Biblioteca Judeţeană Timiş

standardizarea produselor, operaţiilor, greutăţilor, măsurilor şi timpului. standarde, specificații, coduri de practică, recomandări etc.

Subiect Tematic: standardizarea produselor, operaţiilor, greutăţilor, măsurilor şi timpului. standarde, specificații, coduri de practică, recomandări etc.
Țara sursă: MD: SIBIMOL
Lucrări: 1 lucrari in 690 publicatii in 1 limbi
Subiecte
Spălare mecanică. Maşini şi instalaţii de spălat tehnologia uleiurilor minerale. tehnologia petrolului și a produselor similare desen liniar şi geometric. desen tehnic produse chimice propriu-zise compuşi metalici chimie practică de laborator. chimie de preparare şi experimentală Compuşi aciclici polisubstituţi. Compuşi aciclici cu funcţiuni mixte măsuri contra prejudiciilor industriale şi altele industria pielăriei alimente. gătit. mâncăruri. mese Platforme în subteran. Platforme la puţ prelucrarea mecanică şi aşchiere operaţii miniere.exploatare,dezvoltare,prelucrarea zăcămintelor minerale motoare termice Sfărâtoare şi concasoare în general. Concasoare cu fălci, cu sfărâmare pe nicovală Lubrifianţi. Uleiuri. Unsori galanterie şi articole mărunte de modă. jucării. articole decorative hidrotehnică agricolă, lucrări de irigaţie, drenare şi îmbunătăţiri agricole explozivi. combustibili ape reziduale, de canal. tratarea, evacuarea, utilizarea apelor reziduale economia căldurii sau a combustibililor în general Produse ale animalelor domestice (de curte) şi ale vânatului preparate farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale mase plastice construcţia de maşini - tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate obiecte din metale şi pietre preţiose mecanica solului. tehnologia structurii solului. studii tehnice şi economice Ceramică în general. Materii prime ceramice Suprafaţa dură a drumurilor principale. Pavaj, îmbrăcăminte, pistă(strat) de uzură. Prepararea şi utilizarea materialelor de pavare construcţia de maşini în general. tehnică nucleară. electrotehnică. tehnologie mecanică Compuşi izociclici în general. Compuşi mononucleari în particular producerea şi conservarea alimentelor solide metalurgie fibre artificiale Linii neizolate. Linii în aer liber. Linii aeriene Piele tehnică şi industrială în general sudură (sudare) şi procedee înrudite. articole şi obiecte de hârtie şi carton. industria cartonajelor Plumb Zahăr. Melasă. Glucoză etc. industria hârtiei Procedee metalurgice generale şi de bază căi ferate în general. linii. construcţia de linii tâmplărie brutării. pâine. morărit optică industria textilă Tricotaje.Cravate.Dispozitive de asigurare şi protejat îmbrăcămintea tehnica vehiculelor pe şine, locomotive şi vagoane Metale uşoare în general Lignit. Cărbune brun publicaţii periodice şi seriale Produse ale industriei de uleiuri minerale. Uleiuri minerale şi produse similare Iniţiatori, amorse pentru explozivi. Detonatori, stupile, focoase cinema. film echipament fotografic, aparatură, materiale încercarea materialelor, materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energetice, economie energetică maşini agricole. echipament şi utilaje agricole industria coloranţilor şi vopsirii Hârtie şi carton Plante ornamentale şi decorative. Grădinărit ornamental chimie organică maşini şi echipament pentru producerea energiei şi a tracţiunii geologie producerea substanţelor organice tehnici şi aplicaţii speciale ale fotografiei departamentele administrative ale bibliotecii protecție contra efectelor acustice, a zgomotului. etanșare la sunete. izolare și absorbție fonică Piele şi obiecte din piele în general. Piele pentru scopuri speciale industria coloranţilor şi vopsirii. Fabricarea şi utilizare vopselurilor, cernelulilor, culorilor etc. Socluri la becuri şi tuburi muzică știință și cunoaștere în general. organizarea muncii intelectuale Alimentare cu apă. Tratarea apei. Apă de consum lucrări pe căi de navigaţie naturale, în porturi, la ţărm. amenajări de navigație, dragare, salvare și ajutor. baraje și centrale hidraulice de energie îngrăşăminte chimice şi naturale metodologie apă pentru băuturi şi alte utilizări industriale.ape minerale.ape medicinale.gheaţă alimentară transport în general. servicii poştale. organizarea şi controlul circulaţiei zootehnie metalurgie feroasă. siderurgie. fontă şi oţel clădiri în general. plan. proiect. părţi pentru anumite scopuri electrotehnică Curelărie. Încălţăminte. Mănuşi. Articole pentru călători, sport, jocurile şi altele încălzirea, aerisirea şi condiţionarea (climatizarea) aerului în construcţii şi clădiri construcţii civile în general tehnică sanitară. apă. igienă sanitară. iluminat. - măsuri contra prejudiciilor industriale şi altele uleiuri.grăsimi.ceruri.adezivi.gume.răşini încercarea materialelor. defecte ale materialelor. protecţia materialelor combaterea bolilor şi dăunătorilor plantelor Reducere preliminară(primară)în bucăţi sau bulgări. Reducere brută, spargere, cocasare personal casnic metale în general Aplicaţii ale acusticii (în teorie) patologie. medicină clinică economie - conducere şi administrare în exploatare. organizare comercială fabricarea şi producţia de aparate în general iluminare. tehnica iluminatului ceramică. ciment şi beton accidente. riscuri. întâmplări. prevenirea accidentelor. protecţie personală. siguranţă căldură. Termodinamică fontă Catalogare. Reguli de catalogare Alte tipuri de reprezentare grafică a ideilor Aliaje de aluminiu automatizări Lăcătuşerie. Articole pentru uşi Specii, feluri de lemn industria sticlei. ceramică. ciment şi beton sănătate şi igienă publică - organizarea publică şi profesională a sănătăţii metrologie-măsuri. greutăţi matematică energie pneumatică,maşini şi scule.tehnica frigului şi instalaţii frigorifice.pompe de căldură industriile ghipsului, varului şi cimentului. organe de maşini.transmiterea energiei mecanice. ciuperci comestibile Planşee. Planşee intermediare. Podele duşumea. Tavan, plafon Construcţii şi părţi ale construcţiilor în funcţie de material Timişoara, 2011 Sticlă. Geamuri. Sticlă plană. Email etc rădăcini comestibile Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare încercarea materialelor vin. producerea vinului, vinificație, industria vinului. enologie, știința vinurilor medicamente clasificate după originea lor îmbinarea materialelor transformarea energiei electrice.transformatoare.convertizoare chimie anorganică tehnica mijloacelor de transport prelucrare mecanică şi aşchiere. prelucrare abrazivă. ciocane şi prese casa.locuinţa lucrări agricole farmacie practică. practică farmaceutică Tehnologia combustibililor. Combustibili prelucraţi exploatări miniere Chei. Şurubelniţe Şuruburi şi bolţuri în general industria laptelui. produse lactate în general industria lemnului Fabricarea de uleiuri, grăsimi, ceruri şi fosfatide vegetale mobilă.Proiectarea şi fabricarea mobilei aliajele fierului cu carbonul organe de maşini în general Sănătate şi igienă publică preparate farmaceutice Bitum. Asfalt. Şisturi bitumunoase instalaţii şi metode pentru transportul, depozitarea şi distribuţia fluidelor Uşi. Porţi. Ferestre. Deschideri de serviciu agricultură - horticultură în general industrii bazate pe materiale macromoleculare. industria cauciucului. industria materialelor plastice fizică căi ferate. tramvaie ţesut şi procese auxiliare. industria ţesătoriei Fibre animale Aparate şi instrumente optice inginerie. tehnică în general contabilitate Lenjerie. Rufărie Hîrtie şi carton organizarea şi practica muncii de birou mecanica fluidelor în general. mecanica lichidelor(hidromecanică) industria mobilei şi industrii înrudite, fabricarea mobilei, tapiţerie botanică sistematică Industria periilor. Mături, etc organizarea şi planificarea producţiei Dispozitive pentru ştampilat, numerotat, datat Industria ghipsului, varului şi cimentului. Materiale petrifiabile. Mase de ipsos şi compoziţia lor. Mortar de var şi ciment. Beton Acoperiri şi metode de vopsire. Vopsele. Firnisuri. Lacuri ciocolată. cacao. cafea. ceai. tutun Cupru Industria îmbrăcămintei, confecţiilor. Fabricarea articolelor de toaletă şi îngrijirea generală horticultură în general Fibre din seminţe. Păr vegetal Alimentarea şi umplerea cu apă a canalelor de înălţime Distribuţia şi reglarea energiei electrice mobilier şi obiecte de dotare în locuinţe Pompe centrifuge. Pompe cu curgere radială măsuri electrice funcţii. motoare. organe de locomoţie voce. tegument, piele Încălţăminte. Alte produse pentru mers căi rutiere în general. drumuri, şosele, autostrăzi, străzi sisteme de scriere şi notare - tipuri de scriere industria lemnului şi cherestelei Rezervoare în general. Rezervoare fără presiune. Rezervoare de apă curată Construcţia de maşini în general sisteme de scriere şi notare industrii poligrafice. tipografii. editură. librării civilizaţie. cultură. progres industria petrolieră sisteme de scriere şi notare - semne şi simboluri, altele decât scrierea Sticlă optică Dispozitive de înregistrare, notare şi control părţi şi elemente structurale igiena aerului, a apei, a solului petrologie.petrografie In. Fibre de in (ale plantei respective Linum usitatissimum) situaţie economică. politică economică. conducerea economiei. planificarea economiei. producţie. servicii. preţuri mecanică teoretică în general. mecanică raţională. mecanica solidelor şi a corpurilor rigide echipament, servicii şi instalaţii în construcţii de clădiri (sanitare, de gaze, de abur, electrice). meseriile de instalator, lucrător în plumb, în metale, în canalizare. electrician. alte meserii Mobilier şi accesorii industrie minieră Metode şi utilaje, aparate etc. pentru încărcarea mijlocului de transport mese uşoare. gustări Sisteme şi scrieri de notare măsurarea mărimilor geometrice şi mecanice: instrumente, aparate, metode şi unităţi de măsură Îmbuteliere şi accesorii pentru servirea băuturilor chimie analitică încercarea materialelor.materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor,centrale energetice.economie energetică agricultură tehnica transportului aerian şi spaţial microbiologie industrială. micrologie industrială. fermentare. industria băuturilor. industria stimulentelor plante aromate.condimente.plante oleaginoase.plante colorante.plante medicinale fotografie Structură stereospecifică. Polimeri stereospecifici. Polimeri atactici tehnologie chimică. industrii chimice şi înrudite Rădăcini şi tubercule comestibile. Culturi de rădăcinoase mecanisme și instrumente de precizie. mecanică de precizie. mecanică fină aplicaţii ale magnetismului. materiale şi aparate magnetice. magneţi, bobine, relee standardizarea produselor, operaţiilor, greutăţilor, măsurilor şi timpului. standarde, specificații, coduri de practică, recomandări etc. tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Cleşti. Cleşti de forjă. Pensete. Cleşti patent. Asamblări filetate. Şuruburi, bolţuri, piuliţe, şaibe obiecte din fier şi oţel în general industria textilă - maşini şi echipament conducere şi administrare în exploatare. organizare comercială Tratarea şi prelucrarea mineralelor.Îmbogăţirea mineralelor.Prepararea minereurilor forare, foraj. metode și tehnologii de forare Asamblări filetate. Şuruburi, bolţuri, piuliţe, şaibe Căi ferate de construcţie specială Timişoara îngrijirea corpului. îngrijiri cosmetice. parfumerie Vehicule terestre, în afara celor pe şine. Vehicule rutiere şi de teren Instalaţii de apă în general. Meseria de ţevar. Montarea de ţevi de toate genurile produse sintetice de polimerizare Fructe şi seminţe comestibile. Boabe de leguminoase Executarea lăzilor şi a ambalajelor din lemn
Vă rugăm să schimbaţi parola