Biblioteca Judeţeană Timiş

standardizarea produselor, operaţiilor, greutăţilor, măsurilor şi timpului. standarde, specificații, coduri de practică, recomandări etc.

Subiect Tematic: standardizarea produselor, operaţiilor, greutăţilor, măsurilor şi timpului. standarde, specificații, coduri de practică, recomandări etc.
Țara sursă: MD: SIBIMOL
Lucrări: 1 lucrari in 690 publicatii in 1 limbi
Subiecte
geologie uleiuri. grăsimi. ceruri. adezivi. gume. răşini muzică matematică tehnici şi aplicaţii speciale ale fotografiei agricultură situaţie economică. politică economică. conducerea economiei. planificarea economiei. producţie. servicii. preţuri Timişoara contabilitate civilizaţie. cultură. progres electrotehnică Industria îmbrăcămintei, confecţiilor. Fabricarea articolelor de toaletă şi îngrijirea generală zootehnie organizarea şi practica muncii de birou inginerie. tehnică în general fizică industria sticlei. ceramică. ciment şi beton construcţia de maşini - tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Timişoara, 2011 patologie. medicină clinică construcţii civile în general încercarea materialelor, materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energetice, economie energetică conducere şi administrare în exploatare. organizare comercială producerea şi conservarea alimentelor solide optică tehnica mijloacelor de transport Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Produse ale animalelor domestice (de curte) şi ale vânatului sisteme de scriere şi notare - semne şi simboluri, altele decât scrierea casa.locuinţa transport în general. servicii poştale. organizarea şi controlul circulaţiei publicaţii periodice şi seriale Fructe şi seminţe comestibile. Boabe de leguminoase tehnologie chimică. industrii chimice şi înrudite microbiologie industrială. micrologie industrială. fermentare. industria băuturilor. industria stimulentelor industrie minieră industria lemnului încercarea materialelor mecanică teoretică în general. mecanică raţională. mecanica solidelor şi a corpurilor rigide Sănătate şi igienă publică industria textilă sisteme de scriere şi notare chimie practică de laborator. chimie de preparare şi experimentală obiecte din fier şi oţel în general căldură. Termodinamică mecanisme și instrumente de precizie. mecanică de precizie. mecanică fină maşini agricole. echipament şi utilaje agricole Plante ornamentale şi decorative. Grădinărit ornamental industrii poligrafice. tipografii. editură. librării petrologie.petrografie industrii bazate pe materiale macromoleculare. industria cauciucului. industria materialelor plastice Construcţia de maşini în general explozivi. combustibili igiena aerului, a apei, a solului metodologie industria laptelui. produse lactate în general lucrări agricole echipament, servicii şi instalaţii în construcţii de clădiri (sanitare, de gaze, de abur, electrice). meseriile de instalator, lucrător în plumb, în metale, în canalizare. electrician. alte meserii accidente. riscuri. întâmplări. prevenirea accidentelor. protecţie personală. siguranţă industria mobilei şi industrii înrudite, fabricarea mobilei, tapiţerie producerea substanţelor organice chimie organică industria coloranţilor şi vopsirii economie - conducere şi administrare în exploatare. organizare comercială motoare termice automatizări protecție contra efectelor acustice, a zgomotului. etanșare la sunete. izolare și absorbție fonică Vehicule terestre, în afara celor pe şine. Vehicule rutiere şi de teren Curelărie. Încălţăminte. Mănuşi. Articole pentru călători, sport, jocurile şi altele tehnica transportului aerian şi spaţial sisteme de scriere şi notare - tipuri de scriere metalurgie încălzirea, aerisirea şi condiţionarea (climatizarea) aerului în construcţii şi clădiri tehnică sanitară. apă. igienă sanitară. iluminat. - măsuri contra prejudiciilor industriale şi altele alimente. gătit. mâncăruri. mese fotografie industria hârtiei lucrări pe căi de navigaţie naturale, în porturi, la ţărm. amenajări de navigație, dragare, salvare și ajutor. baraje și centrale hidraulice de energie chimie analitică construcţia de maşini în general. tehnică nucleară. electrotehnică. tehnologie mecanică părţi şi elemente structurale organe de maşini.transmiterea energiei mecanice. obiecte din metale şi pietre preţiose apă pentru băuturi şi alte utilizări industriale.ape minerale.ape medicinale.gheaţă alimentară industria pielăriei fabricarea şi producţia de aparate în general măsurarea mărimilor geometrice şi mecanice: instrumente, aparate, metode şi unităţi de măsură măsuri electrice medicamente clasificate după originea lor chimie anorganică încercarea materialelor.materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor,centrale energetice.economie energetică desen liniar şi geometric. desen tehnic agricultură - horticultură în general organizarea şi planificarea producţiei tâmplărie sudură (sudare) şi procedee înrudite. căi rutiere în general. drumuri, şosele, autostrăzi, străzi botanică sistematică departamentele administrative ale bibliotecii Ceramică în general. Materii prime ceramice îngrăşăminte chimice şi naturale combaterea bolilor şi dăunătorilor plantelor Aplicaţii ale acusticii (în teorie) Distribuţia şi reglarea energiei electrice farmacie practică. practică farmaceutică mecanica fluidelor în general. mecanica lichidelor(hidromecanică) industriile ghipsului, varului şi cimentului. Alimentare cu apă. Tratarea apei. Apă de consum metrologie-măsuri. greutăţi organe de maşini în general ceramică. ciment şi beton măsuri contra prejudiciilor industriale şi altele plante aromate.condimente.plante oleaginoase.plante colorante.plante medicinale fibre artificiale încercarea materialelor. defecte ale materialelor. protecţia materialelor operaţii miniere.exploatare,dezvoltare,prelucrarea zăcămintelor minerale hidrotehnică agricolă, lucrări de irigaţie, drenare şi îmbunătăţiri agricole mobilier şi obiecte de dotare în locuinţe cinema. film clădiri în general. plan. proiect. părţi pentru anumite scopuri ciuperci comestibile economia căldurii sau a combustibililor în general produse chimice propriu-zise mobilă.Proiectarea şi fabricarea mobilei standardizarea produselor, operaţiilor, greutăţilor, măsurilor şi timpului. standarde, specificații, coduri de practică, recomandări etc. căi ferate. tramvaie industria lemnului şi cherestelei brutării. pâine. morărit mase plastice industria coloranţilor şi vopsirii. Fabricarea şi utilizare vopselurilor, cernelulilor, culorilor etc. personal casnic iluminare. tehnica iluminatului tehnologia uleiurilor minerale. tehnologia petrolului și a produselor similare galanterie şi articole mărunte de modă. jucării. articole decorative îmbinarea materialelor instalaţii şi metode pentru transportul, depozitarea şi distribuţia fluidelor prelucrare mecanică şi aşchiere. prelucrare abrazivă. ciocane şi prese energie pneumatică,maşini şi scule.tehnica frigului şi instalaţii frigorifice.pompe de căldură funcţii. motoare. organe de locomoţie voce. tegument, piele Rădăcini şi tubercule comestibile. Culturi de rădăcinoase căi ferate în general. linii. construcţia de linii industria textilă - maşini şi echipament Fabricarea de uleiuri, grăsimi, ceruri şi fosfatide vegetale transformarea energiei electrice.transformatoare.convertizoare ape reziduale, de canal. tratarea, evacuarea, utilizarea apelor reziduale preparate farmaceutice exploatări miniere aliajele fierului cu carbonul prelucrarea mecanică şi aşchiere Încălţăminte. Alte produse pentru mers echipament fotografic, aparatură, materiale metale în general fontă tehnica vehiculelor pe şine, locomotive şi vagoane industria petrolieră Catalogare. Reguli de catalogare ţesut şi procese auxiliare. industria ţesătoriei horticultură în general ciocolată. cacao. cafea. ceai. tutun Lăcătuşerie. Articole pentru uşi sănătate şi igienă publică - organizarea publică şi profesională a sănătăţii rădăcini comestibile Tratarea şi prelucrarea mineralelor.Îmbogăţirea mineralelor.Prepararea minereurilor preparate farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale aplicaţii ale magnetismului. materiale şi aparate magnetice. magneţi, bobine, relee Bitum. Asfalt. Şisturi bitumunoase articole şi obiecte de hârtie şi carton. industria cartonajelor Cupru Instalaţii de apă în general. Meseria de ţevar. Montarea de ţevi de toate genurile Planşee. Planşee intermediare. Podele duşumea. Tavan, plafon Procedee metalurgice generale şi de bază Suprafaţa dură a drumurilor principale. Pavaj, îmbrăcăminte, pistă(strat) de uzură. Prepararea şi utilizarea materialelor de pavare Plumb Linii neizolate. Linii în aer liber. Linii aeriene Compuşi izociclici în general. Compuşi mononucleari în particular Specii, feluri de lemn produse sintetice de polimerizare mecanica solului. tehnologia structurii solului. studii tehnice şi economice Executarea lăzilor şi a ambalajelor din lemn Asamblări filetate. Şuruburi, bolţuri, piuliţe, şaibe Chei. Şurubelniţe Construcţii şi părţi ale construcţiilor în funcţie de material Zahăr. Melasă. Glucoză etc. compuşi metalici Spălare mecanică. Maşini şi instalaţii de spălat îngrijirea corpului. îngrijiri cosmetice. parfumerie Aliaje de aluminiu Hîrtie şi carton Piele tehnică şi industrială în general Lubrifianţi. Uleiuri. Unsori Dispozitive de înregistrare, notare şi control Industria ghipsului, varului şi cimentului. Materiale petrifiabile. Mase de ipsos şi compoziţia lor. Mortar de var şi ciment. Beton Dispozitive pentru ştampilat, numerotat, datat Pompe centrifuge. Pompe cu curgere radială Rezervoare în general. Rezervoare fără presiune. Rezervoare de apă curată Aparate şi instrumente optice Şuruburi şi bolţuri în general Sticlă. Geamuri. Sticlă plană. Email etc Produse ale industriei de uleiuri minerale. Uleiuri minerale şi produse similare Compuşi aciclici polisubstituţi. Compuşi aciclici cu funcţiuni mixte Industria periilor. Mături, etc Fibre animale Platforme în subteran. Platforme la puţ Acoperiri şi metode de vopsire. Vopsele. Firnisuri. Lacuri In. Fibre de in (ale plantei respective Linum usitatissimum) Căi ferate de construcţie specială Piele şi obiecte din piele în general. Piele pentru scopuri speciale Fibre din seminţe. Păr vegetal Metale uşoare în general Lignit. Cărbune brun Lenjerie. Rufărie Tricotaje.Cravate.Dispozitive de asigurare şi protejat îmbrăcămintea Iniţiatori, amorse pentru explozivi. Detonatori, stupile, focoase Tehnologia combustibililor. Combustibili prelucraţi Structură stereospecifică. Polimeri stereospecifici. Polimeri atactici Uşi. Porţi. Ferestre. Deschideri de serviciu Alimentarea şi umplerea cu apă a canalelor de înălţime Hârtie şi carton mese uşoare. gustări Mobilier şi accesorii Cleşti. Cleşti de forjă. Pensete. Cleşti patent. Asamblări filetate. Şuruburi, bolţuri, piuliţe, şaibe maşini şi echipament pentru producerea energiei şi a tracţiunii Socluri la becuri şi tuburi Sfărâtoare şi concasoare în general. Concasoare cu fălci, cu sfărâmare pe nicovală Reducere preliminară(primară)în bucăţi sau bulgări. Reducere brută, spargere, cocasare Alte tipuri de reprezentare grafică a ideilor Sisteme şi scrieri de notare Metode şi utilaje, aparate etc. pentru încărcarea mijlocului de transport Îmbuteliere şi accesorii pentru servirea băuturilor Sticlă optică tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate metalurgie feroasă. siderurgie. fontă şi oţel știință și cunoaștere în general. organizarea muncii intelectuale vin. producerea vinului, vinificație, industria vinului. enologie, știința vinurilor forare, foraj. metode și tehnologii de forare
Vă rugăm să schimbaţi parola