biblioteconomie Lucrări de construcţii(de case în principal).Materiale de construcţie.Tehnologii şi procedee în construcţii fizică literatură română - critica ca gen literar alimente. preparare. mâncăruri construcţia de maşini - tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Administraţie publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară construcţii civile în general încercarea materialelor, materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energetice, economie energetică istorie generală. istorie universală geometrie conducere şi administrare în exploatare. organizare comercială forme de organizare şi cooperare în activitatea economică.sisteme cooperative. producerea şi conservarea alimentelor solide literatură română - poveşti. legende. basme optică tehnica mijloacelor de transport Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Construcţia de maşini - electrotehnică transport în general. servicii poştale. organizarea şi controlul circulaţiei istoria Daciei istoria Europei publicaţii periodice şi seriale agricultură. ştiinţe şi procedee înrudite. silvicultură. exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice organizaţii şi alte tipuri de cooperare. societăţi. asociaţii. congrese. expoziţii. firme. institute de cercetare materiale de construcţie. părţi ale construcţiilor tehnologie chimică. industrii chimice şi înrudite limba engleză analiză încercarea materialelor mecanică teoretică în general. mecanică raţională. mecanica solidelor şi a corpurilor rigide ştiinţe biografice şi înrudite medicină - anatomie umană şi comparată farmacologie. terapeutică. toxicologie sport - jocuri sportive. educaţie fizică vibraţii mecanice. acustică adunări. simpozioane. congrese. colocvii. forumuri industria textilă religie - Biserici creştine. Secte. Comunităţi literatură maghiară din România - nuvele chimie. cristalografie. mineralogie. folclor propriu-zis căldură. Termodinamică logică. epistemologie. teoria cunoaşterii. metodologie genuri de şcoli de cultură generală. învăţământ de cultură generală clădiri publice, civile, comerciale, industriale. arhitectură laică în general botanică sociologie evoluţie. originea speciilor. filogenie administraţia publică. conducere administrativă. administraţie locală industrii bazate pe materiale macromoleculare. industria cauciucului. industria materialelor plastice drept public. drept constituţional. drept administrativ politica românească limba rusă drept internaţional autografe statistica drept ştiinţă. teoria statisticii economie internaţională în general, relaţii economice internaţionale, economie globală activităţi şi organizare. informare. teoria informării şi comunicării în general (cibernetică). inginerie umană economie românească manuscrise. lucrări rare. cărţi remarcabile Timişoara, 2009 pictură hidrosferă. apă în general. hidrologie dicţionare după vocabularul pe care îl conţin produse chimice propriu zise biografii electronică. dispozitive electronice. tuburi electronice. fotocelule. acceleratoare de particule. tuburi cu raze X ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor - reţeaua Internet chimie organică literatură germană - poezie ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. prelucrarea datelor energie hidraulică. energia apei artă militară în general lucru de mână. arta broderiei lucrări hidrotehnice în general religii ne-creştine tehnică sanitară. apă. igienă sanitară. iluminat. construcţia căilor de transport terestru. căi ferate. drumuri probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. tipuri de ajutoare sociale literatură franceză de limbă română - eseuri arhitectura românească Istoria României - Revoluţia din decembrie 1989 construcţia de maşini - instalaţii şi metode pentru transportul, depozitarea şi distribuţia fluidelor metalurgie medicină - patologie. medicină clinică muzică bisericească - muzică sacră, muzică religioasă construcţia de maşini - motoare termice lagăre de concentrare lucrări pe căi de navigaţie naturale, în porturi, la ţărm. amenajări de navigație, dragare, salvare și ajutor. baraje și centrale hidraulice de energie Enescu, George chimie analitică construcţia de maşini în general. tehnică nucleară. electrotehnică. tehnologie mecanică topografie anatomică. somatologie. părţi şi regiuni ale corpului.anatomie regională învăţământ românesc literatură franceză - eseuri folclor românesc producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. maşini şi aparate electrice. măsurători electrice. aplicaţii ale magnetismului. electrostatică aplicată medicină - stomatologie ştiinţa mediului înconjurător armament. arme limba engleză - teoria traducerii psihologia personalităţii organizarea şi planificarea producţiei Istoria României - Banat cartografie îngrăşăminte chimice şi naturale limba română (Banat) monedă, sistem monetar, bănci, stoc de schimb mecanisme şi instrumente de precizie - aparate şi instrumente optice structura fizică a materiei - fizică nucleară. fizică atomică. fizică moleculară termodinamică. energetică Alimentare cu apă. Tratarea apei. Apă de consum literatură română - literatură populară. ediţii populare materiale de construcţie - piatră artificială. beton. aglomerate diferite animale dăunătoare plantelor manuscrise Buget public. Buget naţional cheltuieli publice. cheltuieli de stat motoare cu ardere internă administraţie de nivel mijlociu, administraţie regională, provincială, organe administrative regionale religie - biserici primitive. biserici orientale - biserica orientală în general matematică - analiză. calcul integral. integrale electrochimie contabilitate. conturi.sisteme de contabilitate. contabilizarea costurilor hidrotehnică agricolă, lucrări de irigaţie, drenare şi îmbunătăţiri agricole muzică - profesii şi activităţi asociate muzicii muzică universală religie - conducerea bisericii. organizare ecleziastică economia energiei în general biserici primitive. biserici orientale sociologia culturii. contextul cultural al vieţii sociale conducere. autoritate, directorat. practici şi metode de conducere Darwin, Charles credinţe şi obiceiuri populare literatură română de limbă sârbă maşini electrice muzică bisericească - muzică sacră. muzică religioasă educaţie. învăţământ. instruire. timp liber artă decorativă publicitate. informare. relaţii cu publicul relaţii umane în întreprindere. personal Murgu, Eftimie instalaţii şi metode pentru transportul, depozitarea şi distribuţia fluidelor Mihai I, rege al României transportul energiei electrice limba franceză - gramatică psihologie - funcţiuni executorii Organizare şi alte tipuri de cooperare. Societăţi. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Firme. Institute de cercetare literatură română satire în proză. epigrame. parodii. burlesc organizaţii interguvernamentale literatură sârbă - poezie teze. dizertaţii uniuni economice. comunităţi economice. blocuri economice literatură română - epigrame. Madrigale(în sens literar) igienă urbană, deşeuri, reziduuri, gunoaie Pareyson, Luigi psihologie - Dezvoltarea, manifestarea personalităţii.Conştiinţă de sine.Identitatea personalităţii.Eul.Eu şi celălalt.Sinele ca persoană.Sinele şi societatea medicină - boli transmisibile. boli infecţioase şi contagioase. Dreptul ocrotirii naturii şi mediului înconjurător Informatică economică Terapie cinesiatică, prin mişcare activă şi pasivă.Gimnastică medicală, curativă.Terapie prin exerciţii.Mecanoterapie.Termomasaj.Electromasaj Motoare termice(cu excepţia motoarelor cu aburi) preţ. formarea preţurilor. costuri educaţia adulţilor macroeconomie microeconomie industrie mică. mica industrie Miron, Cristea piaţa acţiunilor.piaţa monetară.piaţa de capital literatură bănăţeană prelucrarea artistică a textilelor. ţesături decorative. carpete, tapiţerie. ţesături imprimate şi pictate comunităţi urbane. sociologie urbană Tehnologia combustibililor. Combustibili prelucraţi tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Turbine hidraulice.Turbine de apă metalurgie feroasă. siderurgie. fontă şi oţel literatură - satire în proză. umor. epigrame. parodii. burlesc Construcţia căilor rutiere Anton, Ioan Anton, Viorica Dispozitive pentru transportul pe canale şi distribuţia fluidelor.Canale, conducte, ţevi Utilizarea energiei biologice Utilizarea calculatoarelor, a computerelor în matematică Pompe centrifuge.Pompe elicoidale.Turbopompe prolegomena.bazele generale ale cunoaşterii şi culturii genul poetic. poezii. poeme. versuri literatură română - literatură periodică, scrieri în seriale, reviste, jurnale, articole, literatură ocazională, scrieri polemice, scrieri polemice, pamflete critică literară. studii literare sisteme filosofice. concepţii, orientări, curente, şcoli filosofice literatură română - descrieri de călătorii, jurnale de călătorii ziaristică. presă știință și cunoaștere în general. organizarea muncii intelectuale organizaţii guvernamentale și tipuri de cooperare studii locale. studii ale unei localități. monografii ale localităţilor povestiri scurte. nuvele literatură periodică. scrieri în seriale, reviste, jurnale. articole. jurnalism. literatură ocazională. scrieri polemice, scrieri politice. pamflete literatură română. critică literară. studii literare economie. științe economice Radovan, Ciprian telecomunicaţii. telegrafie. telefonie. radiodifuziune. tehnologie video
Vă rugăm să schimbaţi parola