Biblioteca Judeţeană Timiş

standardizarea produselor, operaţiilor, greutăţilor, măsurilor şi timpului. standarde, specificații, coduri de practică, recomandări etc.

Subiect Tematic: standardizarea produselor, operaţiilor, greutăţilor, măsurilor şi timpului. standarde, specificații, coduri de practică, recomandări etc.
Țara sursă: MD: SIBIMOL
Lucrări: 1 lucrari in 690 publicatii in 1 limbi
Subiecte
Spălare mecanică. Maşini şi instalaţii de spălat Sfărâtoare şi concasoare în general. Concasoare cu fălci, cu sfărâmare pe nicovală industria coloranţilor şi vopsirii. Fabricarea şi utilizare vopselurilor, cernelulilor, culorilor etc. clădiri în general. plan. proiect. părţi pentru anumite scopuri organe de maşini.transmiterea energiei mecanice. Cupru agricultură Fructe şi seminţe comestibile. Boabe de leguminoase industriile ghipsului, varului şi cimentului. vin. producerea vinului, vinificație, industria vinului. enologie, știința vinurilor produse chimice propriu-zise galanterie şi articole mărunte de modă. jucării. articole decorative producerea şi conservarea alimentelor solide încercarea materialelor, materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energetice, economie energetică protecție contra efectelor acustice, a zgomotului. etanșare la sunete. izolare și absorbție fonică încercarea materialelor. defecte ale materialelor. protecţia materialelor Fibre animale organizarea şi practica muncii de birou civilizaţie. cultură. progres sisteme de scriere şi notare - semne şi simboluri, altele decât scrierea Sisteme şi scrieri de notare Rădăcini şi tubercule comestibile. Culturi de rădăcinoase Asamblări filetate. Şuruburi, bolţuri, piuliţe, şaibe Timişoara energie pneumatică,maşini şi scule.tehnica frigului şi instalaţii frigorifice.pompe de căldură Produse ale animalelor domestice (de curte) şi ale vânatului Iniţiatori, amorse pentru explozivi. Detonatori, stupile, focoase tehnică sanitară. apă. igienă sanitară. iluminat. - măsuri contra prejudiciilor industriale şi altele industria lemnului preparate farmaceutice căi ferate. tramvaie contabilitate mecanica fluidelor în general. mecanica lichidelor(hidromecanică) Alimentarea şi umplerea cu apă a canalelor de înălţime mese uşoare. gustări plante aromate.condimente.plante oleaginoase.plante colorante.plante medicinale mecanisme și instrumente de precizie. mecanică de precizie. mecanică fină Vehicule terestre, în afara celor pe şine. Vehicule rutiere şi de teren Construcţii şi părţi ale construcţiilor în funcţie de material Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare industria pielăriei prelucrarea mecanică şi aşchiere preparate farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale industria hârtiei Socluri la becuri şi tuburi metodologie construcţii civile în general iluminare. tehnica iluminatului horticultură în general Metode şi utilaje, aparate etc. pentru încărcarea mijlocului de transport Executarea lăzilor şi a ambalajelor din lemn ape reziduale, de canal. tratarea, evacuarea, utilizarea apelor reziduale Ceramică în general. Materii prime ceramice căi ferate în general. linii. construcţia de linii încălzirea, aerisirea şi condiţionarea (climatizarea) aerului în construcţii şi clădiri metale în general îmbinarea materialelor Tehnologia combustibililor. Combustibili prelucraţi agricultură - horticultură în general Fibre din seminţe. Păr vegetal Construcţia de maşini în general mecanică teoretică în general. mecanică raţională. mecanica solidelor şi a corpurilor rigide chimie analitică Instalaţii de apă în general. Meseria de ţevar. Montarea de ţevi de toate genurile Lăcătuşerie. Articole pentru uşi maşini agricole. echipament şi utilaje agricole Alimentare cu apă. Tratarea apei. Apă de consum zootehnie fabricarea şi producţia de aparate în general Catalogare. Reguli de catalogare Sănătate şi igienă publică instalaţii şi metode pentru transportul, depozitarea şi distribuţia fluidelor Dispozitive pentru ştampilat, numerotat, datat căi rutiere în general. drumuri, şosele, autostrăzi, străzi Mobilier şi accesorii tehnica transportului aerian şi spaţial aplicaţii ale magnetismului. materiale şi aparate magnetice. magneţi, bobine, relee Cleşti. Cleşti de forjă. Pensete. Cleşti patent. Asamblări filetate. Şuruburi, bolţuri, piuliţe, şaibe căldură. Termodinamică Platforme în subteran. Platforme la puţ Compuşi izociclici în general. Compuşi mononucleari în particular Linii neizolate. Linii în aer liber. Linii aeriene tâmplărie publicaţii periodice şi seriale cinema. film Plante ornamentale şi decorative. Grădinărit ornamental Specii, feluri de lemn Şuruburi şi bolţuri în general Uşi. Porţi. Ferestre. Deschideri de serviciu fizică inginerie. tehnică în general petrologie.petrografie Căi ferate de construcţie specială chimie practică de laborator. chimie de preparare şi experimentală mase plastice Piele tehnică şi industrială în general echipament fotografic, aparatură, materiale apă pentru băuturi şi alte utilizări industriale.ape minerale.ape medicinale.gheaţă alimentară Reducere preliminară(primară)în bucăţi sau bulgări. Reducere brută, spargere, cocasare aliajele fierului cu carbonul Lenjerie. Rufărie industria mobilei şi industrii înrudite, fabricarea mobilei, tapiţerie botanică sistematică funcţii. motoare. organe de locomoţie voce. tegument, piele igiena aerului, a apei, a solului Dispozitive de înregistrare, notare şi control In. Fibre de in (ale plantei respective Linum usitatissimum) fotografie Sticlă. Geamuri. Sticlă plană. Email etc tehnica vehiculelor pe şine, locomotive şi vagoane Produse ale industriei de uleiuri minerale. Uleiuri minerale şi produse similare maşini şi echipament pentru producerea energiei şi a tracţiunii Aplicaţii ale acusticii (în teorie) Hîrtie şi carton mobilier şi obiecte de dotare în locuinţe industrie minieră măsurarea mărimilor geometrice şi mecanice: instrumente, aparate, metode şi unităţi de măsură Tratarea şi prelucrarea mineralelor.Îmbogăţirea mineralelor.Prepararea minereurilor forare, foraj. metode și tehnologii de forare alimente. gătit. mâncăruri. mese Lubrifianţi. Uleiuri. Unsori economia căldurii sau a combustibililor în general sudură (sudare) şi procedee înrudite. Hârtie şi carton electrotehnică matematică măsuri electrice industria lemnului şi cherestelei obiecte din fier şi oţel în general prelucrare mecanică şi aşchiere. prelucrare abrazivă. ciocane şi prese Plumb optică lucrări pe căi de navigaţie naturale, în porturi, la ţărm. amenajări de navigație, dragare, salvare și ajutor. baraje și centrale hidraulice de energie economie - conducere şi administrare în exploatare. organizare comercială Aliaje de aluminiu mobilă.Proiectarea şi fabricarea mobilei Aparate şi instrumente optice Sticlă optică echipament, servicii şi instalaţii în construcţii de clădiri (sanitare, de gaze, de abur, electrice). meseriile de instalator, lucrător în plumb, în metale, în canalizare. electrician. alte meserii Îmbuteliere şi accesorii pentru servirea băuturilor microbiologie industrială. micrologie industrială. fermentare. industria băuturilor. industria stimulentelor tehnologia uleiurilor minerale. tehnologia petrolului și a produselor similare măsuri contra prejudiciilor industriale şi altele construcţia de maşini - tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Suprafaţa dură a drumurilor principale. Pavaj, îmbrăcăminte, pistă(strat) de uzură. Prepararea şi utilizarea materialelor de pavare metalurgie brutării. pâine. morărit fontă încercarea materialelor farmacie practică. practică farmaceutică Bitum. Asfalt. Şisturi bitumunoase ţesut şi procese auxiliare. industria ţesătoriei sisteme de scriere şi notare - tipuri de scriere Rezervoare în general. Rezervoare fără presiune. Rezervoare de apă curată ciuperci comestibile desen liniar şi geometric. desen tehnic compuşi metalici Compuşi aciclici polisubstituţi. Compuşi aciclici cu funcţiuni mixte fibre artificiale articole şi obiecte de hârtie şi carton. industria cartonajelor Piele şi obiecte din piele în general. Piele pentru scopuri speciale muzică știință și cunoaștere în general. organizarea muncii intelectuale îngrăşăminte chimice şi naturale uleiuri.grăsimi.ceruri.adezivi.gume.răşini combaterea bolilor şi dăunătorilor plantelor accidente. riscuri. întâmplări. prevenirea accidentelor. protecţie personală. siguranţă metrologie-măsuri. greutăţi Planşee. Planşee intermediare. Podele duşumea. Tavan, plafon organizarea şi planificarea producţiei Industria ghipsului, varului şi cimentului. Materiale petrifiabile. Mase de ipsos şi compoziţia lor. Mortar de var şi ciment. Beton încercarea materialelor.materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor,centrale energetice.economie energetică Structură stereospecifică. Polimeri stereospecifici. Polimeri atactici industria textilă - maşini şi echipament îngrijirea corpului. îngrijiri cosmetice. parfumerie medicamente clasificate după originea lor motoare termice operaţii miniere.exploatare,dezvoltare,prelucrarea zăcămintelor minerale hidrotehnică agricolă, lucrări de irigaţie, drenare şi îmbunătăţiri agricole obiecte din metale şi pietre preţiose Zahăr. Melasă. Glucoză etc. Metale uşoare în general Lignit. Cărbune brun metalurgie feroasă. siderurgie. fontă şi oţel Curelărie. Încălţăminte. Mănuşi. Articole pentru călători, sport, jocurile şi altele patologie. medicină clinică ceramică. ciment şi beton automatizări industria sticlei. ceramică. ciment şi beton Chei. Şurubelniţe industria laptelui. produse lactate în general Fabricarea de uleiuri, grăsimi, ceruri şi fosfatide vegetale industrii bazate pe materiale macromoleculare. industria cauciucului. industria materialelor plastice Încălţăminte. Alte produse pentru mers standardizarea produselor, operaţiilor, greutăţilor, măsurilor şi timpului. standarde, specificații, coduri de practică, recomandări etc. tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate conducere şi administrare în exploatare. organizare comercială sănătate şi igienă publică - organizarea publică şi profesională a sănătăţii transformarea energiei electrice.transformatoare.convertizoare casa.locuinţa lucrări agricole explozivi. combustibili mecanica solului. tehnologia structurii solului. studii tehnice şi economice construcţia de maşini în general. tehnică nucleară. electrotehnică. tehnologie mecanică Procedee metalurgice generale şi de bază industria textilă Tricotaje.Cravate.Dispozitive de asigurare şi protejat îmbrăcămintea producerea substanţelor organice tehnici şi aplicaţii speciale ale fotografiei departamentele administrative ale bibliotecii transport în general. servicii poştale. organizarea şi controlul circulaţiei Alte tipuri de reprezentare grafică a ideilor organe de maşini în general Industria periilor. Mături, etc Acoperiri şi metode de vopsire. Vopsele. Firnisuri. Lacuri sisteme de scriere şi notare industrii poligrafice. tipografii. editură. librării situaţie economică. politică economică. conducerea economiei. planificarea economiei. producţie. servicii. preţuri tehnologie chimică. industrii chimice şi înrudite Timişoara, 2011 rădăcini comestibile chimie anorganică tehnica mijloacelor de transport industria coloranţilor şi vopsirii chimie organică geologie personal casnic ciocolată. cacao. cafea. ceai. tutun Industria îmbrăcămintei, confecţiilor. Fabricarea articolelor de toaletă şi îngrijirea generală Distribuţia şi reglarea energiei electrice Pompe centrifuge. Pompe cu curgere radială industria petrolieră părţi şi elemente structurale produse sintetice de polimerizare exploatări miniere
Vă rugăm să schimbaţi parola