Biblioteca Judeţeană Timiş

standardizarea produselor, operaţiilor, greutăţilor, măsurilor şi timpului. standarde, specificații, coduri de practică, recomandări etc.

Subiect Tematic: standardizarea produselor, operaţiilor, greutăţilor, măsurilor şi timpului. standarde, specificații, coduri de practică, recomandări etc.
Țara sursă: MD: SIBIMOL
Lucrări: 1 lucrari in 690 publicatii in 1 limbi
Subiecte
Platforme în subteran. Platforme la puţ mase plastice sisteme de scriere şi notare alimente. gătit. mâncăruri. mese tehnica mijloacelor de transport Rezervoare în general. Rezervoare fără presiune. Rezervoare de apă curată ciuperci comestibile sănătate şi igienă publică - organizarea publică şi profesională a sănătăţii Compuşi aciclici polisubstituţi. Compuşi aciclici cu funcţiuni mixte desen liniar şi geometric. desen tehnic Hîrtie şi carton mecanisme și instrumente de precizie. mecanică de precizie. mecanică fină explozivi. combustibili chimie practică de laborator. chimie de preparare şi experimentală combaterea bolilor şi dăunătorilor plantelor Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Specii, feluri de lemn preparate farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale produse chimice propriu-zise Iniţiatori, amorse pentru explozivi. Detonatori, stupile, focoase mobilier şi obiecte de dotare în locuinţe exploatări miniere aliajele fierului cu carbonul optică industria petrolieră Timişoara, 2011 chimie analitică tehnologia uleiurilor minerale. tehnologia petrolului și a produselor similare Cleşti. Cleşti de forjă. Pensete. Cleşti patent. Asamblări filetate. Şuruburi, bolţuri, piuliţe, şaibe Îmbuteliere şi accesorii pentru servirea băuturilor Industria îmbrăcămintei, confecţiilor. Fabricarea articolelor de toaletă şi îngrijirea generală știință și cunoaștere în general. organizarea muncii intelectuale Linii neizolate. Linii în aer liber. Linii aeriene fotografie încercarea materialelor, materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energetice, economie energetică organizarea şi planificarea producţiei industria sticlei. ceramică. ciment şi beton Zahăr. Melasă. Glucoză etc. Compuşi izociclici în general. Compuşi mononucleari în particular Chei. Şurubelniţe metalurgie ceramică. ciment şi beton căi rutiere în general. drumuri, şosele, autostrăzi, străzi uleiuri. grăsimi. ceruri. adezivi. gume. răşini Dispozitive pentru ştampilat, numerotat, datat mobilă.Proiectarea şi fabricarea mobilei Structură stereospecifică. Polimeri stereospecifici. Polimeri atactici economia căldurii sau a combustibililor în general Construcţii şi părţi ale construcţiilor în funcţie de material publicaţii periodice şi seriale produse sintetice de polimerizare industria lemnului îmbinarea materialelor accidente. riscuri. întâmplări. prevenirea accidentelor. protecţie personală. siguranţă Fibre animale standardizarea produselor, operaţiilor, greutăţilor, măsurilor şi timpului. standarde, specificații, coduri de practică, recomandări etc. energie pneumatică,maşini şi scule.tehnica frigului şi instalaţii frigorifice.pompe de căldură Curelărie. Încălţăminte. Mănuşi. Articole pentru călători, sport, jocurile şi altele industria mobilei şi industrii înrudite, fabricarea mobilei, tapiţerie echipament fotografic, aparatură, materiale chimie anorganică organe de maşini. transmiterea energiei mecanice Hârtie şi carton Fabricarea de uleiuri, grăsimi, ceruri şi fosfatide vegetale căi ferate în general. linii. construcţia de linii instalaţii şi metode pentru transportul, depozitarea şi distribuţia fluidelor personal casnic Plante ornamentale şi decorative. Grădinărit ornamental Procedee metalurgice generale şi de bază fabricarea şi producţia de aparate în general metodologie Industria periilor. Mături, etc In. Fibre de in (ale plantei respective Linum usitatissimum) plante aromate.condimente.plante oleaginoase.plante colorante.plante medicinale ciocolată. cacao. cafea. ceai. tutun Piele şi obiecte din piele în general. Piele pentru scopuri speciale medicamente clasificate după originea lor Metale uşoare în general casa.locuinţa Mobilier şi accesorii Catalogare. Reguli de catalogare obiecte din metale şi pietre preţiose Planşee. Planşee intermediare. Podele duşumea. Tavan, plafon Asamblări filetate. Şuruburi, bolţuri, piuliţe, şaibe tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate botanică sistematică organe de maşini în general Dispozitive de înregistrare, notare şi control mecanica solului. tehnologia structurii solului. studii tehnice şi economice geologie industria lemnului şi cherestelei patologie. medicină clinică încălzirea, aerisirea şi condiţionarea (climatizarea) aerului în construcţii şi clădiri Sănătate şi igienă publică brutării. pâine. morărit Fructe şi seminţe comestibile. Boabe de leguminoase iluminare. tehnica iluminatului Tratarea şi prelucrarea mineralelor.Îmbogăţirea mineralelor.Prepararea minereurilor inginerie. tehnică în general economie - conducere şi administrare în exploatare. organizare comercială Aplicaţii ale acusticii (în teorie) maşini şi echipament pentru producerea energiei şi a tracţiunii fontă Industria ghipsului, varului şi cimentului. Materiale petrifiabile. Mase de ipsos şi compoziţia lor. Mortar de var şi ciment. Beton încercarea materialelor. defecte ale materialelor. protecţia materialelor Produse ale animalelor domestice (de curte) şi ale vânatului Timişoara fizică operaţii miniere. exploatare,dezvoltare,prelucrarea zăcămintelor minerale industrii bazate pe materiale macromoleculare. industria cauciucului. industria materialelor plastice producerea substanţelor organice conducere şi administrare în exploatare. organizare comercială industria textilă Produse ale industriei de uleiuri minerale. Uleiuri minerale şi produse similare igiena aerului, a apei, a solului vin. producerea vinului, vinificație, industria vinului. enologie, știința vinurilor motoare termice Spălare mecanică. Maşini şi instalaţii de spălat galanterie şi articole mărunte de modă. jucării. articole decorative prelucrarea mecanică şi aşchiere clădiri în general. plan. proiect. părţi pentru anumite scopuri industria laptelui. produse lactate în general măsuri contra prejudiciilor industriale şi altele căi ferate. tramvaie încercarea materialelor automatizări industria coloranţilor şi vopsirii industria textilă - maşini şi echipament civilizaţie. cultură. progres producerea şi conservarea alimentelor solide Suprafaţa dură a drumurilor principale. Pavaj, îmbrăcăminte, pistă(strat) de uzură. Prepararea şi utilizarea materialelor de pavare Căi ferate de construcţie specială Aparate şi instrumente optice articole şi obiecte de hârtie şi carton. industria cartonajelor farmacie practică. practică farmaceutică Rădăcini şi tubercule comestibile. Culturi de rădăcinoase Alte tipuri de reprezentare grafică a ideilor chimie organică mese uşoare. gustări situaţie economică. politică economică. conducerea economiei. planificarea economiei. producţie. servicii. preţuri construcţia de maşini - tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate industriile ghipsului, varului şi cimentului. metalurgie feroasă. siderurgie. fontă şi oţel măsurarea mărimilor geometrice şi mecanice: instrumente, aparate, metode şi unităţi de măsură industria pielăriei îngrijirea corpului. îngrijiri cosmetice. parfumerie Plumb Reducere preliminară(primară)în bucăţi sau bulgări. Reducere brută, spargere, cocasare agricultură Şuruburi şi bolţuri în general Socluri la becuri şi tuburi Acoperiri şi metode de vopsire. Vopsele. Firnisuri. Lacuri Metode şi utilaje, aparate etc. pentru încărcarea mijlocului de transport tâmplărie Pompe centrifuge. Pompe cu curgere radială Sfărâtoare şi concasoare în general. Concasoare cu fălci, cu sfărâmare pe nicovală apă pentru băuturi şi alte utilizări industriale.ape minerale.ape medicinale.gheaţă alimentară tehnologie chimică. industrii chimice şi înrudite protecție contra efectelor acustice, a zgomotului. etanșare la sunete. izolare și absorbție fonică departamentele administrative ale bibliotecii industria hârtiei construcţia de maşini în general. tehnică nucleară. electrotehnică. tehnologie mecanică construcţii civile în general Ceramică în general. Materii prime ceramice preparate farmaceutice maşini agricole. echipament şi utilaje agricole cinema. film mecanica fluidelor în general. mecanica lichidelor(hidromecanică) funcţii. motoare. organe de locomoţie voce. tegument, piele ţesut şi procese auxiliare. industria ţesătoriei Aliaje de aluminiu sisteme de scriere şi notare - semne şi simboluri, altele decât scrierea tehnici şi aplicaţii speciale ale fotografiei Uşi. Porţi. Ferestre. Deschideri de serviciu Lenjerie. Rufărie lucrări agricole transformarea energiei electrice.transformatoare.convertizoare Tehnologia combustibililor. Combustibili prelucraţi Alimentare cu apă. Tratarea apei. Apă de consum Construcţia de maşini în general transport în general. servicii poştale. organizarea şi controlul circulaţiei horticultură în general Distribuţia şi reglarea energiei electrice electrotehnică Încălţăminte. Alte produse pentru mers căldură. Termodinamică petrologie.petrografie echipament, servicii şi instalaţii în construcţii de clădiri (sanitare, de gaze, de abur, electrice). meseriile de instalator, lucrător în plumb, în metale, în canalizare. electrician. alte meserii Executarea lăzilor şi a ambalajelor din lemn zootehnie măsuri electrice sudură (sudare) şi procedee înrudite. Sticlă. Geamuri. Sticlă plană. Email etc compuşi metalici mecanică teoretică în general. mecanică raţională. mecanica solidelor şi a corpurilor rigide fibre artificiale Alimentarea şi umplerea cu apă a canalelor de înălţime Sticlă optică ape reziduale, de canal. tratarea, evacuarea, utilizarea apelor reziduale industria coloranţilor şi vopsirii. Fabricarea şi utilizare vopselurilor, cernelulilor, culorilor etc. Tricotaje.Cravate.Dispozitive de asigurare şi protejat îmbrăcămintea Lignit. Cărbune brun tehnica transportului aerian şi spaţial industrie minieră Bitum. Asfalt. Şisturi bitumunoase metrologie-măsuri. greutăţi organizarea şi practica muncii de birou Fibre din seminţe. Păr vegetal încercarea materialelor.materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor,centrale energetice.economie energetică muzică aplicaţii ale magnetismului. materiale şi aparate magnetice. magneţi, bobine, relee Instalaţii de apă în general. Meseria de ţevar. Montarea de ţevi de toate genurile contabilitate lucrări pe căi de navigaţie naturale, în porturi, la ţărm. amenajări de navigație, dragare, salvare și ajutor. baraje și centrale hidraulice de energie părţi şi elemente structurale îngrăşăminte chimice şi naturale Vehicule terestre, în afara celor pe şine. Vehicule rutiere şi de teren tehnică sanitară. apă. igienă sanitară. iluminat. - măsuri contra prejudiciilor industriale şi altele Lubrifianţi. Uleiuri. Unsori forare, foraj. metode și tehnologii de forare Cupru sisteme de scriere şi notare - tipuri de scriere prelucrare mecanică şi aşchiere. prelucrare abrazivă. ciocane şi prese Sisteme şi scrieri de notare hidrotehnică agricolă, lucrări de irigaţie, drenare şi îmbunătăţiri agricole microbiologie industrială. micrologie industrială. fermentare. industria băuturilor. industria stimulentelor metale în general matematică rădăcini comestibile Piele tehnică şi industrială în general obiecte din fier şi oţel în general industrii poligrafice. tipografii. editură. librării Lăcătuşerie. Articole pentru uşi agricultură - horticultură în general tehnica vehiculelor pe şine, locomotive şi vagoane
Vă rugăm să schimbaţi parola